Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Perhe
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kahden kodin kas­vat­ti: "Van­hem­pien ero lau­kai­si minussa paljon eri­lai­sia oireita ja on­gel­mia"

01.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Osassa Oulun päiväkoteja lakkaa esiopetus ensi syksynä – esikoulu järjestetään lähempänä lapsen tulevaa koulua, kaupunki lupaa

Osassa Oulun päi­vä­ko­te­ja lakkaa esi­ope­tus ensi syksynä – esi­kou­lu jär­jes­te­tään lä­hem­pä­nä lapsen tulevaa koulua, kau­pun­ki lupaa

27.01.2023 21:33 10
Tilaajille
Lasten uintitaidon majakaksi paljastuu yllättävä, lähes järvetön kaupunki – Uimaopettaja Hahtokari: "Jos sanon, että meillä uintitaito on lähes 90 prosenttia, en paljon valehtele"

Lasten uin­ti­tai­don ma­ja­kak­si pal­jas­tuu yl­lät­tä­vä, lähes jär­ve­tön kau­pun­ki – Ui­ma­opet­ta­ja Hah­to­ka­ri: "Jos sanon, että meillä uin­ti­tai­to on lähes 90 pro­sent­tia, en paljon va­leh­te­le"

27.01.2023 09:22
Tilaajille
Oulaisiin avattu lastensuojelun yksikkö etsii hevostallia yhteistyökumppaniksi – Oulunkaaren yksikössä hyviä ponikokemuksia

Ou­lai­siin avattu las­ten­suo­je­lun yksikkö etsii he­vos­tal­lia yh­teis­työ­kump­pa­nik­si – Ou­lun­kaa­ren yk­si­kös­sä hyviä po­ni­ko­ke­muk­sia

25.01.2023 17:30
Tilaajille
Yli sata vihiluotolaista vastustaa kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kerrostalorakentamisen Airport Hotellin tontille – yrittäjä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua tontille viittä kerrostaloa

Yli sata vi­hi­luo­to­lais­ta vas­tus­taa kaa­va­muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen Airport Ho­tel­lin ton­til­le – yrit­tä­jä Timo Väärälä sanoo, ettei hänkään halua ton­til­le viittä ker­ros­ta­loa

23.01.2023 10:57 24
Tilaajille
Näkökulma: Kaikkien asettaminen samalle viivalle on ylevä ajatus, mutta koulumaailmassa se ontuu – Lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen ei enää riitä

Nä­kö­kul­ma: Kaik­kien aset­ta­mi­nen samalle vii­val­le on ylevä ajatus, mutta kou­lu­maail­mas­sa se ontuu – Lasten ja nuorten pa­hoin­voin­nis­ta pu­hu­mi­nen ei enää riitä

22.01.2023 18:30 34
Tilaajille
Oulun keskustassa toimiva yrittäjä yllättyi, kun poliisi koputti oveen ja palautti repullisen alaikäisten tyttöjen varastamia kristallikiviä ja suitsukkeita

Oulun kes­kus­tas­sa toimiva yrit­tä­jä yl­lät­tyi, kun poliisi koputti oveen ja pa­laut­ti re­pul­li­sen ala­ikäis­ten tyt­tö­jen va­ras­ta­mia kris­tal­li­ki­viä ja suit­suk­kei­ta

19.01.2023 18:00 12
Tilaajille
Oululainen 15-vuotias Katri Nuutinen ihmettelee, millaiseen some-sisältöön moni yhä uskoo – Miksi ihmiskaupasta syytetty somejulkkis on nuorten miesten idoli?

Ou­lu­lai­nen 15-vuo­tias Katri Nuu­ti­nen ih­met­te­lee, mil­lai­seen so­me-si­säl­töön moni yhä uskoo – Miksi ih­mis­kau­pas­ta syy­tet­ty so­me­julk­kis on nuorten miesten idoli?

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Mymmeli ja mummouden mysteeri
Kolumni

Mymmeli ja mum­mou­den mys­tee­ri

12.01.2023 18:00 2
Tilaajille
Ruotsalaislehti: Kahdeksanvuotias poika löydettiin surmattuna asunnosta Luulajassa – teosta epäilty on uhrin sukulainen

Ruot­sa­lais­leh­ti: Kah­dek­san­vuo­tias poika löy­det­tiin sur­mat­tu­na asun­nos­ta Luu­la­jas­sa – teosta epäilty on uhrin su­ku­lai­nen

09.01.2023 14:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kas­vat­taa­ko Andrew Tate si­nun­kin las­ta­si?

08.01.2023 06:00 9
Tilaajille
Parikymppisen oululaismiehen veli kuoli kotiinsa, vaikka perhe olisi halunnut auttaa – "Joku varmasti kysyy, miksi minä en ole yrittänyt vaikuttaa tähän lopputulokseen"

Pa­ri­kymp­pi­sen ou­lu­lais­mie­hen veli kuoli ko­tiin­sa, vaikka perhe olisi ha­lun­nut auttaa – "Joku var­mas­ti kysyy, miksi minä en ole yrit­tä­nyt vai­kut­taa tähän lop­pu­tu­lok­seen"

07.01.2023 19:00 24
Tilaajille
Oululainen Julius Enojärvi, 4 kuukautta, osaa kellua ja sukeltaa – Vauvauinnin suosion salaisuus on yksinkertainen

Ou­lu­lai­nen Julius Eno­jär­vi, 4 kuu­kaut­ta, osaa kellua ja su­kel­taa – Vau­va­uin­nin suosion sa­lai­suus on yk­sin­ker­tai­nen

07.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Lapsiasiavaltuutettu kritisoi lastensuojelua ja sijoitettujen lasten kohtelua Suomessa – "Ammattilaisetkin syyllistyvät lasten pahoinpitelyyn"

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu kri­ti­soi las­ten­suo­je­lua ja si­joi­tet­tu­jen lasten koh­te­lua Suo­mes­sa – "Am­mat­ti­lai­set­kin syyl­lis­ty­vät lasten pa­hoin­pi­te­lyyn"

06.01.2023 12:37 10
Tilaajille
Moni etsii nyt unelmien kodille paikkaa Utajärveltä, jossa arkenakin jää aikaa nauttia elämästä – ”Ei kukaan usko, että tämmöisiä etuja voi olla”
Mainos Utajärven kunta

Moni etsii nyt unel­mien kodille paikkaa Uta­jär­vel­tä, jossa ar­ke­na­kin jää aikaa nauttia elä­mäs­tä – ”Ei kukaan usko, että täm­möi­siä etuja voi olla”

06.01.2023 06:00
Kiire oli koitua jutun kohtaloksi, mutta lopulta se syntyi: Äiti yritti estää, kun oululainen nuoripari muutti 125 kilometrin päähän pikkukuntaan

Kiire oli koitua jutun koh­ta­lok­si, mutta lopulta se syntyi: Äiti yritti estää, kun ou­lu­lai­nen nuo­ri­pa­ri muutti 125 ki­lo­met­rin päähän pik­ku­kun­taan

05.01.2023 13:35 4
Tilaajille
Katso, paljonko keskeisten palvelujen asiakasmaksut ovat Pohteella – Etävastaanotosta saa jatkossa alennusta koko hyvinvointialueella

Katso, pal­jon­ko kes­keis­ten pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut ovat Poh­teel­la – Etä­vas­taan­otos­ta saa jat­kos­sa alen­nus­ta koko hy­vin­voin­ti­alueel­la

05.01.2023 05:30 11
Tilaajille
Vanhemmat
Kari Kuusiston edunvalvontasopimus oli lähes valmis, mutta sitten tuli suuri suru – Ilman perillisiä kuolleiden määrä lisääntyy

Kari Kuu­sis­ton edun­val­von­ta­so­pi­mus oli lähes valmis, mutta sitten tuli suuri suru – Ilman pe­ril­li­siä kuol­lei­den määrä li­sään­tyy

01.01.2023 12:00 12
Tilaajille
Rokkenrollipippalot jäävät 60 vuotta täyttävältä Jukka Vanhaselta haaveeksi – oululainen toivoo, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin ukrainalaisten hyväksi

Rok­ken­rol­li­pip­pa­lot jäävät 60 vuotta täyt­tä­väl­tä Jukka Van­ha­sel­ta haa­veek­si – ou­lu­lai­nen toivoo, että mah­dol­li­set muis­ta­mi­set osoi­tet­tai­siin uk­rai­na­lais­ten hyväksi

26.12.2022 19:00 1
Tilaajille
Kysyimme, mitä lastentauteja Oulussa on liikkeellä ja miten lasten vastustuskykyä voi tukea – "Se on yllättänyt, että koronatapaukset ovat olleet lapsilla niin lieviä"

Ky­syim­me, mitä las­ten­tau­te­ja Oulussa on liik­keel­lä ja miten lasten vas­tus­tus­ky­kyä voi tukea – "Se on yl­lät­tä­nyt, että ko­ro­na­ta­pauk­set ovat olleet lap­sil­la niin lieviä"

25.12.2022 06:06 10