Vihreät
Kuukausi
Vihreiden ministerit vaihtuivat: Krista Mikkonen nimitettiin sisäministeriksi, Emma Kari ympäristöministeriksi

Vih­rei­den mi­nis­te­rit vaih­tui­vat: Krista Mik­ko­nen ni­mi­tet­tiin si­sä­mi­nis­te­rik­si, Emma Kari ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rik­si

19.11.2021 15:05
Oulun vaalipiirin Vihreiden puheenjohtajaksi valittiin Marjo Tapaninen

Oulun vaa­li­pii­rin Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Marjo Ta­pa­ni­nen

18.11.2021 22:50 2
Ex-kansanedustaja Jyrki Kasvi on kuollut

Ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Jyrki Kasvi on kuollut

17.11.2021 09:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le

15.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Tuleva ympäristöministeri Emma Kari väläyttää liikenteen päästökauppaa – "Ei päätöksiä tehdä siksi, että haluttaisiin autoilijoilla olevan kurjaa"

Tuleva ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Emma Kari vä­läyt­tää lii­ken­teen pääs­tö­kaup­paa – "Ei pää­tök­siä tehdä siksi, että ha­lut­tai­siin au­toi­li­joil­la olevan kurjaa"

04.11.2021 18:30 48
Tilaajille
Vanhemmat
Atte Harjanteesta vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja – oululainen Jenni Pitko jatkaa toisena varapuheeenjohtajana

Atte Har­jan­tees­ta vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja – ou­lu­lai­nen Jenni Pitko jatkaa toisena va­ra­pu­heeen­joh­ta­ja­na

28.10.2021 16:22 20
Vihreiden ehdokashankinta sujunut hitaasti – Toistaiseksi koossa alle puolet aluevaalien täydestä listasta

Vih­rei­den eh­do­kas­han­kin­ta sujunut hi­taas­ti – Tois­tai­sek­si koossa alle puolet alue­vaa­lien täy­des­tä lis­tas­ta

28.10.2021 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vih­rei­den ener­gia­po­li­tiik­ka pohjaa tut­kit­tuun tietoon – olen­nais­ta on punnita eri vaih­to­eh­to­jen hyötyjä ja hait­to­ja ta­sa­pai­noi­ses­ti

21.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen vih­rei­den kurja ydin­voi­ma­po­li­tiik­ka

20.10.2021 03:15 2
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 165
Vihreät jatkaa kapealla profiililla matkaa kohti politiikan vasenta laitaa
Pääkirjoitus

Vihreät jatkaa ka­peal­la pro­fii­lil­la matkaa kohti po­li­tii­kan vasenta laitaa

13.10.2021 20:00 11
Tilaajille
Vihreät päättivät ministerikierrosta: Krista Mikkonen sisäministeriksi, Ohisalo äitiysloman jälkeen ympäristöministeriksi

Vihreät päät­ti­vät mi­nis­te­ri­kier­ros­ta: Krista Mik­ko­nen si­sä­mi­nis­te­rik­si, Ohisalo äi­tiys­lo­man jälkeen ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rik­si

11.10.2021 23:10 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juuri nyt on hyvä mah­dol­li­suus vai­kut­taa kuntien ta­lous­ar­vioi­hin ja vaatia päih­de­huol­lon pal­ve­lui­hin lisää re­surs­se­ja

02.10.2021 05:30 2
Tilaajille
Iiris Suomela valittiin tuuraamaan Maria Ohisaloa vihreiden puheenjohtajana – Suomela on  profiloitunut feministinä ja yhdenvertaisuuskysymyksissä

Iiris Suomela va­lit­tiin tuu­raa­maan Maria Ohi­sa­loa vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na – Suomela on pro­fi­loi­tu­nut fe­mi­nis­ti­nä ja yh­den­ver­tai­suus­ky­sy­myk­sis­sä

01.10.2021 20:01 37
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leikkiä vaa­ral­li­sel­la asialla – on va­li­tet­ta­vaa, että vihreät haluaa pro­fi­loi­tua huu­me­myön­tei­se­nä puo­luee­na

25.09.2021 05:30 27
Tilaajille
Vihreiden Ohisalon seuraajaehdokas Atte Harjanne valmis jakamaan johtotehtävät – "Kannattaa miettiä joukkueena, miten eri pelipaikat täyttää"

Vih­rei­den Ohi­sa­lon seu­raa­ja­eh­do­kas Atte Har­jan­ne valmis ja­ka­maan joh­to­teh­tä­vät – "Kan­nat­taa miettiä jouk­kuee­na, miten eri pe­li­pai­kat täyt­tää"

24.09.2021 19:23 2
Tilaajille
LM-kysely: Kansanedustajilta täystyrmäys kannabiksen laillistamiselle – aavistuksen enemmän tukea käyttörikoksista luopumiselle

LM-ky­se­ly: Kan­san­edus­ta­jil­ta täys­tyr­mäys kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sel­le – aa­vis­tuk­sen enemmän tukea käyt­tö­ri­kok­sis­ta luo­pu­mi­sel­le

16.09.2021 15:16 20
Tilaajille
Vihreiden puoluekokouksessa historiallinen päätös: Puolue kannattaa kannabiksen myynnin sallimista

Vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa his­to­rial­li­nen päätös: Puolue kan­nat­taa kan­na­bik­sen myynnin sal­li­mis­ta

12.09.2021 21:48 37
Vihreiden varapuheenjohtajiksi Suomela, Harjanne ja Holopainen – yksi varapuheenjohtajista toimii Ohisalon vanhempainvapaan tuuraajana

Vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Suo­me­la, Har­jan­ne ja Ho­lo­pai­nen – yksi va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta toimii Ohi­sa­lon van­hem­pain­va­paan tuu­raa­ja­na

11.09.2021 22:09 8
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 10
Tilaajille