Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­nie­tu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Yksinäisyys
Jo päiväkoti-ikäisten lasten yksinäisyys huolettaa monia vanhempia – korona on voinut muuttaa lasten kaverisuhteita ja lisätä yksinäisyyttä

Jo päi­vä­ko­ti-ikäis­ten lasten yk­si­näi­syys huo­let­taa monia van­hem­pia – korona on voinut muuttaa lasten ka­ve­ri­suh­tei­ta ja lisätä yk­si­näi­syyt­tä

29.05.2021 09:17
Jäinkö näkymättömiin ja kuulumattomiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jäinkö nä­ky­mät­tö­miin ja kuu­lu­mat­to­miin?

29.05.2021 02:05
Tilaajille
Haluan päättää itse koska ulkoilen tai juon lasin viiniä – olin sitten 45 tai 85
Kolumni

Haluan päättää itse koska ul­koi­len tai juon lasin viiniä – olin sitten 45 tai 85

27.03.2021 16:00 6
Tilaajille
Essee: Yksinäisyys on tämän joulun ikävä kuokkavieras – "Se on uudenlaista, nykyihmisen neuroottista yksinäisyyttä"

Essee: Yk­si­näi­syys on tämän joulun ikävä kuok­ka­vie­ras – "Se on uu­den­lais­ta, ny­ky­ih­mi­sen neu­root­tis­ta yk­si­näi­syyt­tä"

27.12.2020 09:00
Tilaajille
Korona vangitsi Mervi Kaikkosen neljän seinän sisälle ja toi mukanaan yksinäisyyden – "Haluan olla kontaktissa muiden kanssa, eikä sosiaalinen media korvaa sitä"

Korona van­git­si Mervi Kaik­ko­sen neljän seinän sisälle ja toi mu­ka­naan yk­si­näi­syy­den – "Haluan olla kon­tak­tis­sa muiden kanssa, eikä so­siaa­li­nen media korvaa sitä"

23.12.2020 18:00
Tilaajille
Yksinäisiä vanhuksia ilahdutetaan tänä jouluna kukkalähetyksillä Oulussa – hyväntekeväisyyskampanjassa kuka tahansa voi lähettää kukkia nimettömänä

Yk­si­näi­siä van­huk­sia ilah­du­te­taan tänä jouluna kuk­ka­lä­he­tyk­sil­lä Oulussa – hy­vän­te­ke­väi­syys­kam­pan­jas­sa kuka tahansa voi lä­het­tää kukkia ni­met­tö­mä­nä

29.11.2020 11:00
Tilaajille
Korttikampanjan avulla halutaan löytää yksinäisiä ja avuntarpeessa olevia ikäihmisiä Oulussa ja Iissä

Kort­ti­kam­pan­jan avulla ha­lu­taan löytää yk­si­näi­siä ja avun­tar­pees­sa olevia ikä­ih­mi­siä Oulussa ja Iissä

24.11.2020 10:24
Aino kasvoi vanhoillislestadiolaisessa suurperheessä ja tunsi itsensä näkymättömäksi – "Jos rippijuhlia on ollut jo kymmenet, eivät ne yhdennettoista enää tunnu niin ihmeellisiltä"

Aino kasvoi van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa suur­per­hees­sä ja tunsi itsensä nä­ky­mät­tö­mäk­si – "Jos rip­pi­juh­lia on ollut jo kym­me­net, eivät ne yh­den­net­tois­ta enää tunnu niin ih­meel­li­sil­tä"

08.11.2020 06:00 59
Tilaajille
Tuiran seurakunta ryhtyy helpottamaan ikäihmisten yksinäisyyttä testamenttilahjoituksen turvin – "Liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä kaupungissamme"

Tuiran seu­ra­kun­ta ryhtyy hel­pot­ta­maan ikä­ih­mis­ten yk­si­näi­syyt­tä tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sen turvin – "Liian moni ikä­ih­mi­nen kärsii yk­si­näi­syy­des­tä kau­pun­gis­sam­me"

08.09.2020 16:53
Ihmisinä toisillemme – entä jos uskallettaisiin sanoa toisillemme, jopa itsellemme, että olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet
Kolumni

Ih­mi­si­nä toi­sil­lem­me – entä jos us­kal­let­tai­siin sanoa toi­sil­lem­me, jopa it­sel­lem­me, että olet hyvä juuri tuol­lai­se­na kuin olet

21.07.2020 20:00 2
Tilaajille