Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Perhe
Kuukausi ja vanhemmat
Tutkimus: Hedelmöityshoidoilla syntyneillä suurempi riski mielenterveysongelmille teini-iässä

Tut­ki­mus: He­del­möi­tys­hoi­doil­la syn­ty­neil­lä suu­rem­pi riski mie­len­ter­veys­on­gel­mil­le tei­ni-iäs­sä

28.06.2022 15:52 4
Keikkabussin tarina jatkuu Pyhännällä pihasaunana – katso video erikoisen saunan lämmityksestä

Keik­ka­bus­sin tarina jatkuu Py­hän­näl­lä pi­ha­sau­na­na – katso video eri­koi­sen saunan läm­mi­tyk­ses­tä

27.06.2022 20:10 2
Tilaajille
Koivun tuoksu, saunominen ja paljussa lilluminen saavat oululaiset juhannustuulelle, mutta tärkeintä on kuitenkin yhdessäolo

Koivun tuoksu, sau­no­mi­nen ja pal­jus­sa lil­lu­mi­nen saavat ou­lu­lai­set ju­han­nus­tuu­lel­le, mutta tär­kein­tä on kui­ten­kin yh­des­sä­olo

23.06.2022 06:10 1
Turkansaareen on tänä kesänä avattu uusi näyttely lapsille, jossa menneisyyteen pääsee kirjaimellisesti käsiksi leikin kautta – "Halusimme tehdä Vekaravintistä paikan, jossa saa touhuta"

Tur­kan­saa­reen on tänä kesänä avattu uusi näyt­te­ly lap­sil­le, jossa men­nei­syy­teen pääsee kir­jai­mel­li­ses­ti käsiksi leikin kautta – "Ha­lu­sim­me tehdä Ve­ka­ra­vin­tis­tä paikan, jossa saa tou­hu­ta"

20.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kylä kasvattaa lapsen, lapsi kasvattaa kylää
Kolumni

Kylä kas­vat­taa lapsen, lapsi kas­vat­taa kylää

19.06.2022 14:00 1
Tilaajille
Mitä jos me aikuisetkin toimisimme kuin lapsi, joka on juuri oppinut pyytämään hiekkalelua lainaan, palauttamaan sen nätisti paikalleen ja hihkaisemaan "tiitos"?
Essee

Mitä jos me ai­kui­set­kin toi­mi­sim­me kuin lapsi, joka on juuri oppinut pyy­tä­mään hiek­ka­le­lua lai­naan, pa­laut­ta­maan sen nätisti pai­kal­leen ja hih­kai­se­maan "tii­tos"?

19.06.2022 09:00 5
Tilaajille
"Ei edes käytettyä tavaraa tarvitse aina ostaa" – pohjoissuomalaisessa perheessä säästäminen on kaiken kattava elämäntapa, äitiyspakkauskin tehtiin itse

"Ei edes käy­tet­tyä tavaraa tar­vit­se aina ostaa" – poh­jois­suo­ma­lai­ses­sa per­hees­sä sääs­tä­mi­nen on kaiken kattava elä­män­ta­pa, äi­tiys­pak­kaus­kin tehtiin itse

18.06.2022 14:00 11
Tilaajille
Lasten sijoittaminen laitoshoitoon kasvoi viime vuonna Oulussa – "Tavalliset sijaisperheet eivät aina pysty vastaamaan nuoren tarpeisiin"

Lasten si­joit­ta­mi­nen lai­tos­hoi­toon kasvoi viime vuonna Oulussa – "Ta­val­li­set si­jais­per­heet eivät aina pysty vas­taa­maan nuoren tar­pei­siin"

18.06.2022 10:20 6
Tilaajille
Marja Irjala sai kuuroilta enoiltaan tehtävän – "Kerro tarinamme, jotta kuulevat oppisivat"

Marja Irjala sai kuu­roil­ta enoil­taan teh­tä­vän – "Kerro ta­ri­nam­me, jotta kuu­le­vat op­pi­si­vat"

14.06.2022 09:00
Tilaajille
Erityisen ihmeellinen maailma – Arttu osaa katsoa elämää toisella tavalla

Eri­tyi­sen ih­meel­li­nen maailma – Arttu osaa katsoa elämää toi­sel­la tavalla

13.06.2022 19:00
Tilaajille
Oulussa lasten ja nuorten kesäleireillä on vielä tilaa – ilmaistakin puuhaa löytyy

Oulussa lasten ja nuorten ke­sä­lei­reil­lä on vielä tilaa – il­mais­ta­kin puuhaa löytyy

12.06.2022 15:00
Tilaajille
Ruutuajan kyttääminen palautti kieltolain perheisiin – Oulussa järjestettävän pelitapahtuman taustavoima: "Tiukalla rajoittamisella suhde pelaamiseen voi vääristyä"

Ruu­tu­ajan kyt­tää­mi­nen pa­laut­ti kiel­to­lain per­hei­siin – Oulussa jär­jes­tet­tä­vän pe­li­ta­pah­tu­man taus­ta­voi­ma: "Tiu­kal­la ra­joit­ta­mi­sel­la suhde pe­laa­mi­seen voi vää­ris­tyä"

11.06.2022 18:30 1
Tilaajille
Avioliitto on myös taloudellinen liitto – miten omaisuus jakautuu erossa tai puolison kuoleman jälkeen?

Avio­liit­to on myös ta­lou­del­li­nen liitto – miten omai­suus ja­kau­tuu erossa tai puo­li­son kuo­le­man jäl­keen?

11.06.2022 13:30 2
Tilaajille
Arvio: Oululaisopettaja ei kaunistele kouluväkivaltaa kipeänkutkuttavassa nuortenromaanissa

Arvio: Ou­lu­lais­opet­ta­ja ei kau­nis­te­le kou­lu­vä­ki­val­taa ki­peän­kut­kut­ta­vas­sa nuor­ten­ro­maa­nis­sa

10.06.2022 16:05
Tilaajille
Koko perheen kuntoilutapahtuma järjestetään taas Yli-Iissä

Koko perheen kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään taas Yli-Iis­sä

10.06.2022 08:59
Seikkailuja lähimetsässä, hauskoja leikkejä ja ympäröivän maailman tutkimista – Oulun kaupunki tarjoaa lapsille maksutonta avointa varhaiskasvatusta
Mainos Oulun Kaupunki

Seik­kai­lu­ja lä­hi­met­säs­sä, haus­ko­ja leik­ke­jä ja ym­pä­röi­vän maail­man tut­ki­mis­ta – Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le mak­su­ton­ta avointa var­hais­kas­va­tus­ta

07.06.2022 06:00
Oulu opettaa lapsille digitaitoja uudella animaatiolla

Oulu opettaa lap­sil­le di­gi­tai­to­ja uudella ani­maa­tiol­la

06.06.2022 11:57
Erityislasten kaverisuhteet katkeavat usein koulun päättymiseen –  Auto-onnettomuudessa loukkaantunut oululainen Manu tapaa kavereitaan jääkiekkoharjoituksissa ja pitsalla

Eri­tyis­las­ten ka­ve­ri­suh­teet kat­kea­vat usein koulun päät­ty­mi­seen –  Au­to-on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tu­nut ou­lu­lai­nen Manu tapaa ka­ve­rei­taan jää­kiek­ko­har­joi­tuk­sis­sa ja pit­sal­la

05.06.2022 12:15 3
Tilaajille
Yhä useampi unelmoi kesähäiden viettämisestä Lapin kesässä, jonka luonto tarjoaa miljöön hääpotreteille – Tuija Koivuranta ja Miikka Hänninen virallistavat parisuhteensa Ounasvaaran huipulla

Yhä useampi unelmoi ke­sä­häi­den viet­tä­mi­ses­tä Lapin ke­säs­sä, jonka luonto tarjoaa miljöön hää­pot­re­teil­le – Tuija Koi­vu­ran­ta ja Miikka Hän­ni­nen vi­ral­lis­ta­vat pa­ri­suh­teen­sa Ou­nas­vaa­ran hui­pul­la

04.06.2022 14:30
Tilaajille
Neuvolat ruuhkautuneet Oulussa – viisivuotias odottanut tammikuusta lähtien neuvolaan pääsyä

Neu­vo­lat ruuh­kau­tu­neet Oulussa – ­vii­si­vuo­tias odot­ta­nut tam­mi­kuus­ta lähtien neu­vo­laan pääsyä

03.06.2022 17:26 12
Tilaajille