Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Pesäpallo
Viimeisin 4 tuntia
Edessä pohjoisen pesäpallon "El Clasico", Lippo ja KeKi iskevät Ouluhallissa yhteen uusien viuhkamiesten johdolla – "Ottelu on meille talvikauden kohokohta"

Edessä poh­joi­sen pe­sä­pal­lon "El Cla­si­co", Lippo ja KeKi iskevät Ou­lu­hal­lis­sa yhteen uusien viuh­ka­mies­ten joh­dol­la – "Ottelu on meille tal­vi­kau­den ko­ho­koh­ta"

12:00 2
Vanhemmat
Venla Ronkainen on 18-vuotias kärpästen napsija, joka pysäytti Kempeleen Kirin lukkariruletin: "Pelaajat vaihtuivat koko ajan"

Venla Ron­kai­nen on 18-vuo­tias kär­päs­ten nap­si­ja, joka py­säyt­ti Kem­pe­leen Kirin luk­ka­ri­ru­le­tin: "Pe­laa­jat vaih­tui­vat koko ajan"

07.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Kolme kertaa Vuoden lukkariksi valittu Janne Kivipelto heitti räpylän varastoon 32-vuotiaana ja muutti Ouluun – "Aika perhanan paljon pitää tapahtua, että pelaisin vielä"

Kolme kertaa Vuoden luk­ka­rik­si valittu Janne Ki­vi­pel­to heitti räpylän va­ras­toon 32-vuo­tiaa­na ja muutti Ouluun – "Aika per­ha­nan paljon pitää ta­pah­tua, että pe­lai­sin vielä"

20.02.2023 06:18
Tilaajille
Kempeleen Kiri aloitti alkulohkonsa halli-SM:ssä voitolla – lopputurnauspaikka ratkeaa ensi lauantaina Jymyä vastaan: "Kotiutusprosentti ratkaisee sen ottelun"

Kem­pe­leen Kiri aloitti al­ku­loh­kon­sa hal­li-SM:ssä voi­tol­la – lop­pu­tur­naus­paik­ka ratkeaa ensi lauan­tai­na Jymyä vas­taan: "Ko­tiu­tusp­ro­sent­ti rat­kai­see sen ot­te­lun"

19.02.2023 19:48 3
Tilaajille
Kaleva Live: Tyttöpesäpalloilun juhlapäivä huipentui näytösotteluun Ouluhallissa, Pohjois-Suomen tähdistöjoukkue kohtasi Lipon Naiset Siri Eskolan johdolla – katso tallenne ottelusta

Kaleva Live: Tyt­tö­pe­sä­pal­loi­lun juh­la­päi­vä hui­pen­tui näy­tös­ot­te­luun Ou­lu­hal­lis­sa, Poh­jois-Suo­men täh­dis­tö­jouk­kue kohtasi Lipon Naiset Siri Eskolan joh­dol­la – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta

04.02.2023 19:21 3
Tilaajille
Kaleva Liven viikonloppu: Lipon naiset haastavat vuoden naispesäpalloilijan tähdittämän Pohjois-Suomi All-Starsin – Terva-Malja GP kerää nuoret ja kokeneet pöytätennispelaajat saman pöydän ääreen

Kaleva Liven vii­kon­lop­pu: Lipon naiset haas­ta­vat vuoden nais­pe­sä­pal­loi­li­jan täh­dit­tä­män Poh­jois-Suo­mi All-Star­sin – Ter­va-Mal­ja GP kerää nuoret ja ko­ke­neet pöy­tä­ten­nis­pe­laa­jat saman pöydän ääreen

31.01.2023 14:00
Kempeleen Sarkkirannan urheilukeskukseen suunnitellaan mittavia uudistuksia – hintalappu kuusi miljoonaa euroa

Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan mit­ta­via uu­dis­tuk­sia – hin­ta­lap­pu kuusi mil­joo­naa euroa

16.01.2023 18:30 15
Tilaajille
Kempeleen Kirin Onni Määttä pelkäsi viime syksynä, että hänen urheilu-uransa on ohi, mutta nyt kuntoutuminen etenee hyvin – "Olin jonkinlaisessa sokkitilassa"

Kem­pe­leen Kirin Onni Määttä pelkäsi viime syk­sy­nä, että hänen ur­hei­lu-uran­sa on ohi, mutta nyt kun­tou­tu­mi­nen etenee hyvin – "Olin jon­kin­lai­ses­sa sok­ki­ti­las­sa"

16.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Annika ja Emilia Linna ovat oululaisia pesäpalloilijoita, mutta heidän joukkueensa on 500 kilometrin päässä – "Tilanne on outo ja uusi, mutta odotin, että sokki olisi ollut isompi"

Annika ja Emilia Linna ovat ou­lu­lai­sia pe­sä­pal­loi­li­joi­ta, mutta heidän jouk­kueen­sa on 500 ki­lo­met­rin päässä – "Ti­lan­ne on outo ja uusi, mutta odotin, että sokki olisi ollut isompi"

22.12.2022 06:50 3
Tilaajille
Lisäselvitykset auttoivat: Oulun Lippo sai lisenssin kaudelle 2023 – "Lisenssijärjestelmä pitää olla, ei se ole turha"

Li­sä­sel­vi­tyk­set aut­toi­vat: Oulun Lippo sai li­sens­sin kau­del­le 2023 – "Li­sens­si­jär­jes­tel­mä pitää olla, ei se ole turha"

29.11.2022 19:16 13
Tilaajille
Lipon taustayhtiö on tehnyt perintäyhtiön kanssa maksusuunnitelman rästeistään kaupungin suuntaan

Lipon taus­ta­yh­tiö on tehnyt pe­rin­tä­yh­tiön kanssa mak­su­suun­ni­tel­man räs­teis­tään kau­pun­gin suun­taan

18.11.2022 19:02 18
Tilaajille
Lipon taloustilanne herättää huolta – Oulun kaupunki on seuralta vailla vajaan 20 000 euron rästejä

Lipon ta­lous­ti­lan­ne he­rät­tää huolta – Oulun kau­pun­ki on seu­ral­ta vailla vajaan 20 000 euron rästejä

13.11.2022 18:32 45
Tilaajille
Mika Lähteenmäki ei kadu aikaansa Lipossa, vaikka se maksoi hänelle yli 100 000 euroa ja ystävyyssuhteita – "En arvannut, että Lipon historian varjo on Oulussa niin iso"

Mika Läh­teen­mä­ki ei kadu ai­kaan­sa Li­pos­sa, vaikka se maksoi hänelle yli 100 000 euroa ja ys­tä­vyys­suh­tei­ta – "En ar­van­nut, että Lipon his­to­rian varjo on Oulussa niin iso"

12.11.2022 08:00 23
Tilaajille
Superpesiksestä tuttu Laura Pohjola on nyt amerikkalaisessa tallissa sensaatiohevosen hoitaja – "Bulldog on ylivoimaisesti uljain kohtaamani eläin"

Su­per­pe­sik­ses­tä tuttu Laura Pohjola on nyt ame­rik­ka­lai­ses­sa tal­lis­sa sen­saa­tio­he­vo­sen hoitaja – "Bull­dog on yli­voi­mai­ses­ti uljain koh­taa­ma­ni eläin"

02.11.2022 13:00
Tilaajille
Täynnä virtaa takaisin Tyrnävän Tempauksen riveihin – Essi Kylli, 32, pyörsi lopettamispäätöksensä

Täynnä virtaa ta­kai­sin Tyr­nä­vän Tem­pauk­sen ri­vei­hin – Essi Kylli, 32, pyörsi lo­pet­ta­mis­pää­tök­sen­sä

31.10.2022 16:33 3
Tilaajille
Mielen tasapainon löytänyt Meriläinen tuli jäädäkseen Kempeleeseen – "Suomen mestaruus on tavoitteeni"

Mielen ta­sa­pai­non löy­tä­nyt Me­ri­läi­nen tuli jää­däk­seen Kem­pe­lee­seen – "Suomen mes­ta­ruus on ta­voit­tee­ni"

06.10.2022 19:39 3
Tilaajille
Kolminkertainen Vuoden pesäpalloilija Tuomas Jussila siirtyy Kempeleen Kiriin peräti viiden vuoden sopimuksella – "Alamme rakentaa elämää Ouluun"

Kol­min­ker­tai­nen Vuoden pe­sä­pal­loi­li­ja Tuomas Jussila siirtyy Kem­pe­leen Kiriin peräti viiden vuoden so­pi­muk­sel­la – "Alamme ra­ken­taa elämää Ouluun"

06.10.2022 18:29 8
Tilaajille
Tyrnävän Tempaus ja Oulunsalon Vasama kyllästyivät alakuloon ja aloittivat pesäpallossa laajamittaisen yhteistyön: "Yritämme vielä kerran"

Tyr­nä­vän Tempaus ja Ou­lun­sa­lon Vasama kyl­läs­tyi­vät ala­ku­loon ja aloit­ti­vat pe­sä­pal­los­sa laa­ja­mit­tai­sen yh­teis­työn: "Y­ri­täm­me vielä kerran"

05.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Oulunsalon kasvatit Ella Korpela ja Jutta Myllyniemi juhlivat Superpesiksen mestaruutta – "Emmeköhän me saunassa laula Oulunsalon maakuntalaulun"

Ou­lun­sa­lon kas­va­tit Ella Korpela ja Jutta Myl­ly­nie­mi juh­li­vat Su­per­pe­sik­sen mes­ta­ruut­ta – "Em­me­kö­hän me sau­nas­sa laula Ou­lun­sa­lon maa­kun­ta­lau­lun"

18.09.2022 19:16 5
Tilaajille