Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Oulun kaupungin päätöksenteko
Kuukausi
Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen voi myydä kolmannelle osapuolelle Oulun kaupunkia kuulematta – miksi näin ja mitä hyötyä siitä on?

Pit­kä­ai­kai­sen maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen voi myydä kol­man­nel­le osa­puo­lel­le Oulun kau­pun­kia kuu­le­mat­ta – miksi näin ja mitä hyötyä siitä on?

20.10.2021 19:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun val­tuu­te­tut myön­ty­ne­vät vir­he­si­joi­tuk­seen?

18.10.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tuhoaa kult­tuu­ri­ra­ken­nuk­sia

03.10.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-asias­sa täytyy olla lä­pi­nä­ky­vyyt­tä

29.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luuppi an­sait­see kat­ta­van ko­ko­nais­rat­kai­sun – sen takaa par­hai­ten se, että asiat kä­si­tel­lään pe­rin­poh­jai­ses­ti nor­maa­lis­sa po­liit­ti­ses­sa kä­sit­te­ly­jär­jes­tyk­ses­sä

25.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seoyh­dis­tys: Olemme seu­ran­neet epä­us­koi­si­na kes­kus­te­lua, jota Ainolan myyn­ti­pää­tös on syn­nyt­tä­nyt

24.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ali­bud­je­toin­nit otet­ta­va va­ka­vas­ti

24.09.2021 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun suun­ni­tel­mat eivät ole eduksi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si va­li­tul­le

24.09.2021 04:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin työ­näy­te Hin­tan­ran­taan?

23.09.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen myynti on kes­key­tet­tä­vä

21.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun mat­ka­kes­kus vai jotain muuta – aina on sal­kul­li­nen uusia ideoi­ta, mutta milloin tar­tu­taan to­del­li­seen?

17.09.2021 09:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­löil­le: aloi­te­taan lä­hi­de­mo­kra­tia omasta hal­lin­nos­tam­me ja sal­li­taan va­ra­jä­sen­ten läs­nä­olo-oi­keus muil­le­kin kuin vain val­tuus­ton va­ra­jä­se­nil­le

16.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lun pur­ka­mi­nen on kipeä vääryys

07.09.2021 06:00 11
Tilaajille
Yksimielisyyttä ja vallanvaihtoa: Oulun tuore valtuusto kokoontui valitsemaan luottamustehtävien haltijat

Yk­si­mie­li­syyt­tä ja val­lan­vaih­toa: Oulun tuore val­tuus­to ko­koon­tui va­lit­se­maan luot­ta­mus­teh­tä­vien hal­ti­jat

16.08.2021 21:52 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myl­ly­ojan os­tos­kes­kus tuntuu unoh­tu­neen päät­tä­jil­tä ja alueen pal­ve­lut kar­kaa­vat kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la

23.06.2021 06:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa pitää herätä ym­mär­tä­mään van­ho­jen ra­ken­nus­ten arvo

23.06.2021 06:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­kea-ai­kais­ta apua lap­sil­le, nuo­ril­le ja lap­si­per­heil­le

21.06.2021 06:30
Tilaajille
Kolmonen vetää neuvotteluja Oulun  luottamuspaikkojen jaosta – "Edessä on muutaman viikon tiivis jumppa"

Kol­mo­nen vetää neu­vot­te­lu­ja Oulun luot­ta­mus­paik­ko­jen jaosta – "Edessä on muu­ta­man viikon tiivis jumppa"

17.06.2021 15:11 4
Tilaajille
Hänninen ja Vehkaperä ovat valmiita tarttumaan ruoriin ja johtamaan Oulua myös uudella valtuustokaudella

Hän­ni­nen ja Veh­ka­pe­rä ovat val­mii­ta tart­tu­maan ruoriin ja joh­ta­maan Oulua myös uudella val­tuus­to­kau­del­la

15.06.2021 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nämä ovat aina ar­vo­va­lin­to­ja

22.04.2021 05:00
Tilaajille