Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hallitustunnustelut
Orpo pitää kehitysyhteistyön supistusta selvänä

Orpo pitää ke­hi­tys­yh­teis­työn su­pis­tus­ta selvänä

15.05.2023 19:20 58
Oululaisedustaja Tuppurainen: Jos neuvottelut tyssäävät, SDP on yhä valmis hallitusneuvotteluihin

Ou­lu­lais­edus­ta­ja Tup­pu­rai­nen: Jos neu­vot­te­lut tys­sää­vät, SDP on yhä valmis hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin

27.04.2023 16:44 64
Tilaajille
Näkökulma: Oikeistohallitus kuvaa hyvin Orpon todennäköistä puolueyhdistelmää – Kokoomusta tutkinut professori Vesa Vares: "Oikeistolaisuutta on perinteisesti Suomessa väistetty"

Nä­kö­kul­ma: Oi­keis­to­hal­li­tus kuvaa hyvin Orpon to­den­nä­köis­tä puo­lue­yh­dis­tel­mää – Ko­koo­mus­ta tut­ki­nut pro­fes­so­ri Vesa Vares: "Oi­keis­to­lai­suut­ta on pe­rin­tei­ses­ti Suo­mes­sa väis­tet­ty"

27.04.2023 13:05 3
Tilaajille
Purran ja Orpon tuijotettava toisiaan vielä maahanmuuttokysymyksissä – Perussuomalaisten Riikka Purra: "Sekä humanitaarista että työperäistä maahanmuuttoa on kiristettävä"

Purran ja Orpon tui­jo­tet­ta­va toi­siaan vielä maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sis­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra: "Sekä hu­ma­ni­taa­ris­ta että työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa on ki­ris­tet­tä­vä"

25.04.2023 16:43 22
Tilaajille
Analyysi: Tinkimätön Sanna Marin vetää sdp:tä tiukasti oppositioon – Hallitustunnustelija kokoomuksen Petteri Orpo: "Erot ovat sosiaalidemokraattien kanssa aika isoja"

Ana­lyy­si: Tin­ki­mä­tön Sanna Marin vetää sdp:tä tiu­kas­ti op­po­si­tioon – Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja ko­koo­muk­sen Petteri Orpo: "Erot ovat so­siaa­li­de­mo­kraat­tien kanssa aika isoja"

24.04.2023 18:08 59
Tilaajille
Analyysi: Perusporvarihallituksen tietä tasoittavat talous ja yhteinen oppositiotaival – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät talouslinjaukset ja penseä Sanna Marin

Ana­lyy­si: Pe­rus­por­va­ri­hal­li­tuk­sen tietä ta­soit­ta­vat talous ja yh­tei­nen op­po­si­tio­tai­val – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät ta­lous­lin­jauk­set ja penseä Sanna Marin

21.04.2023 10:14 26
Tilaajille
Orpo: "Kuuden miljardin sopeutustarpeesta pidetään kiinni, puolueiden vastaukset eivät vielä antaneet näkemystä hallituspohjasta"

Orpo: "Kuuden mil­jar­din so­peu­tus­tar­pees­ta pi­de­tään kiinni, puo­luei­den vas­tauk­set eivät vielä an­ta­neet nä­ke­mys­tä hal­li­tus­poh­jas­ta"

19.04.2023 15:53 39
Tilaajille
Keskustakonkari Isohookana-Asunmaa oppositioon menosta: Ainoa oikea vaihtoehto – Toivoo Oulun vaalipiirin ehdokasasetteluun muutosta

Kes­kus­ta­kon­ka­ri Iso­hoo­ka­na-Asun­maa op­po­si­tioon me­nos­ta: Ainoa oikea vaih­to­eh­to – Toivoo Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­aset­te­luun muu­tos­ta

18.04.2023 16:12 54
Tilaajille
"Pohjoisen rooli ei näkynyt kysymyksissä, jolloin siihen ei voi oikein vastatakaan" – Näin Jari Tuovinen arvioi SDP:n ja perussuomalaisten vastauksia

"Poh­joi­sen rooli ei näkynyt ky­sy­myk­sis­sä, jolloin siihen ei voi oikein vas­ta­ta­kaan" – Näin Jari Tuo­vi­nen arvioi SDP:n ja pe­rus­suo­ma­lais­ten vas­tauk­sia

18.04.2023 19:39 19
Tilaajille
Puolueet vastasivat hallitustunnustelijan kysymyksiin – perussuomalaiset rekrytoisi sotehenkilöstöä Etelä-Euroopasta

Puo­lueet vas­ta­si­vat hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan ky­sy­myk­siin – pe­rus­suo­ma­lai­set rek­ry­toi­si so­te­hen­ki­lös­töä Ete­lä-Eu­roo­pas­ta

18.04.2023 13:17 21
Oululaiset keskustavaikuttajat tyrmäävät Riikka Purran liehittelyt – Kansanedustaja Aittakumpu: "Nyt voi näyttää, että politiikka on muutakin kuin toisten nokittelua"

Ou­lu­lai­set kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat tyr­mää­vät Riikka Purran lie­hit­te­lyt – Kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­pu: "Nyt voi näyt­tää, että po­li­tiik­ka on muu­ta­kin kuin toisten no­kit­te­lua"

17.04.2023 14:05 154
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Seppo Määttä kertoo kirjoituksessaan Oulun vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kertoo kir­joi­tuk­ses­saan Oulun vas­tauk­set hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Petteri Orpon ky­sy­myk­siin

17.04.2023 10:30 7
Tilaajille
Kokoomuksen Orpo toivoo, että hallitustunnusteluihin osallistuisivat kaikki puolueet

Ko­koo­muk­sen Orpo toivoo, että hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin osal­lis­tui­si­vat kaikki puo­lueet

04.04.2023 11:50 13
Orpo pääsee nyt kilpailuttajan paikalle, eikä sinipunaakaan ole vielä suljettu pois
Pääkirjoitus

Orpo pääsee nyt kil­pai­lut­ta­jan pai­kal­le, eikä si­ni­pu­naa­kaan ole vielä sul­jet­tu pois

03.04.2023 18:00 22
Tilaajille