sote-tietojärjestelmät
STM voisi estää hyvinvointialuetta tekemästä huonoa tietojärjestelmähankintaa, esittää hallitus sote-uudistuksessa

STM voisi estää hy­vin­voin­ti­aluet­ta te­ke­mäs­tä huonoa tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­taa, esittää hal­li­tus so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

01.02.2021 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta oppia suo­ma­lai­siin so­te-jär­jes­tel­miin – yh­teis­työs­sä hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gias­ta voidaan tehdä myös me­nes­ty­vä vien­ti­tuo­te

27.01.2021 05:30 2
Tilaajille