Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

lapset ja nuoret
Oululainen Anna Karvosenoja, 42, tietää, millaista on maata ruumisarkussa – Maanantaina alkavassa tapahtumassa sitä pääsee itsekin kokeilemaan

Ou­lu­lai­nen Anna Kar­vo­se­no­ja, 42, tietää, mil­lais­ta on maata ruu­mis­ar­kus­sa – Maa­nan­tai­na al­ka­vas­sa ta­pah­tu­mas­sa sitä pääsee itsekin ko­kei­le­maan

09.09.2023 18:00 10
Tilaajille
Onko lapset villinnyt Prime-juoma terveydelle haitallista? Kiiminkiläinen Veeti Näyhä, 9, innostui Primesta Youtubessa, ja vaalii tyhjiäkin pulloja aarteina

Onko lapset vil­lin­nyt Pri­me-juo­ma ter­vey­del­le hai­tal­lis­ta? Kii­min­ki­läi­nen Veeti Näyhä, 9, in­nos­tui Pri­mes­ta You­tu­bes­sa, ja vaalii tyh­jiä­kin pulloja aar­tei­na

08.09.2023 17:00 13
Tilaajille
Keppihevostelu on monelle enemmän tavoitteellista urheilua kuin leikkiä – täysi-ikäinenkään harrastaja ei ole enää harvinaisuus

Kep­pi­he­vos­te­lu on monelle enemmän ta­voit­teel­lis­ta ur­hei­lua kuin leikkiä – täy­si-ikäi­nen­kään har­ras­ta­ja ei ole enää har­vi­nai­suus

02.09.2023 06:15 2
Oulussa tutkitaan, miksi jotkut lapset ahdistuvat matematiikasta tuskanhikeen asti – Opettaja kertoo 7 vinkkiä, joilla laskemiseen löytyy itseluottamus

Oulussa tut­ki­taan, miksi jotkut lapset ah­dis­tu­vat ma­te­ma­tii­kas­ta tus­kan­hi­keen asti – Opet­ta­ja kertoo 7 vink­kiä, joilla las­ke­mi­seen löytyy it­se­luot­ta­mus

15.08.2023 18:30 22
Tilaajille
Mikä onkaan oma juttu, se voi selvitä vain useampia lajeja kokeilemalla – "Moni huipulle päässyt urheilija on harrastanut eri lajeja lapsena"

Mikä onkaan oma juttu, se voi selvitä vain useam­pia lajeja ko­kei­le­mal­la – "Moni hui­pul­le päässyt ur­hei­li­ja on har­ras­ta­nut eri lajeja lap­se­na"

12.08.2023 17:35 3
Tilaajille
Oppilaiden puhelimenkäyttöä rajoittava laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kieltolaki" ei ratko koulujen rauhattomuuden juurisyitä

Op­pi­lai­den pu­he­li­men­käyt­töä ra­joit­ta­va laki kurkkii jo kulman takana – OAJ:n mukaan "kiel­to­la­ki" ei ratko kou­lu­jen rau­hat­to­muu­den juu­ri­syi­tä

02.08.2023 17:00 14
Tilaajille
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

4H-jär­jes­tö luo vankkaa pe­rus­taa lasten ja nuorten hy­vin­voin­nil­le Suo­mes­sa

24.07.2023 05:45
Tilaajille
Kaksi alaikäistä lasta hyppi Iin silloilta jokeen, vesipelastusyksiköt hälytettiin paikalle: "Todella vaarallista touhua"

Kaksi ala­ikäis­tä lasta hyppi Iin sil­loil­ta jokeen, ve­si­pe­las­tus­yk­si­köt hä­ly­tet­tiin pai­kal­le: "To­del­la vaa­ral­lis­ta touhua"

20.06.2023 22:11 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Verk­ko­ri­kol­li­suu­den var­jol­la ei saa de­mo­ni­soi­da lasten kiin­nos­tus­ta tie­to­tek­niik­kaan

09.06.2023 06:00 1
Tilaajille
"Tähänkö se päättyy", ajatteli Ylivieskan koulupuukotuksen uhri – 16-vuotiaan väitetään suunnitelleen koulusurmaa kuukausien ajan

"Tä­hän­kö se päät­tyy", ajat­te­li Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­sen uhri – 16-vuo­tiaan väi­te­tään suun­ni­tel­leen kou­lu­sur­maa kuu­kau­sien ajan

29.05.2023 15:54
Tilaajille
Armoton puhuri puhalsi popcornit taivaan tuuliin ennen Sirkus Finlandian näytöstä Kaukovainiolla – Oulun alueen huvipuistot avaavat ovensa lauantaina

Armoton puhuri puhalsi pop­cor­nit taivaan tuuliin ennen Sirkus Fin­lan­dian näy­tös­tä Kau­ko­vai­niol­la – Oulun alueen hu­vi­puis­tot avaavat ovensa lauan­tai­na

26.05.2023 19:14 2
Tilaajille
150 oppilasta nousee lavalle Oulunsalon kirkonkylän koulun suuressa kevätjuhlaspektaakkelissa – "Tällaista tulee kun on tarpeeksi monta hullua saman katon alla"

150 op­pi­las­ta nousee lavalle Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län koulun suu­res­sa ke­vät­juh­la­spek­taak­ke­lis­sa – "Täl­lais­ta tulee kun on tar­peek­si monta hullua saman katon alla"

22.05.2023 06:05
Kepparirata sai sydämet sykkimään – Maikkulan kepparikisoissa jännitettiin, pysyvätkö radan kurvit muistissa

Kep­pa­ri­ra­ta sai sydämet syk­ki­mään – Maik­ku­lan kep­pa­ri­ki­sois­sa jän­ni­tet­tiin, py­sy­vät­kö radan kurvit muis­tis­sa

20.05.2023 16:00
Tilaajille
Ylivieskan koulupuukotuksesta nostettiin syyte – Epäilty oli suunnitellut puukottamista kuukausien ajan

Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta nos­tet­tiin syyte – Epäilty oli suun­ni­tel­lut puu­kot­ta­mis­ta kuu­kau­sien ajan

19.05.2023 11:51
Tilaajille
Oululaislukioissa alettiin jakaa oppilaille syömätöntä ruokaa ilmaiseksi – Kaupunki kiistää somessa levinneet huhut ruoan loppumisesta päiväkodeissa

Ou­lu­lais­lu­kiois­sa alet­tiin jakaa op­pi­lail­le syö­mä­tön­tä ruokaa il­mai­sek­si – Kau­pun­ki kiistää somessa le­vin­neet huhut ruoan lop­pu­mi­ses­ta päi­vä­ko­deis­sa

17.05.2023 18:00 27
Tilaajille
Espoon Tapiolassa 24 loukkaantui tilapäisen kävelysillan romahdettua, suurin osa alaikäisiä – Poliisi tutkii romahdusta

Espoon Ta­pio­las­sa 24 louk­kaan­tui ti­la­päi­sen kä­ve­ly­sil­lan ro­mah­det­tua, suurin osa ala­ikäi­siä – Poliisi tutkii ro­mah­dus­ta

11.05.2023 18:14 25
Oululaiskoulujen lakkautukset jäivät pöydälle –  lakkautusuhan alla olevilla kouluilla kurjat tunnelmat: "Kaupunki ihannoi suurta ja keskittämistä"

Ou­lu­lais­kou­lu­jen lak­kau­tuk­set jäivät pöy­däl­le –  lak­kau­tus­uhan alla ole­vil­la kou­luil­la kurjat tun­nel­mat: "Kau­pun­ki ihannoi suurta ja kes­kit­tä­mis­tä"

25.04.2023 21:10 91
Tilaajille
Oulun sivistyslautakunta käsittelee tiistaina seitsemän koulun lakkauttamista: "Lopullisen päätöksen tekee valtuusto"

Oulun si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee tiis­tai­na seit­se­män koulun lak­kaut­ta­mis­ta: "Lo­pul­li­sen pää­tök­sen tekee val­tuus­to"

24.04.2023 18:00 65
Tilaajille
Blondit hiukset, silikonirinnat ja antavaa pukeutumista – Diilin voittanut ja ennakkoluuloja murskannut Sointu Borg oululaisnuorten vieraana: "Kyllä minäkin lokeroin ihmisiä"

Blondit hiuk­set, si­li­ko­ni­rin­nat ja antavaa pu­keu­tu­mis­ta – Diilin voit­ta­nut ja en­nak­ko­luu­lo­ja murs­kan­nut Sointu Borg ou­lu­lais­nuor­ten vie­raa­na: "Kyllä minäkin lo­ke­roin ih­mi­siä"

23.04.2023 08:00 8
Tilaajille