Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun talous
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­liit­tis­ta vas­tuu­ta vai tu­los­vas­tuu­ta?

19.12.2023 05:30 8
Kaupunginjohtaja Laajalan ensimmäinen kutistettu budjettiesitys julki: Oulun budjetti asettuu 723 miljoonaan, ylijäämää 23 miljoonaa – Lähivuosia leimaavat suuret investoinnit

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan en­sim­mäi­nen ku­tis­tet­tu bud­jet­ti­esi­tys julki: Oulun bud­jet­ti asettuu 723 mil­joo­naan, yli­jää­mää 23 mil­joo­naa – Lä­hi­vuo­sia lei­maa­vat suuret in­ves­toin­nit

04.10.2022 11:33 12
Tilaajille
Oulun kaupunki maksaa velkoja pois kymmenillä miljoonilla – rahat lyhennyksiin sote-kiinteistöjen myynnistä

Oulun kau­pun­ki maksaa velkoja pois kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la – rahat ly­hen­nyk­siin sote-kiin­teis­tö­jen myyn­nis­tä

15.08.2022 13:00 11
Tilaajille
Tarkastuslautakunta: Oulun syytä jatkaa talouden tasapainotusta

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta: Oulun syytä jatkaa ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­ta

18.05.2022 18:45 13
Tilaajille
Hyvinvointialueen toiminta tuo suuria muutoksia ja vaikeita valintoja Oululle – Oulun pärjättävä jatkossa puolet vähemmällä

Hy­vin­voin­ti­alueen toi­min­ta tuo suuria muu­tok­sia ja vai­kei­ta va­lin­to­ja Oululle – Oulun pär­jät­tä­vä jat­kos­sa puolet vä­hem­mäl­lä

17.10.2021 11:40 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­rois­ta kaikki irti – myös kau­pun­ki­pyö­ris­sä

14.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun talous vaatii so­peut­ta­mis­ta ja se täytyy tehdä nyt

20.09.2021 06:00 7
Tilaajille
Oulun talous ja väestökehitys on hallinnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun talous ja väes­tö­ke­hi­tys on hal­lin­nas­sa

04.06.2021 02:25
Tilaajille
Tarvitsemme tuulivoimaa itsekkäistä syistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me tuu­li­voi­maa it­sek­käis­tä syistä

29.05.2021 02:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­lo-on­gel­ma kuriin kaa­voit­ta­mal­la – Oulussa on useita ase­ma­kaa­vo­ja, jotka ovat vii­py­neet val­mis­te­lus­sa jopa vuo­si­kym­me­niä

26.01.2021 04:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen sote-uu­dis­tus tuhoaa kau­pun­kien ta­lou­den

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Märkä rätti ei se­lit­te­lyl­lä muuksi muutu

27.10.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­ve­ron korotus yksi oi­keu­den­mu­kai­sim­pia tapoja ta­sa­pai­not­taa Oulun ta­lout­ta

23.10.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu haluaa turvata pal­ve­lut kun­ta­lai­sil­le

20.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Oululla on päätösten ja elpymisen vuosi 2021
Kolumni

Oululla on pää­tös­ten ja el­py­mi­sen vuosi 2021

01.10.2020 12:00 8
Tilaajille
Oulun taloudenpito on nyt kiikkulaudalla tasapainoilua – samaan aikaan tarvitaan sekä säästöpäätöksiä ja rakenteisiin puuttumista että elinvoimaa lisääviä ratkaisuja.
Pääkirjoitus

Oulun ta­lou­den­pi­to on nyt kiik­ku­lau­dal­la ta­sa­pai­noi­lua – samaan aikaan tar­vi­taan sekä sääs­tö­pää­tök­siä ja ra­ken­tei­siin puut­tu­mis­ta että elin­voi­maa li­sää­viä rat­kai­su­ja.

29.09.2020 20:00 16
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala antoi budjettiesityksensä: Koronan tuomat vaikeudet näkyvät alijäämäiseksi painuvassa taloudessa, veroprosenttiin esitetään korotusta – uutta lainaa 100 miljoonaa

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi bud­jet­tie­si­tyk­sen­sä: Koronan tuomat vai­keu­det näkyvät ali­jää­mäi­sek­si pai­nu­vas­sa ta­lou­des­sa, ve­ro­pro­sent­tiin esi­te­tään ko­ro­tus­ta – uutta lainaa 100 mil­joo­naa

29.09.2020 12:53 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuntuu, ettei Oulun kau­pun­ki arvosta työn­te­ki­jöi­tään

03.07.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa on edessä tus­kas­tut­ta­van pitkään jat­ku­vat rou­ta­vuo­det

23.06.2020 06:30
Tilaajille