Keskusta
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Sirkka-Liisa Anttila

Puolue me­nes­tyy par­hai­ten yh­te­näi­se­nä jouk­kuee­na – kes­kus­ta on kovien pää­tös­ten edessä

06:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Valtiovarainministeri Vanhanen: "Koronarokote on hankittava, maksoi mitä maksoi, vaikka kehyksissä siihen ei ole varauduttu"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: "Ko­ro­na­ro­ko­te on han­kit­ta­va, maksoi mitä maksoi, vaikka ke­hyk­sis­sä siihen ei ole va­rau­dut­tu"

04.08.2020 18:36 14
Viimeisin 24 tuntia
Antti Kurvinen ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakisaan: "Päätös oli kaikkea muuta kuin helppo"

Antti Kur­vi­nen ei lähde mukaan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan: "Päätös oli kaikkea muuta kuin helppo"

04.08.2020 13:26 1
Viikko
Annika Saarikko latautuu sukutilan sydänhuoneessa – "En ole sateentekijä, mutta totta kai olen lähtenyt voittamaan"

Annika Saa­rik­ko la­tau­tuu su­ku­ti­lan sy­dän­huo­nees­sa – "En ole sa­teen­te­ki­jä, mutta totta kai olen läh­te­nyt voit­ta­maan"

04.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Ylen tiedot: Myös Petri Honkonen lähtee mukaan keskustan puheenjohtajakisaan

Ylen tiedot: Myös Petri Hon­ko­nen lähtee mukaan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

02.08.2020 22:06 0
Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen järjestää tiedotustilaisuuden maanantaina – puheenjohtajakilpailu täydessä vauhdissa ennen syyskuun puoluekokousta

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Petri Hon­ko­nen jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den maa­nan­tai­na – pu­heen­joh­ta­ja­kil­pai­lu täy­des­sä vauh­dis­sa ennen syys­kuun puo­lue­ko­kous­ta

02.08.2020 17:52 0
Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Tanja Joona uskoo puheenjohtajakisan kiinnostavan yli puoluerajojen – aluepolitiikka voi aiheuttaa eroavaisuuksia ehdokkaiden välille

Kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin pu­heen­joh­ta­ja Tanja Joona uskoo pu­heen­joh­ta­ja­ki­san kiin­nos­ta­van yli puo­lue­ra­jo­jen – alue­po­li­tiik­ka voi ai­heut­taa eroa­vai­suuk­sia eh­dok­kai­den välille

30.07.2020 15:39 2
Tilaajille
Tutkija kommentoi keskustan puheenjohtajakisaa: "Peli ei ole ollenkaan selvä vielä"

Tutkija kom­men­toi kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saa: "Peli ei ole ol­len­kaan selvä vielä"

30.07.2020 14:34 0
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo asettui Saarikon taakse –"Tarvitsemme ihmisiä, jotka näkevät yhteisiä tulevaisuuden kuvia"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Ylitalo asettui Saa­ri­kon taakse –"­Tar­vit­sem­me ih­mi­siä, jotka näkevät yh­tei­siä tu­le­vai­suu­den kuvia"

30.07.2020 13:52 11
Tilaajille
Kulmuni saa haastajan: Annika Saarikko lähtee kisailemaan keskustan puheenjohtajuudesta – "Kerroin Kulmunille ratkaisuni etukäteen"

Kulmuni saa haas­ta­jan: Annika Saa­rik­ko lähtee ki­sai­le­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – "Ker­roin Kul­mu­nil­le rat­kai­su­ni etu­kä­teen"

30.07.2020 11:04 29
Torstaina selviää, haastaako Annika Saarikko Katri Kulmunin – Saarikolla tiedotustilaisuus, Kulmuni ei ota kantaa muihin ehdokkaisiin

Tors­tai­na sel­viää, haas­taa­ko Annika Saa­rik­ko Katri Kul­mu­nin – Saa­ri­kol­la tie­do­tus­ti­lai­suus, Kulmuni ei ota kantaa muihin eh­dok­kai­siin

29.07.2020 12:37 18
Kuukausi
Virheiden tunnustaminen on keskustan uuden nousun perusta
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Vir­hei­den tun­nus­ta­mi­nen on kes­kus­tan uuden nousun perusta

28.07.2020 20:00 16
Tilaajille
Saarikon ratkaisua odotetaan – keskustan kenttäväelle tekisi terää, jos se pääsisi äänestämään
Pääkirjoitus

Saa­ri­kon rat­kai­sua odo­te­taan – kes­kus­tan kent­tä­väel­le tekisi terää, jos se pääsisi ää­nes­tä­mään

24.07.2020 20:00 4
Tilaajille
Saarikon ratkaisu antaa vauhtia politiikkaan – päätös luvassa viimeistään elokuun alussa
Kolumni Kirsi Turkki

Saa­ri­kon rat­kai­su antaa vauhtia po­li­tiik­kaan – päätös luvassa vii­meis­tään elokuun alussa

24.07.2020 06:30 0
Pääkirjoitus: Hallituksen sisällä kuplii – paineet nousevat etenkin vihreiden ja keskustan leireissä

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tuk­sen sisällä kuplii – paineet nou­se­vat etenkin vih­rei­den ja kes­kus­tan lei­reis­sä

09.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
MT: Matti Vanhanen ei halua keskustan puheenjohtajaksi – "Sanon, etten pyri enää mihinkään"

MT: Matti Van­ha­nen ei halua kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si – "Sanon, etten pyri enää mi­hin­kään"

05.07.2020 08:33 2
Näkökulma: Paine Annika Saarikon saamiseksi keskustan puheenjohtajakisaan kasvaa – kieltäytyminen alkaa olla vaikeaa

Nä­kö­kul­ma: Paine Annika Saa­ri­kon saa­mi­sek­si kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan kasvaa – kiel­täy­ty­mi­nen alkaa olla vaikeaa

29.06.2020 08:05 12
IL-kysely: Keskustan vaikuttajat haluavat puolueensa istuvan Marinin hallituksessa

IL-ky­se­ly: Kes­kus­tan vai­kut­ta­jat ha­lua­vat puo­lueen­sa istuvan Marinin hal­li­tuk­ses­sa

24.06.2020 09:12 3
Syksyllä jännätään varapuheenjohtajien kilvoittelua – sdp:llä kiihkeä palikoiden asettelu maakunnissa

Syk­syl­lä jän­nä­tään va­ra­pu­heen­joh­ta­jien kil­voit­te­lua – sdp:llä kiihkeä pa­li­koi­den aset­te­lu maa­kun­nis­sa

22.06.2020 19:00 0
STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen ja valtiovarainministeriö maksoi laskun

STT:n saamat asia­kir­jat: Tekir antoi jou­lu­kuus­sa vies­tin­tä­kon­sul­toin­tia Kul­mu­nin Ins­ta­gram-ko­huun liit­tyen ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö maksoi laskun

18.06.2020 19:26 12