Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Eduskuntavaalit 2023

Vaikeat yksityiskohdat vuorossa hallitusneuvotteluissa – Kokoomuksen Petteri Orpo: "Suomi on erittäin pirullisten ongelmien edessä"
Tilaajille

Vaikeat yk­si­tyis­koh­dat vuo­ros­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa – Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo: "Suomi on erit­täin pi­rul­lis­ten on­gel­mien edessä"

05.05.2023 17:36 27
Miten käy Oululle tärkeiden asioiden perusporvareiden käsissä?
Kolumni Sanna Keskinen

Miten käy Oululle tär­kei­den asioi­den pe­rus­por­va­rei­den kä­sis­sä?

29.04.2023 10:00 96
Tilaajille
Kaleva haastatteli vaalipiirin uudet kasvot eduskunnassa – "Olen jututtanut 3 000 ihmistä henkilökohtaisesti"

Kaleva haas­tat­te­li vaa­li­pii­rin uudet kasvot edus­kun­nas­sa – "O­len ju­tut­ta­nut 3 000 ihmistä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti"

03.04.2023 18:19 13
Tilaajille
"Minun pitää varmasti hioa ärhäkkyydestäni särmä ja kaksi pois", ennakoi Jarmo J. Husso tulevaa tehtäväänsä Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana

"Minun pitää var­mas­ti hioa är­häk­kyy­des­tä­ni särmä ja kaksi pois", ennakoi Jarmo J. Husso tulevaa teh­tä­vään­sä Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

23.04.2023 18:00 25
Tilaajille
”Keskusta ei puolustanut pohjoista riittävästi hallituksessa”, arvioivat muhoslaiset puolueen rökälemäistä vaalitappiota Oulun vaalipiirissä

”Kes­kus­ta ei puo­lus­ta­nut poh­jois­ta riit­tä­väs­ti hal­li­tuk­ses­sa”, ar­vioi­vat mu­hos­lai­set puo­lueen rö­kä­le­mäis­tä vaa­li­tap­pio­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

23.04.2023 05:00 77
Tilaajille
Orpo: "Kuuden miljardin sopeutustarpeesta pidetään kiinni, puolueiden vastaukset eivät vielä antaneet näkemystä hallituspohjasta"

Orpo: "Kuuden mil­jar­din so­peu­tus­tar­pees­ta pi­de­tään kiinni, puo­luei­den vas­tauk­set eivät vielä an­ta­neet nä­ke­mys­tä hal­li­tus­poh­jas­ta"

19.04.2023 15:53 39
Tilaajille
Keskusta ei vastannut hallitustunnustelija Orpon kysymyksiin – toteaa puolueen paikan olevan oppositiossa

Kes­kus­ta ei vas­tan­nut hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Orpon ky­sy­myk­siin – toteaa puo­lueen paikan olevan op­po­si­tios­sa

18.04.2023 13:25 41
Onko vaalimenestys puoluejohtajasta kiinni, pohtii Sunnuntaikäräjät

Onko vaa­li­me­nes­tys puo­lue­joh­ta­jas­ta kiinni, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

16.04.2023 08:00
Tilaajille
Tiktok toi ääniä vaaleissa, mutta suositun sovelluksen tietoturva huolettaa – haastattelimme neljää Oulun vaalipiirin tiktokkaavaa kansanedustajaa

Tiktok toi ääniä vaa­leis­sa, mutta suo­si­tun so­vel­luk­sen tie­to­tur­va huo­let­taa – haas­tat­te­lim­me neljää Oulun vaa­li­pii­rin tik­tok­kaa­vaa kan­san­edus­ta­jaa

16.04.2023 05:00 17
Tilaajille
Politiikka meni Tiktokiin – pitäisikö olla huolissaan?
Kolumni Sanna Keskinen

Po­li­tiik­ka meni Tik­to­kiin – pi­täi­si­kö olla huo­lis­saan?

15.04.2023 16:00 40
Tilaajille
Tänään selviää, millaisilla kysymyksillä hallitustunnusteluihin lähdetään

Tänään sel­viää, mil­lai­sil­la ky­sy­myk­sil­lä hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin läh­de­tään

14.04.2023 06:16 11
Erimielisyyttä puolueiden sisälläkin, verotuksen keventäminen ja hoitoalan palkat erottavat Oulun vaalipiirin kansanedustajat – parempia ratayhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan haluavat kaikki

Eri­mie­li­syyt­tä puo­luei­den si­säl­lä­kin, ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­nen ja hoi­to­alan palkat erot­ta­vat Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat – pa­rem­pia ra­ta­yh­teyk­siä Ruot­siin ja Norjaan ha­lua­vat kaikki

14.04.2023 05:00 23
Tilaajille
Vaalitappion kärsinyt keskusta karttaa yhä hallitusta – Rkp:n Eva Biaudet kimpasta perussuomalaisten kanssa: "En ymmärrä, miten se olisi mahdollista"

Vaa­li­tap­pion kär­si­nyt kes­kus­ta karttaa yhä hal­li­tus­ta – Rkp:n Eva Biaudet kim­pas­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten kanssa: "En ym­mär­rä, miten se olisi mah­dol­lis­ta"

13.04.2023 17:36 26
Tilaajille
Analyysi: Vihreissä odottaa miesten vuoro – Puheenjohtajapörssissä nousevan Oras Tynkkysen mielestä puolue on jättänyt isot kysymykset muille

Ana­lyy­si: Vih­reis­sä odottaa miesten vuoro – Pu­heen­joh­ta­ja­pörs­sis­sä nou­se­van Oras Tynk­ky­sen mie­les­tä puolue on jät­tä­nyt isot ky­sy­myk­set muille

11.04.2023 17:38 14
Tilaajille
Menkää TikTokiin, sanovat oululaisnuoret poliitikoille – perussuomalaisten videot on jo huomattu

Menkää Tik­To­kiin, sanovat ou­lu­lais­nuo­ret po­lii­ti­koil­le – pe­rus­suo­ma­lais­ten videot on jo huo­mat­tu

07.04.2023 05:00 29
Tilaajille
Perussuomalaisilla meni pääsiäisviikko iloitessa – Puoluesihteeri Arto Luukkanen: Talous saatava kuntoon ja pakkoruotsi pois, koska se ei ole hyvä muusa

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la meni pää­siäis­viik­ko iloi­tes­sa – Puo­lue­sih­tee­ri Arto Luuk­ka­nen: Talous saatava kuntoon ja pak­ko­ruot­si pois, koska se ei ole hyvä muusa

06.04.2023 12:00 45
Tilaajille
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 10:00 24
Tilaajille
Eduskuntavaalien tulos vahvistettiin – SDP:n ja perussuomalaisten ero kutistui 3 429 ääneen

Edus­kun­ta­vaa­lien tulos vah­vis­tet­tiin – SDP:n ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ero ku­tis­tui 3 429 ääneen

05.04.2023 21:10 8
Sanna Marin luopuu Sdp:n puheenjohtajuudesta, uusi pomo valitaan syyskuussa – "Minulle ei ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä"

Sanna Marin luopuu Sdp:n pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, uusi pomo va­li­taan syys­kuus­sa – "Mi­nul­le ei ole tar­jot­tu kan­sain­vä­li­siä teh­tä­viä"

05.04.2023 16:12 92
Tilaajille
Tynkkynen, Tuppurainen, Autto vai Talvitie ministeriauton takapenkille? – "Salkkujako on tasapainottelua senioriteetin ja tulevaisuuden potentiaalin välillä"

Tynk­ky­nen, Tup­pu­rai­nen, Autto vai Tal­vi­tie mi­nis­te­ri­au­ton ta­ka­pen­kil­le? – "­Salk­ku­ja­ko on ta­sa­pai­not­te­lua se­nio­ri­tee­tin ja tu­le­vai­suu­den po­ten­tiaa­lin vä­lil­lä"

05.04.2023 05:00 52
Tilaajille
Petteri Orpo tulevista hallitustunnusteluista: "Miksi pyrkiä eduskuntaan, jos ei halua päästä hallitukseen vaikuttamaan asioihin?"

Petteri Orpo tu­le­vis­ta hal­li­tus­tun­nus­te­luis­ta: "Miksi pyrkiä edus­kun­taan, jos ei halua päästä hal­li­tuk­seen vai­kut­ta­maan asioi­hin?"

04.04.2023 13:29 24
Tilaajille
Kokoomuksen Orpo toivoo, että hallitustunnusteluihin osallistuisivat kaikki puolueet

Ko­koo­muk­sen Orpo toivoo, että hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin osal­lis­tui­si­vat kaikki puo­lueet

04.04.2023 11:50 13
Sebastian Tynkkynen sanoo, että hänen huima äänisaalinsa on entisen valtakunnansyyttäjän toiminnan ansiota

Se­bas­tian Tynk­ky­nen sanoo, että hänen huima ää­ni­saa­lin­sa on entisen val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­min­nan ansiota

03.04.2023 20:43 42
Tilaajille
Orpo pääsee nyt kilpailuttajan paikalle, eikä sinipunaakaan ole vielä suljettu pois
Pääkirjoitus

Orpo pääsee nyt kil­pai­lut­ta­jan pai­kal­le, eikä si­ni­pu­naa­kaan ole vielä sul­jet­tu pois

03.04.2023 18:00 22
Tilaajille
Analyysi: Petteri Orpon perusporvarihallitus saisi enemmistölleen yllättävän luontevan vahvistuksen Rkp:stä – Ministeripörssissä nousevat naiset, juristit ja sotilaat

Ana­lyy­si: Petteri Orpon pe­rus­por­va­ri­hal­li­tus saisi enem­mis­töl­leen yl­lät­tä­vän luon­te­van vah­vis­tuk­sen Rkp:stä – Mi­nis­te­ri­pörs­sis­sä nou­se­vat naiset, ju­ris­tit ja so­ti­laat

03.04.2023 17:39 22
Tilaajille
Analyysi: Perussuomalaisten ja kokoomuksen vaaliveikkaus osui oikeaan – Äänimäärien liikahtelut muuttivat puolueiden  suuruusjärjestystä  Oulun vaalipiirissä

Ana­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen vaa­li­veik­kaus osui oikeaan – Ää­ni­mää­rien lii­kah­te­lut muut­ti­vat puo­luei­den suu­ruus­jär­jes­tys­tä Oulun vaa­li­pii­ris­sä

03.04.2023 16:57 1
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli 11 edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli 11 edus­ta­jaa

03.04.2023 16:50 7
Tilaajille
Suomen poliittiselle kartalle piirtyi vallankumous – Keskustan vihreä katosi PS:n sinisen tieltä kautta maan, mutta minkään puolueen menestystä ei ole naulattu

Suomen po­liit­ti­sel­le kar­tal­le piirtyi val­lan­ku­mous – Kes­kus­tan vihreä katosi PS:n sinisen tieltä kautta maan, mutta minkään puo­lueen me­nes­tys­tä ei ole nau­lat­tu

03.04.2023 15:36 14
Tilaajille
Kristillisdemokraattien ehdokkaan hurja äänivyöry Oulun Kaukovainiolla oli näppäilyvirhe – yksi ääni oli vaihtunut 824:ksi

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien eh­dok­kaan hurja ää­ni­vyö­ry Oulun Kau­ko­vai­niol­la oli näp­päi­ly­vir­he – yksi ääni oli vaih­tu­nut 824:ksi

03.04.2023 17:32 9
Tilaajille
Vihreiden Ohisalo myöntää: "Pohjakosketus" – kertoo omista jatkoaikeistaan pääsiäisen jälkeen

Vih­rei­den Ohisalo myön­tää: "Poh­ja­kos­ke­tus" – kertoo omista jat­ko­ai­keis­taan pää­siäi­sen jälkeen

03.04.2023 14:31 13