Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Oulun kaupunginvaltuusto
Viimeisin 24 tuntia
Poliisi epäilee Oulun entistä yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikkiä rikoksesta – kaupunginjohtaja Laajala antoi aikanaan rikkeistä varoituksen eikä halua kommentoida nyt asiaa

Poliisi epäilee Oulun entistä yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­kiä ri­kok­ses­ta – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi ai­ka­naan rik­keis­tä va­roi­tuk­sen eikä halua kom­men­toi­da nyt asiaa

09.12.2022 18:39 36
Tilaajille
Kuukausi
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päätti: Oulun kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan 12. joulukuuta

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan 12. jou­lu­kuu­ta

29.11.2022 18:14 45
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää, että kaupunki ratkaisee Oulun bussikuskien wc-ongelman yhdessä liikennöitsijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa

Val­tuus­to­aloi­te esit­tää, että kau­pun­ki rat­kai­see Oulun bus­si­kus­kien wc-on­gel­man yhdessä lii­ken­nöit­si­jöi­den ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kanssa

28.11.2022 20:44 30
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto myönsi eron Matti Matinheikille luottamustehtävistä ja valitsi tilalle uusia

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to myönsi eron Matti Ma­tin­hei­kil­le luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä ja valitsi tilalle uusia

29.11.2022 11:15 25
Tilaajille
Kuntalaisaloite: Oulun uimahallin remontti vaarantaa vesilajien harrastamisen vuosiksi – Linnanmaan uimahalli ei riitä korvaamaan Raksilan hallia

Kun­ta­lai­sa­loi­te: Oulun ui­ma­hal­lin re­mont­ti vaa­ran­taa ve­si­la­jien har­ras­ta­mi­sen vuo­sik­si – ­Lin­nan­maan ui­ma­hal­li ei riitä kor­vaa­maan Rak­si­lan hallia

28.11.2022 10:04 31
Oulun valtuustoryhmät tenttaavat Laajalaa ja Määttää maanantaina – kaupunginhallitus tekee tiistaina esityksen kaupunginjohtajan valinnasta valtuustolle

Oulun val­tuus­to­ryh­mät tent­taa­vat Laa­ja­laa ja Määttää maa­nan­tai­na – kau­pun­gin­hal­li­tus tekee tiis­tai­na esi­tyk­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­ta val­tuus­tol­le

28.11.2022 06:00 19
Tilaajille
Oulussa sairastetaan kalliisti – terveydenhuollon kulut suurten kaupunkien korkeimmat

Oulussa sai­ras­te­taan kal­liis­ti – ter­vey­den­huol­lon kulut suurten kau­pun­kien kor­keim­mat

27.11.2022 18:00 31
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijohtaja pitää valtuustoinfon sähkön hinnasta – aloitteen tehnyt valtuutettu: "Nyt pitää auttaa heitä, jotka ovat hädässä"

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­joh­ta­ja pitää val­tuus­to­in­fon sähkön hin­nas­ta – a­loit­teen tehnyt val­tuu­tet­tu: "Nyt pitää auttaa heitä, jotka ovat hä­däs­sä"

25.11.2022 09:29 81
Uutisanalyysi: Oulun kaupunginjohtajakisasta onkin tulossa tiukka kamppailu kahden kovan ehdokkaan välillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­ta onkin tulossa tiukka kamp­pai­lu kahden kovan eh­dok­kaan välillä

15.11.2022 18:00 94
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus päättää maanantaina kaupunginjohtajahaun etenemisen suuntaviivoista

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun ete­ne­mi­sen suun­ta­vii­vois­ta

14.11.2022 06:00 28
Tilaajille
Lue Kalevan henkilökuva Päivi Laajalasta: Hänen sanotaan olevan su­pe­rah­ke­ra ­– voi laittaa työ­säh­kö­pos­tin vaikka kes­kel­lä yötä, jos niin tar­vi­taan

Lue Kalevan hen­ki­lö­ku­va Päivi Laa­ja­las­ta: Hänen sa­no­taan olevan su­per­ah­ke­ra – voi laittaa työ­säh­kö­pos­tin vaikka kes­kel­lä yötä, jos niin tar­vi­taan

12.11.2022 06:00 68
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun kaupunginjohtajavalinta etenee perjantaina kolmen ehdokkaan haastatteluilla – Oulun kaupungin tulevaisuuden kehittämistavoitteista tullaan ainakin kysymään

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­ta etenee per­jan­tai­na kolmen eh­dok­kaan haas­tat­te­luil­la – Oulun kau­pun­gin tu­le­vai­suu­den ke­hit­tä­mis­ta­voit­teis­ta tullaan ainakin ky­sy­mään

09.11.2022 18:30 38
Tilaajille
Myrskyn silmään joutunut kokoomuksen Matti Matinheikki valtuuston tulokärjessä, ex-pääministeri Juha Sipilä aluevaltuuston suurituloisin – katso listat

Myrskyn silmään jou­tu­nut ko­koo­muk­sen Matti Ma­tin­heik­ki val­tuus­ton tu­lo­kär­jes­sä, ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä alue­val­tuus­ton suu­ri­tu­loi­sin – katso listat

09.11.2022 17:46 10
Tilaajille
Kokoomuksessa uskotaan, että muutkin ryhmät lämpenevät ajatukselle pistää Oulun kaupunginjohtajan haku poikki

Ko­koo­muk­ses­sa us­ko­taan, että muutkin ryhmät läm­pe­ne­vät aja­tuk­sel­le pistää Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan haku poikki

08.11.2022 11:36 38
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajan valinnan on määrä edetä tiistaina kaupunginhallituksen kokouksessa

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nan on määrä edetä tiis­tai­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

07.11.2022 06:00 28
Tilaajille
Näkökulma: Toisen kierroksen jälkeen Oulun kaupunginjohtajan pitkittynyt hakuprosessi lähtee etenemään rivakammin

Nä­kö­kul­ma: Toisen kier­rok­sen jälkeen Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan pit­kit­ty­nyt ha­ku­pro­ses­si lähtee ete­ne­mään ri­va­kam­min

02.11.2022 17:00 29
Tilaajille
Ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistaminen puhutti Oulun valtuustossa – esiin nousi ruuan loppuminen kesken ja siivoustyön sijaisten perehdytys

Ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­ta­mi­nen puhutti Oulun val­tuus­tos­sa – esiin nousi ruuan lop­pu­mi­nen kesken ja sii­vous­työn si­jais­ten pe­reh­dy­tys

31.10.2022 20:06 48
Tilaajille
Näkökulma: Ovatko Oulun asteet miinuksella? – Brändi ottaa osumia, vaakunan kiilto himmenee,  hiekkaa heitellään rattaisiin

Nä­kö­kul­ma: Ovatko Oulun asteet mii­nuk­sel­la? – Brändi ottaa osumia, vaa­ku­nan kiilto him­me­nee, hiekkaa hei­tel­lään rat­tai­siin

30.10.2022 06:00 106
Tilaajille
Matinheikki ei jatka OAK:n toimitusjohtajana – yhtiö ei kerro, irtisanottiinko hänet

Ma­tin­heik­ki ei jatka OAK:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na – yhtiö ei kerro, ir­ti­sa­not­tiin­ko hänet

28.10.2022 15:02
Tilaajille