Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Keskusta
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

20.05.2023 18:43 20
Keskustan Oulun kunnallisjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Urho Haho – keskustaväen huolena oululaisten kyläkoulujen lakkautusuhka

Kes­kus­tan Oulun kun­nal­lis­jär­jes­tön uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Urho Haho – ­kes­kus­ta­väen huolena ou­lu­lais­ten ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­uh­ka

26.04.2023 18:26 10
Tilaajille
Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa kertoo lakkauttavansa printtilehtensä

Kes­kus­tan pää-ää­nen­kan­nat­ta­ja Suo­men­maa kertoo lak­kaut­ta­van­sa print­ti­leh­ten­sä

25.04.2023 12:27 15
Keskustalle jäänti oppositioon voi olla pelastus, ja Annika Saarikkokin saa mahdollisuuden lunastaa häneen asetetut odotukset
Pääkirjoitus

Kes­kus­tal­le jäänti op­po­si­tioon voi olla pe­las­tus, ja Annika Saa­rik­ko­kin saa mah­dol­li­suu­den lu­nas­taa häneen ase­te­tut odo­tuk­set

24.04.2023 20:00 63
Tilaajille
”Keskusta ei puolustanut pohjoista riittävästi hallituksessa”, arvioivat muhoslaiset puolueen rökälemäistä vaalitappiota Oulun vaalipiirissä

”Kes­kus­ta ei puo­lus­ta­nut poh­jois­ta riit­tä­väs­ti hal­li­tuk­ses­sa”, ar­vioi­vat mu­hos­lai­set puo­lueen rö­kä­le­mäis­tä vaa­li­tap­pio­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

23.04.2023 05:00 77
Tilaajille
Eduskunnan kuopuksen, pudasjärvisen Olga Oinas-Panuman harteilla lepäävät isot odotukset –  keskustan "Sanna Marin" puhuu sujuvaa aluepolitiikkaa ja hoitaa lampaita

Edus­kun­nan kuo­puk­sen, pu­das­jär­vi­sen Olga Oi­nas-Pa­nu­man har­teil­la le­pää­vät isot odo­tuk­set – kes­kus­tan "Sanna Marin" puhuu sujuvaa alue­po­li­tiik­kaa ja hoitaa lam­pai­ta

22.04.2023 12:24 26
Tilaajille
Saarikko kertoo, miksi jatkaa keskustan puheenjohtajana ainakin kesään 2024 – Marinin hallitusta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luulimme sitä punamullaksi"

Saa­rik­ko kertoo, miksi jatkaa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na ainakin kesään 2024 – Marinin hal­li­tus­ta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luu­lim­me sitä pu­na­mul­lak­si"

22.04.2023 10:48 56
Tilaajille
Keskustakonkari Isohookana-Asunmaa oppositioon menosta: Ainoa oikea vaihtoehto – Toivoo Oulun vaalipiirin ehdokasasetteluun muutosta

Kes­kus­ta­kon­ka­ri Iso­hoo­ka­na-Asun­maa op­po­si­tioon me­nos­ta: Ainoa oikea vaih­to­eh­to – Toivoo Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­aset­te­luun muu­tos­ta

18.04.2023 16:12 54
Tilaajille
Sdp lähentyi kokoomusta vastauksissaan Orpolle, hallitustunnustelija saa syynätä perussuomalaisia vielä – Keskustalta tuli "Pitäkää tunkkinne" -vastaus

Sdp lä­hen­tyi ko­koo­mus­ta vas­tauk­sis­saan Or­pol­le, hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja saa syynätä pe­rus­suo­ma­lai­sia vielä – Kes­kus­tal­ta tuli "Pi­tä­kää tunk­kin­ne" -vas­taus

18.04.2023 14:10 15
Tilaajille
Keskusta ei vastannut hallitustunnustelija Orpon kysymyksiin – toteaa puolueen paikan olevan oppositiossa

Kes­kus­ta ei vas­tan­nut hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Orpon ky­sy­myk­siin – toteaa puo­lueen paikan olevan op­po­si­tios­sa

18.04.2023 13:25 41
Oululaiset keskustavaikuttajat tyrmäävät Riikka Purran liehittelyt – Kansanedustaja Aittakumpu: "Nyt voi näyttää, että politiikka on muutakin kuin toisten nokittelua"

Ou­lu­lai­set kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat tyr­mää­vät Riikka Purran lie­hit­te­lyt – Kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­pu: "Nyt voi näyt­tää, että po­li­tiik­ka on muu­ta­kin kuin toisten no­kit­te­lua"

17.04.2023 14:05 154
Tilaajille
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 10:00 24
Tilaajille
Kaleva haastatteli vaalipiirin uudet kasvot eduskunnassa – "Olen jututtanut 3 000 ihmistä henkilökohtaisesti"

Kaleva haas­tat­te­li vaa­li­pii­rin uudet kasvot edus­kun­nas­sa – "O­len ju­tut­ta­nut 3 000 ihmistä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti"

03.04.2023 18:19 13
Tilaajille
Suomen poliittiselle kartalle piirtyi vallankumous – Keskustan vihreä katosi PS:n sinisen tieltä kautta maan, mutta minkään puolueen menestystä ei ole naulattu

Suomen po­liit­ti­sel­le kar­tal­le piirtyi val­lan­ku­mous – Kes­kus­tan vihreä katosi PS:n sinisen tieltä kautta maan, mutta minkään puo­lueen me­nes­tys­tä ei ole nau­lat­tu

03.04.2023 15:36 14
Tilaajille
Annika Saarikko: Keskustan paikka on oppositiossa – omaa asemaansa puheenjohtaja aikoo pohtia kevään aikana

Annika Saa­rik­ko: Kes­kus­tan paikka on op­po­si­tios­sa – omaa ase­maan­sa pu­heen­joh­ta­ja aikoo pohtia kevään aikana

03.04.2023 12:56 79
Kommentti: Perussuomalaiset nöyryytti keskustan – Vaali-iltana Oulun vaalipiirissä nähtiin huikea jännitysnäytelmä keskustan ja sen kovan haastajan kesken

Kom­ment­ti: Pe­rus­suo­ma­lai­set nöy­ryyt­ti kes­kus­tan – Vaa­li-il­ta­na Oulun vaa­li­pii­ris­sä nähtiin huikea jän­ni­tys­näy­tel­mä kes­kus­tan ja sen kovan haas­ta­jan kesken

02.04.2023 23:45 57
Tilaajille
Näin Oulun vaalipiirin ensikertalaisina eduskuntaan nousevat kommentoivat tunnelmiaan – "Ei olisi uskonut näin kovaan tulokseen"

Näin Oulun vaa­li­pii­rin en­si­ker­ta­lai­si­na edus­kun­taan nou­se­vat kom­men­toi­vat tun­nel­miaan – "Ei olisi uskonut näin kovaan tu­lok­seen"

03.04.2023 08:25 42
Tilaajille
Keskustan väellä vakava ilme Oulussa – yhden paikan menetys Oulun vaalipiiristä oli pettymys

Kes­kus­tan väellä vakava ilme Oulussa – yhden paikan menetys Oulun vaa­li­pii­ris­tä oli pet­ty­mys

02.04.2023 21:37 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­lei­hin on muutama päivä, pu­heis­sa su­pis­te­taan ja lei­ka­taan

28.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Rotuaarin vaalikylässä Oulussa on hirmuisen vilkas meno, väenpaljous, ruokaa ja kaikenlaisia herkkuja tarjolla – mutta saavatko ehdokkaat kalastettua niillä ääniä?

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­läs­sä Oulussa on hir­mui­sen vilkas meno, väen­pal­jous, ruokaa ja kai­ken­lai­sia herk­ku­ja tar­jol­la – ­mut­ta saa­vat­ko eh­dok­kaat ka­las­tet­tua niillä ääniä?

24.03.2023 05:00 35
Tilaajille