Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Eurooppa
EU haluaa lisää painoarvoa laajentumalla itään
Pääkirjoitus

EU haluaa lisää pai­no­ar­voa laa­jen­tu­mal­la itään

14.09.2023 20:00 22
Tilaajille
Junttilassa jurnutellaan, kaupungissa kauhistellaan, maailmalla mullistuu
Kolumni

Junt­ti­las­sa jur­nu­tel­laan, kau­pun­gis­sa kau­his­tel­laan, maail­mal­la mul­lis­tuu

10.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Hermostuneisuus kasvaa – mistä päin Yhdysvalloissa tuulee?
Kolumni

Her­mos­tu­nei­suus kasvaa – mistä päin Yh­dys­val­lois­sa tuulee?

01.08.2023 18:00 16
Tilaajille
"Tämä ei ole tulipalo, joka on ohi huomenna tai ylihuomenna" – Toistasataa suomalaistakin on evakuoitu Rodoksen maastopalojen tieltä

"Tämä ei ole tu­li­pa­lo, joka on ohi huo­men­na tai yli­huo­men­na" – Tois­ta­sa­taa suo­ma­lais­ta­kin on eva­kuoi­tu Ro­dok­sen maas­to­pa­lo­jen tieltä

23.07.2023 12:42 11
Etelä-Euroopan äärilämpötilat jatkuvat – lämpötila öisinkin yli 30 astetta

Ete­lä-Eu­roo­pan ää­ri­läm­pö­ti­lat jat­ku­vat – läm­pö­ti­la öi­sin­kin yli 30 astetta

22.07.2023 15:13 11
Monissa maissa on omat metkunsa, jotka Euroopassa autoilevan on hyvä tietää etukäteen

Monissa maissa on omat met­kun­sa, jotka Eu­roo­pas­sa au­toi­le­van on hyvä tietää etu­kä­teen

16.07.2023 10:00 4
Tilaajille
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometriä Nivalasta Afrikkaan ja takaisin – Oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­riä Ni­va­las­ta Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – Oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

24.06.2023 10:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen on osa Eu­roo­pan ky­ber­tur­val­li­suut­ta – tur­val­li­nen di­gi­taa­li­saa­tio tekee ihmisen arjesta su­ju­vam­paa

26.05.2023 05:30
Tilaajille
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 12:35 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiih­dyt­tää­kö EU:n liian kun­nian­hi­moi­nen il­mas­to­po­li­tiik­ka il­mas­ton­muu­tos­ta?

17.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Vuoteen 2026 mennessä kolmannes EU-virassa olevista suomalaisista eläköityy – "Euroopan unionissa olisi nyt töitä suomalaisille"

Vuoteen 2026 men­nes­sä kol­man­nes EU-vi­ras­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta elä­köi­tyy – "Eu­roo­pan unio­nis­sa olisi nyt töitä suo­ma­lai­sil­le"

11.04.2023 08:00 4
Tilaajille
Putinin aloittama hullu vuosi takana Euroopassa – edessä väistämätön muutos
Pääkirjoitus

Putinin aloit­ta­ma hullu vuosi takana Eu­roo­pas­sa – edessä väis­tä­mä­tön muutos

30.12.2022 20:00 23
Tilaajille
Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brittitutkija Keir Giles: "Suomen ajatusta kokonaisturvallisuudesta tarvitaan nyt myös muualla Euroopassa"

Venäjä soti länttä vastaan jo ennen kuin länsi halusi sitä uskoa – Brit­ti­tut­ki­ja Keir Giles: "Suomen aja­tus­ta ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­ta tar­vi­taan nyt myös muualla Eu­roo­pas­sa"

29.11.2022 17:12 2
Tilaajille
Oululaispari matkusti 7 kuukautta kodiksi remontoimallaan pakettiautolla Euroopassa ja löysi paikkoja, joihin ei tavallisilla turistimatkoilla mennä

Ou­lu­lais­pa­ri mat­kus­ti 7 kuu­kaut­ta kodiksi re­mon­toi­mal­laan pa­ket­ti­au­tol­la Eu­roo­pas­sa ja löysi paik­ko­ja, joihin ei ta­val­li­sil­la tu­ris­ti­mat­koil­la mennä

26.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Länsi on tuu­li­ajol­la ilman selkeää joh­ta­jaa – Angela Mer­ke­lin ra­ken­ta­maa Eu­roop­paa ei enää ole

26.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Putinin juhlapäivä ei tarjonnutkaan voitonparaatia
Pääkirjoitus

Putinin juh­la­päi­vä ei tar­jon­nut­kaan voi­ton­pa­raa­tia

07.10.2022 20:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU-rai­de­le­vey­den käyttö Suo­mes­sa

25.09.2022 04:30
Tilaajille
Suomalaisnuoret ryntäsivät juniin, kun Inter Rail -72 matkakortti tuli myyntiin 50 vuotta sitten

Suo­ma­lais­nuo­ret ryn­tä­si­vät juniin, kun Inter Rail -72 mat­ka­kort­ti tuli myyn­tiin 50 vuotta sitten

02.07.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun Lumo-valofestivaali mukaan suureen eurooppalaiseen kulttuurihankkeeseen

Oulun Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li mukaan suureen eu­roop­pa­lai­seen kult­tuu­ri­hank­kee­seen

16.06.2022 09:56 3
Yhtenäinen Eurooppa on sellainen utopia, jota aikamme tarvitsee
Kolumni

Yh­te­näi­nen Eu­roop­pa on sel­lai­nen utopia, jota aikamme tar­vit­see

24.04.2022 14:00 2
Tilaajille