Bättre Folk
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­lit­se­ma­ton mas­sa­tu­ris­mi var­jos­taa Mar­ja­nie­men alueen oma­lei­mai­suut­ta

22.07.2021 06:30 9
Tilaajille

Bättre Fol­kis­sa esiin­ty­vä Tommi Lii­mat­ta juhlii uutta ro­maa­niaan ja Ab­so­luut­ti­sen Nol­la­pis­teen juh­la­vuot­ta ot­ta­mal­la tunnin nokoset

16.07.2021 10:00 1
Tilaajille

Lop­puun­myy­ty Bättre Folk ruuh­kaut­taa Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­net­tä – jär­jes­tä­jät ke­hot­ta­vat vält­tä­mään yli­mää­räis­tä lii­ken­net­tä saareen

14.07.2021 15:22 11

Hai­luo­don lautan jono venähti ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa – vii­kon­lop­pu­na ruuhkaa luvassa Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin vuoksi

14.07.2021 12:51 28

Bättre Folk jatkuu sun­nun­tai­na­kin

15.06.2021 14:44

Aki Roukala muutti kym­me­nen vuotta sitten Hai­luo­toon, perusti per­heen, Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin ja kult­tuu­ri­ta­lon – nyt edessä on muutto etelään

07.03.2021 10:33 4
Tilaajille

Juh­la­vuo­teen val­mis­tau­tu­va Bättre Folk jul­kis­ti koko oh­jel­mis­ton­sa

01.02.2021 10:41 1

Bättre Folk voisi pe­ri­aat­tees­sa siirtyä myö­hem­mäk­si: "Koska kaikki ar­tis­tit ovat ko­ti­mai­sia, olisi siirto aivan mah­dol­lis­ta"

23.04.2020 13:01 2