OSAO
Viimeisin tunti
OSAOn uutta kampusta aletaan suunnitella Kaukovainiolle – Kotkantielle tulossa 4500–5000 opiskelijan keskittymä

OSAOn uutta kam­pus­ta aletaan suun­ni­tel­la Kau­ko­vai­niol­le – Kot­kan­tiel­le tulossa 4500–5000 opis­ke­li­jan kes­kit­ty­mä

18:27 3
Tilaajille
Vanhemmat
Korualan yrittäjäksi tähtäävä Erja Wiltse haluaa tehdä tulevia perintöesineitä

Ko­ru­alan yrit­tä­jäk­si täh­tää­vä Erja Wiltse haluaa tehdä tulevia pe­rin­tö­esi­nei­tä

28.02.2021 10:00
Tilaajille
Miia ja Valtteri löysivät ammatit metsästä ja maalta: ”Isot koneet kiinnostavat.”
Mainos OSAO

Miia ja Valt­te­ri löy­si­vät ammatit met­säs­tä ja maalta: ”Isot koneet kiin­nos­ta­vat.”

22.02.2021 06:00
Toisen asteen haku käynnistyy pian, kaikki perusopetuksen jälkeiset koulutukset haettavissa samaan aikaan – oman jännityksensä kevään hakuprosessiin tuo korona

Toisen asteen haku käyn­nis­tyy pian, kaikki pe­rus­ope­tuk­sen jäl­kei­set kou­lu­tuk­set haet­ta­vis­sa samaan aikaan – oman jän­ni­tyk­sen­sä kevään ha­ku­pro­ses­siin tuo korona

17.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kirsi Anttila

Vah­vis­te­taan lisää nuorten yrit­tä­jyys­ha­lu­ja – op­pi­lai­tok­sis­sa to­teu­tet­ta­va yrit­tä­jyys­kas­va­tus on tär­keäs­sä roo­lis­sa

22.01.2021 04:30
Tilaajille
Haku korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin alkaa torstaina – osa taidealojen hauista alkaa myös

Haku kor­kea­kou­lu­jen vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin alkaa tors­tai­na – osa tai­de­alo­jen hauista alkaa myös

05.01.2021 09:49
Oulussa puuhataan elokuvaa natsi-Saksaan lähteneistä suomalaisista Waffen-SS-vapaaehtoisista: "Ihmetyttää, että siitä ei ole tehty fiktiivistä tarinaa"

Oulussa puu­ha­taan elo­ku­vaa nat­si-Sak­saan läh­te­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta Waf­fen-SS-va­paaeh­toi­sis­ta: "Ih­me­tyt­tää, että siitä ei ole tehty fik­tii­vis­tä ta­ri­naa"

17.12.2020 18:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Katri Virtanen

Uudet etä­työ­ta­vat vie­hät­tä­vät, mutta myös kuor­mit­ta­vat – Hönt­sä-hank­kees­ta hy­vin­voin­tia op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le

11.12.2020 05:00
Tilaajille
Korona vaikeuttaa opiskelijoiden valmistumista – harjoittelupaikan saamisessa voi tulla ongelmia, jotka siirtävät opintoja eteenpäin

Korona vai­keut­taa opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mis­ta – har­joit­te­lu­pai­kan saa­mi­ses­sa voi tulla on­gel­mia, jotka siir­tä­vät opin­to­ja eteen­päin

10.12.2020 20:00 1
Tilaajille
Neljäosa OSAOn oppilaista jäi keväällä tavoitteestaan, vähinen opetus huolettaa nuoria – "Valmistun pian, mutten oikein tiedä, mitä koulu on minulle antanut"

Nel­jäo­sa OSAOn op­pi­lais­ta jäi ke­vääl­lä ta­voit­tees­taan, vähinen opetus huo­let­taa nuoria – "Val­mis­tun pian, mutten oikein tiedä, mitä koulu on minulle an­ta­nut"

23.11.2020 06:00 13
Tilaajille
Katariina kurvasi Saksan kautta autoalalle – Työllä ei ole vaaraa muuttua yksitoikkoiseksi
Mainos OSAO

Ka­ta­rii­na kurvasi Saksan kautta au­to­alal­le – Työllä ei ole vaaraa muuttua yk­si­toik­koi­sek­si

23.11.2020 06:00
Taitaja säteilee loistavassa Lumo-ilmiössä – Oulun marraskuuta valaisee uusi Taitaja-video, jota tähdittävät tekemisen ilo ja oululaiset valoukot
Mainos OSAO

Taitaja sä­tei­lee lois­ta­vas­sa Lu­mo-il­miös­sä – Oulun mar­ras­kuu­ta va­lai­see uusi Tai­ta­ja-vi­deo, jota täh­dit­tä­vät te­ke­mi­sen ilo ja ou­lu­lai­set va­lo­ukot

20.11.2020 06:00
Oppisopimuskoulutus on herättänyt työnantajien kiinnostuksen –  "Koska työsopimuksen kestoa ei säädellä, se ei sido työnantajia pitkiin sopimusjaksoihin"

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus on he­rät­tä­nyt työn­an­ta­jien kiin­nos­tuk­sen –  "Koska työ­so­pi­muk­sen kestoa ei sää­del­lä, se ei sido työn­an­ta­jia pitkiin so­pi­mus­jak­soi­hin"

29.10.2020 06:00
Tilaajille
MyTech-lähettiläs vie kouluihin tekniikan ilosanomaa
Mainos OSAO

My­Tech-lä­het­ti­läs vie kou­lui­hin tek­nii­kan ilo­sa­no­maa

26.10.2020 06:00
Punainen aitta Oulun torilla kätkee sisäänsä kolmen opiskelijan toteutuneen unelman – "Emme ole vain koruja turisteille myyvä sesonkikauppa"

Pu­nai­nen aitta Oulun torilla kätkee si­sään­sä kolmen opis­ke­li­jan to­teu­tu­neen unelman – "Emme ole vain koruja tu­ris­teil­le myyvä se­son­ki­kaup­pa"

22.10.2020 19:48
Tilaajille
Jäätyvä meri, hyinen tuuli eikä suojaavaa lumipeitettä: Toppilansaaressa kasvit ovat hätää kärsimässä ja se on tarkoituskin – vain sitkeimmät pääsevät jatkoon

Jäätyvä meri, hyinen tuuli eikä suo­jaa­vaa lu­mi­pei­tet­tä: Top­pi­lan­saa­res­sa kasvit ovat hätää kär­si­mäs­sä ja se on tar­koi­tus­kin – vain sit­keim­mät pää­se­vät jatkoon

04.10.2020 17:00 1
Tilaajille
OSAOn Haukiputaan yksikön aikuisopiskelijalla todettu koronatartunta – seitsemän altistunutta kahden viikon karanteeniin

OSAOn Hau­ki­pu­taan yksikön ai­kuis­opis­ke­li­jal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – seit­se­män al­tis­tu­nut­ta kahden viikon ka­ran­tee­niin

02.10.2020 10:23
Muusikko muovasi lapsuudenhaaveesta uuden ammatin
Mainos OSAO

Muu­sik­ko muovasi lap­suu­den­haa­vees­ta uuden ammatin

14.09.2020 07:00
Kempeleen OSAO:ssa koronatartunta – kahdeksan asetettu karanteeniin

Kem­pe­leen OSAO:s­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – kah­dek­san ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

01.09.2020 10:00 10
Osa pohjoispohjanmaalaisista toisen asteen opiskelijoista voi saada varman korkeakoulupaikan tekniikan alalta jo opintojen aikana – Oamk testaa uutta yhteistyötä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

Osa poh­jois­poh­jan­maa­lai­sis­ta toisen asteen opis­ke­li­jois­ta voi saada varman kor­kea­kou­lu­pai­kan tek­nii­kan alalta jo opin­to­jen aikana – Oamk testaa uutta yh­teis­työ­tä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

05.08.2020 10:41