Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kehysriihi
Kehysriihen tuloksessa maistuu vaalibudjetti – professorin mielestä nyt jaetaan yli tarpeen

Ke­hys­rii­hen tu­lok­ses­sa maistuu vaa­li­bud­jet­ti – pro­fes­so­rin mie­les­tä nyt jaetaan yli tarpeen

06.04.2022 18:30 2
Tilaajille
Oulun kaupunki toivoo kevään kehysriihestä rahoitusta pohjoisen liikenteeseen ja kehitystoimintaan

Oulun kau­pun­ki toivoo kevään ke­hys­rii­hes­tä ra­hoi­tus­ta poh­joi­sen lii­ken­tee­seen ja ke­hi­tys­toi­min­taan

31.03.2022 13:58 12
Nyt pitäisi uskaltaa uudistaa
Kolumni

Nyt pitäisi us­kal­taa uu­dis­taa

18.05.2021 16:00 33
Tilaajille
Valtiovarainministeri Vanhanen: Kolmen prosentin alijäämäraja saatetaan alittaa jo ensi vuonna – "Olemme vahvan kasvun vaiheen kynnyksellä"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: Kolmen pro­sen­tin ali­jää­mä­ra­ja saa­te­taan alittaa jo ensi vuonna – "Olemme vahvan kasvun vaiheen kyn­nyk­sel­lä"

07.05.2021 15:59 49
Suomessa alkoivat luovan taloustieteen päivät, joiden anti arvioidaan seuraavassa kriisissä
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa al­koi­vat luovan ta­lous­tie­teen päivät, joiden anti ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa krii­sis­sä

04.05.2021 20:00 6
Tilaajille
Oulussa on seurattu kateudesta vihreänä Pohjanmaan onnistumisia – SDP:n Mäkynen uskoo yhteistyöhön: "Pohjanmaan eri alueiden ei kannata käydä piirinmestaruuskisoja toisiaan vastaan"

Oulussa on seu­rat­tu ka­teu­des­ta vih­reä­nä Poh­jan­maan on­nis­tu­mi­sia – SDP:n Mäkynen uskoo yh­teis­työ­hön: "Poh­jan­maan eri aluei­den ei kannata käydä pii­rin­mes­ta­ruus­ki­so­ja toi­siaan vas­taan"

04.05.2021 18:00 28
Tilaajille
Katri Kulmuni pitää riihen lopputulosta laihana kompromissina ja vaatii kovempaa menokuria – velanotolla ei ratkaista Suomen ongelmia

Katri Kulmuni pitää riihen lop­pu­tu­los­ta laihana komp­ro­mis­si­na ja vaatii ko­vem­paa me­no­ku­ria – ve­lan­otol­la ei rat­kais­ta Suomen on­gel­mia

01.05.2021 06:00 60
Tilaajille
Analyysi: Näitä tavoitteitaan puolueet saivat läpi puoliväliriihessä – kuka joutui nöyrtymään?

Ana­lyy­si: Näitä ta­voit­tei­taan puo­lueet saivat läpi puo­li­vä­li­rii­hes­sä – kuka joutui nöyr­ty­mään?

30.04.2021 18:30 4
Tilaajille
Marin ja Saarikko: Presidentillä ei osuutta riihen päätöksissä tai neuvotteluissa

Marin ja Saa­rik­ko: Pre­si­den­til­lä ei osuutta riihen pää­tök­sis­sä tai neu­vot­te­luis­sa

29.04.2021 23:20 11
Marin kehysriihestä: Sopeutukset eivät kohdistu koulutukseen, opintososiaalisiin etuuksiin tai sote-palveluihin

Marin ke­hys­rii­hes­tä: So­peu­tuk­set eivät koh­dis­tu kou­lu­tuk­seen, opin­to­so­siaa­li­siin etuuk­siin tai sote-pal­ve­lui­hin

29.04.2021 22:00 25
Kriisin jälkeen uudet huolet – hallituksen hengähdystauko jää lyhyeksi, sillä uudet ongelmat odottavat
Pääkirjoitus

Kriisin jälkeen uudet huolet – hal­li­tuk­sen hen­gäh­dys­tau­ko jää ly­hyek­si, sillä uudet on­gel­mat odot­ta­vat

29.04.2021 20:00 15
Tilaajille
Kehysriihi ei vaikuta Oulun Energian turveratkaisuihin, vihreä energia ollut korkeassa roolissa pitkään

Ke­hys­rii­hi ei vaikuta Oulun Ener­gian tur­ve­rat­kai­sui­hin, vihreä energia ollut kor­keas­sa roo­lis­sa pitkään

29.04.2021 19:13 5
Tilaajille
Keskustan Lepän mukaan turvekysymys ratkesi mallikkaasti – Vihreiden Ohisalo: "Varmasti liikenteen ja maatalouden puolella käydään keskustelua, mistä lisää päästövähenemiä tulee"

Kes­kus­tan Lepän mukaan tur­ve­ky­sy­mys ratkesi mal­lik­kaas­ti – Vih­rei­den Ohi­sa­lo: "Var­mas­ti lii­ken­teen ja maa­ta­lou­den puo­lel­la käydään kes­kus­te­lua, mistä lisää pääs­tö­vä­he­ne­miä tulee"

29.04.2021 11:43 43
Hatara sopu kelpaa – hallituksen kaatuminen olisi tullut poikkeuksellisen huonoon aikaan
Pääkirjoitus

Hatara sopu kelpaa – hal­li­tuk­sen kaa­tu­mi­nen olisi tullut poik­keuk­sel­li­sen huonoon aikaan

28.04.2021 17:05 21
Tilaajille
Kommentti: Helpotus ja väsymys välittyivät viisikosta, kun sopuun oli päästy – Annika Saarikko: "Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on"

Kom­ment­ti: Hel­po­tus ja väsymys vä­lit­tyi­vät vii­si­kos­ta, kun sopuun oli päästy – Annika Saa­rik­ko: "Sopu ei ole täy­del­li­nen, mutta harvoin elämä on"

28.04.2021 16:05 7
Tilaajille
Yhden mielestä vastuullinen ratkaisu, toinen uskoo yhä keskustan lähtevän hallituksesta – Näin hallituksen piinaviikkoa kommentoivat Pohjois-Pohjanmaan piirijohtajat

Yhden mie­les­tä vas­tuul­li­nen rat­kai­su, toinen uskoo yhä kes­kus­tan läh­te­vän hal­li­tuk­ses­ta – Näin hal­li­tuk­sen pii­na­viik­koa kom­men­toi­vat Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri­joh­ta­jat

28.04.2021 15:57 41
Tilaajille
Mediatiedot: Hallituspuolueet sopineet kehyksen ylittymisestä 500 miljoonalla eurolla vuonna 2023 – Turpeelle tulossa tukea

Me­dia­tie­dot: Hal­li­tus­puo­lueet so­pi­neet ke­hyk­sen ylit­ty­mi­ses­tä 500 mil­joo­nal­la eurolla vuonna 2023 – Tur­peel­le tulossa tukea

28.04.2021 18:00 31
Kommentti: Laiha sopu lihavalla riitelyllä – luottamus on heikoilla ja tunteet pinnassa, mutta hallitus pysyy kasassa

Kom­ment­ti: Laiha sopu li­ha­val­la rii­te­lyl­lä – luot­ta­mus on hei­koil­la ja tunteet pin­nas­sa, mutta hal­li­tus pysyy kasassa

28.04.2021 13:07 3
Tilaajille
Hallitus löysi sovun ja isot kysymykset on ratkottu – pääministeri Marin: "Olemme tulleet kaikki toisiamme vastaan"

Hal­li­tus löysi sovun ja isot ky­sy­myk­set on rat­kot­tu – pää­mi­nis­te­ri Marin: "Olemme tulleet kaikki toi­siam­me vas­taan"

28.04.2021 13:13 48
Kommentti: Viisikko joutuu paikkailemaan arpiaan – puheissa sopu löytyi, mutta kulisseissa kiehuu

Kom­ment­ti: Vii­sik­ko joutuu paik­kai­le­maan arpiaan – pu­heis­sa sopu löytyi, mutta ku­lis­seis­sa kiehuu

28.04.2021 16:49 3
Tilaajille