OSAO
Muusikko muovasi lapsuudenhaaveesta uuden ammatin
Mainos OSAO

Muu­sik­ko muovasi lap­suu­den­haa­vees­ta uuden ammatin

14.09.2020 07:00
Kempeleen OSAO:ssa koronatartunta – kahdeksan asetettu karanteeniin

Kem­pe­leen OSAO:s­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – kah­dek­san ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

01.09.2020 10:00 10
Osa pohjoispohjanmaalaisista toisen asteen opiskelijoista voi saada varman korkeakoulupaikan tekniikan alalta jo opintojen aikana – Oamk testaa uutta yhteistyötä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

Osa poh­jois­poh­jan­maa­lai­sis­ta toisen asteen opis­ke­li­jois­ta voi saada varman kor­kea­kou­lu­pai­kan tek­nii­kan alalta jo opin­to­jen aikana – Oamk testaa uutta yh­teis­työ­tä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

05.08.2020 10:41 0
Ammatillinen opiskelija voi jatkossa sulauttaa kesätyöt osaksi opintoja ja lähiopintoja tehdään vaikka keskellä kesää – OSAOlla on jo huomattu opiskeluaikojen lyhentyneen

Am­ma­til­li­nen opis­ke­li­ja voi jat­kos­sa su­laut­taa ke­sä­työt osaksi opin­to­ja ja lä­hi­opin­to­ja tehdään vaikka kes­kel­lä kesää – OSAOlla on jo huo­mat­tu opis­ke­lu­ai­ko­jen ly­hen­ty­neen

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pikisaaren Kulttuurilaboratorio on tekemisen paikka nuorille – "Toivomme Pikisaareen kulttuurikeskusta"

Pi­ki­saa­ren Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­rio on te­ke­mi­sen paikka nuo­ril­le – "Toi­vom­me Pi­ki­saa­reen kult­tuu­ri­kes­kus­ta"

02.06.2020 19:45 0
Tilaajille
Kysyimme, miksi ammattiopistojen lukuvuosi kestää juhannukseen saakka – "Nykyään ei puhuta enää virallisesti lukukausista, vaan työvuodesta"

Ky­syim­me, miksi am­mat­ti­opis­to­jen lu­ku­vuo­si kestää ju­han­nuk­seen saakka – "Ny­kyään ei puhuta enää vi­ral­li­ses­ti lu­ku­kau­sis­ta, vaan työ­vuo­des­ta"

27.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Äiti opetti jalkapalloilijan arvostamaan opiskelua
Mainos OSAO

Äiti opetti jal­ka­pal­loi­li­jan ar­vos­ta­maan opis­ke­lua

04.05.2020 06:00
OSAO myi Pirilän kiinteistöjä ja maita Kempeleen kunnalle – alueen läheisyyteen suunnitellaan opiskelijatyönä tehtävää asuntorakentamista

OSAO myi Pirilän kiin­teis­tö­jä ja maita Kem­pe­leen kun­nal­le – alueen lä­hei­syy­teen suun­ni­tel­laan opis­ke­li­ja­työ­nä teh­tä­vää asun­to­ra­ken­ta­mis­ta

09.01.2020 09:50 12
Osekk on nyt Koulutuskuntayhtymä OSAO – "Olemme saaneet vain positiivista palautetta nimiuudistuksesta"

Osekk on nyt Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAO – "Olemme saaneet vain po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta ni­miuu­dis­tuk­ses­ta"

02.01.2020 10:15 6