Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sanna Marin
Kuukausi
Analyysi: Sdp:n Nato-ratkaisu päättää Halosen–Tuomiojan -linjan – Viimeisetkin YYA-rippeet katoavat, kun hyökkäys Ukrainaan pakottaa Suomen uuteen asentoon

Ana­lyy­si: Sdp:n Na­to-rat­kai­su päättää Ha­lo­sen–­Tuo­mio­jan -linjan – Vii­mei­set­kin YYA-rip­peet ka­toa­vat, kun hyök­käys Uk­rai­naan pa­kot­taa Suomen uuteen asen­toon

14.05.2022 18:51 40
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä: "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kan­nat­ta­vat Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Suomen on ensi tilassa haet­ta­va Naton jä­se­nek­si"

12.05.2022 15:21 50
Analyysi: Suomi haluaa osaksi sotilasliittoa – kansalaismielipide muovasi lopulta ylimmän valtiojohdon kannan Nato-myönteiseksi

Ana­lyy­si: Suomi haluaa osaksi so­ti­las­liit­toa – kan­sa­lais­mie­li­pi­de muovasi lopulta ylimmän val­tio­joh­don kannan Na­to-myön­tei­sek­si

12.05.2022 10:01 2
Tilaajille
Marin, Zelenskyi ja Putin johtavat kaikki eri tyylillä – yksi heistä tuo mieleen kissan, joka ottaa poikkeuksetta johtajuuden koirasta
Essee

Marin, Ze­lens­kyi ja Putin joh­ta­vat kaikki eri tyy­lil­lä – yksi heistä tuo mieleen kissan, joka ottaa poik­keuk­set­ta joh­ta­juu­den koi­ras­ta

08.05.2022 09:00 7
Tilaajille
Nato-prosessi on vahvistanut Sanna Marinin roolia ulkopolitiikassa, ja sen osan hän on hoitanut taitavasti
Pääkirjoitus

Na­to-pro­ses­si on vah­vis­ta­nut Sanna Marinin roolia ul­ko­po­li­tii­kas­sa, ja sen osan hän on hoi­ta­nut tai­ta­vas­ti

04.05.2022 20:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Oikeuskansleri: Pääministeri Marin ei toiminut vastoin virkavelvollisuuttaan matkapuhelinkohussa

Oi­keus­kans­le­ri: Pää­mi­nis­te­ri Marin ei toi­mi­nut vastoin vir­ka­vel­vol­li­suut­taan mat­ka­pu­he­lin­ko­hus­sa

18.03.2022 13:35 14
Suomen ja Ruotsin pääministerit ilmoittivat maiden yhteistyön tiivistämisestä – Marin ei kommentoinut, hakevatko maat Major non-Nato ally -asemaa

Suomen ja Ruotsin pää­mi­nis­te­rit il­moit­ti­vat maiden yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä – Marin ei kom­men­toi­nut, ha­ke­vat­ko maat Major non-Na­to ally -asemaa

05.03.2022 16:57 16
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin voi jatkaa lähitöissä, altistumistapaus selvitetty

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin voi jatkaa lä­hi­töis­sä, al­tis­tu­mis­ta­paus sel­vi­tet­ty

03.03.2022 09:41 7
Analyysi: Suomen johto vannoo tukea Ukrainalle – Kovin talouspakote olisi Rosatomin ydinvoimala, mutta Marin puhuu edelleen sen "yksityisestä" luonteesta

Ana­lyy­si: Suomen johto vannoo tukea Uk­rai­nal­le – Kovin ta­lous­pa­ko­te olisi Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la, mutta Marin puhuu edel­leen sen "yk­si­tyi­ses­tä" luon­tees­ta

24.02.2022 15:30 26
Tilaajille
Marinin hallituksen suosio hienoisessa laskussa – perussuomalaisten kannattajien keskuudessa tyytyväisyys hallitukseen on yllättäen lisääntynyt

Marinin hal­li­tuk­sen suosio hie­noi­ses­sa las­kus­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien kes­kuu­des­sa tyy­ty­väi­syys hal­li­tuk­seen on yl­lät­täen li­sään­ty­nyt

16.02.2022 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-rin­ta­man paikka Suomen itä­ra­jal­la ei ole maamme turva

30.01.2022 05:00 9
Tilaajille
Sanna Marin: Koronarajoituksia jatketaan helmikuun puoliväliin, tavoitteena saada koronapassi taas käyttöön

Sanna Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­liin, ta­voit­tee­na saada ko­ronapas­si taas käyt­töön

18.01.2022 18:26 23
Sanna Marin Ylellä: sairaalakuormituksen kehitys määrittää sen, kuinka pitkään uudet rajoitukset jatkuvat

Sanna Marin Ylellä: sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sen kehitys mää­rit­tää sen, kuinka pitkään uudet ra­joi­tuk­set jat­ku­vat

23.12.2021 00:02
Pääministeri Marin: Anniskelu loppuu jouluaatosta lähtien kello 21, ensi viikolla ravintolat kiinni jo iltakuudelta – kouluihin ei uusia rajoituksia

Pää­mi­nis­te­ri Marin: An­nis­ke­lu loppuu jou­lu­aa­tos­ta lähtien kello 21, ensi vii­kol­la ra­vin­to­lat kiinni jo il­ta­kuu­del­ta – kou­lui­hin ei uusia ra­joi­tuk­sia

22.12.2021 00:06 42
Pääministeri Marin väläytti Ylellä ravintolarajoitusten tiukentamista – hallitus käsittelee koronatilannetta tiistaina

Pää­mi­nis­te­ri Marin vä­läyt­ti Ylellä ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta – hal­li­tus kä­sit­te­lee ko­ro­na­ti­lan­net­ta tiis­tai­na

19.12.2021 16:35 42
Uhkaavatko poikkeusolot suomalaisten joulun viettoa? – näin pääministeri Marin arvioi tilannetta

Uh­kaa­vat­ko poik­keus­olot suo­ma­lais­ten joulun viet­toa? – näin pää­mi­nis­te­ri Marin arvioi ti­lan­net­ta

16.12.2021 18:30 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­kol­la pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin kimp­puun

11.12.2021 03:00 9
Tilaajille
Pääministeri Marin: Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Pyydän an­teek­si omaa käy­tös­tä­ni ja toi­min­taa­ni

08.12.2021 15:55 101
Pääministeri on alusta alkaen suosinut eduskuntakännykkää – ohjeen mukaan valtionjohtoa informoidaan eri puhelimella

Pää­mi­nis­te­ri on alusta alkaen suo­si­nut edus­kun­ta­kän­nyk­kää – ohjeen mukaan val­tion­joh­toa in­for­moi­daan eri pu­he­li­mel­la

06.12.2021 21:58 99
Tilaajille
Kommentti: Hallituksella edessään vaikeita päätöksiä, mutta huomion vie toistuvasti pääministerin henkilö

Kom­ment­ti: Hal­li­tuk­sel­la edes­sään vai­kei­ta pää­tök­siä, mutta huomion vie tois­tu­vas­ti pää­mi­nis­te­rin henkilö

06.12.2021 17:29 56
Tilaajille