Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Liikunta
Kuukausi
Suositun Iinatin hiihtoladun taukokatos romahti lumen painosta – "Harvoin tällaista tapahtuu"

Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti lumen pai­nos­ta – "Har­voin täl­lais­ta ta­pah­tuu"

26.02.2024 13:37 29
Tilaajille
Muhoslainen Sanna Pieniniemi on satsannut liikkumiseensa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään parempaa käyttöä

Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään pa­rem­paa käyttöä

26.02.2024 05:00 7
Tilaajille
Isä antoi Johanna Riihijärvelle potkut ja välit katkesivat – Nyt oululaisyrityksellä on jo 51 kuntosalia: "Isä saattaisi olla ylpeä"

Isä antoi Johanna Rii­hi­jär­vel­le potkut ja välit kat­ke­si­vat – Nyt ou­lu­lais­yri­tyk­sel­lä on jo 51 kun­to­sa­lia: "Isä saat­tai­si olla ylpeä"

16.02.2024 05:00 23
Tilaajille
Oululaistohtori Marika Koivuniemi, 36, palasi kärrynpyörien pariin 20 vuoden jälkeen ja ryhtyi vetämään kylän voimisteluseuraa

Ou­lu­lais­toh­to­ri Marika Koi­vu­nie­mi, 36, palasi kär­ryn­pyö­rien pariin 20 vuoden jälkeen ja ryhtyi ve­tä­mään kylän voi­mis­te­lu­seu­raa

11.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Ovatko nämä Oulun 20 parasta pulkkamäkeä? Yksi uusi mäki sai Elmo ja Iikka Keskiaholta täydet viisi tähteä

Ovatko nämä Oulun 20 parasta pulk­ka­mä­keä? Yksi uusi mäki sai Elmo ja Iikka Kes­ki­ahol­ta täydet viisi tähteä

08.02.2024 17:00 8
Tilaajille
Heinäpään laskiaistempauksessa kerätään lämmintä vaatetta ukrainalaislapsille – tavoitteena jälleen 400 banaanilaatikollista

Hei­nä­pään las­kiais­tem­pauk­ses­sa ke­rä­tään läm­min­tä vaa­tet­ta uk­rai­na­lais­lap­sil­le – ta­voit­tee­na jälleen 400 ba­naa­ni­laa­ti­kol­lis­ta

03.02.2024 17:00 4
Vanhemmat
Monipuolisia työhyvinvointipaketteja Raahessa – kolmen yrityksen yhteistyö innostaa liikkumaan merellä ja metsässä
Mainos Langin Kauppahuone

Mo­ni­puo­li­sia työ­hy­vin­voin­ti­pa­ket­te­ja Raa­hes­sa – kolmen yri­tyk­sen yh­teis­työ in­nos­taa liik­ku­maan merellä ja met­säs­sä

28.01.2024 06:00
Raatin uimahallin suosituimmassa iltajumpassa vesi pärskyy ja musiikki soi – Kaleva testasi aquatrainingin, joka syntyi aikoinaan vahingossa

Raatin ui­ma­hal­lin suo­si­tuim­mas­sa il­ta­jum­pas­sa vesi pärskyy ja mu­siik­ki soi – Kaleva testasi aquat­rai­nin­gin, joka syntyi ai­koi­naan va­hin­gos­sa

27.01.2024 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen ih­mis­ten luut lujiksi

12.01.2024 05:00 2
Kännykkää tuijottaessa pää painaa niskaa jopa viisinkertaisella painolla – Oululainen fysioterapeutti Mervi Meriläinen näyttää, miten torjut someniskan

Kän­nyk­kää tui­jot­taes­sa pää painaa niskaa jopa vii­sin­ker­tai­sel­la pai­nol­la – Ou­lu­lai­nen fy­sio­te­ra­peut­ti Mervi Me­ri­läi­nen näyt­tää, miten torjut so­me­nis­kan

09.01.2024 05:00 8
Tilaajille
Oululainen Hulluna.com avaa uuden myymälän Helsingissä

Ou­lu­lai­nen Hul­lu­na.com avaa uuden myy­mä­län Hel­sin­gis­sä

05.01.2024 11:13 2
Tuliko tehtyä sporttinen uudenvuodenlupaus? – Katso tästä kolmen oululaisen personal trainerin vinkit liikunnallisempaan arkeen ja ohjeet vartin kotijumppaan

Tuliko tehtyä sport­ti­nen uu­den­vuo­den­lu­paus? – Katso tästä kolmen ou­lu­lai­sen per­so­nal trai­ne­rin vinkit lii­kun­nal­li­sem­paan arkeen ja ohjeet vartin ko­ti­jump­paan

05.01.2024 08:45 1
Tammikuu ei enää tuo kuntosalille Limingantulliin asiakasryntäystä – "Liikunnalla itseään rankaisevat ovat vähentyneet"

Tam­mi­kuu ei enää tuo kun­to­sa­lil­le Li­min­gan­tul­liin asia­kas­ryn­täys­tä – "­Lii­kun­nal­la itseään ran­kai­se­vat ovat vä­hen­ty­neet"

04.01.2024 06:00 17
Tilaajille
Tanssia voi pitää liikunnan kuningaslajina, joka kuntouttaa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tärkeintä tanssin terveysvaikutusta

Tanssia voi pitää lii­kun­nan ku­nin­gas­la­ji­na, joka kun­tout­taa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tär­kein­tä tanssin ter­veys­vai­ku­tus­ta

01.01.2024 06:30 9
Tilaajille
Miksi muutoksen tekeminen on niin hiton vaikeaa? Oululainen personal trainer ja psykologi kertovat, miten onnistut

Miksi muu­tok­sen te­ke­mi­nen on niin hiton vai­keaa? Ou­lu­lai­nen per­so­nal trainer ja psy­ko­lo­gi ker­to­vat, miten on­nis­tut

30.12.2023 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko vuoden 2024 pre­si­den­tin­vaa­lien eh­dok­kais­ta lii­kun­nal­li­suu­den ja kun­toi­lun esi­ku­vik­si?

28.12.2023 06:00 22
Oululainen Joona Räisänen, 19, kävelee viikossa sata kilometriä pokemonien perässä – Liikuntapelit tekevät pelaajille hyvää, mutta markkinoita hallitsee yksi jätti

Ou­lu­lai­nen Joona Räi­sä­nen, 19, kävelee vii­kos­sa sata ki­lo­met­riä po­ke­mo­nien perässä – Lii­kun­ta­pe­lit tekevät pe­laa­jil­le hyvää, mutta mark­ki­noi­ta hal­lit­see yksi jätti

21.12.2023 06:00
Tilaajille
Nuorten kunto hälyttävän huono - arjen pienetkin teot ratkaisevaa liikunnassa
Pääkirjoitus

Nuorten kunto hä­lyt­tä­vän huono - arjen pie­net­kin teot rat­kai­se­vaa lii­kun­nas­sa

15.12.2023 17:00 14
Tilaajille
Oulun hiihtolatuja on pystytty ajamaan vasta vähän, eikä pakkaslumesta ole apua – kaupungin isännöitsijä toivoo hiihtäjiltä malttia

Oulun hiih­to­la­tu­ja on pys­tyt­ty ajamaan vasta vähän, eikä pak­kas­lu­mes­ta ole apua – kau­pun­gin isän­nöit­si­jä toivoo hiih­tä­jil­tä malttia

11.12.2023 15:00 19
Tilaajille
Lasten liikkumattomuus huoletti, joten Ruskotunturi jakoi kausikortit Oulun ekaluokkalaisille: ”Tärkein tehtävämme on saada ihmiset liikkumaan”
Mainos Ruskotunturi

Lasten liik­ku­mat­to­muus huo­let­ti, joten Rus­ko­tun­tu­ri jakoi kau­si­kor­tit Oulun eka­luok­ka­lai­sil­le: ”Tär­kein teh­tä­väm­me on saada ihmiset liik­ku­maan”

04.12.2023 06:00