Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kelan pääjohtaja Outi Antila haluaa tarjota parempaa palvelua, ja sen pitää olla myös sosiaaliturvauudistuksen tavoite –"Palvelujen kautta takaisin töihin"

Kelan pää­joh­ta­ja Outi Antila haluaa tarjota pa­rem­paa pal­ve­lua, ja sen pitää olla myös so­siaa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen tavoite –"­Pal­ve­lu­jen kautta ta­kai­sin töihin"

20.01.2023 05:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­min osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään

01.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen osaa­ja­pu­laa ei rat­kais­ta ra­ja-ai­doil­la – lain­sää­dän­töä tulee pi­kai­ses­ti tar­ken­taa siten, että mää­ri­tel­lään jo­kai­seen ryhmään paikka var­hais­kas­va­tuk­sen so­sio­no­mil­le

01.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote kaipaa pe­rus­ta­son nä­ke­mys­tä – suo­rit­ta­va porras on se, joka huo­no­jen pää­tös­ten seu­rauk­se­na myy "ei oota”

31.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin – kommentoi järjestämissuunnitelmaa syyskuun loppuun mennessä

Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lui­hin – kom­men­toi jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa syys­kuun loppuun men­nes­sä

15.09.2022 15:28 9
Oulun vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen: "Muutoksen vauhti voi yllättää ikäihmiset"

Oulun van­hus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mar­ja-Lee­na Kärk­käi­nen: "Muu­tok­sen vauhti voi yl­lät­tää ikäih­mi­set"

11.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ei pidä pyö­rit­tää kul­je­tus­yri­tys­tä – vas­taa­va osaa­mi­nen ja re­surs­sit löy­ty­vät alueen yri­tyk­sil­tä

07.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa sote-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­los­palk­kaus on yri­tys­maail­mas­sa käy­tet­ty keino saada toi­min­ta suun­nat­tua kohti ta­voit­tei­ta

14.04.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuor­mit­tu­nut sote-am­mat­ti­lai­nen ei jaksa uu­dis­taa eikä uu­dis­tua

11.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hukata voi­ma­va­ro­ja – so­siaa­li- ja ter­veys­jär­jes­töt hy­vin­voin­ti­alueen sel­keik­si osa­toi­mi­joik­si

28.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian pitkä odot­ta­mi­nen ra­paut­taa uskoa ter­vey­den­hoi­toom­me ja on epä­in­hi­mil­lis­tä

14.01.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on varaa hyvään soteen

12.01.2022 19:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jae­taan­ko pie­nis­sä kun­nis­sa jat­kos­sa muu­ta­kin kuin jo­no­tus­nu­me­roi­ta?

10.01.2022 05:30
Tilaajille
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­voi­set so­te-pal­ve­lut: Tapaus Ou­lun­sa­lo

08.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut saatava sieltä, missä asuu

05.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Tammikuun vaali on tavalliselle ihmiselle tärkein vaali
Kolumni

Tam­mi­kuun vaali on ta­val­li­sel­le ih­mi­sel­le tärkein vaali

04.01.2022 16:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen edellä ja yhdessä toimien tur­va­taan alueen pal­ve­lut par­hai­ten

04.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio ei koskaan korvaa täysin fyy­sis­tä pal­ve­lu­ti­lan­net­ta

27.12.2021 04:00
Tilaajille