Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Oulu
Viimeisin 4 tuntia
Kun lohta riitti puntarin mitan yli ja uiton häntä ehti jokisuulle – Janne Körkkö ja Virpi Koskela tallensivat palan Iijokivarren muistoja

Kun lohta riitti pun­ta­rin mitan yli ja uiton häntä ehti jo­ki­suul­le – Janne Körkkö ja Virpi Koskela tal­len­si­vat palan Ii­jo­ki­var­ren muis­to­ja

15:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Nallikarin uimakielto pysyy voimassa – torstain mittauksissa havaittiin hieman raja-arvoja enemmän enterokokkibakteereja

Nal­li­ka­rin ui­ma­kiel­to pysyy voi­mas­sa – tors­tain mit­tauk­sis­sa ha­vait­tiin hieman ra­ja-ar­vo­ja enemmän en­te­ro­kok­ki­bak­tee­re­ja

14:12 3
Auto syttyi tuleen moottoritiellä Haukiputaalla

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la

11:34
Poliisi otti kiinni polkupyörä- ja skootterivarkaat Oulussa perjantai-iltana

Poliisi otti kiinni pol­ku­pyö­rä- ja skoot­te­ri­var­kaat Oulussa per­jan­tai-il­ta­na

08:47
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­kel­lus­ve­ne Oulun kaup­pa­to­rin ran­nas­sa

05:45 1
Tilaajille
Tyhjältä vaikuttanut vene aiheutti hälytyksen Kiikelin edustalle

Tyh­jäl­tä vai­kut­ta­nut vene ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Kii­ke­lin edus­tal­le

01.07.2022 23:29 6
Oulun torilla on tunnelmaa – moni lomansa perjantaina aloittanut iloitsee helteistä, kun taas torilla töissä olevat odottavat jo viileämpiä kelejä

Oulun torilla on tun­nel­maa – moni lomansa per­jan­tai­na aloit­ta­nut iloit­see hel­teis­tä, kun taas torilla töissä olevat odot­ta­vat jo vii­leäm­piä kelejä

01.07.2022 20:30 12
Tilaajille
"Suviseurat ovat tärkeintä ravintoa uskolle", sanovat oululaiset seuravieraat Päivi ja Veli Tuomivaara

"Su­vi­seu­rat ovat tär­kein­tä ra­vin­toa us­kol­le", sanovat ou­lu­lai­set seu­ra­vie­raat Päivi ja Veli Tuo­mi­vaa­ra

01.07.2022 19:12 12
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Iik!  Ampiainen pääsi yllättämään kesken rippikuvauksen Oulussa – Kalevan kesäkuun lukijakuvaan tallentui hauska tilanne

Iik! Am­piai­nen pääsi yl­lät­tä­mään kesken rip­pi­ku­vauk­sen Oulussa – Kalevan ke­sä­kuun lu­ki­ja­ku­vaan tal­len­tui hauska tilanne

01.07.2022 15:56 10
Tilaajille
Oulun yliopisto keräsi lahjoituksia 5,2 miljoonaa euroa, josta yli puolet kohdennettu tekniikan alalle

Oulun yli­opis­to keräsi lah­joi­tuk­sia 5,2 mil­joo­naa euroa, josta yli puolet koh­den­net­tu tek­nii­kan alalle

01.07.2022 15:13 2
Auta luonnon eläimiä helteessä ja poista vaaranpaikat kotipihaltasi – trimmerit ja robottileikkurit ovat monen turma myös Oulun seudulla

Auta luonnon eläimiä hel­tees­sä ja poista vaa­ran­pai­kat ko­ti­pi­hal­ta­si – trim­me­rit ja ro­bot­ti­leik­ku­rit ovat monen turma myös Oulun seu­dul­la

01.07.2022 13:12 6
Tilaajille
Nallikarin keskiviikon vesinäytteet olivat puhtaita – uintikielto kuitenkin jatkuu, kunnes kaksi peräkkäistä näytettä ovat puhtaita

Nal­li­ka­rin kes­ki­vii­kon ve­si­näyt­teet olivat puh­tai­ta – uin­ti­kiel­to kui­ten­kin jatkuu, kunnes kaksi pe­räk­käis­tä näy­tet­tä ovat puh­tai­ta

01.07.2022 12:16 3
Oululainen Essi Niskala joutui jättämään paraatimatkansa pois EM-ohjelmasta – Nyt pitää unohtaa pettymys ja keskittyä satasen aitoihin

Ou­lu­lai­nen Essi Niskala joutui jät­tä­mään pa­raa­ti­mat­kan­sa pois EM-oh­jel­mas­ta – Nyt pitää unohtaa pet­ty­mys ja kes­kit­tyä satasen ai­toi­hin

01.07.2022 09:01 1
Tilaajille
Rikkoontunut tavarajuna haittasi Oulun ja Rovaniemen välistä junaliikennettä yöhön saakka

Rik­koon­tu­nut ta­va­ra­ju­na hait­ta­si Oulun ja Ro­va­nie­men välistä ju­na­lii­ken­net­tä yöhön saakka

09:40 5
Talouselämä: Oululainen teknologiayhtiö Oura aloittaa yt-neuvottelut – yhtiön tuotekehitys, asiakastuki, hankinta, tuotanto ja tuotteistus toimivat Oulussa

Ta­lou­se­lä­mä: Ou­lu­lai­nen tek­no­lo­gia­yh­tiö Oura aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – yhtiön tuo­te­ke­hi­tys, asia­kas­tu­ki, han­kin­ta, tuo­tan­to ja tuot­teis­tus toi­mi­vat Oulussa

01.07.2022 16:55 24
"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja keskustella kanssani suoraan" – kollegion tuore päätös synnyttää kitkaa Oulun yliopiston yhteisön ja johdon välillä

"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja kes­kus­tel­la kans­sa­ni suo­raan" – kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

01.07.2022 06:00 75
Tilaajille
Oululainen maantiepyöräilijä Olli Lappalainen kaatui SM-kisoissa ja oli neljä päivää koomassa – toipumisprosessi on alkanut hyvin: "Pitää olla tyytyväinen, että oli hyvä kypärä päässä"

Ou­lu­lai­nen maan­tie­pyö­räi­li­jä Olli Lap­pa­lai­nen kaatui SM-ki­sois­sa ja oli neljä päivää koo­mas­sa – toi­pu­mis­pro­ses­si on alkanut hyvin: "Pitää olla tyy­ty­väi­nen, että oli hyvä kypärä päässä"

30.06.2022 19:45 4
Tilaajille
Oulun Torihotelli on puoliksi valmis – hotelliyhtiön konkurssin aikataulu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edustajat saadaan tavoitettua

Oulun To­ri­ho­tel­li on puo­lik­si valmis – ho­tel­li­yh­tiön kon­kurs­sin ai­ka­tau­lu riippuu nyt siitä, miten yhtiön edus­ta­jat saadaan ta­voi­tet­tua

01.07.2022 15:42 35
Tilaajille