Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikunta
Kuukausi
Lahjattomat treenaa OSA 1: Rugby – kuuntele, kuinka toimittajakaksikko puuskuttaa

Lah­jat­to­mat treenaa OSA 1: Rugby – kuun­te­le, kuinka toi­mit­ta­ja­kak­sik­ko puus­kut­taa

19.09.2023 09:14
Oulun kaupunki rakentaa maastoliikuntareitistöä kahdella suunnalla – Pöllökankaalla tehdään rengasreittiä ja Värtössä polku etenee Hiukkavaaraan

Oulun kau­pun­ki ra­ken­taa maas­to­lii­kun­ta­rei­tis­töä kah­del­la suun­nal­la – Pöl­lö­kan­kaal­la tehdään ren­gas­reit­tiä ja Vär­tös­sä polku etenee Hiuk­ka­vaa­raan

14.09.2023 07:00 47
Tilaajille
Oulun kaupunki tarjoaa oululaisille työttömille työnhakijoille kolme kuukautta maksutonta liikuntaetua

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ou­lu­lai­sil­le työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le kolme kuu­kaut­ta mak­su­ton­ta lii­kun­ta­etua

11.09.2023 13:53 3
Voimamies Mika Törrö vetää metsäkonetta ja kannattelee satoja kiloja – Ääriurheilu on omien rajojen ylittämistä, luonnonvoimien kokemista ja riskienhallintaa

Voi­ma­mies Mika Törrö vetää met­sä­ko­net­ta ja kan­nat­te­lee satoja kiloja – Ää­ri­ur­hei­lu on omien rajojen ylit­tä­mis­tä, luon­non­voi­mien ko­ke­mis­ta ja ris­kien­hal­lin­taa

04.09.2023 06:30
Tilaajille
Onko liikunnasta tullut vain lahjakkaimpien harrastus? – Kalevan raati pohti, mikä liikuntaan motivoimisessa mättää

Onko lii­kun­nas­ta tullut vain lah­jak­kaim­pien har­ras­tus? – Kalevan raati pohti, mikä lii­kun­taan mo­ti­voi­mi­ses­sa mättää

03.09.2023 08:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Petri Pyörnilä on 20 vuotta todistanut skeittikaupan nousuja ja laskuja Oulussa – Unelmien täyttymistä seurasi pian yrittäjän hirvein tilanne

Petri Pyör­ni­lä on 20 vuotta to­dis­ta­nut skeit­ti­kau­pan nousuja ja laskuja Oulussa – Unel­mien täyt­ty­mis­tä seurasi pian yrit­tä­jän hirvein tilanne

25.08.2023 17:30 3
Tilaajille
Mikä onkaan oma juttu, se voi selvitä vain useampia lajeja kokeilemalla – "Moni huipulle päässyt urheilija on harrastanut eri lajeja lapsena"

Mikä onkaan oma juttu, se voi selvitä vain useam­pia lajeja ko­kei­le­mal­la – "Moni hui­pul­le päässyt ur­hei­li­ja on har­ras­ta­nut eri lajeja lap­se­na"

12.08.2023 17:35 3
Tilaajille
Kaleva teki kierroksen oululaisilla kuntosaleilla ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kartasta keskustan salien kuukausijäsenyyksien hintoja

Kaleva teki kier­rok­sen ou­lu­lai­sil­la kun­to­sa­leil­la ja kysyi, mikä niissä on parasta – Katso kar­tas­ta kes­kus­tan salien kuu­kau­si­jä­se­nyyk­sien hintoja

12.08.2023 06:00 31
Tilaajille
Oulun kaupungin liikuntapalvelujen ohjattujen ryhmien ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen oh­jat­tu­jen ryhmien il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa ensi vii­kol­la

09.08.2023 13:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Len­kil­lä – pittää ne olla oikiat vetimet ku liikkuu

03.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Oulujokisuisto on täydellinen vesiurheiluun, mutta vaara vaanii liikenteen lisääntyessä

Ou­lu­jo­ki­suis­to on täy­del­li­nen ve­siur­hei­luun, mutta vaara vaanii lii­ken­teen li­sään­tyes­sä

28.07.2023 06:08 6
Oulun ensimmäinen maastoliikuntareitti valmistuu pian – polku vie keskustasta kaupungin laidoille: "En tiedä onko tällaista missään maailmassa"

Oulun en­sim­mäi­nen maas­to­lii­kun­ta­reit­ti val­mis­tuu pian – polku vie kes­kus­tas­ta kau­pun­gin lai­doil­le: "En tiedä onko täl­lais­ta missään maail­mas­sa"

27.07.2023 06:00 26
Tilaajille
Mitä jos tutun lenkkipolun sijaan lähtisitkin jännittävälle suolle? Oululaisen Maria Harjun ohjeilla otat haltuun lajin, jossa parasta on uppoaminen

Mitä jos tutun lenk­ki­po­lun sijaan läh­ti­sit­kin jän­nit­tä­väl­le suolle? Ou­lu­lai­sen Maria Harjun oh­jeil­la otat haltuun lajin, jossa parasta on up­poa­mi­nen

22.07.2023 14:00 15
Tilaajille
Oulun aliarvostetuin retkikohde alkaa keskustasta, ja siitä nauttivat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

Oulun ali­ar­vos­te­tuin ret­ki­koh­de alkaa kes­kus­tas­ta, ja siitä naut­ti­vat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

21.07.2023 12:42 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­mal­la Suomi liik­keel­le – lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van edis­tä­mi­nen huo­mioi­daan en­nen­nä­ke­mät­tö­män laa­jas­ti eri sek­to­reil­la

06.07.2023 05:30 1
Tilaajille
Rullasuksia ja skuutteja liikuntavälinelainaamosta, padelsetti Kauno-kirjastoautosta – oululaiset voivat lainata monenlaisia välineitä liikkumiseen

Rul­la­suk­sia ja skuut­te­ja lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta, pa­del­set­ti Kau­no-kir­jas­to­au­tos­ta – ou­lu­lai­set voivat lainata mo­nen­lai­sia vä­li­nei­tä liik­ku­mi­seen

03.07.2023 06:04 1
Oululainen voimanoston maailmanmestari Tiina Voho on elämänsä kunnossa

Ou­lu­lai­nen voi­manos­ton maail­man­mes­ta­ri Tiina Voho on elä­män­sä kun­nos­sa

27.06.2023 12:57
Ota käyttöön uusi keino työelämässä – näitä tärkeitä sosiaalisia taitoja voi opetella keskittymällä omaan kehoon

Ota käyt­töön uusi keino työ­elä­mäs­sä – näitä tär­kei­tä so­siaa­li­sia taitoja voi ope­tel­la kes­kit­ty­mäl­lä omaan kehoon

12.06.2023 06:30
Tilaajille
Kempeleläisen Maija Karvosen ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Kem­pe­le­läi­sen Maija Kar­vo­sen il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

02.06.2023 07:00 5
Tilaajille