Pääkirjoitus: Pu­heen­joh­ta­jil­ta läh­te­nyt mopo käsistä – jäitä hattuun vaa­li­ten­teis­sä, mallia poh­joi­ses­ta

Kaleva selvitti: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Luitko jo tämän: Pohde ei ole saanut pal­kan­mak­sua vie­lä­kään kun­toon, hoi­ta­jat rai­vois­saan

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Oulu
Viimeisin tunti
Pohteen matkapalvelukeskuksen välitysjärjestelmän häiriö on korjattu

Pohteen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen vä­li­tys­jär­jes­tel­män häiriö on kor­jat­tu

10:05
Viimeisin 4 tuntia
Tyrnäväläinen ravintoloitsija Mikko Kukkohovi kehittelee insinöörin tarkkuudella uusia tuotteita – "Lähiruoka yksinkertaisesti maistuu paremmalta"

Tyr­nä­vä­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja Mikko Kuk­ko­ho­vi ke­hit­te­lee in­si­nöö­rin tark­kuu­del­la uusia tuot­tei­ta – "Lä­hi­ruo­ka yk­sin­ker­tai­ses­ti maistuu pa­rem­mal­ta"

09:00 1
Tilaajille
Oulun uusi oikeustalo on nyt valmis – ensimmäiset oikeudenkäynnit istutaan uusissa tiloissa huhtikuussa

Oulun uusi oi­keus­ta­lo on nyt valmis – en­sim­mäi­set oi­keu­den­käyn­nit is­tu­taan uusissa ti­lois­sa huh­ti­kuus­sa

09:00 5
Tilaajille
Sanna Narina vastaan Riikka Jarru ja Petteri Urpo – Kuninkaallinen Nukketeatteri tuo Ouluun puusta veistetyt puolueiden puheenjohtajat

Sanna Narina vastaan Riikka Jarru ja Petteri Urpo – Ku­nin­kaal­li­nen Nuk­ke­teat­te­ri tuo Ouluun puusta veis­te­tyt puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jat

07:00 3
Tilaajille
Unelmien kisat käyntiin – Kiira Riihijärvi aloittaa torstaina uransa ammattilaisgolfin kirkkaimpien tähtien kiertuealla

Unel­mien kisat käyn­tiin – Kiira Rii­hi­jär­vi aloit­taa tors­tai­na uransa am­mat­ti­lais­gol­fin kirk­kaim­pien tähtien kier­tueal­la

07:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Moni oululainen eläkeläisjärjestö jäi ilman Pohteen avustusta ja pelkää nyt toimintansa puolesta – "Tilanne on synkkä"

Moni ou­lu­lai­nen elä­ke­läis­jär­jes­tö jäi ilman Pohteen avus­tus­ta ja pelkää nyt toi­min­tan­sa puo­les­ta – "­Ti­lan­ne on synkkä"

06:04 4
Kaleva selvitti: Vain yksi asemakaavavalitus on mennyt läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla – "Kaupungilla on oikeus tehdä myös tyhmiä päätöksiä"

Kaleva sel­vit­ti: Vain yksi ase­ma­kaa­va­va­li­tus on mennyt läpi vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "­Kau­pun­gil­la on oikeus tehdä myös tyhmiä pää­tök­siä"

05:00 23
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Haikeat hyvästit – OLS:n kausi päättyi, mutta keskiviikon tunteikkainta antia olivat Joni-Arttu Siepin ja Lauri Tiiran liigaurien joutsenlaulut

Haikeat hy­väs­tit – OLS:n kausi päät­tyi, mutta kes­ki­vii­kon tun­teik­kain­ta antia olivat Jo­ni-Art­tu Siepin ja Lauri Tiiran lii­ga­urien jout­sen­lau­lut

22.03.2023 22:04
Tilaajille
Help Center Ukraine saa uudet tilat Oulun Torikadulta, lahjoituksia otetaan taas vastaan

Help Center Ukraine saa uudet tilat Oulun To­ri­ka­dul­ta, lah­joi­tuk­sia otetaan taas vastaan

22.03.2023 20:54 9
Oulun joukkoliikennejaosto otti ennakoitua suopeamman kannan linja-autonkuljettajien vessaongelman ratkaisuun – wc-tiloja aiotaan parantaa yhteistyössä ja kustannuksistakin neuvotellaan

Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­to otti en­na­koi­tua suo­peam­man kannan lin­ja-au­ton­kul­jet­ta­jien ves­sa­on­gel­man rat­kai­suun – wc-ti­lo­ja aiotaan pa­ran­taa yh­teis­työs­sä ja kus­tan­nuk­sis­ta­kin neu­vo­tel­laan

22.03.2023 20:17 9
Tilaajille
Uusi käänne pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä – Ranska luovutti Suomeen uusia SkyECC-viestejä, joiden salaus on saatu murrettua

Uusi käänne poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn lop­pu­met­reil­lä – Ranska luo­vut­ti Suomeen uusia SkyECC-vies­te­jä, joiden salaus on saatu mur­ret­tua

22.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Perussuomalaisten voitto nuorten vaaleissa mietitytti oululaisnuoria – "Oikeiden eduskuntavaalien voittajiksi veikkaan kuitenkin kokoomusta ja demareita"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten voitto nuorten vaa­leis­sa mie­ti­tyt­ti ou­lu­lais­nuo­ria – "Oi­kei­den edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­jik­si veik­kaan kui­ten­kin ko­koo­mus­ta ja de­ma­rei­ta"

22.03.2023 18:12 8
Hoitajat raivoissaan Pohteen palkkojen ongelmista: saatavia ei kuulu ja velkaa on otettava, että pärjää – Mikä korjauksissa kestää?

Hoi­ta­jat rai­vois­saan Pohteen palk­ko­jen on­gel­mis­ta: saa­ta­via ei kuulu ja velkaa on otet­ta­va, että pärjää – Mikä kor­jauk­sis­sa kestää?

22.03.2023 18:00 56
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, tällaisia vaikutuksia sillä on Oulun kaupungin toimintoihin

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, täl­lai­sia vai­ku­tuk­sia sillä on Oulun kau­pun­gin toi­min­toi­hin

22.03.2023 17:07 15
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti Oulussa, eniten ääniä on toistaiseksi annettu kauppakeskus Valkean äänestyspaikalla

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi vilk­kaas­ti Ou­lus­sa, eniten ääniä on tois­tai­sek­si annettu kaup­pa­kes­kus Valkean ää­nes­tys­pai­kal­la

22.03.2023 15:56 6
Tilaajille

Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi sai Mu­seo­vi­ras­tol­ta yli 30 000 euroa avus­tus­ta

22.03.2023 15:33 3
Uusi Raksilan lukio nousi suosituimmaksi oululaislukioksi tämän kevään yhteishaussa – aloituspaikkoihin suhteutettuna suosituin oli Kastellin lukion urheilulinja

Uusi Rak­si­lan lukio nousi suo­si­tuim­mak­si ou­lu­lais­lu­kiok­si tämän kevään yh­teis­haus­sa – aloi­tus­paik­koi­hin suh­teu­tet­tu­na suo­si­tuin oli Kas­tel­lin lukion ur­hei­lu­lin­ja

22.03.2023 15:30 2
Leffavieras: Hassisen Kone vakuutti Satu Kohon jo Oulun Pyrinnöllä vuonna 1980 – uusi dokumentti sai räpyttelemään silmiä

Lef­fa­vie­ras: Has­si­sen Kone va­kuut­ti Satu Kohon jo Oulun Py­rin­nöl­lä vuonna 1980 – uusi do­ku­ment­ti sai rä­pyt­te­le­mään silmiä

22.03.2023 14:15 1
Tilaajille
Sanginjoen Loppulan metsänvartijan talon remonttiin kerätään lisärahaa – Korjauskustannukset ovat osoittautuneet arvioitua suuremmiksi

San­gin­joen Lop­pu­lan met­sän­var­ti­jan talon re­mont­tiin ke­rä­tään li­sä­ra­haa – Kor­jaus­kus­tan­nuk­set ovat osoit­tau­tu­neet ar­vioi­tua suu­rem­mik­si

22.03.2023 13:00 6
Tilaajille
Edessä pohjoisen pesäpallon "El Clasico", Lippo ja KeKi iskevät Ouluhallissa yhteen uusien viuhkamiesten johdolla – "Ottelu on meille talvikauden kohokohta"

Edessä poh­joi­sen pe­sä­pal­lon "El Cla­si­co", Lippo ja KeKi iskevät Ou­lu­hal­lis­sa yhteen uusien viuh­ka­mies­ten joh­dol­la – "Ottelu on meille tal­vi­kau­den ko­ho­koh­ta"

22.03.2023 12:00 9