Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulu
Viimeisin 12 tuntia
Vesa Ranta tallensi kauniiden maisemakuvien sijaan sulavia jäätiköitä ja turismin varjopuolia – "Poden ilmastoahdistusta varsinkin oman tyttäreni kautta"

Vesa Ranta tal­len­si kau­nii­den mai­se­ma­ku­vien sijaan sulavia jää­ti­köi­tä ja tu­ris­min var­jo­puo­lia – "­Po­den il­mas­to­ah­dis­tus­ta var­sin­kin oman tyt­tä­re­ni kautta"

17:30 1
Elokuvassa maa järisee pahaenteisesti Kiirunassa ja oululainen tutkija Tapio Soukka tietää, että siellä oikeastikin kallio romahtaa koko ajan

Elo­ku­vas­sa maa järisee pa­ha­en­tei­ses­ti Kii­ru­nas­sa ja ou­lu­lai­nen tutkija Tapio Soukka tietää, että siellä oi­keas­ti­kin kallio ro­mah­taa koko ajan

16:45
Tilaajille
Näin Oulun on tarkoitus käyttää 650 miljoonaa euroa: Uusitaan Raksilan uimahalli, remontoidaan Luuppi ja rakennetaan Jääkärinkankaalle uusi monitoimitalo

Näin Oulun on tar­koi­tus käyttää 650 mil­joo­naa euroa: Uu­si­taan Rak­si­lan ui­ma­hal­li, re­mon­toi­daan Luuppi ja ra­ken­ne­taan Jää­kä­rin­kan­kaal­le uusi mo­ni­toi­mi­ta­lo

16:51 48
Tilaajille
Viidenkympin velkaa perittiin yöllä teräasein Oulussa – mies ja nainen passitettiin vankilaan törkeästä ryöstöstä

Vii­den­kym­pin velkaa pe­rit­tiin yöllä te­rä­asein Oulussa – mies ja nainen pas­si­tet­tiin van­ki­laan tör­keäs­tä ryös­tös­tä

15:57
Tilaajille
Oululainen Antell osti keravalaisen lounasravintolan

Ou­lu­lai­nen Antell osti ke­ra­va­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan

15:52
Riku Nieminen näyttelee Spedeä, vaikka ei ole katsonut yhtään hänen elokuvaansa – Ohjaajallekin huumori-ikonista ennestään tuttuja olivat vain Speden spelit

Riku Nie­mi­nen näyt­te­lee Spedeä, vaikka ei ole kat­so­nut yhtään hänen elo­ku­vaan­sa – Oh­jaa­jal­le­kin huu­mo­ri-iko­nis­ta en­nes­tään tuttuja olivat vain Speden spelit

15:01 1
Tilaajille
Hiirosen henkirikoksesta syytetyn naisen mielestä hänestä yritetään tehdä yksin syntipukkia: "Väitetään, että minä olen joku mafioso, joka määrää mitä tapahtuu"

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­te­tyn naisen mie­les­tä hänestä yri­te­tään tehdä yksin syn­ti­puk­kia: "Väi­te­tään, että minä olen joku ma­fio­so, joka määrää mitä ta­pah­tuu"

19:57
Tilaajille
Metsäkeskus käynnistää koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut – myös Pohjois-Suomen toimipisteet asialistalla

Met­sä­kes­kus käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut – myös Poh­jois-Suo­men toi­mi­pis­teet asia­lis­tal­la

13:54 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kuusamontiellä matkailuauton ja henkilöauton nokkakolari, neljä toimitettu hoitoon

Kuu­sa­mon­tiel­lä mat­kai­lu­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri, neljä toi­mi­tet­tu hoitoon

15:13 8
Oululaisyhtye Blind Channel paljastaa seuraavan albuminsa nimen – Yhdysvaltojen kiertue alkaa tänä perjantaina

Ou­lu­lais­yh­tye Blind Channel pal­jas­taa seu­raa­van al­bu­min­sa nimen – Yh­dys­val­to­jen kiertue alkaa tänä per­jan­tai­na

12:36 1
Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Oulussa hoitajille maksetut ylimääräiset palkat jättää perimättä – Oliko oikein, ettei lääkärien tarvinnut maksaa takaisin?

Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Oulussa hoi­ta­jil­le mak­se­tut yli­mää­räi­set palkat jättää pe­ri­mät­tä – Oliko oikein, ettei lää­kä­rien tar­vin­nut maksaa ta­kai­sin?

12:30 51
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä julkisti ensimmäisen talousarvioesityksensä – Oulu investoi ennätykselliset 650 miljoonaa euroa tulevaisuuden rakentamiseen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä jul­kis­ti en­sim­mäi­sen ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä – Oulu in­ves­toi en­nä­tyk­sel­li­set 650 mil­joo­naa euroa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen

11:49 31
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä julkistaa talousarvioesityksensä vuodelle 2024 – seuraa livelähetystä täältä

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä jul­kis­taa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä vuo­del­le 2024 – ­seu­raa li­ve­lä­he­tys­tä täältä

09:13
Syksyn koronarokotukset annetaan Oulussa influenssarokotusten yhteydessä – katso tästä kenelle uutta varianttirokotetta suositellaan

Syksyn ko­ro­na­ro­ko­tuk­set an­ne­taan Oulussa inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä – katso tästä kenelle uutta va­riant­ti­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan

06:10 13
Oulun teatteri käytti 30 000 euroa brändinsä uudistamiseen ja sai logon, joka tutkijan mielestä näyttää lunnasvaatimukselta

Oulun teat­te­ri käytti 30 000 euroa brän­din­sä uu­dis­ta­mi­seen ja sai logon, joka tut­ki­jan mie­les­tä näyttää lun­nas­vaa­ti­muk­sel­ta

13:44 68
Tilaajille
Pohde maksoi Oulussa hoitajille liikaa palkkoja – Nyt ne peritään takaisin

Pohde maksoi Oulussa hoi­ta­jil­le liikaa palk­ko­ja – Nyt ne pe­ri­tään ta­kai­sin

06:00 132
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Oulun teatterin uusi ravintola nimettiin pitkäaikaisen näyttelijän mukaan – Aulis avautuu lokakuussa

Oulun teat­te­rin uusi ra­vin­to­la ni­met­tiin pit­kä­ai­kai­sen näyt­te­li­jän mukaan – Aulis avautuu lo­ka­kuus­sa

27.09.2023 00:15 6
Pikkusisko sivalsi voittolyönnin ja isosisko valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi – Annika ja Emilia Linna palaavat pian Porista Ouluun tuoreina Suomen mestareina

Pik­ku­sis­ko sivalsi voit­to­lyön­nin ja iso­sis­ko va­lit­tiin pu­do­tus­pe­lien ar­vok­kaim­mak­si pe­laa­jak­si – Annika ja Emilia Linna pa­laa­vat pian Porista Ouluun tuo­rei­na Suomen mes­ta­rei­na

26.09.2023 19:00 4
Tilaajille
Uusista asunnoista tulee niukkuutta ensi vuonna ja se nostaa asumisen hintaa – Rakennusteollisuuden mukaan lapsiperheet ja ensiasunnon ostajat kärsivät eniten

Uusista asun­nois­ta tulee niuk­kuut­ta ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den mukaan lap­si­per­heet ja en­si­asun­non ostajat kär­si­vät eniten

26.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Kysäisimme: Onko Raatin kaatuneen poppelin ympärille vielä tulossa pöytäryhmää?

Ky­säi­sim­me: Onko Raatin kaa­tu­neen pop­pe­lin ym­pä­ril­le vielä tulossa pöy­tä­ryh­mää?

26.09.2023 16:10 5