Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Mielenosoitukset
Viimeisin 24 tuntia
Iranilaiset osoittivat mieltä naisten puolesta Oulussa – väkeä kokoontui Toripolliisi-patsaan ympärille

Ira­ni­lai­set osoit­ti­vat mieltä naisten puo­les­ta Oulussa – väkeä ko­koon­tui To­ri­pol­lii­si-pat­saan ym­pä­ril­le

24.09.2022 20:55 7
Tilaajille
Kuukausi
Tiukempaa suojelua vaativa metsämarssi sujui Oulussa rauhallisesti – katso kuvat

Tiu­kem­paa suo­je­lua vaativa met­sä­mars­si sujui Oulussa rau­hal­li­ses­ti – katso kuvat

24.09.2022 17:32 28
Tilaajille
Greenpeacen mielenilmaus Torniossa on päättynyt – järjestö oli estänyt kaasutankkerin rantautumisen

Green­pea­cen mie­len­il­maus Tor­nios­sa on päät­ty­nyt – jär­jes­tö oli estänyt kaa­su­tank­ke­rin ran­tau­tu­mi­sen

17.09.2022 21:11 13
"Tilanne on vakaa", kuvaa poliisi – Greenpeacen mielenosoitus jatkuu Torniossa yhä, aktivistit estivät kaasutankkerin rantautumisen

"Ti­lan­ne on vakaa", kuvaa poliisi – Green­pea­cen mie­len­osoi­tus jatkuu Tor­nios­sa yhä, ak­ti­vis­tit estivät kaa­su­tank­ke­rin ran­tau­tu­mi­sen

17.09.2022 17:25 13
Tilaajille
Greenpeace estää venäläisen nesteytetyn maakaasun purkamisen Röyttän satamassa Torniossa – mielenosoittajat tulivat satama-alueelle todennäköisesti mereltä

Green­pea­ce estää ve­nä­läi­sen nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun pur­ka­mi­sen Röyttän sa­ta­mas­sa Tor­nios­sa – mie­len­osoit­ta­jat tulivat sa­ta­ma-alueel­le to­den­nä­köi­ses­ti mereltä

17.09.2022 11:56 38
Tilaajille
Vanhemmat
Seitsemälle poliisille syytteet Elokapinan mielenosoituksesta, jossa mielenosoittajiin käytettiin kaasusumutetta

Seit­se­mäl­le po­lii­sil­le syyt­teet Elo­ka­pi­nan mie­le­no­soi­tuk­ses­ta, jossa mie­len­osoit­ta­jiin käy­tet­tiin kaa­su­su­mu­tet­ta

03.06.2022 14:25
Seitsemälle poliisille syytteet Elokapinan mielenosoituksesta, jossa mielenosoittajiin käytettiin kaasusumutetta

Seit­se­mäl­le po­lii­sil­le syyt­teet Elo­ka­pi­nan mie­le­no­soi­tuk­ses­ta, jossa mie­len­osoit­ta­jiin käy­tet­tiin kaa­su­su­mu­tet­ta

03.06.2022 13:48 6
Oulussa noin 50 henkilöä osallistui Ukrainaa tukevaan mielenosoitukseen

Oulussa noin 50 hen­ki­löä osal­lis­tui Uk­rai­naa tu­ke­vaan mie­len­osoi­tuk­seen

22.05.2022 17:11 8
Mielenosoituksessa ihminen rohkaistuu ja se näkyy sanoina ja tekoina – lopulta suurina
Essee

Mie­len­osoi­tuk­ses­sa ihminen roh­kais­tuu ja se näkyy sanoina ja tekoina – lopulta suurina

06.03.2022 09:00
Tilaajille
"Sota koputti rauhalliseen oveeni", sanoi Oulussa asuva ukrainalainen Anastasiya Kakhovska ja kertoi, mitä Ukrainassa hänen kuulemansa mukaan nyt tapahtuu

"Sota koputti rau­hal­li­seen ovee­ni", sanoi Oulussa asuva uk­rai­na­lai­nen Anas­ta­siya Kak­hovs­ka ja kertoi, mitä Uk­rai­nas­sa hänen kuu­le­man­sa mukaan nyt ta­pah­tuu

27.02.2022 17:38 11
Tilaajille
"Venäjä ulos, Putin alas!" – Ukrainaa tukevissa mielenosoituksissa Helsingissä yhteensä ainakin 10 000 osallistujaa, myös Oulussa mielenilmaus

"Venäjä ulos, Putin alas!" – Uk­rai­naa tu­ke­vis­sa mie­len­osoi­tuk­sis­sa Hel­sin­gis­sä yh­teen­sä ainakin 10 000 osal­lis­tu­jaa, myös Oulussa mie­len­il­maus

26.02.2022 17:05 8
Ukrainan sodan vastaiseen mielenosoitukseen osallistunut arviolta 1 500 ihmistä Helsingissä – Oulussakin järjestettiin mielenosoitus, kaupungit valaisevat kohteita Ukrainan värein

Uk­rai­nan sodan vas­tai­seen mie­len­osoi­tuk­seen osal­lis­tu­nut ar­viol­ta 1 500 ihmistä Hel­sin­gis­sä – Ou­lus­sa­kin jär­jes­tet­tiin mie­le­no­soi­tus, kau­pun­git va­lai­se­vat koh­tei­ta Uk­rai­nan värein

24.02.2022 19:41 5
Mielenilmaus voi ruuhkauttaa Oulun keskustan perjantaina – poliisi turvaa yleistä järjestystä

Mie­len­il­maus voi ruuh­kaut­taa Oulun kes­kus­tan per­jan­tai­na – poliisi turvaa yleistä jär­jes­tys­tä

17.02.2022 15:04 43
Jutun takaa: Toimittajien työn häirintä uhkaa ihmisten oikeutta tiedonsaantiin

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien työn häi­rin­tä uhkaa ih­mis­ten oi­keut­ta tie­don­saan­tiin

12.02.2022 18:00 6
Tilaajille
Kun protestista tulee karnevaali, todelliseen muutokseen ei oikeastaan edes uskota
Kolumni

Kun pro­tes­tis­ta tulee kar­ne­vaa­li, to­del­li­seen muu­tok­seen ei oi­keas­taan edes uskota

12.02.2022 06:00 8
Tilaajille
Convoy-mielenosoitus sunnuntaina hyvin rauhallinen – Kansalaistorilla oli muutamia kymmeniä ihmisiä

Con­voy-mie­le­no­soi­tus sun­nun­tai­na hyvin rau­hal­li­nen – Kan­sa­lais­to­ril­la oli muu­ta­mia kym­me­niä ihmisiä

06.02.2022 23:40
Poliisi määräsi Convoy-mielenosoituksen päättymään neuvoteltuaan järjestäjän kanssa – poliiseja kohti on ammuttu ilotulitteita

Poliisi määräsi Con­voy-mie­le­no­soi­tuk­sen päät­ty­mään neu­vo­tel­tuaan jär­jes­tä­jän kanssa – po­lii­se­ja kohti on ammuttu ilo­tu­lit­tei­ta

05.02.2022 23:18 43
Poliisi otti 55 ihmistä kiinni yölle venyneessä Convoy-mielenosoituksessa – kymmeniä Mannerheimintielle pysäköityjä ajoneuvoja hinattiin pois

Poliisi otti 55 ihmistä kiinni yölle ve­ny­nees­sä Con­voy-mie­le­no­soi­tuk­ses­sa – kym­me­niä Man­ner­hei­min­tiel­le py­sä­köi­ty­jä ajo­neu­vo­ja hi­nat­tiin pois

05.02.2022 08:27 39
Poliisi aloitti Helsingin Mannerheimintielle pysäköityjen autojen hinaamisen – mielenosoittajat katkaisivat liikenteen Convoy-mielenosoituksen alettua

Poliisi aloitti Hel­sin­gin Man­ner­hei­min­tiel­le py­sä­köi­ty­jen autojen hi­naa­mi­sen – mie­len­osoit­ta­jat kat­kai­si­vat lii­ken­teen Con­voy-mie­le­no­soi­tuk­sen alettua

05.02.2022 00:02 1