Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sähkön hinta
Viimeisin 12 tuntia
Energiavirasto: Vattenfallin suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt syyllistyivät markkinamanipulaatioon

Ener­gia­vi­ras­to: Vat­ten­fal­lin suo­ma­lai­set ja ruot­sa­lai­set yhtiöt syyl­lis­tyi­vät mark­ki­na­ma­ni­pu­laa­tioon

15:58 8
Kuukausi
Pörssisähköä saatetaan pian myydä vartin välein muuttuvilla hinnoilla – lisäisi mahdollisuuksia hyötyä kulutuksen ajoittamisesta

Pörs­si­säh­köä saa­te­taan pian myydä vartin välein muut­tu­vil­la hin­noil­la – lisäisi mah­dol­li­suuk­sia hyötyä ku­lu­tuk­sen ajoit­ta­mi­ses­ta

26.02.2024 09:06 18
Sähkömarkkinoiden Black Friday marraskuussa johtui inhimillisestä virheestä, joka tuhatkertaisti tuulipuiston tuotantoennusteen

Säh­kö­mark­ki­noi­den Black Friday mar­ras­kuus­sa johtui in­hi­mil­li­ses­tä vir­hees­tä, joka tu­hat­ker­tais­ti tuu­li­puis­ton tuo­tan­to­en­nus­teen

25.02.2024 16:11 8
Energiavirasto selvittää, puliveivailtiinko sähköpörssissä tammikuun hintapiikin aikaan

Ener­gia­vi­ras­to sel­vit­tää, pu­li­vei­vail­tiin­ko säh­kö­pörs­sis­sä tam­mi­kuun hin­ta­pii­kin aikaan

23.02.2024 11:17 10
Olkiluoto 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – kysyimme, kannattaisiko pörssisähkö vaihtaa kiinteähintaiseen

Ol­ki­luo­to 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – ky­syim­me, kan­nat­tai­si­ko pörs­si­säh­kö vaihtaa kiin­teä­hin­tai­seen

13.02.2024 17:00 73
Tilaajille
Vanhemmat
Oomin pörssisähkön marginaalin hinta nousee yli kaksinkertaiseksi maaliskuussa – näin yhtiö perustelee

Oomin pörs­si­säh­kön mar­gi­naa­lin hinta nousee yli kak­sin­ker­tai­sek­si maa­lis­kuus­sa – näin yhtiö pe­rus­te­lee

29.01.2024 16:49 131
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Öl­jy­läm­mit­tä­jä tasaa sähkön huip­pu­hin­to­ja

25.01.2024 05:00 9
Oululainen eläkeläinen järkyttyi 1700 euron sähkölaskusta, seuraava on sitäkin suurempi – Oomin mukaan yhtiö ei voi arvioida asiakkaan maksukykyä

Ou­lu­lai­nen elä­ke­läi­nen jär­kyt­tyi 1700 euron säh­kö­las­kus­ta, seu­raa­va on sitäkin suu­rem­pi – Oomin mukaan yhtiö ei voi ar­vioi­da asiak­kaan mak­su­ky­kyä

22.01.2024 09:08 321
Tilaajille
Ylittävätkö sähkön hintapiikit kohtuuden – Kalevan raati arvioi, pitäisikö sähkön hinnalla olla yläraja

Ylit­tä­vät­kö sähkön hin­ta­pii­kit koh­tuu­den – Kalevan raati arvioi, pi­täi­si­kö sähkön hin­nal­la olla yläraja

19.01.2024 14:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tilanne ku­lut­ta­jal­le sähkön suhteen täysin uusi, tur­val­li­nen olotila me­ne­tet­ty

17.01.2024 05:00 3
Oululainen Tuomo Mällinen keksi nerokkaan tavan säästää sähkölaskussa, mutta esteeksi tuli laki – Nyt miehen kansalaisaloite on kerännyt vain 1 700 nimeä

Ou­lu­lai­nen Tuomo Mäl­li­nen keksi ne­rok­kaan tavan säästää säh­kö­las­kus­sa, mutta es­teek­si tuli laki – Nyt miehen kan­sa­lais­aloi­te on ke­rän­nyt vain 1 700 nimeä

08.01.2024 17:00 34
Tilaajille
Sähkön markkinahinnoissa pitää olla jokin tolkku  – tarvitaan lisää tuotantoa ja hintamekanismin säätöjä
Pääkirjoitus

Sähkön mark­ki­na­hin­nois­sa pitää olla jokin tolkku – tar­vi­taan lisää tuo­tan­toa ja hin­ta­me­ka­nis­min säätöjä

08.01.2024 17:00 42
Kaksi asuntoa ja kaksi sähkösopimusta: Toisessa perjantain hinta oli kymmenkertainen – Tänään Oomin sovelluksesta näkee, paljonko euroja paloi
Kolumni

Kaksi asuntoa ja kaksi säh­kö­so­pi­mus­ta: Toi­ses­sa per­jan­tain hinta oli kym­men­ker­tai­nen – Tänään Oomin so­vel­luk­ses­ta näkee, pal­jon­ko euroja paloi

08.01.2024 10:39 69
Tilaajille
SDP:n Tuppurainen: Hallitus jätti kansalaiset selviämään yksin kovista pörssisähkön hinnoista – perussuomalaisten Mäkelän mielestä tilanne on erilainen kuin 2022

SDP:n Tup­pu­rai­nen: Hal­li­tus jätti kan­sa­lai­set sel­viä­mään yksin kovista pörs­si­säh­kön hin­nois­ta – pe­rus­suo­ma­lais­ten Mäkelän mie­les­tä tilanne on eri­lai­nen kuin 2022

06.01.2024 17:41
Yhden päivän sähkölasku liki sata euroa – Kiiminkiläinen Susanne Puirava otti sähkölaitteet irti seinästä heti aamulla

Yhden päivän säh­kö­las­ku liki sata euroa – Kii­min­ki­läi­nen Susanne Puirava otti säh­kö­lait­teet irti sei­näs­tä heti aamulla

05.01.2024 19:15 82
Tilaajille
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen vähentämiseen sähköpulan estämiseksi

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen vä­hen­tä­mi­seen säh­kö­pu­lan es­tä­mi­sek­si

05.01.2024 17:44 14
Löylyt saattoivat perjantaina maksaa 20 euroa: Näin sähkön ennätyshinta näkyy arjen kulutuksessa – Fingridin mukaan kulutusta vähennettiin reippaasti, lauantai tuo hintoihin helpotusta

Löylyt saat­toi­vat per­jan­tai­na maksaa 20 euroa: Näin sähkön en­nä­tys­hin­ta näkyy arjen ku­lu­tuk­ses­sa – Fing­ri­din mukaan ku­lu­tus­ta vä­hen­net­tiin reip­paas­ti, lauan­tai tuo hin­toi­hin hel­po­tus­ta

05.01.2024 22:15 59
Tilaajille
Pörssisähkön hinta on huomenna korkeimmillaan yli 37 senttiä – perjantain huippuhinnoista tullaan rymisten alas

Pörs­si­säh­kön hinta on huo­men­na kor­keim­mil­laan yli 37 senttiä – per­jan­tain huip­pu­hin­nois­ta tullaan ry­mis­ten alas

05.01.2024 14:30 32
Sähkön hinta pomppaa aamulla lähes 60 senttiin kilowattitunnilta

Sähkön hinta pomppaa aamulla lähes 60 sent­tiin ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta

02.01.2024 06:43 23
Sähkön kulutus ponkaisee alkuvuodesta heti yli tämän vuoden ennätyksen – "Hyvä, että pakkasjakso tulee nyt eikä vuosi sitten"

Sähkön kulutus pon­kai­see al­ku­vuo­des­ta heti yli tämän vuoden en­nä­tyk­sen – "Hyvä, että pak­kas­jak­so tulee nyt eikä vuosi sitten"

31.12.2023 11:05 11