Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Oulun kaupunginvaltuusto
Kaupunkistrategia Oulu 2030 jäi pöydälle

Kau­pun­ki­stra­te­gia Oulu 2030 jäi pöy­däl­le

17.01.2022 20:40 6
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuutetuille järjestetään seminaari keskustakampuksesta – valtuusto voi ottaa kantaa poliittisen ohjauksen muodossa

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le jär­jes­te­tään se­mi­naa­ri kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta – val­tuus­to voi ottaa kantaa po­liit­ti­sen oh­jauk­sen muo­dos­sa

17.01.2022 20:15 59
Tilaajille
Oulun vihreiden poliitikon, kapellimestari-säveltäjä Jaakko Kuusiston voinnissa käänne – jää pois kaikista tehtävistään

Oulun vih­rei­den po­lii­ti­kon, ka­pel­li­mes­ta­ri-sä­vel­tä­jä Jaakko Kuu­sis­ton voin­nis­sa käänne – jää pois kai­kis­ta teh­tä­vis­tään

06.01.2022 12:50
Raksilan yliopistokaava voi edetä valtuustoon jo ennen kesälomia – harkinnassa ratkaisu, jonka myötä marketit voitaisiin rakentaa ennen yliopistoa

Rak­si­lan yli­opis­to­kaa­va voi edetä val­tuus­toon jo ennen ke­sä­lo­mia – har­kin­nas­sa rat­kai­su, jonka myötä mar­ke­tit voi­tai­siin ra­ken­taa ennen yli­opis­toa

17.12.2021 17:30 96
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen Ouluhallin avarissa tiloissa – talousarvio nuijittiin läpi

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tui vuoden vii­mei­seen ko­kouk­seen Ou­lu­hal­lin ava­ris­sa ti­lois­sa – ta­lous­ar­vio nui­jit­tiin läpi

13.12.2021 22:34 7
Tilaajille
Joukko Oulun kaupunginvaltuutettuja haluaa yliopiston kampusasian käsittelyyn tammikuun lopussa

Joukko Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­ja haluaa yli­opis­ton kam­pus­asian kä­sit­te­lyyn tam­mi­kuun lopussa

13.12.2021 19:55 65
Tilaajille
Yliopiston Raksila-hanke herättää suuria tunteita ja ne vellovat myös Oulun päättäjien suuntaan – Kysyimme valtuuston ryhmyreiltä,  onko heitä lobattu asiasta

Yli­opis­ton Rak­si­la-han­ke he­rät­tää suuria tun­tei­ta ja ne vel­lo­vat myös Oulun päät­tä­jien suun­taan – Ky­syim­me val­tuus­ton ryh­my­reil­tä, onko heitä lobattu asiasta

05.12.2021 06:00 105
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Kaupunginvaltuutettu haluaa Oulun mielenterveyspalveluihin selkeämmän hoitovastuun, joka voi jopa pelastaa henkiä  – "Asioista tuli jatkumo, tulin kuulluksi ja toivoni heräsi taas", kertoo entinen potilas

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu haluaa Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin sel­keäm­män hoi­to­vas­tuun, joka voi jopa pe­las­taa henkiä – "A­siois­ta tuli jat­ku­mo, tulin kuul­luk­si ja toivoni heräsi taas", kertoo entinen potilas

24.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Tytti Tuppurainen Oulun valtuustokärki – kaupunginvaltuutetut keskimäärin hyvätuloisia

Tytti Tup­pu­rai­nen Oulun val­tuus­to­kär­ki – kau­pun­gin­val­tuu­te­tut kes­ki­mää­rin hy­vä­tu­loi­sia

11.11.2021 10:41 12
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto äänesti 11 kertaa kotouttamisohjelmasta – muutosesitykset kumottiin joka kerralla selvin luvuin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 11 kertaa ko­tout­ta­mis­oh­jel­mas­ta – muu­tos­esi­tyk­set ku­mot­tiin joka ker­ral­la selvin luvuin

09.11.2021 08:09 60
Tilaajille
"Olen alkanut ajatella, että ihan joka poika ei pääsekään eduskuntaan edes yhdeksi kaudeksi", sanoo oululainen Risto Kalliorinne

"Olen alkanut aja­tel­la, että ihan joka poika ei pää­se­kään edus­kun­taan edes yhdeksi kau­dek­si", sanoo ou­lu­lai­nen Risto Kal­lio­rin­ne

10.10.2021 16:00 9
Tilaajille
Oulun ex-kaupunginvaltuutetulle taas sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oulun ex-kau­pun­gin­val­tuu­te­tul­le taas sakot kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

07.10.2021 13:52 3
Tilaajille
Yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa Oulun kaupungin omistamissa yhtiöissä

Yh­teis­kun­ta­vas­tuun mer­ki­tys kasvaa Oulun kau­pun­gin omis­ta­mis­sa yh­tiöis­sä

27.09.2021 19:51
Tilaajille
Syyttäjä vaatii Oulun ex-kaupunginvaltuutetulle ehdollista vankeutta

Syyt­tä­jä vaatii Oulun ex-kau­pun­gin­val­tuu­te­tul­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta

23.09.2021 11:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set ovat jo pitkään vaa­ti­neet pa­ran­nus­ta lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin

23.09.2021 06:00 5
Tilaajille
Vihreiden uusi kaupunginvaltuutettu Liisa Väisänen haluaa, että kulttuuripääkaupungin avulla Oulu laajentaa ilmettään ja käsitystä oululaisuudesta

Vih­rei­den uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Liisa Väi­sä­nen haluaa, että kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin avulla Oulu laa­jen­taa il­met­tään ja kä­si­tys­tä ou­lu­lai­suu­des­ta

21.09.2021 18:00 2
Tilaajille
"Säästöjä ei saa tehdä Oulussa lasten ja nuorten kustannuksella", sanoo keskustan tuore valtuutettu Merja Rasinkangas

"Sääs­tö­jä ei saa tehdä Oulussa lasten ja nuorten kus­tan­nuk­sel­la", sanoo kes­kus­tan tuore val­tuu­tet­tu Merja Ra­sin­kan­gas

15.09.2021 07:00 6
Tilaajille
"Näkyvin liikenteellinen muutos tulee olemaan, missä kansiparkin ajoluiskan paikka tulee sijaitsemaan", sanoo Vänmanninsaaren Terwa Towerin liikennesuunnitelman tekijä

"Nä­ky­vin lii­ken­teel­li­nen muutos tulee ole­maan, missä kan­si­par­kin ajo­luis­kan paikka tulee si­jait­se­maan", sanoo Vän­man­nin­saa­ren Terwa Towerin lii­ken­ne­suun­ni­tel­man tekijä

15.09.2021 06:00 44
Tilaajille
Keskustan uusi kaupunginvaltuutettu Anneli Näppä pitää suurena epäkohtana sitä, että oululaiset joutuvat jonottamaan aivan liikaa saadakseen peruspalveluja

Kes­kus­tan uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anneli Näppä pitää suurena epä­koh­ta­na sitä, että ou­lu­lai­set jou­tu­vat jo­not­ta­maan aivan liikaa saa­dak­seen pe­rus­pal­ve­lu­ja

13.09.2021 07:00 2
Tilaajille