Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vihreät
SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät välikysymyksen "työmarkkinakaaoksesta"

SDP, vihreät ja va­sem­mis­to­liit­to jät­ti­vät vä­li­ky­sy­myk­sen "työ­mark­ki­na­kaaok­ses­ta"

16.02.2024 13:27 70
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19 1
Tilaajille
Pekka-piparien jako jatkuu – Haaviston kampanjaväki yllättyi ykköstilasta Oulussa ja Lapissa

Pek­ka-pi­pa­rien jako jatkuu – Haa­vis­ton kam­pan­ja­vä­ki yl­lät­tyi yk­kös­ti­las­ta Oulussa ja Lapissa

29.01.2024 12:51 1
Tilaajille
Pekka Haavistolle presidentin ydintehtävät olisivat tuttua ja mieluista herkkua, mutta virkamiehen siirtoyritys pysyy riesana

Pekka Haa­vis­tol­le pre­si­den­tin ydin­teh­tä­vät oli­si­vat tuttua ja mie­luis­ta herk­kua, mutta vir­ka­mie­hen siir­to­yri­tys pysyy riesana

28.01.2024 21:46 25
Tilaajille
Rotuaarin vaalikylän maanantairännässä hiljaista kuin huopatossutehtaalla – yhtä lukuun ottamatta kaikki kopit olivat kiinni

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­län maa­nan­tai­rän­näs­sä hil­jais­ta kuin huo­pa­tos­su­teh­taal­la – yhtä lukuun ot­ta­mat­ta kaikki kopit olivat kiinni

22.01.2024 19:18 11
Tilaajille
Hallitus palautti pöytään realismin ja teki suuren ilmastoteon
Kolumni

Hal­li­tus pa­laut­ti pöytään rea­lis­min ja teki suuren il­mas­to­teon

16.01.2024 16:00 74
Nuija vain paukkui, kun Oulun kaupunginvaltuusto äänesti 40 miljoonan euron budjetin ylityksistä – asemakeskuksen maakaupan lisäinvestointi hyväksyttiin yksimielisesti

Nuija vain pauk­kui, kun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 40 mil­joo­nan euron bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – a­se­ma­kes­kuk­sen maa­kau­pan li­sä­in­ves­toin­ti hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti

13.11.2023 21:19 46
Tilaajille
Kansanedustajat Jenni Pitko ja Tiina Elo: Hallituksen on päätettävä budjettiriihessä turkisalan alasajopaketista

Kan­san­edus­ta­jat Jenni Pitko ja Tiina Elo: Hal­li­tuk­sen on pää­tet­tä­vä bud­jet­ti­rii­hes­sä tur­kis­alan alas­ajo­pa­ke­tis­ta

15.09.2023 19:06 37
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Keskusta väläyttää tukea hallitukselle rasismista irtisanoutumisessa – vihreiden Harjanne kriittisenä

Kes­kus­ta vä­läyt­tää tukea hal­li­tuk­sel­le ra­sis­mis­ta ir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­sa – vih­rei­den Har­jan­ne kriit­ti­se­nä

22.08.2023 17:47 13
Tilaajille
Valtuustoryhmien talousarvioaloitteissa yhdyskuntalautakunnalle vihreät kunnostautuvat innokkaimpina – pääsääntöisesti aloitteet torpataan tai vastataan asioiden olevan jo reilassa

Val­tuus­to­ryh­mien ta­lous­ar­vio­aloit­teis­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le vihreät kun­nos­tau­tu­vat in­nok­kaim­pi­na – pää­sään­töi­ses­ti aloit­teet tor­pa­taan tai vas­ta­taan asioi­den olevan jo rei­las­sa

21.08.2023 07:00 24
Tilaajille
Kokoomukseen loikanneille Susanna Kisnerille ja Jamal Awadille erot keskustan ja vihreiden luottamustoimista

Ko­koo­muk­seen loi­kan­neil­le Susanna Kis­ne­ril­le ja Jamal Awa­dil­le erot kes­kus­tan ja vih­rei­den luot­ta­mus­toi­mis­ta

14.08.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päässee käsittelemään syksyllä jopa satojen miljoonien eurojen investointeja – edes kaupunginjohtaja Seppo Määttä ei vielä tiedä, millainen ohjelma on luvassa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päässee kä­sit­te­le­mään syk­syl­lä jopa satojen mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­te­ja – edes kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä ei vielä tiedä, mil­lai­nen ohjelma on luvassa

07.08.2023 06:00 60
Tilaajille
Kokoomuksen ryhmä jatkaa kasvamistaan Oulussa – "Loikkausten myötä meillä on mahdollisuus ajaa ykkösasioitamme"

Ko­koo­muk­sen ryhmä jatkaa kas­va­mis­taan Oulussa – "Loik­kaus­ten myötä meillä on mah­dol­li­suus ajaa yk­kö­sa­sioi­tam­me"

16.06.2023 16:00 25
Tilaajille
Oululaiskansanedustaja Jenni Pitko eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi – "Tiedämme, että halua luonnonsuojeluun riittää"

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko edus­kun­nan ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si – "Tie­däm­me, että halua luon­non­suo­je­luun riit­tää"

15.06.2023 17:33 12
Näkökulma: Vihreät antoi myrskyvaroituksen muille – Puolue vetoaa jatkossa myös oikeammalla oleviin kannattajiin, eikä vasemmallakaan olijoita aiota unohtaa

Nä­kö­kul­ma: Vihreät antoi myrs­ky­va­roi­tuk­sen muille – Puolue vetoaa jat­kos­sa myös oi­keam­mal­la oleviin kan­nat­ta­jiin, eikä va­sem­mal­la­kaan oli­joi­ta aiota unohtaa

11.06.2023 10:50 19
Tilaajille
Vihreiden puoluesihteeriksi Anna Moring, varapuheenjohtajiksi Oras Tynkkynen, Silja Keränen ja Bella Forsgrén

Vih­rei­den puo­lue­sih­tee­rik­si Anna Moring, va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Oras Tynk­ky­nen, Silja Keränen ja Bella Forsgrén

10.06.2023 18:25 4
Tilaajille
Voittava-Virta teki sen jälleen – Kaarinalainen Sofia Virta, 32, ei ole hävinnyt vielä koskaan vaaleja

Voit­ta­va-Vir­ta teki sen jälleen – Kaa­ri­na­lai­nen Sofia Virta, 32, ei ole hä­vin­nyt vielä koskaan vaaleja

10.06.2023 14:13 15
Tilaajille
Analyysi: Puolueväki toivoo uutta nousua, vaikka presidenttiehdokkuuskin meni vihreiltä sivuun – Seinäjoella valitaan uusi puheenjohtaja

Ana­lyy­si: Puo­lue­vä­ki toivoo uutta nousua, vaikka pre­si­dent­ti­eh­dok­kuus­kin meni vih­reil­tä sivuun – Sei­nä­joel­la va­li­taan uusi pu­heen­joh­ta­ja

09.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Vihreät yrittävät löytää uudestaan hukatut mahdollisuutensa, ja se vaatii rehellistä arviota tehdyistä virheistä
Pääkirjoitus

Vihreät yrit­tä­vät löytää uu­des­taan hukatut mah­dol­li­suu­ten­sa, ja se vaatii re­hel­lis­tä arviota teh­dyis­tä vir­heis­tä

08.06.2023 20:00 22
Tilaajille