Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Polkupyörävarkaudet
Oulu, pyöräilijöiden ja pyörävarkaiden kaupunki
Pääkirjoitus

Oulu, pyö­räi­li­jöi­den ja pyö­rä­var­kai­den kau­pun­ki

08.07.2022 20:00 7
Tilaajille
Pyörävarkauksien tahti kiihtyy Oulussa entisestään, tähän mennessä pyöriä on varastettu jo 622 kappaletta – näiltä alueilta pyöriä viedään eniten

Pyö­rä­var­kauk­sien tahti kiihtyy Oulussa en­ti­ses­tään, tähän men­nes­sä pyöriä on va­ras­tet­tu jo 622 kap­pa­let­ta – ­näil­tä alueil­ta pyöriä viedään eniten

07.07.2022 14:02 61
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen alueella on varastettu alkuvuonna jo 354 polkupyörää ja vauhti kiihtyy – miksi pyörävarkaat eivät jää kiinni?

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on va­ras­tet­tu al­ku­vuon­na jo 354 pol­ku­pyö­rää ja vauhti kiihtyy – miksi pyö­rä­var­kaat eivät jää kiinni?

23.05.2022 11:19 43
Tilaajille
Kännykkäkaupoilla netissä huijannut mies vankilaan – varasti Tuirasta pyörän ja kaupitteli naisen nimimerkillä

Kän­nyk­kä­kau­poil­la netissä hui­jan­nut mies van­ki­laan – varasti Tui­ras­ta pyörän ja kau­pit­te­li naisen ni­mi­mer­kil­lä

02.03.2022 14:52 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyörän oi­kean­lai­nen lu­kit­se­mi­nen estää pyö­rä­var­kauk­sia par­hai­ten

31.08.2021 16:00
Tilaajille
Oulun koulujen pihoilta on tänäkin syksynä varastettu polkupyöriä – selvitimme, miten pyörien turvallisuutta valvotaan koulujen pihoilla

Oulun kou­lu­jen pi­hoil­ta on tänäkin syksynä va­ras­tet­tu pol­ku­pyö­riä – sel­vi­tim­me, miten pyörien tur­val­li­suut­ta val­vo­taan kou­lu­jen pi­hoil­la

27.08.2021 06:30 21
Tilaajille
Pyörävaras pyrkii tekemään kaupat yleisellä paikalla – Oulun poliisi kertoo, milloin käytetyn pyörän ostajalla tulisi hälytyskellojen soida

Pyö­rä­va­ras pyrkii te­ke­mään kaupat ylei­sel­lä pai­kal­la – Oulun poliisi kertoo, milloin käy­te­tyn pyörän os­ta­jal­la tulisi hä­ly­tys­kel­lo­jen soida

21.05.2021 16:00 7
Tilaajille
Tehdään Ouluun maksullinen, lukittu pyöräparkki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään Ouluun mak­sul­li­nen, lukittu pyö­rä­park­ki

15.05.2021 03:00 2
Tilaajille
Polkupyörävaras nukahti varastamiensa pyörien päälle Rovaniemellä – Toiset varkaat veivät verhoja, hajuvettä ja pelikonsolin

Pol­ku­pyö­rä­va­ras nukahti va­ras­ta­mien­sa pyörien päälle Ro­va­nie­mel­lä – Toiset varkaat veivät ver­ho­ja, ha­ju­vet­tä ja pe­li­kon­so­lin

11.04.2021 17:09 2
Tilaajille
Koronapandemia hiljensi kadut, pyöriä varastettiin viime vuonna ennätysmäärä – "Pyörävarkailla on ollut kaduilla ja kujilla työrauha"

Ko­ro­na­pan­de­mia hil­jen­si kadut, pyöriä va­ras­tet­tiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä – "Pyö­rä­var­kail­la on ollut ka­duil­la ja kujilla työ­rau­ha"

27.03.2021 11:10 7
Huumekuski ajoi poliisia vastaan yksisuuntaisella kadulla Rovaniemellä – Viikonloppuna poliisia työllistivät myös häiriökäyttäytymiset ja varkaudet

Huu­me­kus­ki ajoi po­lii­sia vastaan yk­si­suun­tai­sel­la kadulla Ro­va­nie­mel­lä – Vii­kon­lop­pu­na po­lii­sia työl­lis­ti­vät myös häi­riö­käyt­täy­ty­mi­set ja var­kau­det

13.09.2020 18:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­rä­var­kau­det on saatava kuriin

16.08.2020 06:00
Tilaajille
Poliisi otti moottoripyörä- ja pyörävarkaita kiinni Rovaniemellä – varkaudesta epäilty ajeli varastetuilla rekisterikilvillä amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Poliisi otti moot­to­ri­pyö­rä- ja pyö­rä­var­kai­ta kiinni Ro­va­nie­mel­lä – var­kau­des­ta epäilty ajeli va­ras­te­tuil­la re­kis­te­ri­kil­vil­lä am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

13.08.2020 09:47 4
Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vaikeuttaa pyörävarkaiden työtä - arvokas pyörä katoaa ulkomaille usein muutamassa päivässä, joten varkauden sattuessa kannattaa toimia nopeasti

Lapin poliisi neuvoo, kuinka kaikki voivat vai­keut­taa pyö­rä­var­kai­den työtä - arvokas pyörä katoaa ul­ko­mail­le usein muu­ta­mas­sa päi­väs­sä, joten var­kau­den sat­tues­sa kan­nat­taa toimia no­peas­ti

07.08.2020 13:33 3
Huolimaton varas ei muistanut, millä pyörällä oli liikkeellä – oululainen Niko yllätti miehen jo kolmannen anastetun polkupyörän kanssa ja päätti puuttua asiaan omatoimisesti

Huo­li­ma­ton varas ei muis­ta­nut, millä pyö­räl­lä oli liik­keel­lä – ou­lu­lai­nen Niko yllätti miehen jo kol­man­nen anas­te­tun pol­ku­pyö­rän kanssa ja päätti puuttua asiaan oma­toi­mi­ses­ti

05.08.2020 18:00 7
Tilaajille
Hätäkeskuksessa on nyt vuoden kiireisin aika, ja samalla henkilöstön kesälomat pyörivät – hätänumerosta saatetaan kysellä ruskean kastikkeen ohjetta, jopa neljännes ilmoituksista on turhia

Hä­tä­kes­kuk­ses­sa on nyt vuoden kii­rei­sin aika, ja samalla hen­ki­lös­tön ke­sä­lo­mat pyö­ri­vät – hä­tä­nu­me­ros­ta saa­te­taan kysellä ruskean kas­tik­keen oh­jet­ta, jopa nel­jän­nes il­moi­tuk­sis­ta on turhia

30.06.2020 06:00
Tilaajille
Kalliimmat pyörät houkuttelevat entistä enemmän varkaita – Oulun poliisi on saanut kahdessa kuukaudessa 200 ilmoitusta varastetuista pyöristä, joukossa jopa 1000 euron kulkupelejä

Kal­liim­mat pyörät hou­kut­te­le­vat entistä enemmän var­kai­ta – Oulun poliisi on saanut kah­des­sa kuu­kau­des­sa 200 il­moi­tus­ta va­ras­te­tuis­ta pyö­ris­tä, jou­kos­sa jopa 1000 euron kul­ku­pe­le­jä

26.06.2020 14:11 5
Tilaajille
Kysyimme, miten polkupyörien varastaminen saadaan kuriin – Oulussa pyöriä varastetaan eniten keskustasta, yliopistolta ja Kontinkankaalta

Ky­syim­me, miten pol­ku­pyö­rien va­ras­ta­mi­nen saadaan kuriin – Oulussa pyöriä va­ras­te­taan eniten kes­kus­tas­ta, yli­opis­tol­ta ja Kon­tin­kan­kaal­ta

26.05.2020 07:00 7
Tilaajille