Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

äänestäminen
Oulun eteläisen alueen kansanedustajien määrä väheni

Oulun ete­läi­sen alueen kan­san­edus­ta­jien määrä väheni

02.04.2023 23:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tät­kö Hannu Hanhea?

31.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Kisa vaalien ykköspaikasta on nyt huippukireä, ja siksi pienet mokailut tai onnistumiset voivat ratkaista lopputuloksen
Pääkirjoitus

Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

30.03.2023 20:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On taas aika puo­lus­taa hy­vin­voin­ti­val­tio­ta

30.03.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­taa­ko kan­sa­lai­nen ää­nes­tä­mäl­lä?

29.03.2023 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Mai­se­moin­tia

29.03.2023 05:00
Tilaajille
Ennakkoäänestyksen päätöspäivä ylivoimaisesti kiireisin valtakunnan tasolla, myös Oulun vaalipiirissä annettiin rutkasti ääniä

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen pää­tös­päi­vä yli­voi­mai­ses­ti kii­rei­sin val­ta­kun­nan ta­sol­la, myös Oulun vaa­li­pii­ris­sä an­net­tiin rut­kas­ti ääniä

28.03.2023 23:42 5
Äänestysjonot venyivät Oulussa kymmenien metrien mittaisiksi, jonotusaika pahimmillaan tunnin: "Se on yllättänyt"

Ää­nes­tys­jo­not ve­nyi­vät Oulussa kym­me­nien metrien mit­tai­sik­si, jo­no­tus­ai­ka pa­him­mil­laan tunnin: "Se on yl­lät­tä­nyt"

28.03.2023 20:04 32
Tilaajille
Taktinen äänestäminen voi purra – mutta myös viedä oman ainoan äänen haaskioon
Pääkirjoitus

Tak­ti­nen ää­nes­tä­mi­nen voi purra – mutta myös viedä oman ainoan äänen haas­kioon

27.03.2023 20:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to kaipaa ke­hit­tä­mis­tä – ää­nes­tät­hän sinäkin omais­hoi­ta­jays­tä­väl­li­ses­ti?

25.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Valinnat perustuvat arvoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lin­nat pe­rus­tu­vat ar­voi­hin

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tys­vilk­kaus lupaa hyvää

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kes­kus­ta on hyvä va­lin­ta?

21.03.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketä ää­nes­täi­sin?

20.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­val­lan juhla taas edessä – ha­lu­tes­saan pääsee ää­nes­tä­mään jo en­nak­koon muu­ta­mien päivien ku­lut­tua

19.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­lu­vat ot­te­ta­va tar­kas­te­luun – ää­nes­tän eh­do­kas­ta, joka haluaa toimia ym­pä­ris­töm­me suo­je­le­mi­sek­si

18.03.2023 05:30
Tilaajille
Vaalassa tehtiin vaalivirhe äänestysohjeista – virhe korjataan nettisivuille ja uuteen lehti-ilmoitukseen

Vaa­las­sa tehtiin vaa­li­vir­he ää­nes­tys­oh­jeis­ta – virhe kor­ja­taan net­ti­si­vuil­le ja uuteen leh­ti-il­moi­tuk­seen

17.03.2023 11:59 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on eri­tyi­sen tärkeää ää­nes­tää

16.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulossa on blok­ki­vaa­lit

15.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pu­hei­ta kuun­nel­les­sa ja esit­tei­tä lu­kies­sa näyt­täi­si työ­väes­tön puo­lus­ta­jia ja ystäviä olevan pal­jon­kin

14.03.2023 05:30 7
Tilaajille