Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Posti
MTV: Postin työntekijöiden myrkytystapaus selvisi – kahvia terästettiin LSD:llä

MTV: Postin työn­te­ki­jöi­den myr­ky­tys­ta­paus selvisi – kahvia te­räs­tet­tiin LSD:llä

25.08.2023 11:48 5
Viranomaiselta uusi varoitus: Postin nimissä lähetetty huijausviestejä, rikollisten tavoitteena pankkitunnusten urkkiminen

Vi­ran­omai­sel­ta uusi va­roi­tus: Postin nimissä lä­he­tet­ty hui­jaus­vies­te­jä, ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na pank­ki­tun­nus­ten urk­ki­mi­nen

24.03.2023 13:28 3
Lukija harmistui postipalveluiden karkaamisesta: Haukiputaalaiset noutavat postiaan nyt Iistä

Lukija har­mis­tui pos­ti­pal­ve­lui­den kar­kaa­mi­ses­ta: Hau­ki­pu­taa­lai­set nou­ta­vat pos­tiaan nyt Iistä

31.12.2022 18:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toive postia kul­jet­ta­val­le Kus­til­le

29.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Noutopisteet ja pakettiautomaatit ovat nyt kovilla joulupakettien valtavan määrän takia – Menossa on vuoden kiireisin viikko

Nou­to­pis­teet ja pa­ket­ti­au­to­maa­tit ovat nyt kovilla jou­lu­pa­ket­tien val­ta­van määrän takia – Menossa on vuoden kii­rei­sin viikko

15.12.2022 07:58 10
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa paikallislehtien ja demokratian toteutumisen puolesta:  Sanomalehtien jakelu turvattava asuinpaikasta riippumatta

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pai­kal­lis­leh­tien ja de­mo­kra­tian to­teu­tu­mi­sen puo­les­ta: Sa­no­ma­leh­tien jakelu tur­vat­ta­va asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

19.10.2022 11:11 2
Posti siirtyy vuoropäiväjakeluun, mutta Kaleva jaetaan normaalisti

Posti siirtyy vuo­ro­päi­vä­ja­ke­luun, mutta Kaleva jaetaan nor­maa­lis­ti

29.09.2022 17:00 6
Noin sata henkilöä saanut väärän henkilön passin postitusvirheen takia – pyydetään palauttamaan välittömästi noutopaikkaan

Noin sata hen­ki­löä saanut väärän hen­ki­lön passin pos­ti­tus­vir­heen takia – ­pyy­de­tään pa­laut­ta­maan vä­lit­tö­mäs­ti nou­to­paik­kaan

20.09.2022 14:59 8
Päiväposti jaetaan jatkossa vain joka toinen päivä Oulussa ja Kempeleessä – katso listalta oman alueesi jakopäivät

Päi­vä­pos­ti jaetaan jat­kos­sa vain joka toinen päivä Oulussa ja Kem­pe­lees­sä – katso lis­tal­ta oman alueesi ja­ko­päi­vät

17.09.2022 09:51 82
Yksittäisiä postilaatikkoja nostettiin Postin pyynnöstä Oulun seudulla – Postin toiveena on saada postilaatikot tulevaisuudessa pysyvämmin korkeammalle

Yk­sit­täi­siä pos­ti­laa­tik­ko­ja nos­tet­tiin Postin pyyn­nös­tä Oulun seu­dul­la – Postin toi­vee­na on saada pos­ti­laa­ti­kot tu­le­vai­suu­des­sa py­sy­väm­min kor­keam­mal­le

14.08.2022 18:00 33
Tilaajille
Postimies pyrki aina ennen porisemaan ihmiselle – nyt on kiire eteenpäin

Pos­ti­mies pyrki aina ennen po­ri­se­maan ih­mi­sel­le – nyt on kiire eteen­päin

09.07.2022 17:00 2
Tilaajille
Posti avaa noutopisteen Haukiputaalle – sijaitsee HaukiKirppiksen tiloissa

Posti avaa nou­to­pis­teen Hau­ki­pu­taal­le – ­si­jait­see Hau­ki­Kirp­pik­sen ti­lois­sa

15.06.2022 12:07
Haukiputaalle perustetaan henkilökohtaista palvelua tarjoava Postin noutopiste heinäkuun alussa

Hau­ki­pu­taal­le pe­rus­te­taan hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua tar­joa­va Postin nou­to­pis­te hei­nä­kuun alussa

08.06.2022 13:36 13
Tilaajille
Postinjakajat eivät ole yltäneet jakamaan postia kunnolla uusista autoista Oulun seudulla – Posti pyytää asukkaita korottamaan postilaatikkoja usealla eri alueella

Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole yl­tä­neet ja­ka­maan postia kun­nol­la uusista au­tois­ta Oulun seu­dul­la – Posti pyytää asuk­kai­ta ko­rot­ta­maan pos­ti­laa­tik­ko­ja usealla eri alueel­la

19.05.2022 06:00 111
Tilaajille
Posti keskeyttää Venäjän ja Valko-Venäjän kirje- ja pakettiliikenteen

Posti kes­keyt­tää Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän kirje- ja pa­ket­ti­lii­ken­teen

08.04.2022 10:53 3
Postin henkilökohtainen palvelu lopetetaan Haukiputaalta, lähimmät palvelupisteet Iissä ja Oulussa – Muhoksella palvelujen paikka vaihtuu

Postin hen­ki­lö­koh­tai­nen palvelu lo­pe­te­taan Hau­ki­pu­taal­ta, lä­him­mät pal­ve­lu­pis­teet Iissä ja Oulussa – Mu­hok­sel­la pal­ve­lu­jen paikka vaihtuu

25.03.2022 10:39 6
Tilaajille
Postipalvelujen mylläys Oulussa jatkuu: Myllyojalla ja Ylikiimingissä palvelupiste korvataan automaatilla

Pos­ti­pal­ve­lu­jen mylläys Oulussa jatkuu: Myl­ly­ojal­la ja Yli­kii­min­gis­sä pal­ve­lu­pis­te kor­va­taan au­to­maa­til­la

19.01.2022 12:32 39
Tilaajille
Postin palvelupisteen muutto Tuirasta Ruskoon alkaa ensi viikolla – "Postin toimintaan vaikuttaa vahvasti digitalisointi"

Postin pal­ve­lu­pis­teen muutto Tui­ras­ta Ruskoon alkaa ensi vii­kol­la – "­Pos­tin toi­min­taan vai­kut­taa vah­vas­ti di­gi­ta­li­soin­ti"

07.01.2022 06:00 61
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko Oulussa olisi aika harkita pos­ti­pal­ve­lu­pis­tei­den si­jain­tia ja laatua asiak­kaan eh­doil­la?

06.01.2022 05:45 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi pos­ti­pal­ve­lu loisii mar­ke­tin etei­ses­sä?

05.01.2022 06:00 16
Tilaajille