Osuuskauppa Arina
Viimeisin 4 tuntia

Osuus­kaup­pa Ari­nal­ta 50 000 euroa lasten ja nuorten toi­min­taan Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä kaikki tuen­saa­jat

13:09 5
Vanhemmat

Au­rin­ko­voi­maa tulee fir­mo­jen ka­toil­le lisää – yri­tyk­set käyt­tä­vät au­rin­koa ta­lous­hyö­ty edellä

28.04.2021 06:00 10
Tilaajille

Ouluun vuo­si­kym­me­nen pois­sa­olon jälkeen pa­lan­nut Reima Louk­ko­la on edennyt Prisman myy­jäs­tä Arinan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si - "Poh­jois-Suo­men luon­nol­la ja ih­mi­sil­lä on suuri tun­ne­si­de it­sel­le"

14.04.2021 16:48 2
Tilaajille

Osuus­kaup­pa Arinan uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pitkän uran S-ryh­mäs­sä tehnyt Reima Louk­ko­la – Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le vuo­den­vaih­tees­sa

14.04.2021 10:05 22

Arina haastaa käyt­tä­mään kas­vo­mas­ke­ja kam­pan­jal­la, jossa py­ri­tään ke­rää­mään Pe­las­ta­kaa Lapset ry:lle 50 000 euroa

23.10.2020 10:23 3

Ou­lu­lai­nen myyjä Ee­va-Mar­ja Tur­ti­nen: Aluksi pe­lot­ti, että mitä on tulossa – ko­ro­na­ke­vää­nä sai­ras­tet­tiin jopa vä­hem­män kuin vuosi sitten

13.06.2020 06:00
Tilaajille

Arina va­rau­tuu jat­kos­sa­kin tar­joa­maan töitä yli toi­mi­ala­ra­jo­jen – ko­ro­na­pan­de­mian alussa noin 400 ari­na­lais­ta siirtyi mää­rä­ai­kai­ses­ti avus­ta­maan mar­ket­ti­kaup­po­jen ruo­ka­huol­toa

12.06.2020 11:25

Arinan tuu­li­kaap­pi­haa­veet ke­rä­si­vät kit­ke­riä ja kan­nus­ta­via kom­ment­te­ja

15.08.2016 13:43 40

Arina hakee lupaa tuu­li­kaap­pien ra­ken­ta­mi­seen kaup­pa­kes­kus Val­keaan

13.08.2016 11:20 351

Kaup­pa­kes­kus Val­keas­ta tulee to­si-tv-sar­ja

18.03.2016 10:30 90

Enää kaksi kuu­kaut­ta Valkean ava­jai­siin – paik­ko­ja sii­vo­taan jo

13.02.2016 08:03 67

Oulun So­kos-ta­va­ra­ta­loon tulvi tu­han­sia työ­ha­ke­muk­sia

10.12.2015 06:08 69

Kaup­pa­kes­kus Val­keaan aletaan rek­ry­toi­da väkeä

09.11.2015 22:29 35

Arina ra­ken­nut­taa pien­lii­ke­kes­kuk­sen Li­min­gan­tul­lin Prisman tun­tu­maan

04.09.2015 10:12 9

Tun­tei­ta he­rät­tä­nei­tä la­si­sei­niä aletaan ra­ken­taa Isol­la­ka­dul­la

01.09.2015 23:21 63

Osuus­kaup­pa Arina sekä S-ryh­mä: "Hal­puut­ta­mi­nen" söi eu­ro­mää­räis­tä myyntiä

06.08.2015 13:02 50

Kaup­pa­kes­kus Valkea laa­je­nee – Arina osti Ci­ty­co­nil­ta Gal­le­ria- ja Ci­ty-ta­va­ra­ta­lot

31.07.2015 15:05 42

Arina lo­pet­taa ra­vin­to­la Hannu Krankan - ti­loi­hin et­si­tään uutta toi­mi­jaa

30.04.2015 13:24 23

Arina sulkee kaksi ra­vin­to­laa kaup­pa­kes­kus Valkean työmaan tieltä

03.12.2014 19:36 53

Oikeus: Arina saa sulkea Ison­ka­dun la­si­sei­nil­lä

06.10.2014 11:33 159