Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupungin päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ase­man­seu­tu oikea paikka tor­ni­ho­tel­lil­le – to­ri­alue kuuluu kai­kil­le ou­lu­lai­sil­le suo­sit­tu­na koh­taa­mis­paik­ka­na

05:30 11
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­li­tuk­set jar­rut­ta­vat Oulun hank­kei­ta – Terwa Tower, ter­ve­tu­loa Vän­man­nin­saa­reen

26.02.2024 05:30 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lusete­lil­lä ei hätää rat­kais­ta – ma­sen­tu­nut, it­se­tu­hoi­nen lapsi tai nuori kykenee harvoin itse ha­ke­maan apua ti­lan­tee­seen­sa

20.02.2024 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tor­ni­ho­tel­li on monen mutkan takana

17.02.2024 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin val­mis­te­lu etenee suun­ni­tel­lus­ti – Oulu2026-vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin suu­rim­mat pa­nos­tuk­set koh­dis­tu­vat vuoteen 2026

16.02.2024 06:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu2026-hank­keen soisi jo näkyvän ar­jes­sam­me – kuka kantaa vas­tuun, että kult­tuu­ri­koh­teet val­mis­tu­vat ajois­sa?

15.02.2024 06:00 20
Toivokaamme hartaasti, että Oulun kaupunginjohtajan paikka kiinnostaa Määttä-jupakan jälkeenkin kovan luokan  osaajia
Pääkirjoitus

Toi­vo­kaam­me har­taas­ti, että Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka kiin­nos­taa Määt­tä-ju­pa­kan jäl­keen­kin kovan luokan osaajia

14.02.2024 17:00 29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­saut­ta va­lin­ta­raa­dil­le – Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jal­la oltava kun­nal­lis­hal­lin­non joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta

14.02.2024 05:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa To­we­ril­le uusi paikka – ny­kyi­sen suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­nen Vän­man­nin­saa­reen jättää var­jon­sa pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

13.02.2024 05:30 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­don­tiel­lä lei­ki­tään lasten hen­gil­lä – tal­vi­sin pen­ger­tä ei ole, kou­lu­lai­set kä­ve­le­vät ajo­ural­la

06.02.2024 06:00 13
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­sia osal­lis­tet­ta­va sys­te­maat­ti­ses­ti kau­pun­ki­suun­nit­te­luun

29.01.2024 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Vesi: Ei huolta veden riit­tä­vyy­des­tä Vii­ni­vaa­ras­sa

27.01.2024 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme tar­vit­se turhaa tornia Vän­man­nin­saa­reen

25.01.2024 05:30 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pysyvä kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön pi­laa­mi­nen voidaan vielä välttää – ei Terwa Toweria Vän­man­nin­saa­reen

20.01.2024 06:00 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­sel­le kun­nal­lis­ka­hi­noin­nil­le on selkeä syy

20.01.2024 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­to­kam­pus Kos­ki­kes­kuk­seen

20.01.2024 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ho­tel­li­ra­ken­ta­mi­nen on Oulussa villiä, to­ri­alue sen to­dis­taa

19.01.2024 05:30 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ei kuulu Arinan valtaan

19.01.2024 05:30 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ih­meel­li­nen so­pi­mus­kult­tuu­ri – haas­tat­te­li­jat ja Seppo Määtän va­lin­taan osal­lis­tu­neet po­lii­ti­kot epä­on­nis­tui­vat

12.01.2024 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sel­ta ei säästy Ou­lu­kaan

11.01.2024 05:30 23