Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Pesäpallo
Viimeisin 24 tuntia
KeKi:n naisten sarja-avaus jätti rutkasti parannettavaa, Lapuan Virkiä haki helpot vieraspisteet

KeKi:n naisten sar­ja-avaus jätti rut­kas­ti pa­ran­net­ta­vaa, Lapuan Virkiä haki helpot vie­ras­pis­teet

15.05.2022 21:05
Tilaajille
Viikko
Lautaskammo murskasi muhoslaisen Nea Lotvosen unelmat – nyt hän on Kempeleen Kirin luottopelaaja: "Sillä tontilla on nyt mahdollisuus antaa näyttöjä"

Lau­tas­kam­mo murs­ka­si mu­hos­lai­sen Nea Lot­vo­sen unelmat – nyt hän on Kem­pe­leen Kirin luot­to­pe­laa­ja: "Sillä ton­til­la on nyt mah­dol­li­suus antaa näyt­tö­jä"

15.05.2022 07:33
Tilaajille
Perämeren jäinen puhuri hyydytti KeKi:n – "Voimasuhteet heilahtivat tauolla"

Pe­rä­me­ren jäinen puhuri hyy­dyt­ti KeKi:n – "Voi­ma­suh­teet hei­lah­ti­vat tauol­la"

13.05.2022 21:56 7
Tilaajille
Oulun Lipon 18-vuotias Aapo Hiltunen pitää yllä Muhoksen pesäpalloperinteitä – "Kylmäpäinen kotiuttaja"

Oulun Lipon 18-vuo­tias Aapo Hil­tu­nen pitää yllä Mu­hok­sen pe­sä­pal­lo­pe­rin­tei­tä – "Kyl­mä­päi­nen ko­tiut­ta­ja"

13.05.2022 09:00 2
Tilaajille
Oulun Lipon taustalla jälleen turbulenssia – hallituksen puheenjohtaja Lähteenmäki eroaa tehtävästään: "Nämä ovat olleet äärimmäisen raskaat kolme ja puoli vuotta"

Oulun Lipon taus­tal­la jälleen tur­bu­lens­sia – hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Läh­teen­mä­ki eroaa teh­tä­väs­tään: "Nämä ovat olleet ää­rim­mäi­sen raskaat kolme ja puoli vuotta"

12.05.2022 15:19 30
Tilaajille
KeKi hamuaa mitalipeleihin, mutta se vaatisi valtavia harppauksia yksilö- ja joukkuetasolla
Kolumni

KeKi hamuaa mi­ta­li­pe­lei­hin, mutta se vaatisi val­ta­via harp­pauk­sia yksilö- ja jouk­kue­ta­sol­la

11.05.2022 09:30
Tilaajille
Antti ja Matti Korhonen ovat pesäpallon veljespari, jotka hioivat lapsuudessa pallopelitaitojaan kodin takapihalla Sanginsuussa – joskus pelit päättyivät tikkaukseen sairaalassa: "Kuulemma vahinkoja"

Antti ja Matti Kor­ho­nen ovat pe­sä­pal­lon vel­jes­pa­ri, jotka hioivat lap­suu­des­sa pal­lo­pe­li­tai­to­jaan kodin ta­ka­pi­hal­la San­gin­suus­sa – joskus pelit päät­tyi­vät tik­kauk­seen sai­raa­las­sa: "Kuu­lem­ma va­hin­ko­ja"

10.05.2022 18:01 1
Tilaajille
Vanhemmat
Sami Haapakoski ei edes muistanut, milloin olisi kokenut vastaavaa kuin Nivalan koleassa säässä – Kempele näytti toisella jaksolla Lipolle kaapin paikan

Sami Haa­pa­kos­ki ei edes muis­ta­nut, milloin olisi kokenut vas­taa­vaa kuin Nivalan ko­leas­sa säässä – Kempele näytti toi­sel­la jak­sol­la Lipolle kaapin paikan

30.04.2022 19:06 6
Tilaajille
Oulun Lipon toimitusjohtaja vaihtuu, uusi mies puikoissa on Jimi Heikkinen – Mika Lähteenmäki jatkaa seuran toiminnassa

Oulun Lipon toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu, uusi mies pui­kois­sa on Jimi Heik­ki­nen – Mika Läh­teen­mä­ki jatkaa seuran toi­min­nas­sa

22.03.2022 20:41 11
Tilaajille
Kempeleen Kirin lopputurnauspaikka jäi juoksun päähän – "Tulostavoitteesta jäätiin, mutta pelillisiä tavoitteitamme saavutimme"

Kem­pe­leen Kirin lop­pu­tur­naus­paik­ka jäi juoksun päähän – "Tu­los­ta­voit­tees­ta jää­tiin, mutta pe­lil­li­siä ta­voit­tei­tam­me saa­vu­tim­me"

06.03.2022 20:05
Tilaajille
"Ylähuoneen" aamukahveilla puidaan Oulun asiat ja vähän muutakin – tavarataloa Oulussa pyörittäneelle Martti Mainiolle miesten kahviporukka on ollut tärkeä yhteisö jo vuosikymmenien ajan

"Y­lä­huo­neen" aa­mu­kah­veil­la puidaan Oulun asiat ja vähän muu­ta­kin – ta­va­ra­ta­loa Oulussa pyö­rit­tä­neel­le Martti Mai­niol­le miesten kah­vi­po­ruk­ka on ollut tärkeä yhteisö jo vuo­si­kym­me­nien ajan

05.03.2022 11:00 4
Tilaajille
Työhakemus somessa poiki mahdollisuuden, Teemu Isoketo antaa näyttöjä KeKi:lle try out -sopimuksella

Työ­ha­ke­mus somessa poiki mah­dol­li­suu­den, Teemu Isoketo antaa näyt­tö­jä Ke­Ki:l­le try out -so­pi­muk­sel­la

20.02.2022 18:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­lis­la­je­ja kuu­lui­si nähdä Ylen te­le­vi­sio­ka­na­vil­la

27.01.2022 03:30 1
Tilaajille
Superpesiksen ennätysmies Toni Kohonen lopettaa uransa ensi kauden jälkeen

Su­per­pe­sik­sen en­nä­tys­mies Toni Kohonen lo­pet­taa uransa ensi kauden jälkeen

08.01.2022 12:11 1
Pesäpallon häirintätapaus eteni Suekiin – Pesäpalloliitto aloitti kurinpitomenettelyn Petri Kaijansinkon kohdalla

Pe­sä­pal­lon häi­rin­tä­ta­paus eteni Suekiin – Pe­sä­pal­lo­liit­to aloitti ku­rin­pi­to­me­net­te­lyn Petri Kai­jan­sin­kon koh­dal­la

05.01.2022 11:48 2
Seksuaalisesta häirinnästä syytetty pesäpallovalmentaja Petri Kaijansinkko pyytää julkisesti anteeksi – "Toimin silloin väärin, hävettää ja kaduttaa"

Sek­suaa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä syy­tet­ty pe­sä­pal­lo­val­men­ta­ja Petri Kai­jan­sink­ko pyytää jul­ki­ses­ti an­teek­si – "Toimin silloin väärin, hä­vet­tää ja ka­dut­taa"

14.12.2021 12:21
Tilaajille
Kymmenen SM-kullan mies liittyy Kempeleen Kirin miesten valmennusryhmään – "Mielestäni KeKi on ollut nousussa oleva joukkue viime vuosina"

Kym­me­nen SM-kul­lan mies liittyy Kem­pe­leen Kirin miesten val­men­nus­ryh­mään – "Mie­les­tä­ni KeKi on ollut nou­sus­sa oleva joukkue viime vuo­si­na"

21.11.2021 16:25 5
Tilaajille
KeKi kiinnitti Onni Määtän kauteen 2023 asti – Superpesiksen siirtomarkkinat käyvät kuumina jo puolentoista vuoden päähän

KeKi kiin­nit­ti Onni Määtän kauteen 2023 asti – Su­per­pe­sik­sen siir­to­mark­ki­nat käyvät kuumina jo puo­len­tois­ta vuoden päähän

10.11.2021 16:31
Tilaajille
PattU saa velvoitteensa hoidettua – seuran mukaan superpesislisenssin ehdot täyttyvät

PattU saa vel­voit­teen­sa hoi­det­tua – seuran mukaan su­per­pe­sis­li­sens­sin ehdot täyt­ty­vät

29.10.2021 15:18
Tilaajille
Topi Kososen ura jatkuu Joensuussa: "Olen tosi innostunut ja jännittääkin melko kovasti"

Topi Kososen ura jatkuu Joen­suus­sa: "Olen tosi in­nos­tu­nut ja jän­nit­tää­kin melko ko­vas­ti"

29.10.2021 13:25 1
Tilaajille