Oulun kaupunginvaltuusto
Viimeisin tunti

Nokia tuo tu­han­sia työ­paik­ko­ja Lin­nan­maal­le – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: "jat­kam­me kan­sain­vä­lis­ten me­nes­tys­ta­ri­noi­den ra­ken­ta­mis­ta"

21:20 24
Tilaajille
Kuukausi
Pääkirjoitus

Oulu sai tuo­ret­ta voimaa, mutta uuden po­liit­ti­sen voi­ma-ak­se­lin syntyy jää näh­tä­väk­si

14.06.2021 20:00 20
Tilaajille

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE toivoo päät­tä­jil­tä kauas­kat­seis­ta ja kes­tä­vää ajat­te­lua – "Nuo­ril­la on huoli nuorten jak­sa­mi­ses­ta"

12.06.2021 17:00 3
Tilaajille

Forum24 listasi Oulun val­tuus­ton läs­näo­lot: Kuu­del­la täydet mi­nuu­tit, neljä kävi alle puo­les­sa ko­kouk­sis­ta – Katso vuoden 2017 vaa­leis­sa va­lit­tu­jen ko­kous­läs­nä­olot nimi nimeltä

11.06.2021 06:12 5

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton uusien jä­sen­ten ku­ki­tus­ti­lai­suut­ta ei jär­jes­te­tä tänä vuonna koronan vuoksi

10.06.2021 12:43 8

Oulun uusi val­tuus­to jatkaa Pi­ki­sa­lis­sa – toi­vee­na on, että en­sim­mäi­nen kokous elo­kuus­sa pi­det­täi­siin fyy­si­se­nä ko­kouk­se­na

10.06.2021 06:15 2

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­toon tyr­kyl­lä 11 pientä puo­luet­ta tai ryhmää – monet uusia

02.06.2021 06:00
Tilaajille

Kohta va­li­taan kun­nis­sa ylintä valtaa käyt­tä­vät val­tuus­tot, mutta se vaih­te­lee, mistä ne käy­tän­nös­sä päät­tä­vät – Oulussa toi­mi­val­ta­ju­pak­ka johti hal­lin­to­sään­tö­muu­tok­seen, joka ei ole ollut ihan on­gel­ma­ton

25.05.2021 06:12 2

Ko­ro­na­tuet pitivät Oulun kau­pun­gin tu­lok­sen plus­sal­la – toi­min­ta­ku­lu­ja 1,35 mil­jar­dia

24.05.2021 21:43 8
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Suur-Ou­lu on rik­kaus, ei kirous –pää­tök­sen­te­ko ei saa olla to­ri­ho­tel­lin kal­tais­ta jat­ku­vaa jank­kaa­mis­ta

19.05.2021 06:00 28
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­to kipuili ta­lou­den kanssa koko vaa­li­kau­den – kuumin kes­kus­te­lu käytiin kui­ten­kin yli­opis­ton kam­pus­hank­kees­ta

18.05.2021 14:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuus­to­se­mi­naa­ri yli­opis­ton Rak­si­la-hank­kees­ta jäi puut­teel­li­sek­si – eri­tyi­sen kiis­tan­alai­sia olivat arviot vai­ku­tuk­sis­ta lii­ken­tee­seen ja py­sä­köin­tiin sekä yri­tys­ten toi­min­taan

17.05.2021 06:00 21
Tilaajille

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä asioita uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton pitäisi laittaa kuntoon Ou­lus­sa?

12.05.2021 10:14 17

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varren ra­ken­ta­mi­nen sai vauh­tia, ase­ma­kaa­van muutos hy­väk­syt­tiin

27.04.2021 07:00 5
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si pudotti rei­lus­ti jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­mää­rää ja paransi il­man­laa­tua Oulussa

26.04.2021 22:14 1
Tilaajille

Kestävä Kai­jon­har­ju -hanke etenee – alueel­le ke­hi­te­tään lä­hiöoh­jel­maa, jolla edis­te­tään hy­vin­voin­tia ja asuk­kai­den kans­sa­käy­mis­tä

26.04.2021 21:59 1

Ou­lun­sa­lon päi­vä­ko­ti ja Ou­lun­sa­lo­ta­lo saivat ase­ma­kaa­van

26.04.2021 21:57
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­su puhutti taas Oulun val­tuus­toa, asiasta käy­tet­tiin kym­me­niä pu­heen­vuo­ro­ja – eniten kuo­hut­taa lii­ken­ne

26.04.2021 21:31 161
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Saako val­tuus­to sel­vi­tyk­set Rak­si­la­kam­puk­ses­ta?

22.04.2021 17:00 16
Tilaajille

Oulun val­tuus­to­ryh­mät näyt­tä­vät peukkua "tie­kar­tal­le" – isoista lin­jauk­sis­ta ha­lu­taan sopimus koko val­tuus­to­kau­del­le

14.04.2021 21:31 13
Tilaajille