Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanha Kaleva
Viimeisin 24 tuntia
Vanha Kaleva: Kuusamossa nälänhätä, lähetystö maan hallituksen pakeille

Vanha Kaleva: Kuu­sa­mos­sa nä­län­hä­tä, lä­he­tys­tö maan hal­li­tuk­sen pa­keil­le

26.09.2023 10:00
Kuukausi
Vanha Kaleva: Suomi on EEC:n kanssa lähellä vapaakauppasopimusta – useita mielenosoituksia eri puolilla maata

Vanha Kaleva: Suomi on EEC:n kanssa lähellä va­paa­kaup­pa­so­pi­mus­ta – useita mie­len­osoi­tuk­sia eri puo­lil­la maata

21.09.2023 10:00 4
Vanha Kaleva: Poliisilaitoksia pyydetään perustamaan paikallisia yhdistyksiä

Vanha Kaleva: Po­lii­si­lai­tok­sia pyy­de­tään pe­rus­ta­maan pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä

19.09.2023 10:00
Vanha Kaleva: Sotilasjuntta kaappasi vallan Chilessä – tuhansia kuolleita

Vanha Kaleva: So­ti­las­junt­ta kaap­pa­si vallan Chi­les­sä – tu­han­sia kuol­lei­ta

14.09.2023 10:00
Vanha Kaleva: Työväenopisto levittää kansalaistietoa ja valistusharrastusta

Vanha Kaleva: Työ­väen­opis­to le­vit­tää kan­sa­lais­tie­toa ja va­lis­tus­har­ras­tus­ta

12.09.2023 10:00
Vanha Kaleva: Merijalin pastilleissa pohjoismainen maku

Vanha Kaleva: Me­ri­ja­lin pas­til­leis­sa poh­jois­mai­nen maku

07.09.2023 10:00 2
Vanha Kaleva: Raivosadetta Helsingin kansainvälisissä kilpailuissa

Vanha Kaleva: Rai­vo­sa­det­ta Hel­sin­gin kan­sain­vä­li­sis­sä kil­pai­luis­sa

05.09.2023 10:00
Vanha Kaleva: Syrjäkylillä opettajaa voi sijaistaa ”emäntä kuin emäntä”

Vanha Kaleva: Syr­jä­ky­lil­lä opet­ta­jaa voi si­jais­taa ”emäntä kuin emäntä”

31.08.2023 10:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Bolshevikien salatoimintaa reunavaltioissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanha Kaleva: Bols­he­vi­kien sa­la­toi­min­taa reu­na­val­tiois­sa

29.08.2023 10:00
Vanhemmat
Vanha Kaleva: "Äidin kiltit pojut" rikkovat työkseen valaisimia Oulussa

Vanha Kaleva: "Äidin kiltit pojut" rik­ko­vat työk­seen va­lai­si­mia Oulussa

23.08.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomen jalkapallojoukkueen puolustus oli vankka ja nopea
Lukijalta

Vanha Kaleva: Suomen jal­ka­pal­lo­jouk­kueen puo­lus­tus oli vankka ja nopea

22.08.2023 10:00 1
Vanha Kaleva: Kotimaahan palaavia runsaasti Lapissa

Vanha Kaleva: Ko­ti­maa­han pa­laa­via run­saas­ti Lapissa

17.08.2023 10:00
Vanha Kaleva: Hinaaja upposi myrskyssä, kaksi hukkui Kemi-Tornio -väylällä

Vanha Kaleva: Hinaaja upposi myrs­kys­sä, kaksi hukkui Ke­mi-Tor­nio -väy­läl­lä

10.08.2023 10:00
Vanha Kaleva: Maataloudellinen maakuntajuhla karjan merkeissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanha Kaleva: Maa­ta­lou­del­li­nen maa­kun­ta­juh­la karjan mer­keis­sä

08.08.2023 10:00
Vanha Kaleva: Eikö löydy keinoja saada Hannes Kolehmainen pysymään maassamme?

Vanha Kaleva: Eikö löydy keinoja saada Hannes Ko­leh­mai­nen py­sy­mään maas­sam­me?

01.08.2023 10:00 1
Vanha Kaleva: "Naisten takia asiat menivät sekaisin kirkkovaltuustossa"

Vanha Kaleva: "Nais­ten takia asiat menivät se­kai­sin kirk­ko­val­tuus­tos­sa"

27.07.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maatalousretkikunta Norjasta tutustuu Koivikon koulutilaan

Vanha Kaleva: Maa­ta­lous­ret­ki­kun­ta Nor­jas­ta tu­tus­tuu Koi­vi­kon kou­lu­ti­laan

25.07.2023 10:00
Vanha Kaleva: Paratiisi löytyy jokisuiston saaresta Oulun keskustassa

Vanha Kaleva: Pa­ra­tii­si löytyy jo­ki­suis­ton saa­res­ta Oulun kes­kus­tas­sa

20.07.2023 10:00 1
Vanha Kaleva: Oulun makkaratehtaisiin tarkastajat puhtautta valvomaan

Vanha Kaleva: Oulun mak­ka­ra­teh­tai­siin tar­kas­ta­jat puh­taut­ta val­vo­maan

18.07.2023 10:00
Vanha Kaleva: Korkeushyppääjä ylitti haamurajan uudella floppaustyylillä

Vanha Kaleva: Kor­keus­hyp­pää­jä ylitti haa­mu­ra­jan uudella flop­paus­tyy­lil­lä

13.07.2023 10:00