Sanna Marin
Viimeisin tunti
Pääministeri Marin: "Isot asiat on nyt sovittu, kaikilla on ollut ratkaisuhalukkuutta"

Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Isot asiat on nyt so­vit­tu, kai­kil­la on ollut rat­kai­su­ha­luk­kuut­ta"

21:01 2
Viimeisin 4 tuntia
Veikkauksen tuottojen alenema korvataan täysimääräisesti – energia-asiat kiristävät hallituksen välejä

Veik­kauk­sen tuot­to­jen alenema kor­va­taan täy­si­mää­räi­ses­ti – ener­gia-asiat ki­ris­tä­vät hal­li­tuk­sen välejä

17:46 3
Kuukausi ja vanhemmat
Pääministeri Sanna Marin etätöihin mahdollisen korona-altistumisen takia – pääministeri sai altistusvaroituksen Koronavilkku-sovelluksesta, kertoo IS

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen takia – pää­mi­nis­te­ri sai al­tis­tus­va­roi­tuk­sen Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­ses­ta, kertoo IS

10.09.2020 13:55 3
Osakesäästäjät: Pääministeri Marin ei olisi saanut levittää tietoa Kaipolan tehtaan kannattavuudesta  – tiedonsaanti yrityksiltä voi vaikeutua

Osa­ke­sääs­tä­jät: Pää­mi­nis­te­ri Marin ei olisi saanut le­vit­tää tietoa Kai­po­lan tehtaan kan­nat­ta­vuu­des­ta – tie­don­saan­ti yri­tyk­sil­tä voi vai­keu­tua

09.09.2020 16:08 20
Marin puolusti EU:n elpymispakettia: Poikkeuksellinen ja kertaluonteinen toimi

Marin puo­lus­ti EU:n el­py­mis­pa­ket­tia: Poik­keuk­sel­li­nen ja ker­ta­luon­tei­nen toimi

09.09.2020 15:02 1
IS: Sanna Marin avaisi matkustamisen myös koronan riskimaista Suomeen – pääministeri uskoo lakimuutoksen ehtivän pelastamaan Lapin matkailun

IS: Sanna Marin avaisi mat­kus­ta­mi­sen myös koronan ris­ki­mais­ta Suomeen – pää­mi­nis­te­ri uskoo la­ki­muu­tok­sen ehtivän pe­las­ta­maan Lapin mat­kai­lun

08.09.2020 17:50 8
HS-gallup: Pääministeri Sanna Marinin suosio laskenut hieman, mutta on yhä harvinaisen korkealla

HS-gal­lup: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin suosio las­ke­nut hieman, mutta on yhä har­vi­nai­sen kor­keal­la

08.09.2020 07:18 27
Valtioneuvosto asettaa riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia – Marin: "Tavoitteena ei ole etsiä sankareita tai syyllisiä"

Val­tio­neu­vos­to asettaa riip­pu­mat­to­man tut­kin­ta­ryh­män sel­vit­tä­mään ko­ro­na­pan­de­mias­ta joh­tu­nei­ta toimia – Marin: "Ta­voit­tee­na ei ole etsiä san­ka­rei­ta tai syyl­li­siä"

03.09.2020 14:58 4
Pääministeri Sanna Marin tapasi metsäteollisuuden johtoa – "Toimintaympäristön tulisi olla investoinneille suotuisa"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tapasi met­sä­teol­li­suu­den johtoa – "Toi­min­taym­pä­ris­tön tulisi olla in­ves­toin­neil­le suo­tui­sa"

02.09.2020 21:48 4
Lukijalta Mielipide Tapani Hautamäki

Visio on hyvä työ­vä­li­ne – yhden teh­tä­vän­sä Marinin visio on jo to­teut­ta­nut, se on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua, jonka toi­voi­si ete­ne­vän ana­lyyt­ti­sek­si poh­dis­ke­luk­si

02.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin tapaa metsäteollisuuden johtoa – tapaamisesta sovittiin jo ennen tietoa Kaipolan sulkemisesta

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin tapaa met­sä­teol­li­suu­den johtoa – ta­paa­mi­ses­ta so­vit­tiin jo ennen tietoa Kai­po­lan sul­ke­mi­ses­ta

02.09.2020 06:00 18
Pääministeri Sanna Marin: Matkailualan hätään pyritään löytämään ratkaisu – Valmisteilla lakimuutos, joka sallisi maahantulon negatiivisen koronatestituloksen avulla

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Mat­kai­lu­alan hätään py­ri­tään löy­tä­mään rat­kai­su – Val­mis­teil­la la­ki­muu­tos, joka sallisi maa­han­tu­lon ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen avulla

01.09.2020 20:32 0
Tilaajille
Pääministeri Marin Kaipolan tehtaan sulkemisesta: Oliko sopiva aika juuri nyt? – Andersson arvostelee UPM:n johtoa kovin sanoin

Pää­mi­nis­te­ri Marin Kai­po­lan tehtaan sul­ke­mi­ses­ta: Oliko sopiva aika juuri nyt? – An­ders­son ar­vos­te­lee UPM:n johtoa kovin sanoin

29.08.2020 11:10 76
Marin vastasi UPM:n Pesosen kritiikkiin: Hallitus haluaa tehdä aktiivista teollisuuspolitiikkaa – "Meillä on rahoitusta EU:n elpymisvälineessä"

Marin vastasi UPM:n Pesosen kri­tiik­kiin: Hal­li­tus haluaa tehdä ak­tii­vis­ta teol­li­suus­po­li­tiik­kaa – "Meillä on ra­hoi­tus­ta EU:n el­py­mis­vä­li­nees­sä"

28.08.2020 15:04 22
Sari Essayah tyrmää Sanna Marinin ajatukset kuuden tunnin työpäivästä: "Visio tarkoittaisi tosiasiassa hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden purkamista"

Sari Essayah tyrmää Sanna Marinin aja­tuk­set kuuden tunnin työ­päi­väs­tä: "Visio tar­koit­tai­si to­si­asias­sa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan ja sen pal­ve­lui­den pur­ka­mis­ta"

26.08.2020 13:55 17
Vaatimus työajasta säväytti – SDP asetti ideologiselle vaatimukselleen askelmerkit
Pääkirjoitus

Vaa­ti­mus työ­ajas­ta sä­väyt­ti – SDP asetti ideo­lo­gi­sel­le vaa­ti­muk­sel­leen as­kel­mer­kit

24.08.2020 20:00 23
Tilaajille
Marinilta varovaista vihreää valoa eläkeputken poistolle: "Liian moni ikääntyvä työntekijä työnnetään työn ulkopuolelle ennen eläkeikää"

Ma­ri­nil­ta va­ro­vais­ta vihreää valoa elä­ke­put­ken pois­tol­le: "Liian moni ikään­ty­vä työn­te­ki­jä työn­ne­tään työn ul­ko­puo­lel­le ennen elä­kei­kää"

24.08.2020 15:37 20
Näkökulma: Marinin tulikoe syksyllä – hallituksen kasattava työllisyystoimet ja EU:n elvytyspaketti paimennettava läpi eduskunnassa

Nä­kö­kul­ma: Marinin tulikoe syk­syl­lä – hal­li­tuk­sen ka­sat­ta­va työl­li­syys­toi­met ja EU:n el­vy­tys­pa­ket­ti pai­men­net­ta­va läpi edus­kun­nas­sa

23.08.2020 16:52 1
Pääministeri Sanna Marin: Kuntavaalien siirtoa koronan takia voidaan joutua hallituksessa pohtimaan

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Kun­ta­vaa­lien siirtoa koronan takia voidaan joutua hal­li­tuk­ses­sa poh­ti­maan

23.08.2020 13:09 4
Pääministeri Sanna Marin kruunattiin hetki sitten riehakkain aplodein SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi Tampereella

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kruu­nat­tiin hetki sitten rie­hak­kain ap­lo­dein SDP:n uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si Tam­pe­reel­la

23.08.2020 10:00 6