Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Polkupyörävarkaudet
Vanha Kaleva: Työväenopisto levittää kansalaistietoa ja valistusharrastusta

Vanha Kaleva: Työ­väen­opis­to le­vit­tää kan­sa­lais­tie­toa ja va­lis­tus­har­ras­tus­ta

12.09.2023 10:00
Iso-Britannian yleisradio BBC julkaisi artikkelin Oulun pyörävarkauksista ja Bike's Patrullen -partiosta

Iso-Bri­tan­nian yleis­ra­dio BBC jul­kai­si ar­tik­ke­lin Oulun pyö­rä­var­kauk­sis­ta ja Bike's Pat­rul­len -par­tios­ta

03.09.2023 09:46 22
Tilaajille
Ylivieskalaisen miehen epäillään varastaneen kymmeniä kalliita pyöriä – poliisi otti hänet kiinni varastetun pyörän selästä

Yli­vies­ka­lai­sen miehen epäil­lään va­ras­ta­neen kym­me­niä kal­lii­ta pyöriä – ­po­lii­si otti hänet kiinni va­ras­te­tun pyörän selästä

17.08.2023 16:42 1
Tilaajille
Oulussa varastettu useita lukittuja sähköpotkulautoja kesällä – korkea myyntihinta houkuttelee varkaita

Oulussa va­ras­tet­tu useita lu­kit­tu­ja säh­kö­pot­ku­lau­to­ja kesällä – korkea myyn­ti­hin­ta hou­kut­te­lee var­kai­ta

08.08.2023 10:07 11
200 mereen heitettyä pyörää, sähköpotkulautoja ja muuta romua: Magneeteilla varustettu oululaisryhmä teki huolestuttavan löydön ihan kaupungin keskustasta

200 mereen hei­tet­tyä pyörää, säh­kö­pot­ku­lau­to­ja ja muuta romua: Mag­nee­teil­la va­rus­tet­tu ou­lu­lais­ryh­mä teki huo­les­tut­ta­van löydön ihan kau­pun­gin kes­kus­tas­ta

28.06.2023 13:25 37
Tilaajille
Näin tunnistat varastetun pyörän kauppiaan: Oulun poliisi vinkkaa 12 yksityiskohtaa, joista hälytyskellojen pitäisi soida

Näin tun­nis­tat va­ras­te­tun pyörän kaup­piaan: Oulun poliisi vinkkaa 12 yk­si­tyis­koh­taa, joista hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

28.06.2023 06:00 16
Tilaajille
Puheenaihe: Onko pyörävarkauksia mahdollista estää?

Pu­hee­nai­he: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

28.05.2023 08:00 24
Tilaajille
Polkupyörävarkaudet kasvussa – näistä Oulun kaupunginosista pyöriä viedään eniten

Pol­ku­pyö­rä­var­kau­det kas­vus­sa – näistä Oulun kau­pun­gin­osis­ta pyöriä viedään eniten

17.05.2023 15:50 23
Tilaajille
Jo 500 löydettyä pyörää – kysäisimme, mitä kuuluu varastettuja pyöriä etsivän Bike's Patrullenin toiminnalle

Jo 500 löy­det­tyä pyörää – ky­säi­sim­me, mitä kuuluu va­ras­tet­tu­ja pyöriä etsivän Bike's Pat­rul­le­nin toi­min­nal­le

07.01.2023 11:31 36
Intiöstä löytyi valtavasti varastettuja polkupyöriä, joita myydään netissä – poliisi: "Hyvin laajaa ja ammattimaista toimintaa"

In­tiös­tä löytyi val­ta­vas­ti va­ras­tet­tu­ja pol­ku­pyö­riä, joita myydään netissä – po­lii­si: "Hyvin laajaa ja am­mat­ti­mais­ta toi­min­taa"

22.12.2022 11:27 24
Tilaajille
Varkauksien selvittämistä kansalaisvoimin - oululainen Ilkka Pulkkinen päätti ottaa pyörävarkauksien ratkomisen omiin käsiin

Var­kauk­sien sel­vit­tä­mis­tä kan­sa­lais­voi­min - ou­lu­lai­nen Ilkka Pulk­ki­nen päätti ottaa pyö­rä­var­kauk­sien rat­ko­mi­sen omiin käsiin

05.10.2022 09:59 3
Vastaan on tullut uhkailuja ja sorkkarautakin, kun pyöräpartio etsii Oulussa varastettuja fillareita palauttaakseen ne omistajille – Poliisi partion toiminnasta: "On vaarana, että syyllistyy itse rikokseen"

Vastaan on tullut uh­kai­lu­ja ja sork­ka­rau­ta­kin, kun pyö­rä­par­tio etsii Oulussa va­ras­tet­tu­ja fil­la­rei­ta pa­laut­taak­seen ne omis­ta­jil­le – Poliisi partion toi­min­nas­ta: "On vaa­ra­na, että syyl­lis­tyy itse ri­kok­seen"

19.09.2022 17:14 63
Tilaajille
Oulu, pyöräilijöiden ja pyörävarkaiden kaupunki
Pääkirjoitus

Oulu, pyö­räi­li­jöi­den ja pyö­rä­var­kai­den kau­pun­ki

08.07.2022 20:00 7
Tilaajille
Pyörävarkauksien tahti kiihtyy Oulussa entisestään, tähän mennessä pyöriä on varastettu jo 622 kappaletta – näiltä alueilta pyöriä viedään eniten

Pyö­rä­var­kauk­sien tahti kiihtyy Oulussa en­ti­ses­tään, tähän men­nes­sä pyöriä on va­ras­tet­tu jo 622 kap­pa­let­ta – ­näil­tä alueil­ta pyöriä viedään eniten

07.07.2022 14:02 61
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueella on varastettu alkuvuonna jo 354 polkupyörää ja vauhti kiihtyy – miksi pyörävarkaat eivät jää kiinni?

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on va­ras­tet­tu al­ku­vuon­na jo 354 pol­ku­pyö­rää ja vauhti kiihtyy – miksi pyö­rä­var­kaat eivät jää kiinni?

23.05.2022 11:19 46
Tilaajille
Kännykkäkaupoilla netissä huijannut mies vankilaan – varasti Tuirasta pyörän ja kaupitteli naisen nimimerkillä

Kän­nyk­kä­kau­poil­la netissä hui­jan­nut mies van­ki­laan – varasti Tui­ras­ta pyörän ja kau­pit­te­li naisen ni­mi­mer­kil­lä

02.03.2022 14:52 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyörän oi­kean­lai­nen lu­kit­se­mi­nen estää pyö­rä­var­kauk­sia par­hai­ten

31.08.2021 16:00
Tilaajille
Oulun koulujen pihoilta on tänäkin syksynä varastettu polkupyöriä – selvitimme, miten pyörien turvallisuutta valvotaan koulujen pihoilla

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille
Pyörävaras pyrkii tekemään kaupat yleisellä paikalla – Oulun poliisi kertoo, milloin käytetyn pyörän ostajalla tulisi hälytyskellojen soida

Pyö­rä­va­ras pyrkii te­ke­mään kaupat ylei­sel­lä pai­kal­la – Oulun poliisi kertoo, milloin käy­te­tyn pyörän os­ta­jal­la tulisi hä­ly­tys­kel­lo­jen soida

21.05.2021 16:00 7
Tilaajille
Tehdään Ouluun maksullinen, lukittu pyöräparkki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään Ouluun mak­sul­li­nen, lukittu pyö­rä­park­ki

15.05.2021 03:00 2
Tilaajille