Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun kaupunginvaltuusto

Oulun val­tuus­tos­sa istuvan Susanna Kis­ne­rin tie nousi pystyyn Pellon kun­nan­joh­ta­ja­haus­sa

20.03.2023 13:15 4
Oulun kaupungilta tulossa huikean ylijäämäinen tilinpäätös viime vuodelta – parannusta edelliseen vuoteen on peräti 136 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­gil­ta tulossa huikean yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta – pa­ran­nus­ta edel­li­seen vuoteen on peräti 136 mil­joo­naa euroa

20.03.2023 05:00 108
Tilaajille
Oulussa esiintyy ilmapiiriä, jonka mukaan Oulun Energia voisi irtautua sähkönmyyntiyhtiö Oomista sähkön nousseen hinnan takia – yhtiön hallinnon mukaan näin ei olla tekemässä

Oulussa esiin­tyy il­ma­pii­riä, jonka mukaan Oulun Energia voisi ir­tau­tua säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oomista sähkön nous­seen hinnan takia – yhtiön hal­lin­non mukaan näin ei olla te­ke­mäs­sä

06.03.2023 05:00 101
Tilaajille
Oululaisen kaupunginvaltuutetun Merja Rasinkankaan loikka keskustasta perussuomalaisiin muuttaa suurten puolueiden voimasuhteita

Ou­lu­lai­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Merja Ra­sin­kan­kaan loikka kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin muuttaa suurten puo­luei­den voi­ma­suh­tei­ta

07.02.2023 21:33 46
Tilaajille
Mikko Raudaskoski jatkaa vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmän johdossa

Mikko Rau­das­kos­ki jatkaa va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

06.02.2023 22:36 1
Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän johtajasopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa – palkka 14 000 euroa kuukaudessa ja puhelinetu

Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Seppo Määtän joh­ta­ja­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – palkka 14 000 euroa kuu­kau­des­sa ja pu­he­lin­etu

06.02.2023 21:30 52
Tilaajille
Entisen Oulun kauppaoppilaitoksen talon saa purkaa – tilalle asuinkerrostalo

Entisen Oulun kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen talon saa purkaa – tilalle asuin­ker­ros­ta­lo

06.02.2023 20:35 33
Tilaajille
Heinäpään jalkapallostadionin kaava läpi ilman äänestystä – rakentaminen alkanee ensi kesänä

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nin kaava läpi ilman ää­nes­tys­tä – ra­ken­ta­mi­nen alkanee ensi kesänä

06.02.2023 20:29 33
Tilaajille
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä aloittaa työt tänään – hän uskoo yhteistyön voimaan, mutta tietää myös, mitä on perioululainen jappasu

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä aloit­taa työt tänään – hän uskoo yh­teis­työn voi­maan, mutta tietää myös, mitä on pe­ri­ou­lu­lai­nen jappasu

06.02.2023 05:00 69
Tilaajille
Sami Pikkuaho jatkaa Oulun kaupunginvaltuuston kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana

Sami Pik­ku­aho jatkaa Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

27.01.2023 16:18 7
Analyysi: Oulussa väännetään tiukasti kättä kyläkouluista – kaupungilla kuitenkin edessä jopa positiivisia ongelmia

Ana­lyy­si: Oulussa vään­ne­tään tiu­kas­ti kättä ky­lä­kou­luis­ta – kau­pun­gil­la kui­ten­kin edessä jopa po­si­tii­vi­sia on­gel­mia

08.01.2023 05:30 61
Tilaajille
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Uuden lautakunnan kokoonpano selvisi

Uuden lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­no selvisi

13.12.2022 10:42 7
Tilaajille
Ensin pitää perehtyä kunnolla Ouluun ja kaupunkilaisiin, sanoo vasta valittu kaupunginjohtaja

Ensin pitää pe­reh­tyä kun­nol­la Ouluun ja kau­pun­ki­lai­siin, sanoo vasta valittu kau­pun­gin­joh­ta­ja

12.12.2022 22:16 34
Tilaajille
Oulu investoi seuraavan kolmen vuoden aikana 200 miljoonaa vuosittain, verotuloprosentti pienenee hyvinvointialueen aloituksen myötä

Oulu in­ves­toi seu­raa­van kolmen vuoden aikana 200 mil­joo­naa vuo­sit­tain, ve­ro­tu­lo­pro­sent­ti pie­ne­nee hy­vin­voin­ti­alueen aloi­tuk­sen myötä

12.12.2022 19:00 10
Tilaajille
Kaleva Live: Seppo Määttä valittiin Oulun kaupunginjohtajaksi, katso tallenne äänestyksestä täältä

Kaleva Live: Seppo Määttä va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, katso tal­len­ne ää­nes­tyk­ses­tä täältä

12.12.2022 19:43 41
Tilaajille
Oulun kaupungille valitaan maanantaina kaupunginjohtaja, se on varmaa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen

Oulun kau­pun­gil­le va­li­taan maa­nan­tai­na kau­pun­gin­joh­ta­ja, se on varmaa, sanoo val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen

12.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Kaleva selvitti, mikä oli keskeisten oululaispoliitikkojen rooli Matti Matinheikin varoituksessa ja miksi kaupunki ei tehnyt asiassa rikosilmoitusta

Kaleva sel­vit­ti, mikä oli kes­keis­ten ou­lu­lais­po­lii­tik­ko­jen rooli Matti Ma­tin­hei­kin va­roi­tuk­ses­sa ja miksi kau­pun­ki ei tehnyt asiassa ri­kos­il­moi­tus­ta

12.12.2022 09:40 137
Tilaajille
Poliisi epäilee Oulun entistä yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikkiä rikoksesta – kaupunginjohtaja Laajala antoi aikanaan rikkeistä varoituksen eikä halua kommentoida nyt asiaa

Poliisi epäilee Oulun entistä yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Matti Ma­tin­heik­kiä ri­kok­ses­ta – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi ai­ka­naan rik­keis­tä va­roi­tuk­sen eikä halua kom­men­toi­da nyt asiaa

09.12.2022 18:39 62
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille