Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Oulu
Viimeisin tunti
Limingantullin koronarokotuspisteeltä saa jatkossa myös kolmansia rokotteita ilman ajanvarausta

Li­min­gan­tul­lin ko­ro­na­ro­ko­tus­pis­teel­tä saa jat­kos­sa myös kol­man­sia ro­kot­tei­ta ilman ajan­va­raus­ta

16:42
Rikkoutunut säiliöauto aiheutti haittaa Nelostien liittymässä Haukiputaalla, paikalla oli liikenteen ohjaus

Rik­kou­tu­nut säi­liö­au­to ai­heut­ti haittaa Ne­los­tien liit­ty­mäs­sä Hau­ki­pu­taal­la, pai­kal­la oli lii­ken­teen ohjaus

16:44
Huumeissa ajanut mies pakeni poliisia 180 km/h Oulun Lentokentäntiellä ja romutti varastetun Audin risteyksessä, mukeissa ollut amfetamiini putosi tielle – oikeus antoi tuomion useista rikoksista

Huu­meis­sa ajanut mies pakeni po­lii­sia 180 km/h Oulun Len­to­ken­tän­tiel­lä ja romutti va­ras­te­tun Audin ris­teyk­ses­sä, mu­keis­sa ollut am­fe­ta­mii­ni putosi tielle – oikeus antoi tuomion useista ri­kok­sis­ta

15:46
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Oulun käräjäoikeus käsitteli Urokseen liittyviä pakkokeinoja – takavarikkoon vaaditaan omaisuutta miljoonien eurojen edestä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus kä­sit­te­li Urok­seen liit­ty­viä pak­ko­kei­no­ja – ta­ka­va­rik­koon vaa­di­taan omai­suut­ta mil­joo­nien eurojen edestä

14:21 5
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 416 uutta koronatartunta – OYSissa hoidossa kymmenen koronapotilasta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 416 uutta ko­ro­na­tar­tun­ta – OYSissa hoi­dos­sa kym­me­nen ko­ro­na­po­ti­las­ta

12:08 20
Oululaisen taidemaalarin Riikka Soinisen työtä tahdittaa tiukka näyttelyaikataulu ja rikostarinat: "Maalatessani uppoudun täysillä rikospodcasteihin, liekö kiinnostus on perua poliisina olleelta mummiltani"

Ou­lu­lai­sen tai­de­maa­la­rin Riikka Soi­ni­sen työtä tah­dit­taa tiukka näyt­te­ly­ai­ka­tau­lu ja ri­kos­ta­ri­nat: "Maa­la­tes­sa­ni up­pou­dun täy­sil­lä ri­kos­pod­cas­tei­hin, liekö kiin­nos­tus on perua po­lii­si­na ol­leel­ta mum­mil­ta­ni"

09:00
Tilaajille
Tuli pääsi irti omakotitalossa Yli-Iissä – palomestari: "Palosta aiheutui vakava henkilövahinko"

Tuli pääsi irti oma­ko­ti­ta­los­sa Yli-Iis­sä – pa­lo­mes­ta­ri: "Pa­los­ta ai­heu­tui vakava hen­ki­lö­va­hin­ko"

07:51 1
Hoivan kantokyky epäilyttää Attendossa – omikron, rokotuspakko ja hoitajamitoituksen nosto liikaa yhdessä

Hoivan kan­to­ky­ky epäi­lyt­tää At­ten­dos­sa – omik­ron, ro­ko­tus­pak­ko ja hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nosto liikaa yhdessä

09:42 47
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Poliisi vaatii Uroksen ja kahden sen perustajan omaisuutta takavarikkoon – asiaa käsitellään keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa

Poliisi vaatii Uroksen ja kahden sen pe­rus­ta­jan omai­suut­ta ta­ka­va­rik­koon – asiaa kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

25.01.2022 18:15 20
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todetaan paljon koronatartuntoja, mutta sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena – kokoontumisrajoituksia tulisi koronanyrkin mukaan tarkastella uudelleen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­de­taan paljon ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mutta sai­raa­la­hoi­don tarve on pysynyt mal­til­li­se­na – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia tulisi ko­ro­na­nyr­kin mukaan tar­kas­tel­la uu­del­leen

25.01.2022 16:47
Viikko ja vanhemmat
Hiukkavaarassa paukahteli jotain tavallista jykevämpää – "Puolustusvoimien normaalia toimintaa"

Hiuk­ka­vaa­ras­sa pau­kah­te­li jotain ta­val­lis­ta jy­ke­väm­pää – "Puo­lus­tus­voi­mien nor­maa­lia toi­min­taa"

25.01.2022 13:13 5
Tilaajille
Naiselle tuomio huumekaupasta Oulussa – jätti Sipulitorille liki sata myynti-ilmoitusta

Nai­sel­le tuomio huu­me­kau­pas­ta Oulussa – jätti Si­pu­li­to­ril­le liki sata myyn­ti-il­moi­tus­ta

25.01.2022 12:42 1
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 182 uudesta koronatartunnasta  – Oulussa tartuntoja on 112

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 182 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – Oulussa tar­tun­to­ja on 112

25.01.2022 12:13
Oulun bussiliikenne on palaamassa normaaliin – Ajojärjestelijä: "Vielä mennään pikkasen varpaillaan"

Oulun bus­si­lii­ken­ne on pa­laa­mas­sa nor­maa­liin – Ajo­jär­jes­te­li­jä: "Vielä mennään pik­ka­sen var­pail­laan"

25.01.2022 11:01 3
Tilaajille
Luvan vastainen jätevesien käsittely toi sakkotuomion oululaiselle omakotiasujalle – viemäri tulvi yli äyräiden, vessavesiä valui ojaan

Luvan vas­tai­nen jä­te­ve­sien kä­sit­te­ly toi sak­ko­tuo­mion ou­lu­lai­sel­le oma­ko­ti­asu­jal­le – viemäri tulvi yli äy­räi­den, ves­sa­ve­siä valui ojaan

25.01.2022 10:49 22
Tilaajille
Iin kunnanjohtajaksi Ari Alatossavan tilalle pyrkii 20 hakijaa – Joukossa tuttuja nimiä

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si Ari Ala­tos­sa­van tilalle pyrkii 20 hakijaa – Jou­kos­sa tuttuja nimiä

25.01.2022 10:30 17
Tilaajille
Oululaismiehet nostivat verkoilla yli seitsemän kilon mateen – Uljuan tekojärven matikkakanta on edelleen hyvä

Ou­lu­lais­mie­het nos­ti­vat ver­koil­la yli seit­se­män kilon mateen – Uljuan te­ko­jär­ven ma­tik­ka­kan­ta on edel­leen hyvä

25.01.2022 10:16 7
Tilaajille
Työttömyys laski viime vuonna huomattavasti Pohjois-Pohjanmaalla – Uusia paikkoja avautui eniten myynti- ja palvelualalla sekä hoitoalalla

Työt­tö­myys laski viime vuonna huo­mat­ta­vas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Uusia paik­ko­ja avautui eniten myynti- ja pal­ve­lu­alal­la sekä hoi­to­alal­la

25.01.2022 09:24 8
Lajinsa paras on taas vapaa kohti korkeuksia, tervolalaisen Topi Postin viime talvi oli jättimenestys – "EM-pronssi oli kova veto"

Lajinsa paras on taas vapaa kohti kor­keuk­sia, ter­vo­la­lai­sen Topi Postin viime talvi oli jät­ti­me­nes­tys – "EM-prons­si oli kova veto"

25.01.2022 07:30 1
Tilaajille
Viidessä oululaiskoulussa testataan sovellusta somekiusaamisen kitkemiseen – muutamassa kuukaudessa kymmeniä ilmoituksia sopimattomista ehdotuksista, haukkumisesta ja uhkailusta

Vii­des­sä ou­lu­lais­kou­lus­sa tes­ta­taan so­vel­lus­ta so­me­kiu­saa­mi­sen kit­ke­mi­seen – muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa kym­me­niä il­moi­tuk­sia so­pi­mat­to­mis­ta eh­do­tuk­sis­ta, hauk­ku­mi­ses­ta ja uh­kai­lus­ta

25.01.2022 06:00 2
Tilaajille