Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sanna Marin
Kuukausi
Pyysimme Sanna Marinia läheltä seuranneita arvioimaan kuluneita vuosia – Pääministerin katse on suunnattu jo tulevaan, eikä kaikesta kannata etsiä tarinaa

Pyy­sim­me Sanna Marinia läheltä seu­ran­nei­ta ar­vioi­maan ku­lu­nei­ta vuosia – Pää­mi­nis­te­rin katse on suun­nat­tu jo tu­le­vaan, eikä kai­kes­ta kannata etsiä tarinaa

05.06.2023 18:30 18
Tilaajille
Paavo Lipponen roimii presidentti Niinistöä perustuslain yli kävelemisestä – "Seuraavalta presidentiltä odotan enemmän kunnioitusta perustuslakia kohtaan"

Paavo Lip­po­nen roimii pre­si­dent­ti Nii­nis­töä pe­rus­tus­lain yli kä­ve­le­mi­ses­tä – "Seu­raa­val­ta pre­si­den­til­tä odotan enemmän kun­nioi­tus­ta pe­rus­tus­la­kia koh­taan"

26.05.2023 16:52 64
Tilaajille
Pääministeri Marinin viranhoidosta toimitusministeristössä saa niukasti tietoa – somen perusteella hän kerää kunniaa ulkomailla

Pää­mi­nis­te­ri Marinin vi­ran­hoi­dos­ta toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tös­sä saa niu­kas­ti tietoa – somen pe­rus­teel­la hän kerää kunniaa ul­ko­mail­la

21.05.2023 06:30 20
Tilaajille
Kunniatohtoriksi vihitty Sanna Marin kannusti New Yorkin yliopiston valmistuneita opiskelijoita haluun muuttaa asioita

Kun­nia­toh­to­rik­si vihitty Sanna Marin kan­nus­ti New Yorkin yli­opis­ton val­mis­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta haluun muuttaa asioita

17.05.2023 22:04 59
Jutun takaa: Henkilön yhteiskunnallinen asema vaikuttaa julkisuuteen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

Jutun takaa: Hen­ki­lön yh­teis­kun­nal­li­nen asema vai­kut­taa jul­ki­suu­teen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

12.05.2023 10:19 14
Tilaajille
Sanna Marin ja Markus Räikkönen ovat hakeneet yhdessä avioeroa

Sanna Marin ja Markus Räik­kö­nen ovat ha­ke­neet yhdessä avio­eroa

10.05.2023 19:54 16
Pääministeri Marin ei rikkonut lakia Hornet-kommenteillaan, oikeuskansleri linjasi

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei rik­ko­nut lakia Hor­net-kom­men­teil­laan, oi­keus­kans­le­ri linjasi

08.05.2023 20:41
Vanhemmat
SK: Marinin hallituksen ministerin terveystietoja urkittu Hus-yhtymässä, epäilty on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen

SK: Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rin ter­veys­tie­to­ja urkittu Hus-yh­ty­mäs­sä, epäilty on Suomen ja Venäjän kak­sois­kan­sa­lai­nen

04.05.2023 23:11 7
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tavoittelee puolueensa puheenjohtajuutta

SDP:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Antti Lindt­man ta­voit­te­lee puo­lueen­sa pu­heen­joh­ta­juut­ta

17.04.2023 10:07 30
Jää hyvästi, kova muija – ensin Tarja Halosesta ja sitten Sanna Marinista tuli suomalaisten pikkutyttöjen idoli, eikä se ole vähäinen saavutus
Essee

Jää hy­väs­ti, kova muija – ensin Tarja Ha­lo­ses­ta ja sitten Sanna Ma­ri­nis­ta tuli suo­ma­lais­ten pik­ku­tyt­tö­jen idoli, eikä se ole vä­häi­nen saa­vu­tus

14.04.2023 15:30 29
Tilaajille
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 10:00 24
Tilaajille
Marinin yllätyslähtö on ikävä isku SDP:lle, joka on pyristellyt irti harmaantuneen puolueen leimasta
Pääkirjoitus

Marinin yl­lä­tys­läh­tö on ikävä isku SDP:l­le, joka on py­ris­tel­lyt irti har­maan­tu­neen puo­lueen lei­mas­ta

05.04.2023 17:00 111
Tilaajille
Analyysi: Sanna Marinin ratkaisu palauttaa sinipunan peliin – Sanna Marin: "Itse veikkaan, että oikeistohallitusta Suomeen ollaan muodostamassa"

Ana­lyy­si: Sanna Marinin rat­kai­su pa­laut­taa si­ni­pu­nan peliin – Sanna Marin: "Itse veik­kaan, että oi­keis­to­hal­li­tus­ta Suomeen ollaan muo­dos­ta­mas­sa"

05.04.2023 17:00 35
Tilaajille
Sanna Marin luopuu Sdp:n puheenjohtajuudesta, uusi pomo valitaan syyskuussa – "Minulle ei ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä"

Sanna Marin luopuu Sdp:n pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, uusi pomo va­li­taan syys­kuus­sa – "Mi­nul­le ei ole tar­jot­tu kan­sain­vä­li­siä teh­tä­viä"

05.04.2023 16:12 92
Tilaajille
Sanna Marin ei pyri SDP:n puheenjohtajaksi syyskuun puoluekokouksessa

Sanna Marin ei pyri SDP:n pu­heen­joh­ta­jak­si syys­kuun puo­lue­ko­kouk­ses­sa

05.04.2023 16:12 66
Maailmalla Suomen vaalit näyttäytyivät henkilönäytelmänä, jossa Sanna Marinin tappio oli pääosassa

Maail­mal­la Suomen vaalit näyt­täy­tyi­vät hen­ki­lö­näy­tel­mä­nä, jossa Sanna Marinin tappio oli pää­osas­sa

03.04.2023 09:00 31
Kommentti: Äänikuningatar Marinin rohkeus oli kuin venäläistä rulettia – Nato-jäsenyys saattoi viedä viimeisen terän perussuomalaisten nousulta

Kom­ment­ti: Ää­ni­ku­nin­ga­tar Marinin rohkeus oli kuin ve­nä­läis­tä ru­let­tia – Na­to-jä­se­nyys saattoi viedä vii­mei­sen terän pe­rus­suo­ma­lais­ten nou­sul­ta

02.04.2023 21:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­ri­nis­ta on hyötyä myös hänen vas­tus­ta­jil­leen – kan­sain­vä­li­nen ar­vos­tus on eri­tyi­nen va­luut­ta, joka tulee hyö­dyn­tää tuo­reel­taan

29.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Presidentin kanslia STT:lle: Ukraina ei ole ollut Hornet-asiassa yhteydessä presidenttiin tai kansliaan

Pre­si­den­tin kanslia STT:l­le: Ukraina ei ole ollut Hor­net-asias­sa yh­tey­des­sä pre­si­dent­tiin tai kans­liaan

23.03.2023 12:18 10
Näkökulma: Hämäläinen Nato-käännynnäinen Sanna Marin johtaa niin ripeästi, että konkarit tippuvat kelkasta – perinteinen ulko- ja turvallisuuspuhe uudistuu ryskyen

Nä­kö­kul­ma: Hä­mä­läi­nen Na­to-kään­nyn­näi­nen Sanna Marin johtaa niin ri­peäs­ti, että kon­ka­rit tip­pu­vat kel­kas­ta – pe­rin­tei­nen ulko- ja tur­val­li­suus­pu­he uu­dis­tuu ryskyen

13.03.2023 17:30 50
Tilaajille