Osuuskauppa Arina
Ritaharjun uuden S-marketin kylmälaitoksen hukkalämpöä hyödynnetään kaukolämpönä

Ri­ta­har­jun uuden S-mar­ke­tin kyl­mä­lai­tok­sen huk­ka­läm­pöä hyö­dyn­ne­tään kau­ko­läm­pö­nä

25.11.2021 10:00
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – päätöstä remontista tai uudisrakennuksesta ei ole tehty: "Jos emme saa kauppaa, se on kylän kuolema"

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­ses­ta ei ole tehty: "Jos emme saa kaup­paa, se on kylän kuo­le­ma"

17.10.2021 12:56 13
Tilaajille
Työnantaja ei saa kysyä, onko työntekijä saanut koronarokotteen – selvitimme, mitä työnantaja voi tehdä ja miten se voi taata asiakkaiden ja työkavereiden turvallisuuden

Työn­an­ta­ja ei saa kysyä, onko työn­te­ki­jä saanut ko­ro­na­ro­kot­teen – ­sel­vi­tim­me, mitä työn­an­ta­ja voi tehdä ja miten se voi taata asiak­kai­den ja työ­ka­ve­rei­den tur­val­li­suu­den

02.08.2021 15:15 16
Tilaajille
Osuuskauppa Arinalta 50 000 euroa lasten ja nuorten toimintaan Pohjois-Suomessa – katso tästä kaikki tuensaajat

Osuus­kaup­pa Ari­nal­ta 50 000 euroa lasten ja nuorten toi­min­taan Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä kaikki tuen­saa­jat

11.06.2021 13:09 5
Aurinkovoimaa tulee firmojen katoille lisää – yritykset käyttävät aurinkoa taloushyöty edellä

Au­rin­ko­voi­maa tulee fir­mo­jen ka­toil­le lisää – yri­tyk­set käyt­tä­vät au­rin­koa ta­lous­hyö­ty edellä

28.04.2021 06:00 10
Tilaajille
Ouluun vuosikymmenen poissaolon jälkeen palannut Reima Loukkola on edennyt Prisman myyjästä Arinan toimitusjohtajaksi - "Pohjois-Suomen luonnolla ja ihmisillä on suuri tunneside itselle"

Ouluun vuo­si­kym­me­nen pois­sa­olon jälkeen pa­lan­nut Reima Louk­ko­la on edennyt Prisman myy­jäs­tä Arinan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si - "Poh­jois-Suo­men luon­nol­la ja ih­mi­sil­lä on suuri tun­ne­si­de it­sel­le"

14.04.2021 16:48 2
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan uudeksi toimitusjohtajaksi pitkän uran S-ryhmässä tehnyt Reima Loukkola – Veli-Matti Puutio jää eläkkeelle vuodenvaihteessa

Osuus­kaup­pa Arinan uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pitkän uran S-ryh­mäs­sä tehnyt Reima Louk­ko­la – Ve­li-Mat­ti Puutio jää eläk­keel­le vuo­den­vaih­tees­sa

14.04.2021 10:05 22
Arina haastaa käyttämään kasvomaskeja kampanjalla, jossa pyritään keräämään Pelastakaa Lapset ry:lle 50 000 euroa

Arina haastaa käyt­tä­mään kas­vo­mas­ke­ja kam­pan­jal­la, jossa py­ri­tään ke­rää­mään Pe­las­ta­kaa Lapset ry:lle 50 000 euroa

23.10.2020 10:23 3
Oululainen myyjä Eeva-Marja Turtinen: Aluksi pelotti, että mitä on tulossa – koronakeväänä sairastettiin jopa vähemmän kuin vuosi sitten

Ou­lu­lai­nen myyjä Ee­va-Mar­ja Tur­ti­nen: Aluksi pe­lot­ti, että mitä on tulossa – ko­ro­na­ke­vää­nä sai­ras­tet­tiin jopa vä­hem­män kuin vuosi sitten

13.06.2020 06:00
Tilaajille
Arina varautuu jatkossakin tarjoamaan töitä yli toimialarajojen – koronapandemian alussa noin 400 arinalaista siirtyi määräaikaisesti avustamaan markettikauppojen ruokahuoltoa

Arina va­rau­tuu jat­kos­sa­kin tar­joa­maan töitä yli toi­mi­ala­ra­jo­jen – ko­ro­na­pan­de­mian alussa noin 400 ari­na­lais­ta siirtyi mää­rä­ai­kai­ses­ti avus­ta­maan mar­ket­ti­kaup­po­jen ruo­ka­huol­toa

12.06.2020 11:25
Arinan tuulikaappihaaveet keräsivät kitkeriä ja kannustavia kommentteja

Arinan tuu­li­kaap­pi­haa­veet ke­rä­si­vät kit­ke­riä ja kan­nus­ta­via kom­ment­te­ja

15.08.2016 13:43 40
Arina hakee lupaa tuulikaappien rakentamiseen kauppakeskus Valkeaan

Arina hakee lupaa tuu­li­kaap­pien ra­ken­ta­mi­seen kaup­pa­kes­kus Val­keaan

13.08.2016 11:20 351
Kauppakeskus Valkeasta tulee tosi-tv-sarja

Kaup­pa­kes­kus Val­keas­ta tulee to­si-tv-sar­ja

18.03.2016 10:30 90
Enää kaksi kuukautta Valkean avajaisiin – paikkoja siivotaan jo

Enää kaksi kuu­kaut­ta Valkean ava­jai­siin – paik­ko­ja sii­vo­taan jo

13.02.2016 08:03 67
Oulun Sokos-tavarataloon tulvi tuhansia työhakemuksia

Oulun So­kos-ta­va­ra­ta­loon tulvi tu­han­sia työ­ha­ke­muk­sia

10.12.2015 06:08 69
Kauppakeskus Valkeaan aletaan rekrytoida väkeä

Kaup­pa­kes­kus Val­keaan aletaan rek­ry­toi­da väkeä

09.11.2015 22:29 35
Arina rakennuttaa pienliikekeskuksen Limingantullin Prisman tuntumaan

Arina ra­ken­nut­taa pien­lii­ke­kes­kuk­sen Li­min­gan­tul­lin Prisman tun­tu­maan

04.09.2015 10:12 9
Tunteita herättäneitä lasiseiniä aletaan rakentaa Isollakadulla

Tun­tei­ta he­rät­tä­nei­tä la­si­sei­niä aletaan ra­ken­taa Isol­la­ka­dul­la

01.09.2015 23:21 63
Osuuskauppa Arina sekä S-ryhmä: "Halpuuttaminen" söi euromääräistä myyntiä

Osuus­kaup­pa Arina sekä S-ryh­mä: "Hal­puut­ta­mi­nen" söi eu­ro­mää­räis­tä myyntiä

06.08.2015 13:02 50
Kauppakeskus Valkea laajenee – Arina osti Cityconilta Galleria- ja City-tavaratalot

Kaup­pa­kes­kus Valkea laa­je­nee – Arina osti Ci­ty­co­nil­ta Gal­le­ria- ja Ci­ty-ta­va­ra­ta­lot

31.07.2015 15:05 42