Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vihreät
Näkökulma: Nuori parlamentaarinen ikä ja henkilökohtaiset syyt vievät vihreiltä puheenjohtajaehdokkaita – Kisasta tulossa kahden, maksimissaan kolmen kauppa

Nä­kö­kul­ma: Nuori par­la­men­taa­ri­nen ikä ja hen­ki­lö­koh­tai­set syyt vievät vih­reil­tä pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kai­ta – Kisasta tulossa kahden, mak­si­mis­saan kolmen kauppa

30.04.2023 06:30 9
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko ei lähde mukaan vihreiden puheenjohtajakisaan

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko ei lähde mukaan vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

21.04.2023 15:39 24
Oululainen Susa Vikeväkorva hakee vihreiden varapuheenjohtajaksi – haluaa tuoda puolueeseen pohjoisen näkökulmaa

Ou­lu­lai­nen Susa Vi­ke­vä­kor­va hakee vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – haluaa tuoda puo­luee­seen poh­joi­sen nä­kö­kul­maa

19.04.2023 16:26 18
Vihreät aloittaa muutosneuvottelut – vaalitappio leikkasi rahoituksesta kolmanneksen

Vihreät aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – vaa­li­tap­pio leik­ka­si ra­hoi­tuk­ses­ta kol­man­nek­sen

17.04.2023 16:42 9
Kommentti: Vihreiden johtoon voi valikoitua yllätysnimi – Atte Harjanteen kieltäytyminen nostaa paineita, eikä vähiten eduskuntaan takaisin nousseelle Oras Tynkkyselle

Kom­ment­ti: Vih­rei­den johtoon voi va­li­koi­tua yl­lä­tys­ni­mi – Atte Har­jan­teen kiel­täy­ty­mi­nen nostaa pai­nei­ta, eikä vähiten edus­kun­taan ta­kai­sin nous­seel­le Oras Tynk­ky­sel­le

17.04.2023 16:00
Tilaajille
Jos politiikka ei muutu, puolueen puheenjohtajan vaihto voi jäädä lumelääkkeeksi
Pääkirjoitus

Jos po­li­tiik­ka ei muutu, puo­lueen pu­heen­joh­ta­jan vaihto voi jäädä lu­me­lääk­keek­si

11.04.2023 20:00 16
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko harkitsee tosissaan lähtöä vihreiden johtajakisaan – "Olen ainoa vihreiden kansanedustaja Pohjois-Suomesta, joten vastuu on sen mukainen"

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko har­kit­see to­sis­saan lähtöä vih­rei­den joh­ta­ja­ki­saan – "Olen ainoa vih­rei­den kan­san­edus­ta­ja Poh­jois-Suo­mes­ta, joten vastuu on sen mu­kai­nen"

11.04.2023 19:15 15
Tilaajille
Analyysi: Vihreissä odottaa miesten vuoro – Puheenjohtajapörssissä nousevan Oras Tynkkysen mielestä puolue on jättänyt isot kysymykset muille

Ana­lyy­si: Vih­reis­sä odottaa miesten vuoro – Pu­heen­joh­ta­ja­pörs­sis­sä nou­se­van Oras Tynk­ky­sen mie­les­tä puolue on jät­tä­nyt isot ky­sy­myk­set muille

11.04.2023 17:38 14
Tilaajille
Maria Ohisalo ei jatka vihreiden puheenjohtajana – "Vaalitappiosta kannan puheenjohtajana aivan täyden vastuun"

Maria Ohisalo ei jatka vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na – "­Vaa­li­tap­pios­ta kannan pu­heen­joh­ta­ja­na aivan täyden vas­tuun"

11.04.2023 11:37 73
Maria Ohisalo pitää huomenna infon – kertoo todennäköisesti jatkoaikeistaan vihreiden puheenjohtajana

Maria Ohisalo pitää huo­men­na infon – kertoo to­den­nä­köi­ses­ti jat­ko­ai­keis­taan vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na

10.04.2023 12:42 55
Näkökulma: Vihreiden ja keskustan romahdukset eivät ole puheenjohtajien syytä, mutta sellaiseksi ne lopulta kaatuvat – Saarikko arvioi jatkoaan kevään aikana

Nä­kö­kul­ma: Vih­rei­den ja kes­kus­tan ro­mah­duk­set eivät ole pu­heen­joh­ta­jien syytä, mutta sel­lai­sek­si ne lopulta kaa­tu­vat – Saa­rik­ko arvioi jat­koaan kevään aikana

06.04.2023 10:00 24
Tilaajille
Vihreiden Ohisalo myöntää: "Pohjakosketus" – kertoo omista jatkoaikeistaan pääsiäisen jälkeen

Vih­rei­den Ohisalo myön­tää: "Poh­ja­kos­ke­tus" – kertoo omista jat­ko­ai­keis­taan pää­siäi­sen jälkeen

03.04.2023 14:31 13
Vihreiden Jenni Pitko säilyttämässä paikkansa eduskunnassa – piirijärjestön puheenjohtaja: "Ennenkin on ollut nousuja ja laskuja, mutta se ei meitä lannista"

Vih­rei­den Jenni Pitko säi­lyt­tä­mäs­sä paik­kan­sa edus­kun­nas­sa – pii­ri­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja: "En­nen­kin on ollut nousuja ja las­ku­ja, mutta se ei meitä lan­nis­ta"

02.04.2023 21:59 8
Tilaajille
Rotuaarin vaalikylässä Oulussa on hirmuisen vilkas meno, väenpaljous, ruokaa ja kaikenlaisia herkkuja tarjolla – mutta saavatko ehdokkaat kalastettua niillä ääniä?

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­läs­sä Oulussa on hir­mui­sen vilkas meno, väen­pal­jous, ruokaa ja kai­ken­lai­sia herk­ku­ja tar­jol­la – ­mut­ta saa­vat­ko eh­dok­kaat ka­las­tet­tua niillä ääniä?

24.03.2023 05:00 35
Tilaajille
Mainonta kasvaa ja kampanjointi kiihtyy, kun vaalikuume kasvaa kohisten

Mai­non­ta kasvaa ja kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun vaa­li­kuu­me kasvaa ko­his­ten

16.03.2023 18:00 6
Tilaajille
"Välillä jopa kauhulla seuraamme tätä kehitystä", sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Pohjois-Suomessa puhaltavasta tuulivoimapuhurista

"Vä­lil­lä jopa kau­hul­la seu­raam­me tätä ke­hi­tys­tä", sanoo pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra Poh­jois-Suo­mes­sa pu­hal­ta­vas­ta tuu­li­voi­ma­pu­hu­ris­ta

12.03.2023 12:59 41
Tilaajille
Kaleva perkasi Oulun vaalipiirin ehdokaslistoja: Keskustalla on vain neljä oululaista ehdokasta – vihreistä heitä löytyy peräti kaksitoista

Kaleva perkasi Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­lis­to­ja: Kes­kus­tal­la on vain neljä ou­lu­lais­ta eh­do­kas­ta – vih­reis­tä heitä löytyy peräti kak­si­tois­ta

11.02.2023 15:47 52
Tilaajille
Oululaisen kaupunginvaltuutetun Merja Rasinkankaan loikka keskustasta perussuomalaisiin muuttaa suurten puolueiden voimasuhteita

Ou­lu­lai­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Merja Ra­sin­kan­kaan loikka kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin muuttaa suurten puo­luei­den voi­ma­suh­tei­ta

07.02.2023 21:33 46
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarja: Maria Ohisalo haluaa yöjunan Oulusta Tukholmaan – "Koko liikennejärjestelmä pitää ajatella uusiksi"

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Maria Ohisalo haluaa yöjunan Oulusta Tuk­hol­maan – "Koko lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä pitää aja­tel­la uu­sik­si"

05.02.2023 05:00 177
Tilaajille
Hallitus sopi yllättäen isosta suojelupaketista valtion maille, pohjoisesta suojellaan vajaat 30 000 hehtaaria  – Pudasjärveltä muun muassa Kuittariaapa ja alueita Syötteeltä

Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, poh­joi­ses­ta suo­jel­laan vajaat 30 000 heh­taa­ria – ­Pu­das­jär­vel­tä muun muassa Kuit­ta­riaa­pa ja alueita Syöt­teel­tä

02.02.2023 17:31 21
Tilaajille