Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Mielenosoitukset
Helsingin poliisin mukaan presidentti ja ministereitä siirrettiin turvaan Elokapinan tieltä – Presidentti Niinistö kertoo HS:lle kulkeneensa samaa reittiä kuin aina

Hel­sin­gin po­lii­sin mukaan pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­rei­tä siir­ret­tiin turvaan Elo­ka­pi­nan tieltä – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kertoo HS:lle kul­ke­neen­sa samaa reittiä kuin aina

09.10.2021 20:25 12
Tilaajille
Elokapinan mielenilmaus katkaisi Pitkänsillan liikenteen Helsingissä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus kat­kai­si Pit­kän­sil­lan lii­ken­teen Hel­sin­gis­sä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä

06.10.2021 23:02 4
Ilmastomielenosoittajien sumuttaminen siirtyy syyteharkintaan – kuutta poliisia epäillään pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jien su­mut­ta­mi­nen siirtyy syy­te­har­kin­taan – kuutta po­lii­sia epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

01.10.2021 10:40 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nat­si­lip­pu­jen esit­te­ly it­se­näi­syys­juh­las­sa oli ta­hal­li­nen pro­vo­kaa­tio

03.09.2021 06:00 14
Tilaajille
Oulussa järjestetään lauantaina rasismin vastainen mielenosoitus – järjestäjien mukaan taustalla Mannerheiminpuiston henkirikos

Oulussa jär­jes­te­tään lauan­tai­na ra­sis­min vas­tai­nen mie­len­osoi­tus – jär­jes­tä­jien mukaan taus­tal­la Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kos

21.07.2021 08:29 2
Populistit halventavat oikeusvaltiota – Suomessa Elokapinan tavoite on toisille ylevä, toisille väkivaltaista aktivismia
Kolumni

Po­pu­lis­tit hal­ven­ta­vat oi­keus­val­tio­ta – Suo­mes­sa Elo­ka­pi­nan tavoite on toi­sil­le ylevä, toi­sil­le vä­ki­val­tais­ta ak­ti­vis­mia

27.06.2021 12:00 9
Tilaajille
Elokapina osoitti mieltä Oulun keskustassa – "Vaadimme hallitukselta järeitä muutostoimia maamme metsäpolitiikkaan"

Elo­ka­pi­na osoitti mieltä Oulun kes­kus­tas­sa – "Vaa­dim­me hal­li­tuk­sel­ta järeitä muu­tos­toi­mia maamme met­sä­po­li­tiik­kaan"

23.06.2021 18:45 56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­nan vaa­ti­muk­set ovat järeitä

23.06.2021 05:30 1
Tilaajille
Elokapinan mielenosoitus eduskuntatalon edustalla päättyi poliisin tyhjennettyä kadun – Yle: mielenosoituksesta pidätetty yli sata henkilöä

Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tus edus­kun­ta­ta­lon edus­tal­la päättyi po­lii­sin tyh­jen­net­tyä kadun – Yle: mie­len­osoi­tuk­ses­ta pi­dä­tet­ty yli sata hen­ki­löä

20.06.2021 22:01 20
Elokapinan mielenilmaus siirtyi rauhallisempaan paikkaan Helsingissä, päätyi kompromissiin virkavallan kanssa

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus siirtyi rau­hal­li­sem­paan paik­kaan Hel­sin­gis­sä, päätyi komp­ro­mis­siin vir­ka­val­lan kanssa

19.06.2021 09:52 14
Rotuaarilla osoitettiin mieltä "vapauden puolesta", poliisin mukaan mielenilmaus sujui rauhallisesti

Ro­tuaa­ril­la osoi­tet­tiin mieltä "va­pau­den puo­les­ta", po­lii­sin mukaan mie­len­il­maus sujui rau­hal­li­ses­ti

25.04.2021 16:16 51
Helsingissä järjestettiin koronarajoituksia vastustava mielenosoituskulkue poliisin tietämättä – osallistujia 200–300

Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­va mie­len­osoi­tus­kul­kue po­lii­sin tie­tä­mät­tä – osal­lis­tu­jia 200–300

18.04.2021 17:07 9
Minneapolisissa osoitettiin liikkumiskiellosta huolimatta jälleen mieltä mustan miehen kuoleman vuoksi

Min­nea­po­li­sis­sa osoi­tet­tiin liik­ku­mis­kiel­los­ta huo­li­mat­ta jälleen mieltä mustan miehen kuo­le­man vuoksi

13.04.2021 10:41 1
Poliisin pidätystilanteessa ampuma musta mies kuoli Minneapolisin lähellä – mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa

Po­lii­sin pi­dä­tys­ti­lan­tees­sa ampuma musta mies kuoli Min­nea­po­li­sin lähellä – mie­len­osoit­ta­jat ottivat yhteen po­lii­sin kanssa

12.04.2021 10:24 10
Eilisistä koronarajoituksia vastustavista mielenosoituksista tehty rikosilmoitus

Ei­li­sis­tä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­vis­ta mie­len­osoi­tuk­sis­ta tehty ri­kos­il­moi­tus

21.03.2021 14:27 12
Yksi otettu kiinni koronarajoituksia vastustavassa mielenosoituksessa Helsingissä – paikalla noin 400 ihmistä

Yksi otettu kiinni ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia vas­tus­ta­vas­sa mie­len­osoi­tuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä – pai­kal­la noin 400 ihmistä

20.03.2021 15:29 16
Rotuaarilla järjestettiin koronamielenosoitus, yksilöille vaadittiin vapautta suositusten noudattamisessa – "Mielenosoittajien toiminnassa ei ollut huomauttamista"

Ro­tuaa­ril­la jär­jes­tet­tiin ko­ro­na­mie­le­no­soi­tus, yk­si­löil­le vaa­dit­tiin va­paut­ta suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa – "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­nas­sa ei ollut huo­maut­ta­mis­ta"

14.02.2021 18:03 18
Tilaajille
Venäjän kaupungeissa pidätetty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena peräkkäisenä viikonloppuna Aleksei Navalnyin vapauttamista ja loppua korruptiolle

Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty jo lähes 2 300 ihmistä – väki vaatii jo toisena pe­räk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Aleksei Na­val­nyin va­paut­ta­mis­ta ja loppua kor­rup­tiol­le

31.01.2021 15:24 12
Mielenosoitusten poliisiväkivallan jälkipyykki jatkuu Venäjällä

Mie­len­osoi­tus­ten po­lii­si­vä­ki­val­lan jäl­ki­pyyk­ki jatkuu Ve­nä­jäl­lä

26.01.2021 22:41 6
Niinistö: Tilanne Venäjällä on vakava – EU:n sovittava yhteisestä linjasta

Nii­nis­tö: Tilanne Ve­nä­jäl­lä on vakava – EU:n so­vit­ta­va yh­tei­ses­tä lin­jas­ta

23.01.2021 23:03 25