Vanha Kaleva
Viimeisin 12 tuntia
Vanha Kaleva: Työttömyys vaivaa Oulun sekatyöläisiä, O. Karhi puuttui asiaan

Vanha Kaleva: Työt­tö­myys vaivaa Oulun se­ka­työ­läi­siä, O. Karhi puuttui asiaan

10:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Vanha Kaleva: Oulun johdolta perättiin kalahallia – kerrottiin olevan "tutkimusten alla"

Vanha Kaleva: Oulun joh­dol­ta pe­rät­tiin ka­la­hal­lia – ker­rot­tiin olevan "tut­ki­mus­ten alla"

21.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kymmenet kuiviin vuotaneet sillitynnyrit huutokaupataan

Vanha Kaleva: Kym­me­net kuiviin vuo­ta­neet sil­li­tyn­ny­rit huu­to­kau­pa­taan

19.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Korvaako Viron palavakivi halkojen käytön tehtaissa?

Vanha Kaleva: Kor­vaa­ko Viron pa­la­va­ki­vi hal­ko­jen käytön teh­tais­sa?

17.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kemissä kohistiin paheelliseksi väitetystä diskoteekistä

Vanha Kaleva: Kemissä ko­his­tiin pa­heel­li­sek­si väi­te­tys­tä dis­ko­tee­kis­tä

14.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Onko talonomistajan kärsittävä viinakauppiasta talossaan?

Vanha Kaleva: Onko ta­lon­omis­ta­jan kär­sit­tä­vä vii­na­kaup­pias­ta ta­los­saan?

12.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ylivieskalaisen lesken lammas söi itsensä

Vanha Kaleva: Yli­vies­ka­lai­sen lesken lammas söi itsensä

10.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Maan rahatilanteen vuoksi laivasto uusitaan kuuden vuoden aikana

Vanha Kaleva: Maan ra­ha­ti­lan­teen vuoksi lai­vas­to uu­si­taan kuuden vuoden aikana

04.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tilanomistaja Ryttylästä keksi uuden, käänteentekevän maanmuokkaajan

Vanha Kaleva: Ti­lan­omis­ta­ja Ryt­ty­läs­tä keksi uuden, kään­teen­te­ke­vän maan­muok­kaa­jan

02.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Talvi tekee tuloaan, yleinen halkotilanne Kajaanissa vaikea

Vanha Kaleva: Talvi tekee tu­loaan, yleinen hal­ko­ti­lan­ne Ka­jaa­nis­sa vaikea

30.10.2020 13:50 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Virsikirjakomitea istuu joulukuuhun saakka, työ on varsin suuritöinen

Vanha Kaleva: Vir­si­kir­ja­ko­mi­tea istuu jou­lu­kuu­hun saakka, työ on varsin suu­ri­töi­nen

28.10.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Juho Luttisen kone- ja sekatavarakaupassa saa hyvän kohtelun

Vanha Kaleva: Juho Lut­ti­sen kone- ja se­ka­ta­va­ra­kau­pas­sa saa hyvän koh­te­lun

26.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vanha Kaleva: Saamelaisista halutaan tehdä "kotapellejä"  ja rihkaman myyjiä pikitien varteen

Vanha Kaleva: Saa­me­lai­sis­ta ha­lu­taan tehdä "ko­ta­pel­le­jä" ja rih­ka­man myyjiä pi­ki­tien varteen

23.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulujokivarren kyliin sähkövoimaa Oulusta

Vanha Kaleva: Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliin säh­kö­voi­maa Oulusta

21.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun virkamiesten palkat saa Yhdyspankista, voi nostaa yhdellä kertaa tai vähitellen

Vanha Kaleva: Oulun vir­ka­mies­ten palkat saa Yh­dys­pan­kis­ta, voi nostaa yhdellä kertaa tai vä­hi­tel­len

19.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva:  Sensaatiokapellimestari Okko Kamu aiheutti tungoksen Oulun Pohjankartanoon

Vanha Kaleva: Sen­saa­tio­ka­pel­li­mes­ta­ri Okko Kamu ai­heut­ti tun­gok­sen Oulun Poh­jan­kar­ta­noon

16.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hyvää mustetta kotimaisesta turpeesta

Vanha Kaleva: Hyvää mus­tet­ta ko­ti­mai­ses­ta tur­pees­ta

14.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Silakkanelikko täynnä parasta kristallisokeria – salakauppiaan tappioksi

Vanha Kaleva: Si­lak­ka­ne­lik­ko täynnä parasta kris­tal­li­so­ke­ria – sa­la­kaup­piaan tap­piok­si

12.10.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tupakan viljely sujunut Muhoksella hyvin, maku parempi kuin kaupoissa olevissa lajeissa

Vanha Kaleva: Tupakan viljely sujunut Mu­hok­sel­la hyvin, maku parempi kuin kau­pois­sa ole­vis­sa la­jeis­sa

09.10.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Mannerheim kutsui koolle joukon lastensuojelutyöstä kiinnostuneita

Vanha Kaleva: Man­ner­heim kutsui koolle joukon las­ten­suo­je­lu­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta

07.10.2020 10:00 0
Tilaajille