Vanha Kaleva
Viimeisin tunti
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

10:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Vanha Kaleva: Amerikkaan pyrkijöitä ennätysmäärä, naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

21.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Esperanton lukeminen kiinnostaa Oulun työväenopistossa, alettaneen opettaa myös oppikouluissa

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

17.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uudenaikaisen valtion sahalaitoksen, nyt puuta viedään huomattavia määriä sahaamattomana Ruotsiin

Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uu­den­ai­kai­sen valtion sa­ha­lai­tok­sen, nyt puuta viedään huo­mat­ta­via määriä sa­haa­mat­to­ma­na Ruot­siin

14.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Epämukavat 25 ja 50 pennin setelit korvataan nikkelikolikoilla

Vanha Kaleva: Epä­mu­ka­vat 25 ja 50 pennin setelit kor­va­taan nik­ke­li­ko­li­koil­la

10.09.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Olympiamiehille vapaat kotimatkat rautateillä, Hannes Kolehmainen saa matkustaa ilmaiseksi kuukauden ajan

Vanha Kaleva: Olym­pia­mie­hil­le vapaat ko­ti­mat­kat rau­ta­teil­lä, Hannes Ko­leh­mai­nen saa mat­kus­taa il­mai­sek­si kuu­kau­den ajan

07.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun puhelut välitetään uudelta keskusasemalta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

Vanha Kaleva: Oulun puhelut vä­li­te­tään uudelta kes­ku­sa­se­mal­ta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

03.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Koskenniska Ölbryggeri myi panimonsa ja virvoitusjuomatehtaansa  Oulun Osuuskaupalle

Vanha Kaleva: Kos­ken­nis­ka Ölb­ryg­ge­ri myi pa­ni­mon­sa ja vir­voi­tus­juo­ma­teh­taan­sa Oulun Osuus­kau­pal­le

31.08.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hupisaarilla juhlittiin olympiavoittoja

Vanha Kaleva: Hu­pi­saa­ril­la juh­lit­tiin olym­pia­voit­to­ja

27.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vanha Kaleva: Koulutiluksen osto Muhoksella puhutti

Vanha Kaleva: Kou­lu­ti­luk­sen osto Mu­hok­sel­la puhutti

24.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Nuori vanki hirttäytyi henkseleihinsä

Vanha Kaleva: Nuori vanki hirt­täy­tyi henk­se­lei­hin­sä

20.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Keihäänheitossa nelosvoitto Suomeen

Vanha Kaleva: Kei­hään­hei­tos­sa ne­los­voit­to Suomeen

17.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Liminkalaiset halusivat ostaa traktorin

Vanha Kaleva: Li­min­ka­lai­set ha­lu­si­vat ostaa trak­to­rin

13.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Raahe saa kirkkovaltuuston, vain miehet voivat tulla valituksi

Vanha Kaleva: Raahe saa kirk­ko­val­tuus­ton, vain miehet voivat tulla va­li­tuk­si

10.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Mistä johtuu voin tuntuva hinnannousu?

Vanha Kaleva: Mistä johtuu voin tuntuva hin­nan­nou­su?

06.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suomen talouteen luotetaan maailmalla

Vanha Kaleva: Suomen ta­lou­teen luo­te­taan maail­mal­la

03.08.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Matkustajalaiva Hailuoto valmistuu pian

Vanha Kaleva: Mat­kus­ta­ja­lai­va Hai­luo­to val­mis­tuu pian

30.07.2020 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kuusamossa syntynyt Oskar J. Larson ehdolla Yhdysvaltain kongressiin

Vanha Kaleva: Kuu­sa­mos­sa syn­ty­nyt Oskar J. Larson ehdolla Yh­dys­val­tain kong­res­siin

27.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Miksi Kemiin matkalla ollut sokeri kastui?

Vanha Kaleva: Miksi Kemiin mat­kal­la ollut sokeri kastui?

23.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ajomiehillekin kuuluu kesäloma ajallaan

Vanha Kaleva: Ajo­mie­hil­le­kin kuuluu ke­sä­lo­ma ajal­laan

20.07.2020 10:00 0
Tilaajille