Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työllisyys
OP-ryhmä palkkaa Ouluun vähintään kymmeniä uusia työntekijöitä – ict-alalla on nyt Oulun seudulla ennätykselliset 23 000 työntekijää

OP-ryh­mä palkkaa Ouluun vä­hin­tään kym­me­niä uusia työn­te­ki­jöi­tä – ict-alal­la on nyt Oulun seu­dul­la en­nä­tyk­sel­li­set 23 000 työn­te­ki­jää

22.09.2023 18:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ve­ro­tus­ta­so kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muu­ton esteenä

22.09.2023 05:14 2
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 20:41 35
Jäähtyvä talous iskee jo miestyöpaikkoihin – ja uhkakuvia kasvattavat tiedot Saksasta ja Kiinasta
Pääkirjoitus

Jääh­ty­vä talous iskee jo mies­työ­paik­koi­hin – ja uh­ka­ku­via kas­vat­ta­vat tiedot Sak­sas­ta ja Kii­nas­ta

23.08.2023 20:00 6
Tilaajille
Kalajoki kiilasi maakunnan työllisyyskärkeen – työttömien määrä kasvoi kesäkuusta

Ka­la­jo­ki kiilasi maa­kun­nan työl­li­syys­kär­keen – työt­tö­mien määrä kasvoi ke­sä­kuus­ta

22.08.2023 11:37
Tilaajille
Analyysi: Potkut asiallisesta syystä – hallitusohjelman kirjaus irtisanomisperusteiden helpottamisesta sai ammattiliitot takajaloilleen ja asiantuntijat hämilleen

Ana­lyy­si: Potkut asial­li­ses­ta syystä – hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­den hel­pot­ta­mi­ses­ta sai am­mat­ti­lii­tot ta­ka­ja­loil­leen ja asian­tun­ti­jat hä­mil­leen

30.07.2023 18:30 23
Tilaajille
Työllisyys ja työttömyys kasvoivat toukokuussa: hallitukselle vaikea paikka nostaa työllisyyttä

Työl­li­syys ja työt­tö­myys kas­voi­vat tou­ko­kuus­sa: hal­li­tuk­sel­le vaikea paikka nostaa työl­li­syyt­tä

20.06.2023 11:01 6
Työelämä tarvitsee osaajia tulevaisuudessakin
Kolumni

Työ­elä­mä tar­vit­see osaajia tu­le­vai­suu­des­sa­kin

06.06.2023 16:00 5
Tilaajille
Akavan viesti hallitusneuvotteluihin: Kolmikanta avuksi hallitukselle työpaikkojen luontiin, niin voidaan löytää uusia näkökulmia

Akavan viesti hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin: Kol­mi­kan­ta avuksi hal­li­tuk­sel­le työ­paik­ko­jen luon­tiin, niin voidaan löytää uusia nä­kö­kul­mia

02.06.2023 16:30 5
Tilaajille
Työttömyys kasvoi eniten Pohjois-Pohjanmaalla – myös lomautettujen määrä nousi maaliskuussa

Työt­tö­myys kasvoi eniten Poh­jois-Poh­jan­maal­la – myös lo­mau­tet­tu­jen määrä nousi maa­lis­kuus­sa

26.04.2023 09:30 42
Nuorten työttömyys kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla – näistä työntekijöistä on tarvetta maakunnassa

Nuorten työt­tö­myys kasvoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la – näistä työn­te­ki­jöis­tä on tar­vet­ta maa­kun­nas­sa

21.03.2023 09:23 7
Oulunkaari ei kelpaa TE-palvelujen tuottajaksi – ei ole laissa tarkoitettu luontainen työssäkäyntialue

Ou­lun­kaa­ri ei kelpaa TE-pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – ei ole laissa tar­koi­tet­tu luon­tai­nen työs­sä­käyn­ti­alue

13.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

12.02.2023 15:35 8
Tilaajille
Kaleva vieraili Nivalassa, joka onnistui työllistämään liki kaikki työikäiset ukrainalaispakolaiset: "Asenne ja Google Kääntäjä auttavat kielimuurin yli"

Kaleva vie­rai­li Ni­va­las­sa, joka on­nis­tui työl­lis­tä­mään liki kaikki työ­ikäi­set uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set: "Asenne ja Google Kään­tä­jä aut­ta­vat kie­li­muu­rin yli"

11.02.2023 06:00 20
Tilaajille
Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla – erityisesti lomautettuja enemmän kuin syksyllä

Työt­tö­mien määrä kas­vus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – eri­tyi­ses­ti lo­mau­tet­tu­ja enemmän kuin syk­syl­lä

27.01.2023 08:33 8
Tilaajille
Oulu tukee työllistämistä vielä entisin ehdoin – yrityksille suunnattuja  palkkatukia koskevaan lakiin on kuitenkin tulossa uudistus

Oulu tukee työl­lis­tä­mis­tä vielä entisin ehdoin – yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja palk­ka­tu­kia kos­ke­vaan lakiin on kui­ten­kin tulossa uu­dis­tus

21.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Metallialalle houkutellaan työvoimaa We love metal -kampanjalla

Me­tal­li­alal­le hou­ku­tel­laan työ­voi­maa We love metal -kam­pan­jal­la

13.12.2022 12:39 5
Tilaajille
EU-komissio linjasi: Ammattiliitot voivat neuvotella myös itsensätyöllistäjien puolesta – "Läpimurtopäätös", kommentoi PAMin edunvalvontajohtaja

EU-ko­mis­sio lin­ja­si: Am­mat­ti­lii­tot voivat neu­vo­tel­la myös it­sen­sä­työl­lis­tä­jien puo­les­ta – "Lä­pi­mur­to­pää­tös", kom­men­toi PAMin edun­val­von­ta­joh­ta­ja

13.11.2022 10:46 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa met­sä­teol­li­suus toimii vas­tuul­li­ses­ti

01.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taan­to-on­gel­ma – onhan tämä jo kä­sit­tä­mä­tön­tä, ett­ei­vät työn­an­ta­jan ja työn­ha­ki­jan int­res­sit kohtaa

30.10.2022 05:30 3
Tilaajille