Oulun kaupungin päätöksenteko
Lukijalta Mielipide

Nämä ovat aina ar­vo­va­lin­to­ja

22.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kaksi ky­sy­mys­tä Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le, mo­lem­mat liit­ty­vät Rak­si­laan

21.04.2021 06:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Orit­ka­rin tyhjä ter­mi­naa­li on huo­les­tut­ta­van ke­hi­tyk­sen oire

15.04.2021 16:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oulun kau­pun­ki työn­an­ta­ja­na – kuinka moni val­tuu­tet­tu aidosti ym­mär­tää ole­van­sa vas­tuus­sa ih­mis­ten työ­elä­män eli­neh­dois­ta?

08.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kun muutin Ouluun, elät­te­lin toi­vei­ta uuden ko­ti­seu­tu­ni olevan dy­naa­mi­sem­pi kuin hil­jai­nen Kajaani

11.02.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oulussa on saatu aikaan hyviä pää­tök­siä, mutta riitely val­tuus­to­työs­ken­te­lys­sä on pet­ty­mys

09.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mihin jatkuva riitely pää­tök­sen­teos­sa Oulussa johtaa?

08.02.2021 18:00 6
Tilaajille

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus on nie­lai­se­mas­sa ran­ta­ton­tit – "Ran­ta­kiin­teis­tö­jä ei ole mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa ny­kyi­sen­tyyp­pi­seen käyt­töön"

12.01.2021 19:02 19
Tilaajille

Eriävät mie­li­pi­teet eivät vaikuta Oulun Teat­te­rin tu­ki­pää­tök­seen – "Ky­sy­mys ei ole mie­le­nil­mai­sus­ta, vaan ju­ri­di­ses­ta vas­tuus­ta"

08.12.2020 13:06 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kohti mo­der­nia joh­ta­juut­ta Oulussa – in­nos­tu­neet on­nis­tu­vat!

18.09.2020 06:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Hä­tä­huu­to Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan puo­les­ta

27.08.2020 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mun Hau­ki­pu­das – Oulussa kaik­kien aluei­den ke­hit­tä­mi­sen on oltava ta­sa-ar­vois­ta

20.07.2020 07:00 5
Tilaajille