Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sanna Marin
Sanna Marinin mukaan Natoon liittyminen oli rauhan teko – "Ainoa raja jota Venäjä ei ylitä"

Sanna Marinin mukaan Natoon liit­ty­mi­nen oli rauhan teko – "Ainoa raja jota Venäjä ei ylitä"

05.10.2023 08:21 28
Poliitikkojen imagoja tutkinut Erkki Karvonen: Sanna Marin teki oikean ratkaisun

Po­lii­tik­ko­jen imagoja tut­ki­nut Erkki Kar­vo­nen: Sanna Marin teki oikean rat­kai­sun

19.09.2023 06:00 5
Sanna Marinin palkannut Tony Blair haluaa työväenpuolueelle vaalivoittoa ja konsultoi satraappeja – Rahakas instituutti saa Britanniasta purevaa kritiikkiä

Sanna Marinin pal­kan­nut Tony Blair haluaa työ­väen­puo­lueel­le vaa­li­voit­toa ja kon­sul­toi sat­raap­pe­ja – Rahakas ins­ti­tuut­ti saa Bri­tan­nias­ta purevaa kri­tiik­kiä

16.09.2023 12:00 6
Tilaajille
Tutkimus osoittaa, miten ratkaisevasti Marin-ilmiö vaikutti eduskuntavaalien tulokseen – Professori: Lindtmanilla vaikeuksia täyttää Marinin korkokengät

Tut­ki­mus osoit­taa, miten rat­kai­se­vas­ti Ma­rin-il­miö vai­kut­ti edus­kun­ta­vaa­lien tu­lok­seen – Pro­fes­so­ri: Lindt­ma­nil­la vai­keuk­sia täyttää Marinin kor­ko­ken­gät

13.09.2023 17:14 16
Tilaajille
Eduskunta on hyväksynyt Sanna Marinin eronpyynnön

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt Sanna Marinin eron­pyyn­nön

12.09.2023 14:43 33
Demokratian halveksuntaa vai oikeutettu päätös? – Marinin lähtö ei ole yllätys, etenkään inhimillisesti tarkastellen
Kolumni

De­mo­kra­tian hal­vek­sun­taa vai oi­keu­tet­tu päätös? – Marinin lähtö ei ole yl­lä­tys, eten­kään in­hi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­len

08.09.2023 18:00 51
Tilaajille
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­san­edus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­san­edus­ta­jal­ta

08.09.2023 10:34 57
Tilaajille
Entinen pääministeri Marin: Keskusteluja uusista töistä käyty pitkin kesää

Entinen pää­mi­nis­te­ri Marin: Kes­kus­te­lu­ja uusista töistä käyty pitkin kesää

07.09.2023 15:18 153
Puoluekokous kukitti Antti Lindtmanin sdp:n johtoon – voitti Krista Kiurun 78–22: "Marin sai puolueen taakse uuden polven, ja tätä työtä haluan jatkaa"

Puo­lue­ko­kous kukitti Antti Lindt­ma­nin sdp:n johtoon – voitti Krista Kiurun 78–22: "Marin sai puo­lueen taakse uuden polven, ja tätä työtä haluan jatkaa"

01.09.2023 19:34 14
Tilaajille
Sanna Marin viimeisessä puheessaan SDP:n puheenjohtajana: Poliittiset päätökset eivät ole pakollisuuksia, vaan valintoja

Sanna Marin vii­mei­ses­sä pu­hees­saan SDP:n pu­heen­joh­ta­ja­na: Po­liit­ti­set pää­tök­set eivät ole pa­kol­li­suuk­sia, vaan va­lin­to­ja

01.09.2023 12:51 71
Analyysi: Sdp kokoontuu valitsemaan uuden puheenjohtajan ja odotetuin tulee heti alussa – Lindtman valittaneen äänivyöryllä Marinin seuraajaksi

Ana­lyy­si: Sdp ko­koon­tuu va­lit­se­maan uuden pu­heen­joh­ta­jan ja odo­te­tuin tulee heti alussa – Lindt­man va­lit­ta­neen ää­ni­vyö­ryl­lä Marinin seu­raa­jak­si

31.08.2023 19:14 3
Tilaajille
Marin kertoo pyytäneensä Urpilaista SDP:n presidenttiehdokkaaksi

Marin kertoo pyy­tä­neen­sä Ur­pi­lais­ta SDP:n pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

16.08.2023 14:27 37
Entinen politiikan supertähti saa etsiä uramahdollisuuksia – Pääministerin tehtävä kuluttaa kasvot ja horjuttaa jopa uskoa ihmisiin, rääkistä selvinneet kertovat

Entinen po­li­tii­kan su­per­täh­ti saa etsiä ura­mah­dol­li­suuk­sia – Pää­mi­nis­te­rin tehtävä ku­lut­taa kasvot ja hor­jut­taa jopa uskoa ih­mi­siin, rää­kis­tä sel­vin­neet ker­to­vat

12.08.2023 18:30 13
Tilaajille
Pyysimme Sanna Marinia läheltä seuranneita arvioimaan kuluneita vuosia – Pääministerin katse on suunnattu jo tulevaan, eikä kaikesta kannata etsiä tarinaa

Pyy­sim­me Sanna Marinia läheltä seu­ran­nei­ta ar­vioi­maan ku­lu­nei­ta vuosia – Pää­mi­nis­te­rin katse on suun­nat­tu jo tu­le­vaan, eikä kai­kes­ta kannata etsiä tarinaa

05.06.2023 18:30 18
Tilaajille
Paavo Lipponen roimii presidentti Niinistöä perustuslain yli kävelemisestä – "Seuraavalta presidentiltä odotan enemmän kunnioitusta perustuslakia kohtaan"

Paavo Lip­po­nen roimii pre­si­dent­ti Nii­nis­töä pe­rus­tus­lain yli kä­ve­le­mi­ses­tä – "Seu­raa­val­ta pre­si­den­til­tä odotan enemmän kun­nioi­tus­ta pe­rus­tus­la­kia koh­taan"

26.05.2023 16:52 64
Tilaajille
Pääministeri Marinin viranhoidosta toimitusministeristössä saa niukasti tietoa – somen perusteella hän kerää kunniaa ulkomailla

Pää­mi­nis­te­ri Marinin vi­ran­hoi­dos­ta toi­mi­tus­mi­nis­te­ris­tös­sä saa niu­kas­ti tietoa – somen pe­rus­teel­la hän kerää kunniaa ul­ko­mail­la

21.05.2023 06:30 20
Tilaajille
Kunniatohtoriksi vihitty Sanna Marin kannusti New Yorkin yliopiston valmistuneita opiskelijoita haluun muuttaa asioita

Kun­nia­toh­to­rik­si vihitty Sanna Marin kan­nus­ti New Yorkin yli­opis­ton val­mis­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta haluun muuttaa asioita

17.05.2023 22:04 59
Jutun takaa: Henkilön yhteiskunnallinen asema vaikuttaa julkisuuteen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

Jutun takaa: Hen­ki­lön yh­teis­kun­nal­li­nen asema vai­kut­taa jul­ki­suu­teen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

12.05.2023 10:19 14
Tilaajille
Sanna Marin ja Markus Räikkönen ovat hakeneet yhdessä avioeroa

Sanna Marin ja Markus Räik­kö­nen ovat ha­ke­neet yhdessä avio­eroa

10.05.2023 19:54 16
Pääministeri Marin ei rikkonut lakia Hornet-kommenteillaan, oikeuskansleri linjasi

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei rik­ko­nut lakia Hor­net-kom­men­teil­laan, oi­keus­kans­le­ri linjasi

08.05.2023 20:41