Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Miksi en käytä saksan kieltä Sak­sas­sa­kaan?

Pääkirjoitus: Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

Vaalipuheet

Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Henna Määttä

Oulusta hyvän mielen kau­pun­ki! – ih­mis­ten ko­ko­nais­val­tai­nen hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­nen ase­tet­ta­va etu­si­jal­le kau­pun­gis­sa

11.06.2021 07:30
Perheiden hyvinvointisuunnitelma valmisteluun Oulun uuden valtuuston työlistalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus Paula Himanen

Per­hei­den hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma val­mis­te­luun Oulun uuden val­tuus­ton työ­lis­tal­le

11.06.2021 02:00
Tilaajille
Olemme kaikki yhtä arvokkaita
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivikki Pulkkinen

Olemme kaikki yhtä ar­vok­kai­ta

11.06.2021 01:05
Tilaajille
Arvostetaanko henkilöstöä aidosti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tiina Niiranen

Ar­vos­te­taan­ko hen­ki­lös­töä ai­dos­ti?

11.06.2021 01:00
Tilaajille
Ei kahta ilman kolmatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Karoliina Niemelä

Ei kahta ilman kol­mat­ta

10.06.2021 02:15
Tilaajille
Meillä ei ole enää varaa leikkiä yhteisillä varoillamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heikki Ylisirniö

Meillä ei ole enää varaa leikkiä yh­tei­sil­lä va­roil­lam­me

10.06.2021 01:20 1
Tilaajille
Mitä Raksila tarvitsee?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarkko Ruottinen

Mitä Raksila tar­vit­see?

10.06.2021 01:10
Tilaajille
Vaalilupausten aikaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Vehkaoja

Vaa­li­lu­paus­ten aikaan

10.06.2021 01:00
Tilaajille
Oulusta hyvän mielen kaupunki!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henna Määttä

Oulusta hyvän mielen kau­pun­ki!

09.06.2021 02:30
Tilaajille
Sote-maakunnat ja henkilökohtainen budjetointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vuokko Klasila

So­te-maa­kun­nat ja hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­je­toin­ti

09.06.2021 01:10
Tilaajille
Hyvinvoiva henkilöstö on myös Oulun kaupungin voimavara
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marja-Leena Kemppainen

Hy­vin­voi­va hen­ki­lös­tö on myös Oulun kau­pun­gin voi­ma­va­ra

09.06.2021 01:05
Tilaajille
Oulun tulevaisuus on koulutuksessa ja kansainvälisyydessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Aleksanteri Kekonen

Oulun tu­le­vai­suus on kou­lu­tuk­ses­sa ja kan­sain­vä­li­syy­des­sä

09.06.2021 01:00
Tilaajille
Rahat riittävät – tärkeimmät ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Kurronen

Rahat riit­tä­vät – tär­keim­mät ensin

08.06.2021 03:00
Tilaajille
Kulttuurista elinvoimaa kaupunkikehittämiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pia Alatorvinen, Jetta Huttunen

Kult­tuu­ris­ta elin­voi­maa kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­seen

08.06.2021 02:21
Tilaajille
Oulun matkakeskuksesta, areenasta ja vähän kunnallisverotuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarmo "Jamppa" Latvala

Oulun mat­ka­kes­kuk­ses­ta, aree­nas­ta ja vähän kun­nal­lis­ve­ro­tuk­ses­ta

08.06.2021 02:06
Tilaajille
Nuorten hyvinvointiin satsaaminen on satsaus tulevaisuuteemme
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna-Kaisa Pelto

Nuorten hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­nen on satsaus tu­le­vai­suu­teem­me

08.06.2021 01:15
Tilaajille
Kestävä Oulu on onnellisen elämän alusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kauppinen

Kestävä Oulu on on­nel­li­sen elämän alusta

08.06.2021 01:00 1
Tilaajille
Lapsuudesta ei tule uusintaa, se on suora lähetys
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuija Pohjola

Lap­suu­des­ta ei tule uu­sin­taa, se on suora lähetys

08.06.2021 01:00
Tilaajille
Elämästä kiitos
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tervonen

Elä­mäs­tä kiitos

05.06.2021 03:00 2
Tilaajille
Nyt alkaa Oulun uusi kukoistuskausi!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hanna Sarkkinen

Nyt alkaa Oulun uusi ku­kois­tus­kau­si!

05.06.2021 02:20 2
Tilaajille
Vihreän miehen ympäristösosiologista pohdintaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olavi Kuikka

Vihreän miehen ym­pä­ris­tö­so­sio­lo­gis­ta poh­din­taa

05.06.2021 02:00
Tilaajille
Ei koroteta enää kiinteistöveroa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Kainulainen

Ei ko­ro­te­ta enää kiin­teis­tö­ve­roa

05.06.2021 01:59
Tilaajille
Nyt on aika saada myös Kiiminki Euroopan kartalle jokensa avulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sari Backman

Nyt on aika saada myös Kii­min­ki Eu­roo­pan kar­tal­le jokensa avulla

05.06.2021 01:10
Tilaajille
Kuka kuulee kehitysvammaista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Annemari Eskola, Leena Jumisko, Sinikka Vuoti

Kuka kuulee ke­hi­tys­vam­mais­ta?

05.06.2021 01:00
Tilaajille
TE-palveluiden siirto kunnille lisää valtaa ja vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Huotari

TE-pal­ve­lui­den siirto kun­nil­le lisää valtaa ja vas­tuu­ta

04.06.2021 04:00 1
Tilaajille
Polarisoitunut politiikka ei mahdollista rakentavaa yhteistyötä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Laila Vainio

Po­la­ri­soi­tu­nut po­li­tiik­ka ei mah­dol­lis­ta ra­ken­ta­vaa yh­teis­työ­tä

04.06.2021 03:00
Tilaajille
Oulun talous ja väestökehitys on hallinnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Viitanen

Oulun talous ja väes­tö­ke­hi­tys on hal­lin­nas­sa

04.06.2021 02:25
Tilaajille
Yhteisillä säännöillä elinvoimaa Oulun kaupungin keskustaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuija Patana, Pekka Huhtala

Yh­tei­sil­lä sään­nöil­lä elin­voi­maa Oulun kau­pun­gin kes­kus­taan

04.06.2021 02:10
Tilaajille
Valtuutetuilla on yllin kyllin tehtävää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Aittakumpu

Val­tuu­te­tuil­la on yllin kyllin teh­tä­vää

04.06.2021 02:00
Tilaajille
Ulkoistetaanko hyvinvointi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kälkäjä

Ul­kois­te­taan­ko hy­vin­voin­ti?

04.06.2021 02:00
Tilaajille