Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lapin matkailu
Kolmekymppinen Juha koki matkailuyrityksessä henkistä väkivaltaa – Omaisten mukaan kohtelulla oli merkittävä rooli siinä, miten Juhalle lopulta kävi

Kol­me­kymp­pi­nen Juha koki mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä hen­kis­tä vä­ki­val­taa – O­mais­ten mukaan koh­te­lul­la oli mer­kit­tä­vä rooli siinä, miten Juhalle lopulta kävi

01.02.2024 06:00 15
Tilaajille
Rovaniemen lentoasemalla jättijonot keskiviikkona – lähtöselvitykseen jonotettiin ulkona asti

Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la jät­ti­jo­not kes­ki­viik­ko­na – läh­tö­sel­vi­tyk­seen jo­no­tet­tiin ulkona asti

27.12.2023 17:43 3
Tilaajille
Talvi vetää matkailijoita Lappiin ja Rovaniemen lentokenttä on jo Oulua vilkkaampi – mistä lisää vauhtia Pohjolan pääkaupungin matkailuun?
Kolumni

Talvi vetää mat­kai­li­joi­ta Lappiin ja Ro­va­nie­men len­to­kent­tä on jo Oulua vilk­kaam­pi – mistä lisää vauhtia Poh­jo­lan pää­kau­pun­gin mat­kai­luun?

14.10.2023 06:05 88
Kauden päätteeksi hotelli lennättää työntekijät yllätyslomalle etelään – Tällaista on Lapin matkailuyrityksissä, joista työntekijät puhuvat lähes pelkästään hyvää

Kauden päät­teek­si hotelli len­nät­tää työn­te­ki­jät yl­lä­tys­lo­mal­le etelään – Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

03.10.2023 10:25 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapland Wel­co­men työn­te­ki­jät: Olemme tyy­ty­väi­siä yri­tyk­seem­me

15.09.2023 14:35 5
Tilaajille
Nyt puhuvat rovaniemeläisen matkailuyrityksen entiset työntekijät: "Elämäni hirvein työpaikka", sanoo ranskalainen Lea

Nyt puhuvat ro­va­nie­me­läi­sen mat­kai­lu­yri­tyk­sen entiset työn­te­ki­jät: "E­lä­mä­ni hirvein työ­paik­ka", sanoo rans­ka­lai­nen Lea

14.09.2023 13:16 21
Tilaajille
Hiihtokausi käyntiin jo perjantaina – "Halusimme, että myös syyskauden matkailijat pääsisivät nauttimaan lumesta ja jäästä"

Hiih­to­kau­si käyn­tiin jo per­jan­tai­na – "Ha­lu­sim­me, että myös syys­kau­den mat­kai­li­jat pää­si­si­vät naut­ti­maan lumesta ja jäästä"

29.08.2023 13:35 2
Tilaajille
Salamajoittujan jäljet on siivottu Kemijoen kuuluisasta Kotisaaresta – Kesällä saaren pieneen baariin voi poiketa kahville ja hampurilaiselle

Sa­la­ma­joit­tu­jan jäljet on sii­vot­tu Ke­mi­joen kuu­lui­sas­ta Ko­ti­saa­res­ta – Kesällä saaren pieneen baariin voi poiketa kah­vil­le ja ham­pu­ri­lai­sel­le

14.06.2023 09:00
Tilaajille
Alle kolmen tunnin päässä Oulusta on lentokenttä, josta pääsee talvella suoraan jopa 15 kohteeseen – Uudet reitit suuntautuvat Eurooppaan

Alle kolmen tunnin päässä Oulusta on len­to­kent­tä, josta pääsee tal­vel­la suoraan jopa 15 koh­tee­seen – Uudet reitit suun­tau­tu­vat Eu­roop­paan

13.06.2023 12:00 116
Tilaajille
Pohjoisessa on tuhansia sähköpyöriä, mutta mistä niille löytyy mekaanikot? Oulussa sähköpyörän huoltoa saa jonottaa viikon tai kaksi

Poh­joi­ses­sa on tu­han­sia säh­kö­pyö­riä, mutta mistä niille löytyy me­kaa­ni­kot? Oulussa säh­kö­pyö­rän huoltoa saa jo­not­taa viikon tai kaksi

09.05.2023 07:30
Tilaajille
Satumarja Stenmanilla on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – periksiantamaton luonne on mahdollistanut perheen ja intohimon yhdistämisen

Sa­tu­mar­ja Sten­ma­nil­la on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – pe­rik­sian­ta­ma­ton luonne on mah­dol­lis­ta­nut perheen ja in­to­hi­mon yh­dis­tä­mi­sen

30.04.2023 16:00
Tilaajille
Lapin halvimmat päiväliput myydään Aavasaksalla – 15 eurolla pääsee päiväksi mäkeen

Lapin hal­vim­mat päi­vä­li­put myydään Aa­va­sak­sal­la – 15 eurolla pääsee päi­väk­si mäkeen

10.03.2023 19:54 4
Tilaajille
Rajut tuulet estivät Kittilään ja Ivaloon matkanneiden Finnairin koneiden laskeutumisen – yli 660 matkustajan suunnitelmiin tuli muutos

Rajut tuulet estivät Kit­ti­lään ja Ivaloon mat­kan­nei­den Finn­ai­rin ko­nei­den las­keu­tu­mi­sen – yli 660 mat­kus­ta­jan suun­ni­tel­miin tuli muutos

27.02.2023 21:01 9
Tilaajille
Tenon kalastusturismi on ehkä tullut tiensä päähän, ja Utsjoella tarvitaan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan matkailukoordinaattori

Tenon ka­las­tus­tu­ris­mi on ehkä tullut tiensä päähän, ja Uts­joel­la tar­vi­taan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri

01.01.2023 14:00
Tilaajille
Turistit ostavat rovaniemeläiskaupoista pullovettä ja talvivaatteita – "monelle tulee yllätyksenä, kuinka kylmä täällä oikeasti on"

Tu­ris­tit ostavat ro­va­nie­me­läis­kau­pois­ta pul­lo­vet­tä ja tal­vi­vaat­tei­ta – "mo­nel­le tulee yl­lä­tyk­se­nä, kuinka kylmä täällä oi­keas­ti on"

31.12.2022 19:43 7
Tilaajille
Sata vuotta sitten Helsingistä saapui nuorukainen, joka toi hiihtäjät Lapin tuntureille – Gunnar Stenfors teki Ylläksen tunnetuksi, ennen kuin lähti kohtalokkaalle kanoottiretkelle

Sata vuotta sitten Hel­sin­gis­tä saapui nuo­ru­kai­nen, joka toi hiih­tä­jät Lapin tun­tu­reil­le – Gunnar Sten­fors teki Yl­läk­sen tun­ne­tuk­si, ennen kuin lähti koh­ta­lok­kaal­le ka­noot­ti­ret­kel­le

11.12.2022 15:05 5
Tilaajille
Lapin talvimatkailusesonki on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja sen odotetaan kiihtyvän joulua kohti – turistit haluavat nähdä huskeja, poroja ja revontulia

Lapin tal­vi­mat­kai­lu­se­son­ki on läh­te­nyt vilk­kaas­ti käyn­tiin ja sen odo­te­taan kiih­ty­vän joulua kohti – tu­ris­tit ha­lua­vat nähdä hus­ke­ja, poroja ja re­von­tu­lia

09.12.2022 22:03 5
Tilaajille
Yosuke Shoyama ajeli nykyaikaisella Honda Monkeylla Japanista Lappiin – Matkavauhti ei päätä huimannut, välillä touhu meni työntämiseksi

Yosuke Shoyama ajeli ny­ky­ai­kai­sel­la Honda Mon­keyl­la Ja­pa­nis­ta Lappiin – Mat­ka­vauh­ti ei päätä hui­man­nut, välillä touhu meni työn­tä­mi­sek­si

03.08.2022 12:00 8
Tilaajille
Halpalentoyhtiö Ryanair avaa lisää yhteyksiä Euroopasta Rovaniemelle – reittien toivotaan tuovat lisäpiristystä joulumatkailuun

Hal­pa­len­to­yh­tiö Ryanair avaa lisää yh­teyk­siä Eu­roo­pas­ta Ro­va­nie­mel­le – reit­tien toi­vo­taan tuovat li­sä­pi­ris­tys­tä jou­lu­mat­kai­luun

02.04.2022 19:27
Tilaajille
Ukrainan sota ei karkottanut matkailijoita Suomen itärajalta: Sallan matkailussa eletään ennätyskautta – muualla Lapissa peruutuksia on tullut jonkin verran

Uk­rai­nan sota ei kar­kot­ta­nut mat­kai­li­joi­ta Suomen itä­ra­jal­ta: Sallan mat­kai­lus­sa eletään en­nä­tys­kaut­ta – muualla Lapissa pe­ruu­tuk­sia on tullut jonkin verran

08.03.2022 16:29
Tilaajille