Polkupyörävarkaudet
Huumekuski ajoi poliisia vastaan yksisuuntaisella kadulla Rovaniemellä – Viikonloppuna poliisia työllistivät myös häiriökäyttäytymiset ja varkaudet

Huu­me­kus­ki ajoi po­lii­sia vastaan yk­si­suun­tai­sel­la kadulla Ro­va­nie­mel­lä – Vii­kon­lop­pu­na po­lii­sia työl­lis­ti­vät myös häi­riö­käyt­täy­ty­mi­set ja var­kau­det

13.09.2020 18:44 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen

Pyö­rä­var­kau­det on saatava kuriin

16.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Poliisi otti moottoripyörä- ja pyörävarkaita kiinni Rovaniemellä – varkaudesta epäilty ajeli varastetuilla rekisterikilvillä amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Poliisi otti moot­to­ri­pyö­rä- ja pyö­rä­var­kai­ta kiinni Ro­va­nie­mel­lä – var­kau­des­ta epäilty ajeli va­ras­te­tuil­la re­kis­te­ri­kil­vil­lä am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

13.08.2020 09:47 3
Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vaikeuttaa pyörävarkaiden työtä - arvokas pyörä katoaa ulkomaille usein muutamassa päivässä, joten varkauden sattuessa kannattaa toimia nopeasti

Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vai­keut­taa pyö­rä­var­kai­den työtä - arvokas pyörä katoaa ul­ko­mail­le usein muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, joten var­kau­den sat­tues­sa kan­nat­taa toimia no­peas­ti

07.08.2020 13:33 2
Huolimaton varas ei muistanut, millä pyörällä oli liikkeellä – oululainen Niko yllätti miehen jo kolmannen anastetun polkupyörän kanssa ja päätti puuttua asiaan omatoimisesti

Huo­li­ma­ton varas ei muis­ta­nut, millä pyö­räl­lä oli liik­keel­lä – ou­lu­lai­nen Niko yllätti miehen jo kol­man­nen anas­te­tun pol­ku­pyö­rän kanssa ja päätti puuttua asiaan oma­toi­mi­ses­ti

05.08.2020 18:00 7
Tilaajille
Hätäkeskuksessa on nyt vuoden kiireisin aika, ja samalla henkilöstön kesälomat pyörivät – hätänumerosta saatetaan kysellä ruskean kastikkeen ohjetta, jopa neljännes ilmoituksista on turhia

Hä­tä­kes­kuk­ses­sa on nyt vuoden kii­rei­sin aika, ja samalla hen­ki­lös­tön ke­sä­lo­mat pyö­ri­vät – hä­tä­nu­me­ros­ta saa­te­taan kysellä ruskean kas­tik­keen oh­jet­ta, jopa nel­jän­nes il­moi­tuk­sis­ta on turhia

30.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kalliimmat pyörät houkuttelevat entistä enemmän varkaita – Oulun poliisi on saanut kahdessa kuukaudessa 200 ilmoitusta varastetuista pyöristä, joukossa jopa 1000 euron kulkupelejä

Kal­liim­mat pyörät hou­kut­te­le­vat entistä enemmän var­kai­ta – Oulun poliisi on saanut kah­des­sa kuu­kau­des­sa 200 il­moi­tus­ta va­ras­te­tuis­ta pyö­ris­tä, jou­kos­sa jopa 1000 euron kul­ku­pe­le­jä

26.06.2020 14:11 5
Tilaajille
Kysyimme, miten polkupyörien varastaminen saadaan kuriin – Oulussa pyöriä varastetaan eniten keskustasta, yliopistolta ja Kontinkankaalta

Ky­syim­me, miten pol­ku­pyö­rien va­ras­ta­mi­nen saadaan kuriin – Oulussa pyöriä va­ras­te­taan eniten kes­kus­tas­ta, yli­opis­tol­ta ja Kon­tin­kan­kaal­ta

26.05.2020 07:00 7
Tilaajille