Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Perhe
Kuukausi ja vanhemmat
Mitä lapset ja perheet voivat tehdä lomallaan Oulussa ja lähiseudulla? Kokosimme tähän juttuun vinkkejä sopivista kesätapahtumista

Mitä lapset ja perheet voivat tehdä lo­mal­laan Oulussa ja lä­hi­seu­dul­la? Ko­ko­sim­me tähän juttuun vink­ke­jä so­pi­vis­ta ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta

09.06.2023 17:00
Tilaajille
Oululainen Lumina Juvani, 11, koristeli omin käsin satoja strasseja Helinä-asuunsa – Nyt aerobic-kisaan voi lähteä hyvällä itseluottamuksella

Ou­lu­lai­nen Lumina Juvani, 11, ko­ris­te­li omin käsin satoja stras­se­ja He­li­nä-asuun­sa – Nyt ae­ro­bic-ki­saan voi lähteä hyvällä it­se­luot­ta­muk­sel­la

09.06.2023 06:00
Tilaajille
Martti Syrjä viettää eläkevuosiaan lasten kanssa – kouluvaari on lapselle tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän turvapaikka"

Martti Syrjä viettää elä­ke­vuo­siaan lasten kanssa – kou­lu­vaa­ri on lap­sel­le tärkeä ystävä: "Olet aina ollut meidän tur­va­paik­ka"

04.06.2023 12:00 3
Tilaajille
Oululainen Riitta Karjula myy tänä viikonloppuna liki pari tuhatta ruusua onnitteluksi valmistujille – nyt hän kertoo, miten ne saa säilymään pidempään kuin seuraavaan päivään

Ou­lu­lai­nen Riitta Karjula myy tänä vii­kon­lop­pu­na liki pari tuhatta ruusua on­nit­te­luk­si val­mis­tu­jil­le – nyt hän kertoo, miten ne saa säi­ly­mään pi­dem­pään kuin seu­raa­vaan päivään

03.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Hyvösen lapset käyvät kristillistä koulua, koska se on heidän lähikoulunsa Toppilansaaressa

Hyvösen lapset käyvät kris­til­lis­tä koulua, koska se on heidän lä­hi­kou­lun­sa Top­pi­lan­saa­res­sa

03.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Oulun kristillinen koulu kasvaa sijaintinsa, ei aatteen ansiosta – Kaleva selvitti, miten yksityiskoulut pärjäävät, kun koululaiset vähenevät

Oulun kris­til­li­nen koulu kasvaa si­jain­tin­sa, ei aatteen an­sios­ta – Kaleva sel­vit­ti, miten yk­si­tyis­kou­lut pär­jää­vät, kun kou­lu­lai­set vä­he­ne­vät

03.06.2023 06:00 7
Tilaajille
Pahoinvoinnin hintalappu satoja miljoonia euroja: Pohteen mukaan asukkaiden elämänlaatu on heikentynyt

Pa­hoin­voin­nin hin­ta­lap­pu satoja mil­joo­nia euroja: Pohteen mukaan asuk­kai­den elä­män­laa­tu on hei­ken­ty­nyt

01.06.2023 07:28 23
Tilaajille
Vauhtipuisto pyörähti käyntiin uudessa paikassa Nallikarissa – ensimmäiset asiakkaat jonottivat portin takana

Vauh­ti­puis­to pyö­räh­ti käyn­tiin uudessa pai­kas­sa Nal­li­ka­ris­sa – en­sim­mäi­set asiak­kaat jo­not­ti­vat portin takana

27.05.2023 14:50 10
Tilaajille
Alakoululaisen vanhempi, näin edistät etätyörauhaa, jos tunnelma kotona kesälomailevien lasten kanssa alkaa muistuttaa villin lännen saluunaa
Kolumni

Ala­kou­lu­lai­sen van­hem­pi, näin edistät etä­työ­rau­haa, jos tun­nel­ma kotona ke­sä­lo­mai­le­vien lasten kanssa alkaa muis­tut­taa villin lännen sa­luu­naa

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Yli­op­pi­las

23.05.2023 05:00
Tilaajille
Janne Ruonakangas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bussissa päästäkseen OYSin rakennustyömaalle – Arki mullistui, kun hän löysi Tinderistä rakkauden ja muutti Vaalaan

Janne Ruo­na­kan­gas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bus­sis­sa pääs­täk­seen OYSin ra­ken­nus­työ­maal­le – Arki mul­lis­tui, kun hän löysi Tin­de­ris­tä rak­kau­den ja muutti Vaalaan

20.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Oulu julkaisee ensimmäisen uutislähetyksen lapsille

Oulu jul­kai­see en­sim­mäi­sen uu­tis­lä­he­tyk­sen lap­sil­le

17.05.2023 11:21 2
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Marjo Nahkala sai viestin tuntemattoman sedän jättämästä perinnöstä – Sitä ennen hän ei koskaan kysellyt, miksi kaksosveljen kanssa oli 3 viikon ikäero

Marjo Nahkala sai viestin tun­te­mat­to­man sedän jät­tä­mäs­tä pe­rin­nös­tä – Sitä ennen hän ei koskaan ky­sel­lyt, miksi kak­sos­vel­jen kanssa oli 3 viikon ikäero

14.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Puheenaihe: Onko syntyvyyden lisäämiseen keinoja?

Pu­hee­nai­he: Onko syn­ty­vyy­den li­sää­mi­seen kei­no­ja?

14.05.2023 10:00 24
Tilaajille
Oululaislaboratorion seinään on puhkaistu luukku, koska lapsettomuuden hoito on sekuntipeliä – OYSissa sitä tekee joukko alan huippuosaajia, mutta hekään eivät pysty ihmeisiin

Ou­lu­lais­la­bo­ra­to­rion seinään on puh­kais­tu luukku, koska lap­set­to­muu­den hoito on se­kun­ti­pe­liä – OYSissa sitä tekee joukko alan huip­puo­saa­jia, mutta hekään eivät pysty ih­mei­siin

13.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Neljä oululaista lapsiperhettä etsi yhdessä ison tontin Sanginsuusta – Talot valmistuvat loppuvuodesta, mutta nyt kyläkoulua uhkaa lakkautus

Neljä ou­lu­lais­ta lap­si­per­het­tä etsi yhdessä ison tontin San­gin­suus­ta – Talot val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta, mutta nyt ky­lä­kou­lua uhkaa lak­kau­tus

12.05.2023 18:00 126
Tilaajille
Kirpputoriharrastus ei tee minusta parempaa ihmistä – mutta iloisemman se tekee
Essee

Kirp­pu­to­ri­har­ras­tus ei tee minusta pa­rem­paa ihmistä – mutta iloi­sem­man se tekee

12.05.2023 15:30
Tilaajille