Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Sanna Marin
Kuukausi
Pääministeri Marin hoitajalakkojen peruuntumisesta: Emme voi tehdä johtopäätöstä, että potilasturvallisuuslainsäädäntö olisi tarpeeton

Pää­mi­nis­te­ri Marin hoi­ta­ja­lak­ko­jen pe­ruun­tu­mi­ses­ta: Emme voi tehdä joh­to­pää­tös­tä, että po­ti­las­tur­val­li­suus­lain­sää­dän­tö olisi tar­pee­ton

14.09.2022 15:11 19
Marinin hallituksen suosio on noussut liki ennätykseen, kertoo bilekohujen jälkeen tehty mielipidemittauksemme – Naiset nauttivat, mutta miehet murjottavat

Marinin hal­li­tuk­sen suosio on noussut liki en­nä­tyk­seen, kertoo bi­le­ko­hu­jen jälkeen tehty mie­li­pi­de­mit­tauk­sem­me – Naiset naut­ti­vat, mutta miehet mur­jot­ta­vat

09.09.2022 15:56 79
Tilaajille
Virheettömiä johtajia on vain diktatuureissa, ja aina he lopulta osoittautuvat pahimmiksi rikollisiksi, mitä ihmiskunta on nähnyt
Essee

Vir­heet­tö­miä joh­ta­jia on vain dik­ta­tuu­reis­sa, ja aina he lopulta osoit­tau­tu­vat pa­him­mik­si ri­kol­li­sik­si, mitä ih­mis­kun­ta on nähnyt

04.09.2022 09:00 33
Tilaajille
JSN:ltä vapauttava päätös Seiskalle pääministeri Sanna Marinia koskevasta jutusta tiukalla äänestystuloksella

JSN:ltä va­paut­ta­va päätös Seis­kal­le pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinia kos­ke­vas­ta jutusta tiu­kal­la ää­nes­tys­tu­lok­sel­la

02.09.2022 14:40 3
Vanhemmat
Sanna Marin maksaa virheestään monella tapaa, mutta sen ei pitäisi olla yllätys
Kolumni

Sanna Marin maksaa vir­hees­tään monella tapaa, mutta sen ei pitäisi olla yllätys

27.08.2022 16:00 136
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hut­kit­tu ennen kuin tut­kit­tu

27.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Sanna Marinin yksisilmäinen puolustaminen tuo mieleen Donald Trumpin fanaattisen kannatuksen, ja siitä on syytä huolestua
Kolumni

Sanna Marinin yk­si­sil­mäi­nen puo­lus­ta­mi­nen tuo mieleen Donald Trumpin fa­naat­ti­sen kan­na­tuk­sen, ja siitä on syytä huo­les­tua

27.08.2022 06:00 47
Tilaajille
Marinin kanssa juhlineet jäävät ilman turvallisuusselvityksiä – avustajien tilanne voi olla toinen

Marinin kanssa juh­li­neet jäävät ilman tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä – avus­ta­jien tilanne voi olla toinen

26.08.2022 18:15 21
Tilaajille
Perussuomalaiset yhdistää Uniper-sotkun ja pääministerin juhlinnan – puolue vaatii asiasta selvitystä eduskunnalle

Pe­rus­suo­ma­lai­set yh­dis­tää Uni­per-sot­kun ja pää­mi­nis­te­rin juh­lin­nan – puolue vaatii asiasta sel­vi­tys­tä edus­kun­nal­le

25.08.2022 13:30 110
Antti Lindtman: Eduskuntaryhmä kävi avoimen ja rehellisen keskustelun Mariniin liittyvästä kohusta

Antti Lindt­man: Edus­kun­ta­ryh­mä kävi avoimen ja re­hel­li­sen kes­kus­te­lun Ma­ri­niin liit­ty­väs­tä kohusta

24.08.2022 16:40 15
Poliisi: Sanna Marinin bilevideoista ei aloiteta esitutkintaa

Po­lii­si: Sanna Marinin bi­le­vi­deois­ta ei aloi­te­ta esi­tut­kin­taa

24.08.2022 13:27 6
He pääsevät Sanna Marinin lähelle, mukana raahelaislähtöinen valokuvaaja – Näistä asioista pääministerin kanssa vapaa-aikaa viettäneet julkisuuden henkilöt ovat tunnettuja

He pää­se­vät Sanna Marinin lä­hel­le, mukana raa­he­lais­läh­töi­nen va­lo­ku­vaa­ja – Näistä asiois­ta pää­mi­nis­te­rin kanssa va­paa-ai­kaa viet­tä­neet jul­ki­suu­den hen­ki­löt ovat tun­net­tu­ja

24.08.2022 13:28 63
Tilaajille
Sanna Marin liikuttui kyyneliin puhuessaan bilekohusta ja Ukrainasta

Sanna Marin lii­kut­tui kyy­ne­liin pu­hues­saan bi­le­ko­hus­ta ja Uk­rai­nas­ta

24.08.2022 12:36 6
Suvi Lindén muistaa miten kova paikka on olla ministerinä myrskyn silmässä – "Täytyy vain koota itsensä ja pitää mahdollisimman kirkas mieli, kun kymmenen mikrofonia työnnetään suuhun"

Suvi Lindén muistaa miten kova paikka on olla mi­nis­te­ri­nä myrskyn sil­mäs­sä – "­Täy­tyy vain koota itsensä ja pitää mah­dol­li­sim­man kirkas mieli, kun kym­me­nen mik­ro­fo­nia työn­ne­tään suuhun"

24.08.2022 07:00 44
Tilaajille
Suomen johto vahvisti aukottoman ja voimakkaan tukensa Ukrainan puolustustaistelulle – Niinistö: "Pahan ei saa antaa lamauttaa, pahaan ei saa turtua"

Suomen johto vah­vis­ti au­kot­to­man ja voi­mak­kaan tukensa Uk­rai­nan puo­lus­tus­tais­te­lul­le – Nii­nis­tö: "Pahan ei saa antaa la­maut­taa, pahaan ei saa turtua"

23.08.2022 16:17 13
Tilaajille
Professori Ilkka Ruostetsaari: Kun pääministeri joutuu selittämään jatkuvasti bileitään, politiikan sisältö alkaa jäädä kohujen varjoon – ”Eihän tällainen julkisuus yllätyksenä voi tulla”

Pro­fes­so­ri Ilkka Ruos­tet­saa­ri: Kun pää­mi­nis­te­ri joutuu se­lit­tä­mään jat­ku­vas­ti bi­lei­tään, po­li­tii­kan sisältö alkaa jäädä kohujen varjoon – ”Eihän täl­lai­nen jul­ki­suus yl­lä­tyk­se­nä voi tulla”

23.08.2022 15:12 64
Tilaajille
Kysyimme pääministeri Sanna Marinilta, muuttaisiko hän jotain omassa toiminnassaan – lue tästä, miten hän vastasi

Ky­syim­me pää­mi­nis­te­ri Sanna Ma­ri­nil­ta, muut­tai­si­ko hän jotain omassa toi­min­nas­saan – lue tästä, miten hän vastasi

23.08.2022 14:00 98
Tilaajille
Nyt julkisuuteen levisi bilekuva, joka on otettu virka-asunnolla Kesärannassa – Pääministeri Marin kommentoi: "Ei ole asiallinen, pyydän anteeksi"

Nyt jul­ki­suu­teen levisi bi­le­ku­va, joka on otettu vir­ka-asun­nol­la Ke­sä­ran­nas­sa – Pää­mi­nis­te­ri Marin kom­men­toi: "Ei ole asial­li­nen, pyydän an­teek­si"

23.08.2022 13:08 118
Mediat katsovat onnistuneensa hyvin Sanna Marinin bilekohun uutisoinnissa – Asiantuntija: "Ehkä jossakin kohdassa olisi ollut hyvä painaa jarrua ja ajatella hiukan enemmän"

Mediat kat­so­vat on­nis­tu­neen­sa hyvin Sanna Marinin bi­le­ko­hun uu­ti­soin­nis­sa – Asian­tun­ti­ja: "Ehkä jos­sa­kin koh­das­sa olisi ollut hyvä painaa jarrua ja aja­tel­la hiukan enem­män"

22.08.2022 22:33 20
Journalisti: JSN saanut kymmenkunta kantelua Marin-uutisoinnista

Jour­na­lis­ti: JSN saanut kym­men­kun­ta kan­te­lua Ma­rin-uu­ti­soin­nis­ta

22.08.2022 19:07 1