Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tuulivoima
Kuukausi
Merkityksellisiä merialueita etsitään kyselyllä – Vastaukset auttavat huomioimaan arvokkaiksi koetut paikat merialuesuunnittelussa

Mer­ki­tyk­sel­li­siä me­ri­aluei­ta et­si­tään ky­se­lyl­lä – Vas­tauk­set aut­ta­vat huo­mioi­maan ar­vok­kaik­si koetut paikat me­ri­alue­suun­nit­te­lus­sa

20.09.2023 13:19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­te­li­sel­kä­ran­kai­set met­sän­omis­ta­jat

04.09.2023 06:30 3
Tilaajille
Iin Kuivaniemen alueelle tulossa isot tuuli- ja aurinkovoimapuistot – hankkeiden arvo yli 200 miljoonaa euroa

Iin Kui­va­nie­men alueel­le tulossa isot tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­puis­tot – hank­kei­den arvo yli 200 mil­joo­naa euroa

29.08.2023 17:07 11
KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen: Susireviiri ei estäkään tuulipuistoa Ylivieskassa

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen: Su­si­re­vii­ri ei es­tä­kään tuu­li­puis­toa Yli­vies­kas­sa

28.08.2023 11:34 16
Tilaajille
Turkkiselän tuulivoimahanke Vaalassa etenee – osayleiskaava sai lainvoiman KHO:n päätöksellä

Turk­ki­se­län tuu­li­voi­ma­han­ke Vaa­las­sa etenee – osa­yleis­kaa­va sai lain­voi­man KHO:n pää­tök­sel­lä

24.08.2023 15:11 5
Vanhemmat
Kalajoelle on avattu Suomen suurin aurinkopuisto tuulivoimapuiston yhteyteen

Ka­la­joel­le on avattu Suomen suurin au­rin­ko­puis­to tuu­li­voi­ma­puis­ton yh­tey­teen

21.08.2023 12:22 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kön­tuo­tan­toa sään mukaan – Tuu­li­voi­man ih­meel­li­set tu­ki­toi­met häm­mäs­tyt­tä­vät

18.08.2023 07:30 22
Tilaajille
Tatu Mäkimartti neuvotteli suomalaisyhtiölle yli 2 miljardin rahoituksen – Lapsuuden niukat olot opettivat ammattisijoittajalle rahan arvon

Tatu Mä­ki­mart­ti neu­vot­te­li suo­ma­lais­yh­tiöl­le yli 2 mil­jar­din ra­hoi­tuk­sen – Lap­suu­den niukat olot opet­ti­vat am­mat­ti­si­joit­ta­jal­le rahan arvon

17.07.2023 06:30 6
Tilaajille
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Ennuste kertoo, milloin pyykinpesu onnistuu halvimmalla – Oulussa kehitetty malli ennakoi sähkön hintaa tuulen ja auringonpaisteen avulla

Ennuste kertoo, milloin pyy­kin­pe­su on­nis­tuu hal­vim­mal­la – Oulussa ke­hi­tet­ty malli ennakoi sähkön hintaa tuulen ja au­rin­gon­pais­teen avulla

11.07.2023 15:39
Tilaajille
Tuulivoimapuiston tuotannosta Kalajoen ja Kannuksen rajoilta suurin osa menee yrityksille Eurooppaan – Suomen tuulivoimatuotannosta jo yli puolet ulkomaalaisessa omistuksessa

Tuu­li­voi­ma­puis­ton tuo­tan­nos­ta Ka­la­joen ja Kan­nuk­sen ra­joil­ta suurin osa menee yri­tyk­sil­le Eu­roop­paan – Suomen tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nos­ta jo yli puolet ul­ko­maa­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa

10.07.2023 06:00 71
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Piipsannevan tuulivoimapuiston kaava Haapavedellä on lainvastainen, syynä puutteelliset linnustoselvitykset

Hal­lin­to-oi­keus: Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava Haa­pa­ve­del­lä on lain­vas­tai­nen, syynä puut­teel­li­set lin­nus­to­sel­vi­tyk­set

03.07.2023 14:30 14
Tilaajille
Kainuuseen matkaavien tuulivoimaloiden osat näkyvät Oulun teillä lähipäivinä – noin sata erikoiskuljetusta liikkuu pääosin öisin

Kai­nuu­seen mat­kaa­vien tuu­li­voi­ma­loi­den osat näkyvät Oulun teillä lä­hi­päi­vi­nä – noin sata eri­kois­kul­je­tus­ta liikkuu pääosin öisin

26.06.2023 09:41 14
Tilaajille
Tuulivoimaelementtejä alettiin valmistaa Kärsämäellä – ensimmäiset kotimaiset tuulivoimaloiden betonitornit rakennetaan Oulaisiin

Tuu­li­voi­ma­ele­ment­te­jä alet­tiin val­mis­taa Kär­sä­mäel­lä – en­sim­mäi­set ko­ti­mai­set tuu­li­voi­ma­loi­den be­to­ni­tor­nit ra­ken­ne­taan Ou­lai­siin

14.06.2023 17:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen torjuu myös luon­to­ka­toa

09.06.2023 05:00
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen edustalle tulevan merituulivoiman kilpailutus käynnistyy – kunnat ovat sitoutuneita hankkeisiin

Py­hä­joen ja Raahen edus­tal­le tulevan me­ri­tuu­li­voi­man kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy – kunnat ovat si­tou­tu­nei­ta hank­kei­siin

02.06.2023 13:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­vauk­set met­sä­pals­tan pi­laa­mi­ses­ta ole­mat­to­mat

02.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Kahtia repeytynyt merikotka löytyi Ajoksesta – Tutkijan tiedossa on 48 tuulivoimaloihin kuollutta merikotkaa

Kahtia re­pey­ty­nyt me­ri­kot­ka löytyi Ajok­ses­ta – Tut­ki­jan tie­dos­sa on 48 tuu­li­voi­ma­loi­hin kuol­lut­ta me­ri­kot­kaa

01.06.2023 09:29 38
Tilaajille
Näkökulma: Metsänomistajat esittävät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lompakolla

Nä­kö­kul­ma: Met­sän­omis­ta­jat esit­tä­vät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lom­pa­kol­la

29.05.2023 11:30 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­tap­piot mi­ni­moi­ta­va tuu­li­voi­man hyö­dyn­tä­mi­ses­sä – man­ner­tuu­li­voi­man li­sää­mi­seen otet­ta­va ai­ka­li­sä

29.05.2023 06:00 10
Tilaajille