Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Keskusta
Kuukausi
Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaisi laittomiksi kahvilat, joissa palvellaan vain englanniksi

Ou­lu­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu ha­luai­si lait­to­mik­si kah­vi­lat, joissa pal­vel­laan vain eng­lan­nik­si

28.02.2024 21:43 104
Ex-ministeri Mika Lintilän puhelimen epäillyn tietomurron esitutkinta lopetettiin – syyttäjä: ei näyttöä ulkopuolisen tunkeutumisesta laitteeseen

Ex-mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län pu­he­li­men epäil­lyn tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta lo­pe­tet­tiin – syyt­tä­jä: ei näyttöä ul­ko­puo­li­sen tun­keu­tu­mi­ses­ta lait­tee­seen

27.02.2024 12:37 19
Pohjoisen keskustaväki haluaa kunnon puheenjohtajakisan – "Keskusta ei ole yhden miehen tai naisen show"

Poh­joi­sen kes­kus­ta­vä­ki haluaa kunnon pu­heen­joh­ta­ja­ki­san – "Kes­kus­ta ei ole yhden miehen tai naisen show"

20.02.2024 06:00 30
Tilaajille
Annika Saarikko avasi keskustalle mahdollisuuden uuteen nousuun
Pääkirjoitus

Annika Saa­rik­ko avasi kes­kus­tal­le mah­dol­li­suu­den uuteen nousuun

16.02.2024 17:00 85
Keskustan puheenjohtajaruletti pyörähti käyntiin – Saarikko ei tavoittele jatkoa puoluejohtajana, kertoi myös odottavansa kolmatta lasta

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ru­let­ti pyö­räh­ti käyn­tiin – Saa­rik­ko ei ta­voit­te­le jatkoa puo­lue­joh­ta­ja­na, kertoi myös odot­ta­van­sa kol­mat­ta lasta

15.02.2024 13:31 98
Vanhemmat
Oulussa Olli Rehnin jääminen mitalisijojen ulkopuolelle harmitti, mutta kannatuksen nousu yli puolueen suosion ilahdutti

Oulussa Olli Rehnin jää­mi­nen mi­ta­li­si­jo­jen ul­ko­puo­lel­le har­mit­ti, mutta kan­na­tuk­sen nousu yli puo­lueen suosion ilah­dut­ti

29.01.2024 12:50 2
Tilaajille
Keskusta esittää puoluerajat ylittävää yhteistyötä velkaantumisen pysäyttämiseksi – Velkakaton voisi jopa kirjata lakiin

Kes­kus­ta esittää puo­lue­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä vel­kaan­tu­mi­sen py­säyt­tä­mi­sek­si – Vel­ka­ka­ton voisi jopa kirjata lakiin

22.01.2024 16:16 37
Tilaajille
Muutosten vuosi 2023
Kolumni

Muu­tos­ten vuosi 2023

26.12.2023 16:00 43
Paavo Väyrynen luopuu puoluepolitiikasta ja jättää keskustan lopullisesti

Paavo Väy­ry­nen luopuu puo­lue­po­li­tii­kas­ta ja jättää kes­kus­tan lo­pul­li­ses­ti

21.12.2023 11:27 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomea pitää johtaa oi­keu­den­mu­kai­ses­ti

04.12.2023 05:30 12
Nuija vain paukkui, kun Oulun kaupunginvaltuusto äänesti 40 miljoonan euron budjetin ylityksistä – asemakeskuksen maakaupan lisäinvestointi hyväksyttiin yksimielisesti

Nuija vain pauk­kui, kun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 40 mil­joo­nan euron bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – a­se­ma­kes­kuk­sen maa­kau­pan li­säin­ves­toin­ti hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti

13.11.2023 21:19 46
Tilaajille
Keskusta kaavailee Paavo Väyrysen johtaman piirin rahoituksen lakkauttamista

Kes­kus­ta kaa­vai­lee Paavo Väy­ry­sen joh­ta­man piirin ra­hoi­tuk­sen lak­kaut­ta­mis­ta

03.11.2023 12:02 23
Oululainen Jere Tapio valittiin keskustanuorten uudeksi puheenjohtajaksi – Edessä muutto Helsinkiin ja eroaminen aiemmasta työstä

Ou­lu­lai­nen Jere Tapio va­lit­tiin kes­kus­ta­nuor­ten uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – Edessä muutto Hel­sin­kiin ja eroa­mi­nen aiem­mas­ta työstä

30.10.2023 18:44 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­las­kan­kaan sai­raa­laa ajetaan alas – miksi kes­kus­ta ei puo­lus­ta lä­hi­pal­ve­lu­ja ja maa­seu­dun ih­mi­siä?

24.10.2023 05:30 10
Keskustan kansanedustajat ihmettelevät liikenneministerin puheita polttoaineen hinnasta: "Pumpuille voisi laittaa laput, joissa lukisi perussuomalaisten autoilijoille pitämät vaalilupaukset"

Kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­jat ih­met­te­le­vät lii­ken­ne­mi­nis­te­rin puheita polt­toai­neen hin­nas­ta: "Pum­puil­le voisi laittaa laput, joissa lukisi pe­rus­suo­ma­lais­ten au­toi­li­joil­le pitämät vaa­li­lu­pauk­set"

27.09.2023 21:30 37
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ollako vai eikö, siinä pulma

25.09.2023 05:00 1
Keskustan uusi puoluesihteeri korostaa kansanliikkeen merkitystä – "Tämä aika huutaa laajaa liikettä, joka kokoaa erilaisia ajatuksia kattonsa alle"

Kes­kus­tan uusi puo­lue­sih­tee­ri ko­ros­taa kan­san­liik­keen mer­ki­tys­tä – "Tämä aika huutaa laajaa lii­ket­tä, joka kokoaa eri­lai­sia aja­tuk­sia kat­ton­sa alle"

23.09.2023 18:32 9
Tilaajille
Valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn sai keskustan yksimielisen tuen taakseen – Rehnin mukaan Suomi tarvitsee tarkemmat määrittelyt sille, kuka johtaa kriiseissä

Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdokas Olli Rehn sai kes­kus­tan yk­si­mie­li­sen tuen taak­seen – Rehnin mukaan Suomi tar­vit­see tar­kem­mat mää­rit­te­lyt sille, kuka johtaa krii­seis­sä

23.09.2023 15:44 9
Tilaajille
Keskusta valitsee alkavalla viikolla uuden työparin puheenjohtaja Saarikolle – Nämä kolme melko tuntematonta nimeä osallistuvat puoluesihteerikilpaan

Kes­kus­ta va­lit­see al­ka­val­la vii­kol­la uuden työ­pa­rin pu­heen­joh­ta­ja Saa­ri­kol­le – Nämä kolme melko tun­te­ma­ton­ta nimeä osal­lis­tu­vat puo­lue­sih­tee­ri­kil­paan

17.09.2023 18:30 3
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille