Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Vanha Kaleva
Viimeisin 24 tuntia
Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroamaan Haukiputaasta

Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroa­maan Hau­ki­pu­taas­ta

10:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Vanha Kaleva: Oulun pesisstadionille tulossa ”maailmanluokan konsertti”

Vanha Kaleva: Oulun pe­siss­ta­dio­nil­le tulossa ”maail­man­luo­kan kon­sert­ti”

18.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Jäärata-autoilun ralleja siirrettiin lauhan sään takia etelästä meren jäälle Perämerelle

Vanha Kaleva: Jää­ra­ta-au­toi­lun ralleja siir­ret­tiin lauhan sään takia ete­läs­tä meren jäälle Pe­rä­me­rel­le

16.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Torniolainen kauppias sai postipaketissa vaarallisen helvetinkoneen

Vanha Kaleva: Tor­nio­lai­nen kaup­pias sai pos­ti­pa­ke­tis­sa vaa­ral­li­sen hel­ve­tin­ko­neen

14.03.2023 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kaikki Oulun yliopistossa "superystävällisiä", vaihto-opiskelija kiittää

Vanha Kaleva: Kaikki Oulun yli­opis­tos­sa "su­pe­rys­tä­väl­li­siä", vaih­to-opis­ke­li­ja kiittää

11.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tervahiihtoa sävyttivät yli sata italialaista hiihtovierasta

Vanha Kaleva: Ter­va­hiih­toa sä­vyt­ti­vät yli sata ita­lia­lais­ta hiih­to­vie­ras­ta

09.03.2023 10:00
Vanha Kaleva: Asevelvollisia ei haluta käyttää tullipoliiseina rajavalvonnassa

Vanha Kaleva: Ase­vel­vol­li­sia ei haluta käyttää tul­li­po­lii­sei­na ra­ja­val­von­nas­sa

07.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sähköinen henkilökortti tulossa kansalaisten avuksi jo ennen vuosituhannen vaihdetta

Vanha Kaleva: Säh­köi­nen hen­ki­lö­kort­ti tulossa kan­sa­lais­ten avuksi jo ennen vuo­si­tu­han­nen vaih­det­ta

04.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Bolshevikeilta yli miljoonan markan urheiluesinetilaus

Vanha Kaleva: Bols­he­vi­keil­ta yli mil­joo­nan markan ur­hei­lue­si­ne­ti­laus

28.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tuiran asemasta ei haluta luopua, sitä esitetään kalastajien kahvilaksi tai ekopisteeksi

Vanha Kaleva: Tuiran ase­mas­ta ei haluta luopua, sitä esi­te­tään ka­las­ta­jien kah­vi­lak­si tai eko­pis­teek­si

25.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tauno Käyhkö nousi Suomen uudeksi mäkikotkaksi

Vanha Kaleva: Tauno Käyhkö nousi Suomen uudeksi mä­ki­kot­kak­si

23.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomalaiset siirtolaiset toivottuja tulijoita "Lännen kultalaan"

Vanha Kaleva: Suo­ma­lai­set siir­to­lai­set toi­vot­tu­ja tu­li­joi­ta "Lännen kul­ta­laan"

21.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vanha Kaleva: Ala-astelaiset söivät itsensä unilääkkeillä pöhnään

Vanha Kaleva: Ala-as­te­lai­set söivät itsensä uni­lääk­keil­lä pöhnään

18.02.2023 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Amfibio-varusteisen hydrokopterin käyttöä opetellaan Hailuodossa – Temmeksellä saatiin sähköt joka taloon

Vanha Kaleva: Am­fi­bio-va­rus­tei­sen hyd­ro­kop­te­rin käyttöä ope­tel­laan Hai­luo­dos­sa – Tem­mek­sel­lä saatiin sähköt joka taloon

16.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Keskikoulu supistumassa kolmivuotiseksi, valtiolle säästöjä

Vanha Kaleva: Kes­ki­kou­lu su­pis­tu­mas­sa kol­mi­vuo­ti­sek­si, val­tiol­le sääs­tö­jä

14.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Aleksanterinkadun ja Rantakadun tuho ei kiinnostanut Oulun päättäjiä

Vanha Kaleva: Alek­san­te­rin­ka­dun ja Ran­ta­ka­dun tuho ei kiin­nos­ta­nut Oulun päät­tä­jiä

11.02.2023 10:00 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Porno tuntuu jo kyllästyttävän kadunkulkijoita Oulussa

Vanha Kaleva: Porno tuntuu jo kyl­läs­tyt­tä­vän ka­dun­kul­ki­joi­ta Oulussa

09.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun kaupunginlääkäri Borg lähtee oppiin maailmalle

Vanha Kaleva: Oulun kau­pun­gin­lää­kä­ri Borg lähtee oppiin maail­mal­le

07.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: STT:n päätoimittaja hyllylle dopingjutun tutkimuksen ajaksi

Vanha Kaleva: STT:n pää­toi­mit­ta­ja hyl­lyl­le do­ping­ju­tun tut­ki­muk­sen ajaksi

04.02.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Juopottelu on yleinen tapa ja seurausta ajattelemisen puutteesta

Vanha Kaleva: Juo­pot­te­lu on yleinen tapa ja seu­raus­ta ajat­te­le­mi­sen puut­tees­ta

31.01.2023 10:00
Tilaajille