Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Digitaaliset palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen tuet­ta­va osal­li­suut­ta – da­ta­yh­teyk­sien tulee olla toi­mi­via ja käyt­tä­jä­ko­ke­muk­set pitää huo­mioi­da

12.12.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lail­li­suus ja de­mo­kra­tia var­mis­tet­ta­va myös di­gi­maail­mas­sa – se mikä on yh­teis­kun­nas­sa lai­ton­ta, on sitä myös ver­kos­sa

05.02.2021 07:00
Tilaajille
Uusi digipalvelulaki edellyttää esteettömyyttä verkkomaailmassa – Oulun kaupunki on parantanut verkkosivujensa saavutettavuutta usean vuoden ajan

Uusi di­gi­pal­ve­lu­la­ki edel­lyt­tää es­teet­tö­myyt­tä verk­ko­maail­mas­sa – Oulun kau­pun­ki on pa­ran­ta­nut verk­ko­si­vu­jen­sa saa­vu­tet­ta­vuut­ta usean vuoden ajan

09.12.2020 06:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tian el­py­mi­nen edel­lyt­tää vahvaa me­dia-alaa

25.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­teel­lis­ten lehtien ka­toa­mi­nen ei johdu avoi­muu­des­ta

20.09.2020 06:30
Tilaajille
VisitOulu avaa matkailijoille ja paikallisille Elämysten olohuoneen – Oulun seudun matkailuelämykset koottiin digitaaliseen palveluun

Vi­si­tOu­lu avaa mat­kai­li­joil­le ja pai­kal­li­sil­le Elä­mys­ten olo­huo­neen – Oulun seudun mat­kai­lu­elä­myk­set koot­tiin di­gi­taa­li­seen pal­ve­luun

16.06.2020 12:50