OSAO
Viimeisin 24 tuntia
Neljäosa OSAOn oppilaista jäi keväällä tavoitteestaan, vähinen opetus huolettaa nuoria – "Valmistun pian, mutten oikein tiedä, mitä koulu on minulle antanut"

Nel­jäo­sa OSAOn op­pi­lais­ta jäi ke­vääl­lä ta­voit­tees­taan, vähinen opetus huo­let­taa nuoria – "Val­mis­tun pian, mutten oikein tiedä, mitä koulu on minulle an­ta­nut"

06:00 13
Tilaajille
Katariina kurvasi Saksan kautta autoalalle – Työllä ei ole vaaraa muuttua yksitoikkoiseksi
Mainos OSAO

Ka­ta­rii­na kurvasi Saksan kautta au­to­alal­le – Työllä ei ole vaaraa muuttua yk­si­toik­koi­sek­si

06:00 2
Vanhemmat
Taitaja säteilee loistavassa Lumo-ilmiössä – Oulun marraskuuta valaisee uusi Taitaja-video, jota tähdittävät tekemisen ilo ja oululaiset valoukot
Mainos OSAO

Taitaja sä­tei­lee lois­ta­vas­sa Lu­mo-il­miös­sä – Oulun mar­ras­kuu­ta va­lai­see uusi Tai­ta­ja-vi­deo, jota täh­dit­tä­vät te­ke­mi­sen ilo ja ou­lu­lai­set va­lo­ukot

20.11.2020 06:00
Oppisopimuskoulutus on herättänyt työnantajien kiinnostuksen –  "Koska työsopimuksen kestoa ei säädellä, se ei sido työnantajia pitkiin sopimusjaksoihin"

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus on he­rät­tä­nyt työn­an­ta­jien kiin­nos­tuk­sen –  "Koska työ­so­pi­muk­sen kestoa ei sää­del­lä, se ei sido työn­an­ta­jia pitkiin so­pi­mus­jak­soi­hin"

29.10.2020 06:00 0
Tilaajille
MyTech-lähettiläs vie kouluihin tekniikan ilosanomaa
Mainos OSAO

My­Tech-lä­het­ti­läs vie kou­lui­hin tek­nii­kan ilo­sa­no­maa

26.10.2020 06:00
Punainen aitta Oulun torilla kätkee sisäänsä kolmen opiskelijan toteutuneen unelman – "Emme ole vain koruja turisteille myyvä sesonkikauppa"

Pu­nai­nen aitta Oulun torilla kätkee si­sään­sä kolmen opis­ke­li­jan to­teu­tu­neen unelman – "Emme ole vain koruja tu­ris­teil­le myyvä se­son­ki­kaup­pa"

21.10.2020 20:01 0
Tilaajille
Jäätyvä meri, hyinen tuuli eikä suojaavaa lumipeitettä: Toppilansaaressa kasvit ovat hätää kärsimässä ja se on tarkoituskin – vain sitkeimmät pääsevät jatkoon

Jäätyvä meri, hyinen tuuli eikä suo­jaa­vaa lu­mi­pei­tet­tä: Top­pi­lan­saa­res­sa kasvit ovat hätää kär­si­mäs­sä ja se on tar­koi­tus­kin – vain sit­keim­mät pää­se­vät jatkoon

04.10.2020 17:00 1
Tilaajille
OSAOn Haukiputaan yksikön aikuisopiskelijalla todettu koronatartunta – seitsemän altistunutta kahden viikon karanteeniin

OSAOn Hau­ki­pu­taan yksikön ai­kuis­opis­ke­li­jal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – seit­se­män al­tis­tu­nut­ta kahden viikon ka­ran­tee­niin

02.10.2020 10:23 0
Muusikko muovasi lapsuudenhaaveesta uuden ammatin
Mainos OSAO

Muu­sik­ko muovasi lap­suu­den­haa­vees­ta uuden ammatin

14.09.2020 07:00
Kempeleen OSAO:ssa koronatartunta – kahdeksan asetettu karanteeniin

Kem­pe­leen OSAO:s­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – kah­dek­san ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

01.09.2020 10:00 10
Osa pohjoispohjanmaalaisista toisen asteen opiskelijoista voi saada varman korkeakoulupaikan tekniikan alalta jo opintojen aikana – Oamk testaa uutta yhteistyötä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

Osa poh­jois­poh­jan­maa­lai­sis­ta toisen asteen opis­ke­li­jois­ta voi saada varman kor­kea­kou­lu­pai­kan tek­nii­kan alalta jo opin­to­jen aikana – Oamk testaa uutta yh­teis­työ­tä kuuden lukion ja OSAOn kanssa

05.08.2020 10:41 0
Ammatillinen opiskelija voi jatkossa sulauttaa kesätyöt osaksi opintoja ja lähiopintoja tehdään vaikka keskellä kesää – OSAOlla on jo huomattu opiskeluaikojen lyhentyneen

Am­ma­til­li­nen opis­ke­li­ja voi jat­kos­sa su­laut­taa ke­sä­työt osaksi opin­to­ja ja lä­hi­opin­to­ja tehdään vaikka kes­kel­lä kesää – OSAOlla on jo huo­mat­tu opis­ke­lu­ai­ko­jen ly­hen­ty­neen

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pikisaaren Kulttuurilaboratorio on tekemisen paikka nuorille – "Toivomme Pikisaareen kulttuurikeskusta"

Pi­ki­saa­ren Kult­tuu­ri­la­bo­ra­to­rio on te­ke­mi­sen paikka nuo­ril­le – "Toi­vom­me Pi­ki­saa­reen kult­tuu­ri­kes­kus­ta"

02.06.2020 19:45 0
Tilaajille
Kysyimme, miksi ammattiopistojen lukuvuosi kestää juhannukseen saakka – "Nykyään ei puhuta enää virallisesti lukukausista, vaan työvuodesta"

Ky­syim­me, miksi am­mat­ti­opis­to­jen lu­ku­vuo­si kestää ju­han­nuk­seen saakka – "Ny­kyään ei puhuta enää vi­ral­li­ses­ti lu­ku­kau­sis­ta, vaan työ­vuo­des­ta"

27.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Äiti opetti jalkapalloilijan arvostamaan opiskelua
Mainos OSAO

Äiti opetti jal­ka­pal­loi­li­jan ar­vos­ta­maan opis­ke­lua

04.05.2020 06:00
OSAO myi Pirilän kiinteistöjä ja maita Kempeleen kunnalle – alueen läheisyyteen suunnitellaan opiskelijatyönä tehtävää asuntorakentamista

OSAO myi Pirilän kiin­teis­tö­jä ja maita Kem­pe­leen kun­nal­le – alueen lä­hei­syy­teen suun­ni­tel­laan opis­ke­li­ja­työ­nä teh­tä­vää asun­to­ra­ken­ta­mis­ta

09.01.2020 09:50 12
Osekk on nyt Koulutuskuntayhtymä OSAO – "Olemme saaneet vain positiivista palautetta nimiuudistuksesta"

Osekk on nyt Kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä OSAO – "Olemme saaneet vain po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta ni­miuu­dis­tuk­ses­ta"

02.01.2020 10:15 6