Oulun kaupunki: Oulu hakee kult­tuu­ri­joh­ta­jaa no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

Pääkirjoitus: Net­ti­hui­jaus­ten tor­ju­mi­sek­si voi­tai­siin tehdä enemmän

Kansanedustajat
Kansanedustaja Markus Lohella koronatartunta

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohella ko­ro­na­tar­tun­ta

13.12.2021 15:29 1
Tilaajille
Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat vastustavat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuksen lopettamista – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Ha­ra­kal­le lä­he­tet­tiin kaik­kien al­le­kir­joit­ta­ma ve­too­mus

Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat vas­tus­ta­vat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen lo­pet­ta­mis­ta – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Ha­ra­kal­le lä­he­tet­tiin kaik­kien al­le­kir­joit­ta­ma ve­too­mus

16.11.2021 18:28 13
Sebastian Tynkkyselle jälleen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Se­bas­tian Tynk­ky­sel­le jälleen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

04.10.2021 13:30 37
Tilaajille
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24 27
Syyttäjä väittää Sebastian Tynkkysen syyllistyneen rikokseen kunnallisvaalikampanjassaan – kansanedustaja kiisti oikeudessa syytteensä

Syyt­tä­jä väittää Se­bas­tian Tynk­ky­sen syyl­lis­ty­neen ri­kok­seen kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­jas­saan – kan­san­edus­ta­ja kiisti oi­keu­des­sa syyt­teen­sä

21.09.2021 14:08
Tilaajille
Sebastian Tynkkynen vastaa jälleen syytteeseen Oulussa

Se­bas­tian Tynk­ky­nen vastaa jälleen syyt­tee­seen Oulussa

21.09.2021 07:00
Tilaajille
Vihreiden varapuheenjohtajiksi Suomela, Harjanne ja Holopainen – yksi varapuheenjohtajista toimii Ohisalon vanhempainvapaan tuuraajana

Vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Suo­me­la, Har­jan­ne ja Ho­lo­pai­nen – yksi va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta toimii Ohi­sa­lon van­hem­pain­va­paan tuu­raa­ja­na

11.09.2021 22:09 8
Poliisi selvittää ylivieskalaisen kansanedustajan Juha Pylvään puhetta "sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista"

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 12:41 30
Tilaajille
LM-kysely: Kolmella jakkaralla istuminen epäilyttää monia kansanedustajia – harva puolue haluaa silti jäädä takamatkalle uusien vaalien ehdokasasettelussa

LM-ky­se­ly: Kol­mel­la jak­ka­ral­la is­tu­mi­nen epäi­lyt­tää monia kan­san­edus­ta­jia – harva puolue haluaa silti jäädä ta­ka­mat­kal­le uusien vaalien eh­do­kas­aset­te­lus­sa

27.06.2021 06:30 3
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Satu Hassi ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla rintasyöpädiagnoosistaan: ”Se oli ihan absurdi tilanne”

70 vuotta täyt­tä­vä Satu Hassi ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla rin­ta­syö­pä­diag­noo­sis­taan: ”Se oli ihan absurdi ti­lan­ne”

02.06.2021 19:00
Tilaajille
Kansanedustaja Katri Kulmunilla todettu koronatartunta – ei tartuntavaaraa eduskunnassa

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kul­mu­nil­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – ei tar­tun­ta­vaa­raa edus­kun­nas­sa

14.05.2021 13:02 7
Kun Putin oli yleisön joukossa, silloin maalaispoikaa jännitti – esiintymistä rakastava Mikko Alatalo kaipaa kuumeisesti takaisin keikoille

Kun Putin oli yleisön jou­kos­sa, silloin maa­lais­poi­kaa jän­nit­ti – esiin­ty­mis­tä ra­kas­ta­va Mikko Alatalo kaipaa kuu­mei­ses­ti ta­kai­sin kei­koil­le

29.04.2021 18:00
Tilaajille
Kysyimme kansanedustajilta, mikä on tärkeintä kuntavaaleissa: Esiin nousivat terveys, koulutus ja yrittäjyys – "Nyt ne some-vaalit taitavat tulla"

Ky­syim­me kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, mikä on tär­kein­tä kun­ta­vaa­leis­sa: Esiin nou­si­vat ter­veys, kou­lu­tus ja yrit­tä­jyys – "Nyt ne so­me-vaa­lit tai­ta­vat tulla"

24.04.2021 06:30 6
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Juha Sipilä toivoo politiikkaan enemmän ratkaisukeskeistä keskustelua – politiikan puhetapa on muuttunut huonompaan suuntaan

60 vuotta täyt­tä­vä Juha Sipilä toivoo po­li­tiik­kaan enemmän rat­kai­su­kes­keis­tä kes­kus­te­lua – po­li­tii­kan pu­he­ta­pa on muut­tu­nut huo­nom­paan suun­taan

22.04.2021 07:00 15
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistön onnittelukirje pääsee Lyly Rajalan kodissa lukemattomien Marilyn Monroen kuvien rinnalle

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön on­nit­te­lu­kir­je pääsee Lyly Rajalan kodissa lu­ke­mat­to­mien Marilyn Monroen kuvien rin­nal­le

21.04.2021 07:00 14
Tilaajille
Kansanedustaja Turtiainen: Suhtaudun poliisiin kuin sodassa pahimpaan viholliseen – viittaa koronamielenosoitukseen ja firmansa saamaan uhkasakkoon

Kan­san­edus­ta­ja Tur­tiai­nen: Suh­tau­dun po­lii­siin kuin sodassa pa­him­paan vi­hol­li­seen – viittaa ko­ro­na­mie­len­osoi­tuk­seen ja fir­man­sa saamaan uh­ka­sak­koon

13.04.2021 12:46 84
Demokraatti: Sipilä kiistää vaikuttaneensa turvallisuuspäällikkö Savolan irtisanomiseen

De­mok­raat­ti: Sipilä kiistää vai­kut­ta­neen­sa tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Savolan ir­ti­sa­no­mi­seen

10.04.2021 11:21 35
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin valtioneuvoston raha-asianvaliokunnassa – Oulun vaalipiirin kansanedustajat iloitsevat

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin val­tio­neu­vos­ton ra­ha-asian­va­lio­kun­nas­sa – Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat

08.04.2021 15:31 12
Turtiainen puhemiesneuvostolle: Turha yrittää puuttua eduskunnan ulkopuolisiin tekemisiini

Tur­tiai­nen pu­he­mies­neu­vos­tol­le: Turha yrittää puuttua edus­kun­nan ul­ko­puo­li­siin te­ke­mi­sii­ni

07.04.2021 15:37 43
Entinen vasemmistoliiton kansanedustaja Jyrki Yrttiaho on kuollut

Entinen va­sem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­ja Jyrki Yrt­ti­aho on kuollut

19.02.2021 16:56