Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian pitkä odot­ta­mi­nen ra­paut­taa uskoa ter­vey­den­hoi­toom­me ja on epä­in­hi­mil­lis­tä

14.01.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on varaa hyvään soteen

12.01.2022 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jae­taan­ko pie­nis­sä kun­nis­sa jat­kos­sa muu­ta­kin kuin jo­no­tus­nu­me­roi­ta?

10.01.2022 05:30
Tilaajille
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­voi­set so­te-pal­ve­lut: Tapaus Ou­lun­sa­lo

08.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut saatava sieltä, missä asuu

05.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Tammikuun vaali on tavalliselle ihmiselle tärkein vaali
Kolumni

Tam­mi­kuun vaali on ta­val­li­sel­le ih­mi­sel­le tärkein vaali

04.01.2022 16:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen edellä ja yhdessä toimien tur­va­taan alueen pal­ve­lut par­hai­ten

04.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio ei koskaan korvaa täysin fyy­sis­tä pal­ve­lu­ti­lan­net­ta

27.12.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Trans­ih­mis­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja saatava Ou­luun­kin – yk­si­löi­den ta­sa­ver­tais­ta koh­te­lua edis­tä­vät toimet alkavat laista ja konk­re­ti­soi­tu­vat käy­tän­nös­sä

21.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Caritas Palvelut Oy myi osan palveluistaan ja vähentää väkeä – Tehostamistoimilla haetaan vähintään 650 000 euron tulosparannusta

Caritas Pal­ve­lut Oy myi osan pal­ve­luis­taan ja vä­hen­tää väkeä – Te­hos­ta­mis­toi­mil­la haetaan vä­hin­tään 650 000 euron tu­los­pa­ran­nus­ta

04.11.2021 17:00 1
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­den nä­ke­myk­siä so­te­pal­ve­luis­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä – ky­se­lyyn voi vastata ver­kos­sa

06.04.2021 12:45
Lumijoella mietitään vaihtoehtoja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen – nykyinen ulkoistussopimus päättyy ensi vuoden toukokuussa

Lu­mi­joel­la mie­ti­tään vaih­to­eh­to­ja so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen – ny­kyi­nen ul­kois­tus­so­pi­mus päättyy ensi vuoden tou­ko­kuus­sa

29.03.2021 20:25
Tilaajille