Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Oulu
Viimeisin tunti
Bensan keskihinta laski Suomessa viime viikolla alle kahteen euroon, diesel yhä selvästi kalliimpaa

Bensan kes­ki­hin­ta laski Suo­mes­sa viime vii­kol­la alle kahteen euroon, diesel yhä sel­väs­ti kal­liim­paa

12:18
Useat kaukalot ja luistelukentät avoinna Oulun alueella, lisää jäädytetään parhaillaan

Useat kau­ka­lot ja luis­te­lu­ken­tät avoinna Oulun alueel­la, lisää jää­dy­te­tään par­hail­laan

11:44
Viimeisin 12 tuntia
Pohteen henkilöstölle tuleva etuseteli suurempi kuin Oulussa  – Hyvinvointialueen työntekijöille tarjolla myös kovasti toivottu polkupyöräetu

Pohteen hen­ki­lös­töl­le tuleva etu­se­te­li suu­rem­pi kuin Oulussa – Hy­vin­voin­ti­alueen työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la myös kovasti toi­vot­tu pol­ku­pyö­rä­etu

07:00 8
Tilaajille
Sähköt katkesivat Kiimingissä  – "Todennäköisesti märkä lumi rikkoi sähköpylvään"

Sähköt kat­ke­si­vat Kii­min­gis­sä – "To­den­nä­köi­ses­ti märkä lumi rikkoi säh­kö­pyl­vään"

09:38 6
Pelastusoperaatio korkeassa kerrostalossa Tuirassa: Savuavan huoneiston asukas ei herännyt koputteluun

Pe­las­tus­ope­raa­tio kor­keas­sa ker­ros­ta­los­sa Tui­ras­sa: Sa­vua­van huo­neis­ton asukas ei he­rän­nyt ko­put­te­luun

06:37 3
Ruskotunturilla lasketellaan jo täyttä häkää – Köykkyrissä odotellaan vielä lunta ja pakkasia

Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

06:10
Viimeisin 24 tuntia
Kynttilästä alkanut tulipalo aiheutti savuvahinkoja kerrostalossa Oulun Heinäpäässä

Kynt­ti­läs­tä alkanut tu­li­pa­lo ai­heut­ti sa­vu­va­hin­ko­ja ker­ros­ta­los­sa Oulun Hei­nä­pääs­sä

06.12.2022 22:27 3
Tytti Tuppurainen saapui maanantai-iltana Münchenistä, juhlii nyt 10-vuotishääpäiväänsä Linnassa

Tytti Tup­pu­rai­nen saapui maa­nan­tai-il­ta­na Münc­he­nis­tä, juhlii nyt 10-vuo­tis­hää­päi­vään­sä Lin­nas­sa

06.12.2022 22:01
Tilaajille
Alma Lehmuskallio tiesi heti, kenen luomukseen haluaa Linnaan pukeutua – edustaa ylpeänä Oulun teatteria: "Meillä on hieno meininki"

Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa Linnaan pu­keu­tua – edustaa ylpeänä Oulun teat­te­ria: "Meillä on hieno mei­nin­ki"

06.12.2022 21:26 15
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Vedessä näkynyt epämääräinen mytty aiheutti pelastustehtävän Oulun Hietasaaressa – ihmisen sijaan vedestä paljastuikin merimerkki

Vedessä näkynyt epä­mää­räi­nen mytty ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän Oulun Hie­ta­saa­res­sa – ih­mi­sen sijaan vedestä pal­jas­tui­kin me­ri­merk­ki

06.12.2022 11:20 5
Värjötelläänkö teillä kylmässä ja käydään nopeasti viileässä suihkussa? Vai nautiskellaanko edelleen halvasta sähköstä? – Vastaa Kalevan suureen sähkönsäästökyselyyn

Vär­jö­tel­lään­kö teillä kyl­mäs­sä ja käydään no­peas­ti vii­leäs­sä suih­kus­sa? Vai nau­tis­kel­laan­ko edel­leen hal­vas­ta säh­kös­tä? – Vastaa Kalevan suureen säh­kön­sääs­tö­ky­se­lyyn

10:10 64
Liminkaan juuri muuttanut Iikka Kivi joutui luopumaan taiteilijaidentiteetistään, kun keikat loppuivat kuin seinään – Lue tästä, minkälaisia elämänmuutoksia korona aiheutti Kalevan lukijoille

Li­min­kaan juuri muut­ta­nut Iikka Kivi joutui luo­pu­maan tai­tei­li­jai­den­ti­tee­tis­tään, kun keikat lop­pui­vat kuin seinään – Lue tästä, min­kä­lai­sia elä­män­muu­tok­sia korona ai­heut­ti Kalevan lu­ki­joil­le

06.12.2022 09:00 6
Tilaajille
Ukrainalaisäidit kertovat, kuinka pakenivat lapsineen pommisuojista turvaan Ouluun: "Minulla oli vain reppu selässäni, kun lopulta onnistuimme pääsemään pois"

Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat lap­si­neen pom­mi­suo­jis­ta turvaan Ouluun: "Mi­nul­la oli vain reppu se­läs­sä­ni, kun lopulta on­nis­tuim­me pää­se­mään pois"

06.12.2022 08:00 12
Tilaajille
Kahden polven musisointia – Haukiputaan Länsituulen koulun 60 kolmasluokkalaista laulaa joulua yhdessä mieskuoron kanssa

Kahden polven mu­si­soin­tia – Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len koulun 60 kol­mas­luok­ka­lais­ta laulaa joulua yhdessä mies­kuo­ron kanssa

06.12.2022 07:00 1
Tilaajille
"Nyt syttyy valot tuhannet" – on joululaulujen aika!

"Nyt syttyy valot tu­han­net" – on jou­lu­lau­lu­jen aika!

06.12.2022 07:00
Tilaajille
Oululaiset Elviira ja Viljami pääsevät juhlimaan itsenäisyyttä Säätytalolle pääministerin kanssa – "Toivon, että siellä olisi hyviä herkkuja ja että olisi kivaa"

Ou­lu­lai­set Elviira ja Viljami pää­se­vät juh­li­maan it­se­näi­syyt­tä Sää­ty­ta­lol­le pää­mi­nis­te­rin kanssa – "Toi­von, että siellä olisi hyviä herk­ku­ja ja että olisi kivaa"

06.12.2022 06:08
Oulun satama nousemassa Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkolle – oululaisministeri Tuppurainen: "Pohjoisen rooli Suomen huoltovarmuudessa ja yhteyksissä länteen korostuu"

Oulun satama nou­se­mas­sa Eu­roo­pan laa­jui­sen lii­ken­ne­ver­kon ydin­ver­kol­le – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: "Poh­joi­sen rooli Suomen huol­to­var­muu­des­sa ja yh­teyk­sis­sä länteen ko­ros­tuu"

05.12.2022 19:10 25
Raatissa komeileva poppeliveistos kärsi oman elämänsä metsurin tihutyöstä: "En uskonut, että tämmöistä kävisi"

Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä: "En us­ko­nut, että täm­möis­tä kävisi"

05.12.2022 19:10 42
Tilaajille
Jesse-koira oli kadoksissa pakkasessa viikon ajan – Tapaus nosti esiin ongelman Pohjois-Suomessa: etsijäkoirista on pula

Jes­se-koi­ra oli ka­dok­sis­sa pak­ka­ses­sa viikon ajan – Tapaus nosti esiin on­gel­man Poh­jois-Suo­mes­sa: et­si­jä­koi­ris­ta on pula

05.12.2022 16:21 6
Tilaajille
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – Poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

05.12.2022 15:37 3