Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Kolumni: Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Polkupyörävarkaudet
Puheenaihe: Onko pyörävarkauksia mahdollista estää?

Pu­hee­nai­he: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

28.05.2023 08:00 24
Tilaajille
Polkupyörävarkaudet kasvussa – näistä Oulun kaupunginosista pyöriä viedään eniten

Pol­ku­pyö­rä­var­kau­det kas­vus­sa – näistä Oulun kau­pun­gin­osis­ta pyöriä viedään eniten

17.05.2023 15:50 23
Tilaajille
Jo 500 löydettyä pyörää – kysäisimme, mitä kuuluu varastettuja pyöriä etsivän Bike's Patrullenin toiminnalle

Jo 500 löy­det­tyä pyörää – ky­säi­sim­me, mitä kuuluu va­ras­tet­tu­ja pyöriä etsivän Bike's Pat­rul­le­nin toi­min­nal­le

07.01.2023 11:31 36
Intiöstä löytyi valtavasti varastettuja polkupyöriä, joita myydään netissä – poliisi: "Hyvin laajaa ja ammattimaista toimintaa"

In­tiös­tä löytyi val­ta­vas­ti va­ras­tet­tu­ja pol­ku­pyö­riä, joita myydään netissä – po­lii­si: "Hyvin laajaa ja am­mat­ti­mais­ta toi­min­taa"

22.12.2022 11:27 24
Tilaajille
Varkauksien selvittämistä kansalaisvoimin - oululainen Ilkka Pulkkinen päätti ottaa pyörävarkauksien ratkomisen omiin käsiin

Var­kauk­sien sel­vit­tä­mis­tä kan­sa­lais­voi­min - ou­lu­lai­nen Ilkka Pulk­ki­nen päätti ottaa pyö­rä­var­kauk­sien rat­ko­mi­sen omiin käsiin

05.10.2022 09:59 3
Vastaan on tullut uhkailuja ja sorkkarautakin, kun pyöräpartio etsii Oulussa varastettuja fillareita palauttaakseen ne omistajille – Poliisi partion toiminnasta: "On vaarana, että syyllistyy itse rikokseen"

Vastaan on tullut uh­kai­lu­ja ja sork­ka­rau­ta­kin, kun pyö­rä­par­tio etsii Oulussa va­ras­tet­tu­ja fil­la­rei­ta pa­laut­taak­seen ne omis­ta­jil­le – Poliisi partion toi­min­nas­ta: "On vaa­ra­na, että syyl­lis­tyy itse ri­kok­seen"

19.09.2022 17:14 63
Tilaajille
Oulu, pyöräilijöiden ja pyörävarkaiden kaupunki
Pääkirjoitus

Oulu, pyö­räi­li­jöi­den ja pyö­rä­var­kai­den kau­pun­ki

08.07.2022 20:00 7
Tilaajille
Pyörävarkauksien tahti kiihtyy Oulussa entisestään, tähän mennessä pyöriä on varastettu jo 622 kappaletta – näiltä alueilta pyöriä viedään eniten

Pyö­rä­var­kauk­sien tahti kiihtyy Oulussa en­ti­ses­tään, tähän men­nes­sä pyöriä on va­ras­tet­tu jo 622 kap­pa­let­ta – ­näil­tä alueil­ta pyöriä viedään eniten

07.07.2022 14:02 61
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueella on varastettu alkuvuonna jo 354 polkupyörää ja vauhti kiihtyy – miksi pyörävarkaat eivät jää kiinni?

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on va­ras­tet­tu al­ku­vuon­na jo 354 pol­ku­pyö­rää ja vauhti kiihtyy – miksi pyö­rä­var­kaat eivät jää kiinni?

23.05.2022 11:19 46
Tilaajille
Kännykkäkaupoilla netissä huijannut mies vankilaan – varasti Tuirasta pyörän ja kaupitteli naisen nimimerkillä

Kän­nyk­kä­kau­poil­la netissä hui­jan­nut mies van­ki­laan – varasti Tui­ras­ta pyörän ja kau­pit­te­li naisen ni­mi­mer­kil­lä

02.03.2022 14:52 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyörän oi­kean­lai­nen lu­kit­se­mi­nen estää pyö­rä­var­kauk­sia par­hai­ten

31.08.2021 16:00
Tilaajille
Oulun koulujen pihoilta on tänäkin syksynä varastettu polkupyöriä – selvitimme, miten pyörien turvallisuutta valvotaan koulujen pihoilla

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille
Pyörävaras pyrkii tekemään kaupat yleisellä paikalla – Oulun poliisi kertoo, milloin käytetyn pyörän ostajalla tulisi hälytyskellojen soida

Pyö­rä­va­ras pyrkii te­ke­mään kaupat ylei­sel­lä pai­kal­la – Oulun poliisi kertoo, milloin käy­te­tyn pyörän os­ta­jal­la tulisi hä­ly­tys­kel­lo­jen soida

21.05.2021 16:00 7
Tilaajille
Tehdään Ouluun maksullinen, lukittu pyöräparkki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään Ouluun mak­sul­li­nen, lukittu pyö­rä­park­ki

15.05.2021 03:00 2
Tilaajille
Polkupyörävaras nukahti varastamiensa pyörien päälle Rovaniemellä – Toiset varkaat veivät verhoja, hajuvettä ja pelikonsolin

Pol­ku­pyö­rä­va­ras nukahti va­ras­ta­mien­sa pyörien päälle Ro­va­nie­mel­lä – Toiset varkaat veivät ver­ho­ja, ha­ju­vet­tä ja pe­li­kon­so­lin

11.04.2021 17:09 2
Tilaajille
Koronapandemia hiljensi kadut, pyöriä varastettiin viime vuonna ennätysmäärä – "Pyörävarkailla on ollut kaduilla ja kujilla työrauha"

Ko­ro­na­pan­de­mia hil­jen­si kadut, pyöriä va­ras­tet­tiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä – "Pyö­rä­var­kail­la on ollut ka­duil­la ja kujilla työ­rau­ha"

27.03.2021 11:10 7
Huumekuski ajoi poliisia vastaan yksisuuntaisella kadulla Rovaniemellä – Viikonloppuna poliisia työllistivät myös häiriökäyttäytymiset ja varkaudet

Huu­me­kus­ki ajoi po­lii­sia vastaan yk­si­suun­tai­sel­la kadulla Ro­va­nie­mel­lä – Vii­kon­lop­pu­na po­lii­sia työl­lis­ti­vät myös häi­riö­käyt­täy­ty­mi­set ja var­kau­det

13.09.2020 18:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­rä­var­kau­det on saatava kuriin

16.08.2020 06:00
Tilaajille
Poliisi otti moottoripyörä- ja pyörävarkaita kiinni Rovaniemellä – varkaudesta epäilty ajeli varastetuilla rekisterikilvillä amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Poliisi otti moot­to­ri­pyö­rä- ja pyö­rä­var­kai­ta kiinni Ro­va­nie­mel­lä – var­kau­des­ta epäilty ajeli va­ras­te­tuil­la re­kis­te­ri­kil­vil­lä am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

13.08.2020 09:47 4
Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vaikeuttaa pyörävarkaiden työtä - arvokas pyörä katoaa ulkomaille usein muutamassa päivässä, joten varkauden sattuessa kannattaa toimia nopeasti

Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vai­keut­taa pyö­rä­var­kai­den työtä - arvokas pyörä katoaa ul­ko­mail­le usein muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, joten var­kau­den sat­tues­sa kan­nat­taa toimia no­peas­ti

07.08.2020 13:33 4