Sanna Marin
Viimeisin tunti
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

21:00 21
Viimeisin 12 tuntia
Sanna Marin kannattaa pakkokaranteenia ja väläyttää uusia koronavirusrajoituksia

Sanna Marin kan­nat­taa pak­ko­ka­ran­tee­nia ja vä­läyt­tää uusia ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia

16:30 5
Kuukausi
Pääministeri Sanna Marin meni naimisiin – "Olemme nähneet ja kokeneet yhdessä paljon"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin meni nai­mi­siin – "Olemme nähneet ja ko­ke­neet yhdessä paljon"

02.08.2020 14:45 12
Yle: Viron Helsingin suurlähettiläs Harri Tiido erosi virastaan eilen – osasyynä kansalliskonservatiivinen Ekre-puolue, joka muun muassa nimitteli Sanna Marinia "myyjätytöksi"

Yle: Viron Hel­sin­gin suur­lä­het­ti­läs Harri Tiido erosi vi­ras­taan eilen – osa­syy­nä kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­nen Ek­re-puo­lue, joka muun muassa ni­mit­te­li Sanna Marinia "myy­jä­ty­tök­si"

01.08.2020 09:58 3
Pääministeri Marin: Koronatilanteen pahentuessa voidaan rajoituksia ottaa uudelleen käyttöön

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Ko­ro­na­ti­lan­teen pa­hen­tues­sa voidaan ra­joi­tuk­sia ottaa uu­del­leen käyt­töön

31.07.2020 23:36 2
Marin vastasi tiukasti perussuomalaisille syytöksistä perustuslain rikkomisesta: "Näin vakavissa syytöksissä villoja vihjausten sijaan"

Marin vastasi tiu­kas­ti pe­rus­suo­ma­lai­sil­le syy­tök­sis­tä pe­rus­tus­lain rik­ko­mi­ses­ta: "Näin va­ka­vis­sa syy­tök­sis­sä villoja vih­jaus­ten sijaan"

23.07.2020 16:47 10
Sanna Marin maratonneuvottelujen tuloksista: "Suomi onnistui neuvotteluissa nuukaa nelikkoa paremmin"

Sanna Marin ma­ra­ton­neu­vot­te­lu­jen tu­lok­sis­ta: "Suomi on­nis­tui neu­vot­te­luis­sa nuukaa ne­lik­koa pa­rem­min"

22.07.2020 19:46 11
Pääministeri Sanna Marin kertoo tiedotustilaisuudessa EU-elvytyspaketin neuvottelutuloksesta – katso suora lähetys

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kertoo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa EU-el­vy­tys­pa­ke­tin neu­vot­te­lu­tu­lok­ses­ta – katso suora lähetys

22.07.2020 15:50 5
Pääministeri Sanna Marin: Suomen osuus EU:n koronapaketista 3,2 miljardia euroa – enimmäisvastuut rajattu tarkasti

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Suomen osuus EU:n ko­ro­na­pa­ke­tis­ta 3,2 mil­jar­dia euroa – enim­mäis­vas­tuut rajattu tar­kas­ti

21.07.2020 07:54 12
Vanhemmat
Hillary Clinton hehkuttaa Suomen pärjänneen koronapandemian aikana hyvin naisjohtajien ansiosta

Hillary Clinton heh­kut­taa Suomen pär­jän­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana hyvin nais­joh­ta­jien an­sios­ta

09.07.2020 09:04 4
Pääministeri Marin reagoi HS:n paljastukseen siivousalan ongelmista – "Hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle niin suuri riski, ettei se kannata"

Pää­mi­nis­te­ri Marin reagoi HS:n pal­jas­tuk­seen sii­vous­alan on­gel­mis­ta – "Hy­väk­si­käy­tön pitäisi olla työn­an­ta­jal­le niin suuri riski, ettei se kan­na­ta"

05.07.2020 18:15 10
Suomalaiset luottavat Marinin hallituksen kykyihin enemmän kuin Rinteen ja Sipilän hallituksiin

Suo­ma­lai­set luot­ta­vat Marinin hal­li­tuk­sen ky­kyi­hin enemmän kuin Rinteen ja Sipilän hal­li­tuk­siin

04.07.2020 00:03 13
IS: Pääministeri Sanna Marinin isä on kuollut 65-vuotiaana

IS: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin isä on kuollut 65-vuo­tiaa­na

02.07.2020 18:22 0
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 0
Marin välitti Merkelille Suomen kannan EU:n kokoukseen: "Suomi ja Saksa ymmärtävät nyt entistä paremmin toistensa näkemyksiä"

Marin välitti Mer­ke­lil­le Suomen kannan EU:n ko­kouk­seen: "Suomi ja Saksa ym­mär­tä­vät nyt entistä pa­rem­min tois­ten­sa nä­ke­myk­siä"

30.06.2020 17:41 3
Keksitty väite Sanna Marinin puheista leviää pikavauhtia Twitterissä – Marinin väitettiin naljailleen Trumpille

Kek­sit­ty väite Sanna Marinin pu­heis­ta leviää pi­ka­vauh­tia Twit­te­ris­sä – Marinin väi­tet­tiin nal­jail­leen Trum­pil­le

28.06.2020 15:36 5
"Vaikutus Suomen talouteen myönteinen", suuri valiokunta toteaa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista – Suomi vaatii neuvotteluissa pienempää ja lainapanoitteisempaa elvytystä

"Vai­ku­tus Suomen ta­lou­teen myön­tei­nen", suuri va­lio­kun­ta toteaa EU:n 750 mil­jar­din euron el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Suomi vaatii neu­vot­te­luis­sa pie­nem­pää ja lai­na­pa­noit­tei­sem­paa el­vy­tys­tä

12.06.2020 16:58 1
Marin oli toivonut Vanhasesta pääministerin sijaista: "Selkeyttää tilannetta, että hän edustaa keskustaa viisikossa hallituksen asioissa"

Marin oli toi­vo­nut Van­ha­ses­ta pää­mi­nis­te­rin si­jais­ta: "Sel­keyt­tää ti­lan­net­ta, että hän edustaa kes­kus­taa vii­si­kos­sa hal­li­tuk­sen asiois­sa"

09.06.2020 11:13 10
Sanna Marin eteni valtuuston kurinpitäjästä pikakaistaa koronakevään gallupsuosikiksi – nämä värikkäät tapahtumat Tampereella karaisivat pääministeristä "uuden ajan rautarouvan"

Sanna Marin eteni val­tuus­ton ku­rin­pi­tä­jäs­tä pi­ka­kais­taa ko­ro­na­ke­vään gal­lup­suo­si­kik­si – nämä vä­rik­käät ta­pah­tu­mat Tam­pe­reel­la ka­rai­si­vat pää­mi­nis­te­ris­tä "uuden ajan rau­ta­rou­van"

06.06.2020 06:30 7
Tilaajille
Näkökulma: Kohu esiintymisvalmennuksesta ja laahaava gallup – Kulmunin lupaus maksaa koulutus itse korjaa keskustan kolhuja vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Kohu esiin­ty­mis­val­men­nuk­ses­ta ja laa­haa­va gallup – Kul­mu­nin lupaus maksaa kou­lu­tus itse korjaa kes­kus­tan kolhuja vain vähän

04.06.2020 11:45 17