Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Posti
Noin sata henkilöä saanut väärän henkilön passin postitusvirheen takia – pyydetään palauttamaan välittömästi noutopaikkaan

Noin sata hen­ki­löä saanut väärän hen­ki­lön passin pos­ti­tus­vir­heen takia – ­pyy­de­tään pa­laut­ta­maan vä­lit­tö­mäs­ti nou­to­paik­kaan

20.09.2022 14:59 8
Päiväposti jaetaan jatkossa vain joka toinen päivä Oulussa ja Kempeleessä – katso listalta oman alueesi jakopäivät

Päi­vä­pos­ti jaetaan jat­kos­sa vain joka toinen päivä Oulussa ja Kem­pe­lees­sä – katso lis­tal­ta oman alueesi ja­ko­päi­vät

17.09.2022 09:51 82
Yksittäisiä postilaatikkoja nostettiin Postin pyynnöstä Oulun seudulla – Postin toiveena on saada postilaatikot tulevaisuudessa pysyvämmin korkeammalle

Yk­sit­täi­siä pos­ti­laa­tik­ko­ja nos­tet­tiin Postin pyyn­nös­tä Oulun seu­dul­la – Postin toi­vee­na on saada pos­ti­laa­ti­kot tu­le­vai­suu­des­sa py­sy­väm­min kor­keam­mal­le

14.08.2022 18:00 33
Tilaajille
Postimies pyrki aina ennen porisemaan ihmiselle – nyt on kiire eteenpäin

Pos­ti­mies pyrki aina ennen po­ri­se­maan ih­mi­sel­le – nyt on kiire eteen­päin

09.07.2022 17:00 2
Tilaajille
Posti avaa noutopisteen Haukiputaalle – sijaitsee HaukiKirppiksen tiloissa

Posti avaa nou­to­pis­teen Hau­ki­pu­taal­le – ­si­jait­see Hau­ki­Kirp­pik­sen ti­lois­sa

15.06.2022 12:07
Haukiputaalle perustetaan henkilökohtaista palvelua tarjoava Postin noutopiste heinäkuun alussa

Hau­ki­pu­taal­le pe­rus­te­taan hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua tar­joa­va Postin nou­to­pis­te hei­nä­kuun alussa

08.06.2022 13:36 13
Tilaajille
Postinjakajat eivät ole yltäneet jakamaan postia kunnolla uusista autoista Oulun seudulla – Posti pyytää asukkaita korottamaan postilaatikkoja usealla eri alueella

Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole yl­tä­neet ja­ka­maan postia kun­nol­la uusista au­tois­ta Oulun seu­dul­la – Posti pyytää asuk­kai­ta ko­rot­ta­maan pos­ti­laa­tik­ko­ja usealla eri alueel­la

19.05.2022 06:00 110
Tilaajille
Posti keskeyttää Venäjän ja Valko-Venäjän kirje- ja pakettiliikenteen

Posti kes­keyt­tää Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän kirje- ja pa­ket­ti­lii­ken­teen

08.04.2022 10:53 3
Postin henkilökohtainen palvelu lopetetaan Haukiputaalta, lähimmät palvelupisteet Iissä ja Oulussa – Muhoksella palvelujen paikka vaihtuu

Postin hen­ki­lö­koh­tai­nen palvelu lo­pe­te­taan Hau­ki­pu­taal­ta, lä­him­mät pal­ve­lu­pis­teet Iissä ja Oulussa – Mu­hok­sel­la pal­ve­lu­jen paikka vaihtuu

25.03.2022 10:39 6
Tilaajille
Postipalvelujen mylläys Oulussa jatkuu: Myllyojalla ja Ylikiimingissä palvelupiste korvataan automaatilla

Pos­ti­pal­ve­lu­jen mylläys Oulussa jatkuu: Myl­ly­ojal­la ja Yli­kii­min­gis­sä pal­ve­lu­pis­te kor­va­taan au­to­maa­til­la

19.01.2022 12:32 39
Tilaajille
Postin palvelupisteen muutto Tuirasta Ruskoon alkaa ensi viikolla – "Postin toimintaan vaikuttaa vahvasti digitalisointi"

Postin pal­ve­lu­pis­teen muutto Tui­ras­ta Ruskoon alkaa ensi vii­kol­la – "­Pos­tin toi­min­taan vai­kut­taa vah­vas­ti di­gi­ta­li­soin­ti"

07.01.2022 06:00 61
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko Oulussa olisi aika harkita pos­ti­pal­ve­lu­pis­tei­den si­jain­tia ja laatua asiak­kaan eh­doil­la?

06.01.2022 05:45 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pos­ti­pal­ve­lu loisii mar­ke­tin etei­ses­sä?

05.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Posti myllää palvelunsa Oulussa: Palvelu lopetetaan Tuiran S-marketista, täyden palvelun postit jatkossa Raksilan ja Ruskon Citymarketeissa sekä Kaijonharjun K-Supermarketissa

Posti myllää pal­ve­lun­sa Ou­lus­sa: Palvelu lo­pe­te­taan Tuiran S-mar­ke­tis­ta, täyden pal­ve­lun postit jat­kos­sa Rak­si­lan ja Ruskon Ci­ty­mar­ke­teis­sa sekä Kai­jon­har­jun K-Su­per­mar­ke­tis­sa

31.12.2021 15:26 108
Tilaajille
Posti muistuttaa: Joulutervehdykset ulkomaille kannattaa lähettää hyvissä ajoin

Posti muis­tut­taa: Jou­lu­ter­veh­dyk­set ul­ko­mail­le kan­nat­taa lä­het­tää hyvissä ajoin

03.11.2021 19:39 1
Posti aloitti yt-neuvottelut Rovaniemellä ja Kuusamossa – lajittelu siirtynee Ouluun

Posti aloitti yt-neu­vot­te­lut Ro­va­nie­mel­lä ja Kuu­sa­mos­sa – ­la­jit­te­lu siir­ty­nee Ouluun

02.11.2021 08:14 4
Tilaajille
Posti ennustaa loppuvuodelle ennätyksellistä pakettisesonkia: Yli sadalla paikkakunnalla käynnistyvät lauantaitoimitukset

Posti en­nus­taa lop­pu­vuo­del­le en­nä­tyk­sel­lis­tä pa­ket­ti­se­son­kia: Yli sadalla paik­ka­kun­nal­la käyn­nis­ty­vät lauan­tai­toi­mi­tuk­set

29.09.2021 11:45
Posti palkkaisi jopa 700 uutta työntekijää – tämän vuoksi työpaikat uhkaavat jäädä täyttämättä

Posti palk­kai­si jopa 700 uutta työn­te­ki­jää – tämän vuoksi työ­pai­kat uh­kaa­vat jäädä täyt­tä­mät­tä

25.08.2021 18:30 22
Tilaajille
Posti avaa pohjoisen suurimman pakettiautomaatin Oulun Ideaparkiin

Posti avaa poh­joi­sen suu­rim­man pa­ket­ti­au­to­maa­tin Oulun Idea­par­kiin

25.08.2021 10:26 9
Britanniasta harrastelehden pojalle tilannut Tommi Rasila ällistyi uusia tullitoimia: "Tuli sananvapaus mieleen" – näin tullaat EU:n ulkopuolelta saapuvan irtonumeron

Bri­tan­nias­ta har­ras­te­leh­den pojalle ti­lan­nut Tommi Rasila äl­lis­tyi uusia tul­li­toi­mia: "Tuli sa­nan­va­paus mie­leen" – näin tullaat EU:n ul­ko­puo­lel­ta saa­pu­van ir­to­nu­me­ron

26.07.2021 14:20 3
Tilaajille