Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

lapset ja nuoret
Kuukausi
"Tähänkö se päättyy", ajatteli Ylivieskan koulupuukotuksen uhri – 16-vuotiaan väitetään suunnitelleen koulusurmaa kuukausien ajan

"Tä­hän­kö se päät­tyy", ajat­te­li Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­sen uhri – 16-vuo­tiaan väi­te­tään suun­ni­tel­leen kou­lu­sur­maa kuu­kau­sien ajan

29.05.2023 15:54
Tilaajille
Armoton puhuri puhalsi popcornit taivaan tuuliin ennen Sirkus Finlandian näytöstä Kaukovainiolla – Oulun alueen huvipuistot avaavat ovensa lauantaina

Armoton puhuri puhalsi pop­cor­nit taivaan tuuliin ennen Sirkus Fin­lan­dian näy­tös­tä Kau­ko­vai­niol­la – Oulun alueen hu­vi­puis­tot avaavat ovensa lauan­tai­na

26.05.2023 19:14 2
Tilaajille
150 oppilasta nousee lavalle Oulunsalon kirkonkylän koulun suuressa kevätjuhlaspektaakkelissa – "Tällaista tulee kun on tarpeeksi monta hullua saman katon alla"

150 op­pi­las­ta nousee lavalle Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län koulun suu­res­sa ke­vät­juh­la­spek­taak­ke­lis­sa – "Täl­lais­ta tulee kun on tar­peek­si monta hullua saman katon alla"

22.05.2023 06:05
Kepparirata sai sydämet sykkimään – Maikkulan kepparikisoissa jännitettiin, pysyvätkö radan kurvit muistissa

Kep­pa­ri­ra­ta sai sydämet syk­ki­mään – Maik­ku­lan kep­pa­ri­ki­sois­sa jän­ni­tet­tiin, py­sy­vät­kö radan kurvit muis­tis­sa

20.05.2023 16:00
Tilaajille
Ylivieskan koulupuukotuksesta nostettiin syyte – Epäilty oli suunnitellut puukottamista kuukausien ajan

Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta nos­tet­tiin syyte – Epäilty oli suun­ni­tel­lut puu­kot­ta­mis­ta kuu­kau­sien ajan

19.05.2023 11:51
Tilaajille
Oululaislukioissa alettiin jakaa oppilaille syömätöntä ruokaa ilmaiseksi – Kaupunki kiistää somessa levinneet huhut ruoan loppumisesta päiväkodeissa

Ou­lu­lais­lu­kiois­sa alet­tiin jakaa op­pi­lail­le syö­mä­tön­tä ruokaa il­mai­sek­si – Kau­pun­ki kiistää somessa le­vin­neet huhut ruoan lop­pu­mi­ses­ta päi­vä­ko­deis­sa

17.05.2023 18:00 27
Tilaajille
Espoon Tapiolassa 24 loukkaantui tilapäisen kävelysillan romahdettua, suurin osa alaikäisiä – Poliisi tutkii romahdusta

Espoon Ta­pio­las­sa 24 louk­kaan­tui ti­la­päi­sen kä­ve­ly­sil­lan ro­mah­det­tua, suurin osa ala­ikäi­siä – Poliisi tutkii ro­mah­dus­ta

11.05.2023 18:14 25
Vanhemmat
Oululaiskoulujen lakkautukset jäivät pöydälle –  lakkautusuhan alla olevilla kouluilla kurjat tunnelmat: "Kaupunki ihannoi suurta ja keskittämistä"

Ou­lu­lais­kou­lu­jen lak­kau­tuk­set jäivät pöy­däl­le –  lak­kau­tus­uhan alla ole­vil­la kou­luil­la kurjat tun­nel­mat: "Kau­pun­ki ihannoi suurta ja kes­kit­tä­mis­tä"

25.04.2023 21:10 91
Tilaajille
Oulun sivistyslautakunta käsittelee tiistaina seitsemän koulun lakkauttamista: "Lopullisen päätöksen tekee valtuusto"

Oulun si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee tiis­tai­na seit­se­män koulun lak­kaut­ta­mis­ta: "Lo­pul­li­sen pää­tök­sen tekee val­tuus­to"

24.04.2023 18:00 65
Tilaajille
Blondit hiukset, silikonirinnat ja antavaa pukeutumista – Diilin voittanut ja ennakkoluuloja murskannut Sointu Borg oululaisnuorten vieraana: "Kyllä minäkin lokeroin ihmisiä"

Blondit hiuk­set, si­li­ko­ni­rin­nat ja antavaa pu­keu­tu­mis­ta – Diilin voit­ta­nut ja en­nak­ko­luu­lo­ja murs­kan­nut Sointu Borg ou­lu­lais­nuor­ten vie­raa­na: "Kyllä minäkin lo­ke­roin ih­mi­siä"

23.04.2023 08:00 8
Tilaajille
Oulun kouluruoka oli ruokaraadin suurennuslasin alla – muun muassa kasvisruuan maistuvuus ja ruuan säännöstely kirvoittivat kipakoita mielipiteitä

Oulun kou­lu­ruo­ka oli ruo­ka­raa­din suu­ren­nus­la­sin alla – muun muassa kas­vis­ruuan mais­tu­vuus ja ruuan sään­nös­te­ly kir­voit­ti­vat ki­pa­koi­ta mie­li­pi­tei­tä

05.04.2023 06:10 34
Ylivieskan koulupuukotuksesta epäilty vangittu – poliisin kuva tapahtumista on selkeä

Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

30.03.2023 18:16 5
Tilaajille
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

24.03.2023 12:40 30
Tilaajille
Oululaiskoulun hyvät kokemukset koulupudokkaiden kanssa osoittavat, miten tärkeää on kokemus porukkaan kuulumisesta
Kolumni

Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

22.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Toisten tieto on heidän valtaansa, toiset jäävät vallatuiksi – Lukutaidon rappio on demokratian rappeutumista
Kolumni

Toisten tieto on heidän val­taan­sa, toiset jäävät val­la­tuik­si – Lu­ku­tai­don rappio on de­mo­kra­tian rap­peu­tu­mis­ta

13.03.2023 06:00 41
Tilaajille
Hiihtokisoja, perhekuperkeikkoja ja talviriehaa – Katso, mitä tekemistä Oulun kaupunki järjestää hiihtolomaviikolla

Hiih­to­ki­so­ja, per­he­ku­per­keik­ko­ja ja tal­vi­rie­haa – Katso, mitä te­ke­mis­tä Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää hiih­to­lo­ma­vii­kol­la

01.03.2023 12:28 4
Kahdeksan oululaiskoulua lakkautusuhan alla, kaupunki tekee kuluvalla viikolla oppilaille lapsivaikutusten arviointia – lakkautuksia aikaisintaan kevään 2024 jälkeen

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua lak­kau­tus­uhan alla, kau­pun­ki tekee ku­lu­val­la vii­kol­la op­pi­lail­le lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tia – lak­kau­tuk­sia ai­kai­sin­taan kevään 2024 jälkeen

01.03.2023 06:00 68
Tilaajille
Pahanolon paljastaminen voi olla alku parempaan – Mannerheimin Lastensuojeluliitto hakee uusia päivystäjiä lasten ja nuorten puhelinpalveluun

Pa­hanolon pal­jas­ta­mi­nen voi olla alku pa­rem­paan – ­Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to hakee uusia päi­vys­tä­jiä lasten ja nuorten pu­he­lin­pal­ve­luun

21.02.2023 16:30
Sosiaalinen media on kaksiteräinen miekka, näin todettiin Haukiputaan koululla: "Somea ei pitäisi demonisoida liikaa"

So­siaa­li­nen media on kak­si­te­räi­nen miekka, näin to­det­tiin Hau­ki­pu­taan kou­lul­la: "Somea ei pitäisi de­mo­ni­soi­da liikaa"

17.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Oulun normaalikoulun sisäilmaongelmat jälleen tapetilla – viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuodenvaihteessa: "Olemme jatkoajalla"

Oulun nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat jälleen ta­pe­til­la – vii­mei­sim­mät kor­jaus­toi­men­pi­teet tehtiin vuo­den­vaih­tees­sa: "Olemme jat­koa­jal­la"

26.01.2023 18:15 87
Tilaajille