IHMISET: Ra­nua­lai­nen Petri Tam­mi­nen menetti ka­la­ja­los­ta­mon­sa tu­li­pa­los­sa

SÄÄ: Epä­va­kai­nen sää jatkuu Oulun seu­dul­la – al­ku­vii­kos­ta saattaa sadella

Pesäpallo
Viimeisin tunti

Lippo pieksi palloa kohti Ky­rös­jär­ven rantaa – "Miten kaunis miljöö, jossa on joka puo­lel­la tilaa lä­pi­lyön­neil­le"

18:38
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Kes­ki-Pe­tä­jän syök­sy­kop­pi poh­jus­ti jy­my-yl­lä­tyk­sen – KeKi haki har­vi­nai­sen vie­ras­voi­ton Vim­pe­lis­tä

30.07.2021 21:43 2
Tilaajille
Viikko

KeKi tus­kai­li si­sä­pe­lin­sä kanssa, kolmen vuo­ro­pa­rin on­nis­tu­mi­set toivat pisteet – "Olemme pyr­ki­neet säi­lyt­tä­mään po­si­tii­vi­sen ilmeen"

29.07.2021 21:30
Tilaajille

16 juoksua ei riit­tä­nyt Lipolle voit­toon – "Olemme kui­ten­kin kaukana val­miis­ta"

28.07.2021 22:09 7
Tilaajille

Kaleva Live: Miesten Yk­kös­pe­sik­sen kär­ki­kamp­pai­lus­ta muo­dos­tui to­del­li­nen jän­ni­tys­näy­tel­mä – katso ottelun tal­len­ne

28.07.2021 21:04 7
Tilaajille

Yk­kös­pe­sik­sen kärkeen noussut Lippo saa tehdä täyden päi­vä­työn, kun sarjan kär­ki­kamp­pai­lus­sa vastaan asettuu Kannus – Kaleva näyttää ottelun suorana

28.07.2021 11:30 5

KeKi:n lyön­ti­ha­na meni tukkoon tär­keäs­sä ot­te­lus­sa – "Voit­to­juok­sun lyö­mi­seen oli saumat, mutta ei sitten lyöty"

27.07.2021 22:16 2
Tilaajille

Kem­pe­leen Kiri sai Tah­kol­ta op­pi­tun­nin – "Meillä on nuori jouk­kue, joka ym­mär­tää, että välillä tulee huo­no­ja­kin pelejä"

25.07.2021 18:55
Tilaajille

Lippo ral­lat­te­li ja takoi Laukaan Ur­hei­li­jat maan rakoon, mutta pe­lin­joh­ta­ja Markku Hylkilä ei pomp­pi­nut rie­mus­ta: "Vii­mei­nen si­sä­vuo­ro pois lukien pe­la­sim­me suoraan sa­not­tu­na aika sur­keas­ti"

24.07.2021 19:47
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Kol­mes­ta edel­li­ses­tä ot­te­lus­taan täydet pinnat ke­rän­neel­lä Lipolla oli mah­dol­li­suus nousta Yk­kös­pe­sik­sen kärkeen – katso Lip­po–­Lau­kaa -ot­te­lun tal­len­ne täältä

24.07.2021 15:30
Tilaajille

KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta – "Lyö­jät­kin tie­si­vät, että tänään pitää olla kova"

23.07.2021 21:45 3
Tilaajille

Lippo lähtee ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan Lau­kaa­ta vas­taan, Naisten ykkösen sar­ja­kär­ki ONS vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä – Kaleva näyttää lauan­tai­na mo­lem­mat ottelut suorina lä­he­tyk­si­nä

23.07.2021 17:00

Lipon seu­ra­po­mo vih­jai­lee muu­tok­sen tuulen pu­hal­ta­van ou­lu­lais­seu­ras­sa – "Uskon, että se on ou­lu­lai­sen pe­sä­pal­lon kan­nal­ta po­si­tii­vi­nen asia"

22.07.2021 19:00 13
Tilaajille

Kem­pe­leen Kirille täydet pisteet Vaasan jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­ta, Matti Kor­ho­nen pa­maut­ti pallon autojen sekaan – "Se oli ainoa lä­pi­lyön­nin paikka"

18.07.2021 21:42 2
Tilaajille

Loimaa on tiu­kas­ti Lipon ta­ka­tas­kus­sa, ou­lu­lai­set nap­pa­si­vat Rak­si­las­sa täydet pisteet – ­pe­lin­joh­ta­ja Markku Hylkilä ei ollut täysin tyy­ty­väi­nen omiensa ot­tei­siin

18.07.2021 21:05 1
Tilaajille

Kaleva Live klo 16.50: Lyön­ti­ke­leis­tä hur­mioi­tu­nut Lippo hi­moit­si lisää juok­su­ja, Rak­si­las­sa vastaan asettui Loimaa – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

18.07.2021 16:30 1
Tilaajille

59 juoksua kolmeen peliin, lyön­ti­ke­leis­tä vil­liin­ty­nyt Lippo saa Rak­si­laan vie­raak­seen Loimaan Pal­loi­li­jat – Kaleva näyttää ottelun se­los­tet­tu­na mo­ni­ka­me­ra­lä­he­tyk­se­nä

18.07.2021 11:00

KeKi:n vaikea vie­ras­reis­su päättyi nih­keään voit­toon – "Oli kyllä raskas vii­kon­lop­pu juosta, mutta pakko oli jaksaa vaan"

11.07.2021 22:07
Tilaajille

KeKi hyytyi Hy­vin­kään hir­mu­hel­tees­sä – Tahko nappasi nopean re­vans­sin kes­ki­vii­kol­ta

10.07.2021 21:53 1
Tilaajille

Ria Ojala jatkoi tyr­mää­vää ul­ko­pe­liään – Kem­pe­leen Kirin polt­ta­jan käsi kävi kuumana hel­le­sääs­sä

10.07.2021 21:41
Tilaajille