Työllisyys
Kuukausi
Kysely: Jopa 40 prosenttia kokee työtilanteensa epävarmaksi

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25 0
Lukijalta Mielipide Veijo Terho

Suomen on vaikea kil­pail­la ko­ne­sa­leis­ta muiden Poh­jois­mai­den kanssa

24.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Nuoria kannateltava juuri nyt – Suomella ei ole varaa antaa nuorten pudota yhteiskunnan rattailta
Pääkirjoitus

Nuoria kan­na­tel­ta­va juuri nyt – Suo­mel­la ei ole varaa antaa nuorten pudota yh­teis­kun­nan rat­tail­ta

22.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tärkeintä on, että tehokkaita työllisyystoimia tulee – päätöksen tarkka ajankohta ei ole olennaisin kysymys
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tär­kein­tä on, että te­hok­kai­ta työl­li­syys­toi­mia tulee – pää­tök­sen tarkka ajan­koh­ta ei ole olen­nai­sin kysymys

12.07.2020 20:00 5
Tilaajille
Pitko: Toimia tarvitaan useita – SDP:n mielestä päivähoitomaksujen alentaminen on akuutein työllisyystoimi, kokoomus ja RKP laajentaisivat paikallista sopimista

Pitko: Toimia tar­vi­taan useita – SDP:n mie­les­tä päi­vä­hoi­to­mak­su­jen alen­ta­mi­nen on akuu­tein työl­li­syys­toi­mi, ko­koo­mus ja RKP laa­jen­tai­si­vat pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta

11.07.2020 12:06 8
Vanhemmat
Oulussa tarvitaan yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä
Kolumni Päivi Laajala

Oulussa tar­vi­taan yrit­tä­jyy­teen kan­nus­ta­vaa il­ma­pii­riä

04.07.2020 12:00 5
Tilaajille
Valtiovarainministeri Vanhanen HS:lle: Hallitusohjelman kirjaus 30 000 uudesta työllisestä on voimassa

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen HS:lle: Hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus 30 000 uudesta työl­li­ses­tä on voi­mas­sa

04.07.2020 08:59 0
Palvelut valuvat roboteille  - "roboteista ei ole uhkaa, sillä niiden virukset eivät meihin tartu"
Kolumni Lauri Tähtinen

Pal­ve­lut valuvat ro­bo­teil­le - "ro­bo­teis­ta ei ole uhkaa, sillä niiden vi­ruk­set eivät meihin tartu"

04.06.2020 15:00 0
Tilaajille
Tarvitaan rakenneuudistuksia, menosäästöjä ja veronkorotuksia – julkista taloutta vahvistettava 7 miljardia euroa

Tar­vi­taan ra­ken­neuu­dis­tuk­sia, me­no­sääs­tö­jä ja ve­ron­ko­ro­tuk­sia – jul­kis­ta ta­lout­ta vah­vis­tet­ta­va 7 mil­jar­dia euroa

01.06.2020 15:26 1