Tuulivoima
Boris Johnson: Kaikki brittikodit tuulisähköisiksi vuonna 2030 – merituulivoiman vauhdittamiseen 160 miljardia puntaa

Boris John­son: Kaikki brit­ti­ko­dit tuu­li­säh­köi­sik­si vuonna 2030 – me­ri­tuu­li­voi­man vauh­dit­ta­mi­seen 160 mil­jar­dia puntaa

06.10.2020 08:16 3
Tuulivoimaloiden lavat vatkaavat maakuntaan verotuloja
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­loi­den lavat vat­kaa­vat maa­kun­taan ve­ro­tu­lo­ja

07.08.2020 20:00 4
Tilaajille
Markkinaehtoisia tuulivoimaloita nousee Pohjois-Pohjanmaalle kuin sieniä sateella – Kunnat ovat itse aktiivisia, koska tuulivoima tuo merkittävät kiinteistötuloverot tyhjiin kassoihin

Mark­ki­na­eh­toi­sia tuu­li­voi­ma­loi­ta nousee Poh­jois-Poh­jan­maal­le kuin sieniä sa­teel­la – Kunnat ovat itse ak­tii­vi­sia, koska tuu­li­voi­ma tuo mer­kit­tä­vät kiin­teis­tö­tu­lo­ve­rot tyhjiin kas­soi­hin

04.08.2020 20:00 6
Tilaajille
Kohta Suomessa pyörii jo lähes 400 tuulivoimalaa ilman verorahaa, ja suunnitelmissa on tuhansia lisää – Professori: "Suomikin tulee olemaan voimakas sähkönviejä"

Kohta Suo­mes­sa pyörii jo lähes 400 tuu­li­voi­ma­laa ilman ve­ro­ra­haa, ja suun­ni­tel­mis­sa on tu­han­sia lisää – Pro­fes­so­ri: "Suo­mi­kin tulee olemaan voi­ma­kas säh­kön­vie­jä"

28.06.2020 06:00 3
Tilaajille

Yli-Iin tuu­li­puis­ton sel­vi­tys­työt käyn­nis­ty­vät

16.06.2020 21:30 2
Fingrid: Tuulivoimarakentamista pitäisi ohjata Perämereltä myös muualle Suomeen

Fing­rid: Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta pitäisi ohjata Pe­rä­me­rel­tä myös muualle Suomeen

16.05.2020 18:00 3
Pohjois-Pohjanmaa säilytti kärkipaikan Suomen suurimpana tuulivoimamaakuntana

Poh­jois-Poh­jan­maa säi­lyt­ti kär­ki­pai­kan Suomen suu­rim­pa­na tuu­li­voi­ma­maa­kun­ta­na

06.02.2020 09:50 27