Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Vihreät
Kuukausi

LM-ky­se­ly: Kan­san­edus­ta­jil­ta täys­tyr­mäys kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sel­le – aa­vis­tuk­sen enemmän tukea käyt­tö­ri­kok­sis­ta luo­pu­mi­sel­le

16.09.2021 15:16 20
Tilaajille

Vih­rei­den puo­lue­ko­kouk­ses­sa his­to­rial­li­nen päätös: Puolue kan­nat­taa kan­na­bik­sen myynnin sal­li­mis­ta

12.09.2021 21:48 37

Vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Suo­me­la, Har­jan­ne ja Ho­lo­pai­nen – yksi va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta toimii Ohi­sa­lon van­hem­pain­va­paan tuu­raa­ja­na

11.09.2021 22:09 8

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 9
Tilaajille

Vihreät vaatii ensi viikon bud­jet­ti­rii­hes­tä pää­tök­siä puut­tu­vis­ta pääs­tö­vä­hen­nys­toi­mis­ta – Ohi­sa­lo: Tu­lok­sek­si ei riitä, että pe­rus­te­taan työ­ryh­miä

01.09.2021 18:28 22
Vanhemmat

Vih­rei­den Maria Ohisalo penää li­sä­toi­mia lii­ken­teen ja maa­ta­lou­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si – Myös uudet polt­to­nes­tei­den ve­ron­ko­ro­tuk­set pi­det­tä­vä si­sä­mi­nis­te­rin mie­les­tä kei­no­va­li­koi­mas­sa

13.08.2021 18:42 70
Tilaajille

Oulun Vihreät va­lit­si­vat uudet luot­ta­mus­hen­ki­löt – katso esitys vih­rei­den paik­ka­jaos­ta tästä

10.08.2021 11:53 6

Tällä kau­del­la Oulun val­tuus­to pysyy asia­lin­jal­la, uskoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Jamal Awad

29.07.2021 12:11 7
Tilaajille
Maria Ohisalo liikuttui kyyneliin kertoessaan perheenlisäyksestä

Maria Ohisalo lii­kut­tui kyy­ne­liin ker­toes­saan per­heen­li­säyk­ses­tä

07.07.2021 16:26

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo odottaa lasta – syksyn aikana pää­te­tään, kuka tuuraa Ohi­sa­loa ensi kevään ajan

07.07.2021 14:10 19

Vih­reil­le vaa­li­tap­pio Ou­lus­sa, puolue menetti yhden val­tuus­to­pai­kan – "Onhan tämä pet­ty­mys"

14.06.2021 01:19 4
Tilaajille

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille

Poliisi epäilee vih­rei­den por­mes­ta­ri­eh­do­kas­ta Anni Sin­ne­mä­keä vir­ka­ri­kok­ses­ta – Hel­sin­gin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja ei kom­men­toi Sin­ne­mäen vir­ka­ri­kos­epäi­lyä

12.06.2021 12:05 23

70 vuotta täyt­tä­vä Satu Hassi ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla rin­ta­syö­pä­diag­noo­sis­taan: ”Se oli ihan absurdi ti­lan­ne”

02.06.2021 19:00
Tilaajille

Koil­lis­maan vih­rei­den päätös kuo­hut­taa puo­lueen pii­ris­sä – pii­ri­joh­ta­ja perui kui­ten­kin ero­uh­kauk­sen

27.05.2021 15:42 5
Tilaajille

Tut­ki­jat: Vih­rei­den kan­na­tus kärsii, kun puolue kil­pai­lee sa­mois­ta tee­mois­ta sdp:n ja va­sem­mis­to­lii­ton kanssa –  ko­ro­na-ai­ka­na ko­ros­ta­nut pää­mi­nis­te­rin asemaa

17.05.2021 18:30 7
Tilaajille

Oulussa vie­rail­lut si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo haluaa lisää po­lii­se­ja – taus­tal­la tur­val­li­suus­ti­lan­ne

08.05.2021 15:13 13
Tilaajille

Vih­reät: Hu­vi­puis­ton kaa­va­va­raus pois­tet­ta­va Hie­ta­saa­res­ta –"­Jä­te­tään Hie­ta­saa­ren luonto rau­haan"

26.04.2021 20:04 38

Ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­ni­oi­keut­ta ky­se­lys­säm­me nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30 14
Tilaajille

Vih­reil­lä voitto kii­ka­ris­sa Oulussa – "Pitää asettaa ta­voit­teet kor­keal­le, että pää­sem­me edis­tä­mään vih­rei­tä po­liit­ti­sia ta­voit­tei­ta, tor­ju­maan il­mas­ton­muu­tos­ta ja luon­to­ka­toa"

11.03.2021 06:12 83