Vanha Kaleva
Kuukausi
Vanha Kaleva: Nousukauden monumentti rysäytettiin Oulujärven rannalla nurin

Vanha Kaleva: Nou­su­kau­den mo­nu­ment­ti ry­säy­tet­tiin Ou­lu­jär­ven ran­nal­la nurin

15.01.2022 10:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun Raksilaan tulevassa uimahallissa liikutaan kitkattomasti

Vanha Kaleva: Oulun Rak­si­laan tu­le­vas­sa ui­ma­hal­lis­sa lii­ku­taan kit­kat­to­mas­ti

13.01.2022 10:59 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Uusi teollisuushaara Suomessa, Kotkassa tehdään glyseriniä

Vanha Kaleva: Uusi teol­li­suus­haa­ra Suo­mes­sa, Kot­kas­sa tehdään gly­se­ri­niä

11.01.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulunsaloon ideoitiin elämyksellistä Airlandiaa sekä kuovipatsaita

Vanha Kaleva: Ou­lun­sa­loon ideoi­tiin elä­myk­sel­lis­tä Air­lan­diaa sekä kuo­vi­pat­sai­ta

08.01.2022 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Skdl nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi

Vanha Kaleva: Skdl nousi toi­sek­si suu­rim­mak­si puo­lueek­si

06.01.2022 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lähetysjohtaja Matti Tarkkanen putosi junasta Amerikassa

Vanha Kaleva: Lä­he­tys­joh­ta­ja Matti Tark­ka­nen putosi junasta Ame­ri­kas­sa

04.01.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pommitukset jatkuneet yhtämittaisesti jo neljä päivää Pohjois-Vietnamissa

Vanha Kaleva: Pom­mi­tuk­set jat­ku­neet yh­tä­mit­tai­ses­ti jo neljä päivää Poh­jois-Viet­na­mis­sa

30.12.2021 10:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Leväperäistä kansakoulunopettajaa on lupa ojentaa

Vanha Kaleva: Le­vä­pe­räis­tä kan­sa­kou­lun­opet­ta­jaa on lupa ojentaa

28.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kainuun meijeri saa tietokoneen, Raahessa kuumanauhavalssia

Vanha Kaleva: Kainuun meijeri saa tie­to­ko­neen, Raa­hes­sa kuu­ma­nau­ha­vals­sia

23.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suojeluskunnat kannustavat jäseniään voimistelemaan

Vanha Kaleva: Suo­je­lus­kun­nat kan­nus­ta­vat jä­se­niään voi­mis­te­le­maan

21.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanhemmat
Vanha Kaleva: Ministeri Niinistö röykytti keskustaa alkiolaisuuden hylkäämisestä

Vanha Kaleva: Mi­nis­te­ri Nii­nis­tö röy­kyt­ti kes­kus­taa al­kio­lai­suu­den hyl­kää­mi­ses­tä

18.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kauppiaat täyttivät Oulun kauppatorin joulumarkkinoilla – Paasion puhetta häirittiin traktoreiden melulla Kauhajoella

Vanha Kaleva: Kaup­piaat täyt­ti­vät Oulun kaup­pa­to­rin jou­lu­mark­ki­noil­la – Paasion puhetta häi­rit­tiin trak­to­rei­den melulla Kau­ha­joel­la

16.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Joulun lähestyessä huomio kiinnittyy makeisten hintaan

Vanha Kaleva: Joulun lä­hes­tyes­sä huomio kiin­nit­tyy ma­keis­ten hintaan

14.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulunsalolaisen poliisin autoharppuuna herättää huomiota maailmalla

Vanha Kaleva: Ou­lun­sa­lo­lai­sen po­lii­sin au­to­harp­puu­na he­rät­tää huo­mio­ta maail­mal­la

11.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Vangeille saa lähettää vain yhden joulupaketin – suklaata puoli kiloa

Vanha Kaleva: Van­geil­le saa lä­het­tää vain yhden jou­lu­pa­ke­tin – suk­laa­ta puoli kiloa

09.12.2021 12:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun Kelan väki halusi siiveikkäille yhteiskunnan eläteille lähdöt

Vanha Kaleva: Oulun Kelan väki halusi sii­veik­käil­le yh­teis­kun­nan elä­teil­le lähdöt

04.12.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pelit jumittavat lapset kotiin, eikä kenelläkään ole varaa käydä ulkona huvittelemassa

Vanha Kaleva: Pelit ju­mit­ta­vat lapset kotiin, eikä ke­nel­lä­kään ole varaa käydä ulkona hu­vit­te­le­mas­sa

02.12.2021 10:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Poliisi otti kiinni kettujahdissa olleet helsinkiläispojat

Vanha Kaleva: Poliisi otti kiinni ket­tu­jah­dis­sa olleet hel­sin­ki­läis­po­jat

30.11.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Valtataistelu Valko-Venäjällä, Lukashenkan vastustajia pannaan ruotuun

Vanha Kaleva: Val­ta­tais­te­lu Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, Lu­kas­hen­kan vas­tus­ta­jia pannaan ruotuun

27.11.2021 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Neuvostoliitto julisti ohittavansa Yhdysvallat 1975, kansalaisille luvattiin myös autoja

Vanha Kaleva: Neu­vos­to­liit­to julisti ohit­ta­van­sa Yh­dys­val­lat 1975, kan­sa­lai­sil­le lu­vat­tiin myös autoja

25.11.2021 10:00 3
Tilaajille