Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kansanedustajat
Demokratian halveksuntaa vai oikeutettu päätös? – Marinin lähtö ei ole yllätys, etenkään inhimillisesti tarkastellen
Kolumni

De­mo­kra­tian hal­vek­sun­taa vai oi­keu­tet­tu päätös? – Marinin lähtö ei ole yl­lä­tys, eten­kään in­hi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­len

08.09.2023 18:00 51
Tilaajille
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­san­edus­ta­jal­ta

08.09.2023 10:34 57
Tilaajille
IS: Perussuomalaisten oululaiset Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula eduskunnan tak­si­kulujen kärkipäässä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

IS: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ou­lu­lai­set Ville Vä­hä­mä­ki ja Jenna Simula edus­kun­nan tak­si­ku­lu­jen kär­ki­pääs­sä – Simula vastaa: "Taksi on pa­kol­li­nen"

25.08.2023 12:37 74
Tilaajille
Sdp:n Antti Lindman nyt keskellä sosiaalisen median natsikohua – "Kuten sanoin, en ole ollut natsisymppaaja silloin enkä nyt"

Sdp:n Antti Lindman nyt kes­kel­lä so­siaa­li­sen median nat­si­ko­hua – "Kuten sanoin, en ole ollut nat­si­symp­paa­ja silloin enkä nyt"

05.07.2023 15:01 48
Tilaajille
Kansanedustaja Juha Mäenpää poistettiin Provinssista lehtikirjoituksen takia

Kan­san­edus­ta­ja Juha Mäenpää pois­tet­tiin Pro­vins­sis­ta leh­ti­kir­joi­tuk­sen takia

02.07.2023 18:16 111
Oululaisministeri Hanna Sarkkinen hallitusohjelmasta: "Todella karu kokonaisuus – Ollaan menossa kohti Amerikan tyyppistä työmarkkinamallia"

Ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen hal­li­tu­soh­jel­mas­ta: "To­del­la karu ko­ko­nai­suus – Ollaan menossa kohti Ame­ri­kan tyyp­pis­tä työ­mark­ki­na­mal­lia"

16.06.2023 20:25 97
Tilaajille
HS: Kainuulainen kansanedustaja Mikko Polvinen on lähestymiskiellossa entistä puolisoaan kohtaan

HS: Kai­nuu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mikko Pol­vi­nen on lä­hes­ty­mis­kiel­los­sa entistä puo­li­soaan kohtaan

22.05.2023 22:04 19
USU: Hiukan yli puolet eduskunnan jättäneistä kansanedustajista on hakenut sopeutumisrahaa – joukossa myös ex-pääministerit Juha Sipilä ja Antti Rinne

USU: Hiukan yli puolet edus­kun­nan jät­tä­neis­tä kan­san­edus­ta­jis­ta on hakenut so­peu­tu­mis­ra­haa – jou­kos­sa myös ex-pää­mi­nis­te­rit Juha Sipilä ja Antti Rinne

30.04.2023 18:40 83
Eduskunnan kuopuksen, pudasjärvisen Olga Oinas-Panuman harteilla lepäävät isot odotukset –  keskustan "Sanna Marin" puhuu sujuvaa aluepolitiikkaa ja hoitaa lampaita

Edus­kun­nan kuo­puk­sen, pu­das­jär­vi­sen Olga Oi­nas-Pa­nu­man har­teil­la le­pää­vät isot odo­tuk­set – kes­kus­tan "Sanna Marin" puhuu sujuvaa alue­po­li­tiik­kaa ja hoitaa lam­pai­ta

22.04.2023 12:24 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien lu­ku­mää­rä vai oma­nar­von­tun­ne?

22.04.2023 06:00 3
Tilaajille
Oululaisen Pia Hiltusen päiväkirjamerkinnät paljastavat, millainen oli kansanedustajan ensimmäinen työviikko – "Ensimmäisen päivän jälkeen tuntui jo varmemmalta"

Ou­lu­lai­sen Pia Hil­tu­sen päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät pal­jas­ta­vat, mil­lai­nen oli kan­san­edus­ta­jan en­sim­mäi­nen työ­viik­ko – "En­sim­mäi­sen päivän jälkeen tuntui jo var­mem­mal­ta"

18.04.2023 16:01 5
Tiktok toi ääniä vaaleissa, mutta suositun sovelluksen tietoturva huolettaa – haastattelimme neljää Oulun vaalipiirin tiktokkaavaa kansanedustajaa

Tiktok toi ääniä vaa­leis­sa, mutta suo­si­tun so­vel­luk­sen tie­to­tur­va huo­let­taa – haas­tat­te­lim­me neljää Oulun vaa­li­pii­rin tik­tok­kaa­vaa kan­san­edus­ta­jaa

16.04.2023 05:00 18
Tilaajille
Mitä ihmettä? Oulun Juha Hänninen merkittiin eduskunnan nettisivuilla vasemmistoliittolaiseksi – "En ole loikannut"

Mitä ih­met­tä? Oulun Juha Hän­ni­nen mer­kit­tiin edus­kun­nan net­ti­si­vuil­la va­sem­mis­to­liit­to­lai­sek­si – "En ole loi­kan­nut"

15.04.2023 18:46 14
Tilaajille
"Saamani vahva tuki velvoittaa miettimään asiaa", sanoo oululainen kansanedustaja ja viime hallituksen ministeri Tytti Tuppurainen mahdollisesta SDP:n puheenjohtajaehdokkuudesta

"Saa­ma­ni vahva tuki vel­voit­taa miet­ti­mään asiaa", sanoo ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja ja viime hal­li­tuk­sen mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen mah­dol­li­ses­ta SDP:n pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kuu­des­ta

05.04.2023 19:54 61
Tilaajille
Sebastian Tynkkynen sanoo, että hänen huima äänisaalinsa on entisen valtakunnansyyttäjän toiminnan ansiota

Se­bas­tian Tynk­ky­nen sanoo, että hänen huima ää­ni­saa­lin­sa on entisen val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­min­nan ansiota

03.04.2023 20:43 42
Tilaajille
Kaleva haastatteli vaalipiirin uudet kasvot eduskunnassa – "Olen jututtanut 3 000 ihmistä henkilökohtaisesti"

Kaleva haas­tat­te­li vaa­li­pii­rin uudet kasvot edus­kun­nas­sa – "O­len ju­tut­ta­nut 3 000 ihmistä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti"

03.04.2023 18:19 13
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat kukitettiin Rotuaarilla, paikalla oli 11 edustajaa

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat ku­ki­tet­tiin Ro­tuaa­ril­la, pai­kal­la oli 11 edus­ta­jaa

03.04.2023 16:50 7
Tilaajille
Eduskuntaan valittu Juha Hänninen (kok.) luopuu Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudesta – kokoomuksen ryhmä ei ole vielä pohtinut seuraajaa

Edus­kun­taan valittu Juha Hän­ni­nen (kok.) luopuu Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – ko­koo­muk­sen ryhmä ei ole vielä poh­ti­nut seu­raa­jaa

03.04.2023 13:09 37
Tilaajille
Petteri Orpo julisti kokoomuksen vaalivoittajaksi ja lähtee kasaamaan hallitusta – perussuomalaiset vaalien kakkosena, Sdp kolmanneksi suurin

Petteri Orpo julisti ko­koo­muk­sen vaa­li­voit­ta­jak­si ja lähtee ka­saa­maan hal­li­tus­ta – pe­rus­suo­ma­lai­set vaalien kak­ko­se­na, Sdp kol­man­nek­si suurin

03.04.2023 00:08 1
Tilaajille
Osa ehdokkaista käyttää aikaa ja rahaa vaaleihin, vaikka tietää, ettei tule valituksi – kiitos heille siitä
Kolumni

Osa eh­dok­kais­ta käyttää aikaa ja rahaa vaa­lei­hin, vaikka tietää, ettei tule va­li­tuk­si – kiitos heille siitä

01.04.2023 16:00 10
Tilaajille