Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Pesäpallo
Kuukausi
Lisäselvitykset auttoivat: Oulun Lippo sai lisenssin kaudelle 2023 – "Lisenssijärjestelmä pitää olla, ei se ole turha"

Li­sä­sel­vi­tyk­set aut­toi­vat: Oulun Lippo sai li­sens­sin kau­del­le 2023 – "Li­sens­si­jär­jes­tel­mä pitää olla, ei se ole turha"

29.11.2022 19:16 11
Tilaajille
Lipon taustayhtiö on tehnyt perintäyhtiön kanssa maksusuunnitelman rästeistään kaupungin suuntaan

Lipon taus­ta­yh­tiö on tehnyt pe­rin­tä­yh­tiön kanssa mak­su­suun­ni­tel­man räs­teis­tään kau­pun­gin suun­taan

18.11.2022 19:02 18
Tilaajille
Lipon taloustilanne herättää huolta – Oulun kaupunki on seuralta vailla vajaan 20 000 euron rästejä

Lipon ta­lous­ti­lan­ne he­rät­tää huolta – Oulun kau­pun­ki on seu­ral­ta vailla vajaan 20 000 euron rästejä

13.11.2022 18:32 45
Tilaajille
Mika Lähteenmäki ei kadu aikaansa Lipossa, vaikka se maksoi hänelle yli 100 000 euroa ja ystävyyssuhteita – "En arvannut, että Lipon historian varjo on Oulussa niin iso"

Mika Läh­teen­mä­ki ei kadu ai­kaan­sa Li­pos­sa, vaikka se maksoi hänelle yli 100 000 euroa ja ys­tä­vyys­suh­tei­ta – "En ar­van­nut, että Lipon his­to­rian varjo on Oulussa niin iso"

12.11.2022 08:00 23
Tilaajille
Superpesiksestä tuttu Laura Pohjola on nyt amerikkalaisessa tallissa sensaatiohevosen hoitaja – "Bulldog on ylivoimaisesti uljain kohtaamani eläin"

Su­per­pe­sik­ses­tä tuttu Laura Pohjola on nyt ame­rik­ka­lai­ses­sa tal­lis­sa sen­saa­tio­he­vo­sen hoitaja – "Bull­dog on yli­voi­mai­ses­ti uljain koh­taa­ma­ni eläin"

02.11.2022 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Täynnä virtaa takaisin Tyrnävän Tempauksen riveihin – Essi Kylli, 32, pyörsi lopettamispäätöksensä

Täynnä virtaa ta­kai­sin Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen ri­vei­hin – Essi Kylli, 32, pyörsi lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen­sä

31.10.2022 16:33 3
Tilaajille
Mielen tasapainon löytänyt Meriläinen tuli jäädäkseen Kempeleeseen – "Suomen mestaruus on tavoitteeni"

Mielen ta­sa­pai­non löy­tä­nyt Me­ri­läi­nen tuli jää­däk­seen Kem­pe­lee­seen – "Suomen mes­ta­ruus on ta­voit­tee­ni"

06.10.2022 19:39 3
Tilaajille
Kolminkertainen Vuoden pesäpalloilija Tuomas Jussila siirtyy Kempeleen Kiriin peräti viiden vuoden sopimuksella – "Alamme rakentaa elämää Ouluun"

Kol­min­ker­tai­nen Vuoden pe­sä­pal­loi­li­ja Tuomas Jussila siirtyy Kem­pe­leen Kiriin peräti viiden vuoden so­pi­muk­sel­la – "Alamme ra­ken­taa elämää Ouluun"

06.10.2022 18:29 8
Tilaajille
Tyrnävän Tempaus ja Oulunsalon Vasama kyllästyivät alakuloon ja aloittivat pesäpallossa laajamittaisen yhteistyön: "Yritämme vielä kerran"

Tyr­nä­vän Tempaus ja Ou­lun­sa­lon Vasama kyl­läs­tyi­vät ala­ku­loon ja aloit­ti­vat pe­sä­pal­los­sa laa­ja­mit­tai­sen yh­teis­työn: "Y­ri­täm­me vielä kerran"

05.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Oulunsalon kasvatit Ella Korpela ja Jutta Myllyniemi juhlivat Superpesiksen mestaruutta – "Emmeköhän me saunassa laula Oulunsalon maakuntalaulun"

Ou­lun­sa­lon kas­va­tit Ella Korpela ja Jutta Myl­ly­nie­mi juh­li­vat Su­per­pe­sik­sen mes­ta­ruut­ta – "Em­me­kö­hän me sau­nas­sa laula Ou­lun­sa­lon maa­kun­ta­lau­lun"

18.09.2022 19:16 5
Tilaajille
Vimpeli juhli miesten pesäpallomestaruutta lähes 3 900 katsojan edessä

Vimpeli juhli miesten pe­sä­pal­lo­mes­ta­ruut­ta lähes 3 900 kat­so­jan edessä

17.09.2022 18:02 7
Kommentti: Pienen kylän suuri mestaruus
Kolumni

Kom­ment­ti: Pienen kylän suuri mes­ta­ruus

17.09.2022 17:44 2
Tilaajille
Riku Tolonen Lipon viuhkamieheksi, oululaisilla kasassa 12 pelaajasopimusta ensi kaudelle – "Meillä on aito mahdollisuus luoda jotain poikkeuksellista"

Riku Tolonen Lipon viuh­ka­mie­hek­si, ou­lu­lai­sil­la kasassa 12 pe­laa­ja­so­pi­mus­ta ensi kau­del­le – "Meillä on aito mah­dol­li­suus luoda jotain poik­keuk­sel­lis­ta"

15.09.2022 20:16 26
Muhoksen Ponkilan pesäpallokentällä vedätettiin aikoinaan vastustajia ja tuomareita piilotetuilla palloilla – "Sieltä lensikin kenttää kohti kaksi palloa"

Mu­hok­sen Pon­ki­lan pe­sä­pal­lo­ken­täl­lä ve­dä­tet­tiin ai­koi­naan vas­tus­ta­jia ja tuo­ma­rei­ta pii­lo­te­tuil­la pal­loil­la – "Sieltä len­si­kin kenttää kohti kaksi palloa"

10.09.2022 17:05 12
Tilaajille
KeKi ei onnistunut heittämään kapuloita hallitsevan mestarin rattaisiin – samalla päättyi pelinjohtaja Teemu Körkön aikakausi kasvattajaseurassaan – "KeKi:stä on rakennettu pudotuspelijoukkue"

KeKi ei on­nis­tu­nut heit­tä­mään ka­pu­loi­ta hal­lit­se­van mes­ta­rin rat­tai­siin – samalla päättyi pe­lin­joh­ta­ja Teemu Körkön ai­ka­kau­si kas­vat­ta­ja­seu­ras­saan – "Ke­Ki:s­tä on ra­ken­net­tu pu­do­tus­pe­li­jouk­kue"

23.08.2022 21:11 3
Tilaajille
Oulun seudun miespesäpallossa kesän huipennus loppui lyhyeen
Kolumni

Oulun seudun mies­pe­sä­pal­los­sa kesän hui­pen­nus loppui lyhyeen

23.08.2022 19:59 6
Tilaajille
Naispesiksen absoluuttiset huiput kasvavat Oulun seudulla – mestaruuksia juhlitaan silti muualla

Nais­pe­sik­sen ab­so­luut­ti­set huiput kas­va­vat Oulun seu­dul­la – mes­ta­ruuk­sia juh­li­taan silti muualla

23.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Kiimingin Urheilijoiden kasvatti Siri Eskola hämmästyi lyötyään itsensä pesäpallohistoriaan – "En edes osannut ajatella asiaa siltä kantilta"

Kii­min­gin Ur­hei­li­joi­den kas­vat­ti Siri Eskola häm­mäs­tyi lyö­tyään itsensä pe­sä­pal­lo­his­to­riaan – "En edes osannut aja­tel­la asiaa siltä kan­til­ta"

22.08.2022 18:05
Tilaajille
Manse työnsi KeKi:n selän seinää vasten – "Tiedän, että meidän pelillinen katto on sisäpelin osalta korkeammalla"

Manse työnsi KeKi:n selän seinää vasten – "Tie­dän, että meidän pe­lil­li­nen katto on si­sä­pe­lin osalta kor­keam­mal­la"

21.08.2022 22:12 1
Tilaajille
Hamina murskasi jälleen Lipon unelman – "Jäi kyllä harmittamaan, kuinka itse vähän sössimme sen lopun"

Hamina murs­ka­si jälleen Lipon unelman – "Jäi kyllä har­mit­ta­maan, kuinka itse vähän sös­sim­me sen lopun"

21.08.2022 19:00 17
Tilaajille