Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Työllisyys
Pohde ottaa toista tuhatta kesätyöntekijää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moilanen, 21, antaa parhaat vinkkinsä kesätyöhakuun

Pohde ottaa toista tuhatta ke­sä­työn­te­ki­jää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moi­la­nen, 21, antaa parhaat vink­kin­sä ke­sä­työ­ha­kuun

20.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Miesten työttömyys on kasvanut nopeammin kuin naisten Pohjois-Pohjanmaalla – lomautettuja yhä enemmän

Miesten työt­tö­myys on kas­va­nut no­peam­min kuin naisten Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lo­mau­tet­tu­ja yhä enemmän

21.11.2023 10:25 7
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi TE-uudistuksen – työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät Oulun ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi TE-uu­dis­tuk­sen – ­työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät Oulun ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

16.10.2023 19:09 1
Oulu valmistautuu TE-uudistukseen – kaikki työllisyys- ja elinkeinoasiat siirtyvät valtiolta Oulun kaupungin ja lähikuntien muodostamalle työllisyysalueelle

Oulu val­mis­tau­tuu TE-uu­dis­tuk­seen – kaikki työl­li­syys- ja elin­kei­no­asiat siir­ty­vät val­tiol­ta Oulun kau­pun­gin ja lä­hi­kun­tien muo­dos­ta­mal­le työl­li­syys­alueel­le

16.10.2023 06:00 4
Tilaajille
OP-ryhmä palkkaa Ouluun vähintään kymmeniä uusia työntekijöitä – ict-alalla on nyt Oulun seudulla ennätykselliset 23 000 työntekijää

OP-ryh­mä palkkaa Ouluun vä­hin­tään kym­me­niä uusia työn­te­ki­jöi­tä – ict-alal­la on nyt Oulun seu­dul­la en­nä­tyk­sel­li­set 23 000 työn­te­ki­jää

22.09.2023 18:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ve­ro­tus­ta­so kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muu­ton esteenä

22.09.2023 05:14 2
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 20:41 35
Jäähtyvä talous iskee jo miestyöpaikkoihin – ja uhkakuvia kasvattavat tiedot Saksasta ja Kiinasta
Pääkirjoitus

Jääh­ty­vä talous iskee jo mies­työ­paik­koi­hin – ja uh­ka­ku­via kas­vat­ta­vat tiedot Sak­sas­ta ja Kii­nas­ta

23.08.2023 20:00 6
Tilaajille
Kalajoki kiilasi maakunnan työllisyyskärkeen – työttömien määrä kasvoi kesäkuusta

Ka­la­jo­ki kiilasi maa­kun­nan työl­li­syys­kär­keen – työt­tö­mien määrä kasvoi ke­sä­kuus­ta

22.08.2023 11:37
Tilaajille
Analyysi: Potkut asiallisesta syystä – hallitusohjelman kirjaus irtisanomisperusteiden helpottamisesta sai ammattiliitot takajaloilleen ja asiantuntijat hämilleen

Ana­lyy­si: Potkut asial­li­ses­ta syystä – hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­den hel­pot­ta­mi­ses­ta sai am­mat­ti­lii­tot ta­ka­ja­loil­leen ja asian­tun­ti­jat hä­mil­leen

30.07.2023 18:30 23
Tilaajille
Työllisyys ja työttömyys kasvoivat toukokuussa: hallitukselle vaikea paikka nostaa työllisyyttä

Työl­li­syys ja työt­tö­myys kas­voi­vat tou­ko­kuus­sa: hal­li­tuk­sel­le vaikea paikka nostaa työl­li­syyt­tä

20.06.2023 11:01 6
Työelämä tarvitsee osaajia tulevaisuudessakin
Kolumni

Työ­elä­mä tar­vit­see osaajia tu­le­vai­suu­des­sa­kin

06.06.2023 16:00 5
Tilaajille
Akavan viesti hallitusneuvotteluihin: Kolmikanta avuksi hallitukselle työpaikkojen luontiin, niin voidaan löytää uusia näkökulmia

Akavan viesti hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin: Kol­mi­kan­ta avuksi hal­li­tuk­sel­le työ­paik­ko­jen luon­tiin, niin voidaan löytää uusia nä­kö­kul­mia

02.06.2023 16:30 5
Tilaajille
Työttömyys kasvoi eniten Pohjois-Pohjanmaalla – myös lomautettujen määrä nousi maaliskuussa

Työt­tö­myys kasvoi eniten Poh­jois-Poh­jan­maal­la – myös lo­mau­tet­tu­jen määrä nousi maa­lis­kuus­sa

26.04.2023 09:30 42
Nuorten työttömyys kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – näistä työntekijöistä on tarvetta maakunnassa

Nuorten työt­tö­myys kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – näistä työn­te­ki­jöis­tä on tar­vet­ta maa­kun­nas­sa

21.03.2023 09:23 7
Oulunkaari ei kelpaa TE-palvelujen tuottajaksi – ei ole laissa tarkoitettu luontainen työssäkäyntialue

Ou­lun­kaa­ri ei kelpaa TE-pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – ei ole laissa tar­koi­tet­tu luon­tai­nen työs­sä­käyn­ti­alue

13.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

12.02.2023 15:35 8
Tilaajille
Kaleva vieraili Nivalassa, joka onnistui työllistämään liki kaikki työikäiset ukrainalaispakolaiset: "Asenne ja Google Kääntäjä auttavat kielimuurin yli"

Kaleva vie­rai­li Ni­va­las­sa, joka on­nis­tui työl­lis­tä­mään liki kaikki työ­ikäi­set uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set: "Asenne ja Google Kään­tä­jä aut­ta­vat kie­li­muu­rin yli"

11.02.2023 06:00 20
Tilaajille
Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – erityisesti lomautettuja enemmän kuin syksyllä

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – eri­tyi­ses­ti lo­mau­tet­tu­ja enemmän kuin syk­syl­lä

27.01.2023 08:33 8
Tilaajille
Oulu tukee työllistämistä vielä entisin ehdoin – yrityksille suunnattuja  palkkatukia koskevaan lakiin on kuitenkin tulossa uudistus

Oulu tukee työl­lis­tä­mis­tä vielä entisin ehdoin – yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja palk­ka­tu­kia kos­ke­vaan lakiin on kui­ten­kin tulossa uu­dis­tus

21.01.2023 06:00 2
Tilaajille