Kiina
Kuukausi
Kovia kokeneella Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kiinassa

Kovia ko­ke­neel­la Viking Linella vihdoin myös ilon aihe: Uusi Turun linjan laiva sai vettä alleen Kii­nas­sa

26.01.2021 12:15 5
Kiina toivoo Yhdysvaltojen muuttavan asennettaan – liennytystä tuskin tiedossa

Kiina toivoo Yh­dys­val­to­jen muut­ta­van asen­net­taan – lien­ny­tys­tä tuskin tie­dos­sa

25.01.2021 07:30 2
Kaivokseen loukkuun jääneitä on yritetty pelastaa Kiinassa jo lähes kaksi viikkoa – osa kaivostyöntekijöistä on 600 metrin syvyydessä

Kai­vok­seen louk­kuun jää­nei­tä on yri­tet­ty pe­las­taa Kii­nas­sa jo lähes kaksi viikkoa – osa kai­vos­työn­te­ki­jöis­tä on 600 metrin sy­vyy­des­sä

22.01.2021 22:18
Näkökulma: Tiedot "Kiinassa leviävästä uudenlaisesta virustaudista" olivat vuosi sitten hataria ja muuttuivat nopeasti

Nä­kö­kul­ma: Tiedot "Kii­nas­sa le­viä­väs­tä uu­den­lai­ses­ta vi­rus­tau­dis­ta" olivat vuosi sitten hataria ja muut­tui­vat no­peas­ti

20.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Meidän pienet valintamme vahvistavat Kiinan järjestelmää – ostaisitko Kiinan valtiota muistuttavalta kauppiaalta käytetyn auton?
Kolumni Ilari Tapio

Meidän pienet va­lin­tam­me vah­vis­ta­vat Kiinan jär­jes­tel­mää – os­tai­sit­ko Kiinan val­tio­ta muis­tut­ta­val­ta kaup­piaal­ta käy­te­tyn auton?

15.01.2021 07:00 10
Tilaajille
Kiinalaisen koronarokotteen tehoksi osoittautui Brasiliassa 50 prosenttia – viime viikolla tehoksi ilmoitettiin lähes 80 prosenttia

Kii­na­lai­sen ko­ro­na­ro­kot­teen tehoksi osoit­tau­tui Bra­si­lias­sa 50 pro­sent­tia – viime vii­kol­la tehoksi il­moi­tet­tiin lähes 80 pro­sent­tia

13.01.2021 10:17
Kiinassa uusia koronatartuntoja eniten viiteen kuukauteen – uuden tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmesta oireettomia

Kii­nas­sa uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja eniten viiteen kuu­kau­teen – uuden tut­ki­muk­sen mukaan jopa kaksi kol­mes­ta oi­reet­to­mia

08.01.2021 18:05 2
Vanhemmat
Aggressiivista propagandaa koronasta julkaiseva Kiina tuomitsi koronasta raportoineen naisen vankeuteen – Kiina levittää valheita sisäisesti ja ulkomaille

Ag­gres­sii­vis­ta pro­pa­gan­daa ko­ro­nas­ta jul­kai­se­va Kiina tuo­mit­si ko­ro­nas­ta ra­por­toi­neen naisen van­keu­teen – Kiina le­vit­tää val­hei­ta si­säi­ses­ti ja ul­ko­mail­le

28.12.2020 17:42 5
WHO: Koronavirustutkijat pääsevät Kiinaan tammikuussa – Vielä on epäselvää, tarkoittaako tämä myös pääsyä Wuhaniin

WHO: Ko­ro­na­vi­rus­tut­ki­jat pää­se­vät Kiinaan tam­mi­kuus­sa – Vielä on epä­sel­vää, tar­koit­taa­ko tämä myös pääsyä Wu­ha­niin

17.12.2020 08:33 1
Lukijalta Mielipide Juha Richter

Kiinan vastuu ko­ro­na­krii­sis­tä on sel­vi­tet­tä­vä tar­kem­min

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Jo pelkkä nuoruus riittää uiguurin passittamiseen vankileirille Kiinassa

Jo pelkkä nuoruus riittää ui­guu­rin pas­sit­ta­mi­seen van­ki­lei­ril­le Kii­nas­sa

09.12.2020 09:48 3
Wuhanin tuoretoreilla elämä on palautunut lähes normaaliksi – "Minä en pelkää, mitä pelättävää täällä on?"

Wuhanin tuo­re­to­reil­la elämä on pa­lau­tu­nut lähes nor­maa­lik­si – "Minä en pelkää, mitä pe­lät­tä­vää täällä on?"

08.12.2020 16:37 4
Näin vaikuttavat RF-aseen aallot aivoissa: haamuääniä, hämmentäviä tilakokemuksia, muistihäiriöitä, masennusta

Näin vai­kut­ta­vat RF-aseen aallot ai­vois­sa: haa­muää­niä, häm­men­tä­viä ti­la­ko­ke­muk­sia, muis­ti­häi­riöi­tä, ma­sen­nus­ta

06.12.2020 20:30 1
Tilaajille
Näistä syistä Kiinan ilmastoyllätys vaikuttaa kuin polttomoottoriautojen myyntikielto – "Kiina ei sitoudu koskaan, ellei se ole varma"

Näistä syistä Kiinan il­mas­to­yl­lä­tys vai­kut­taa kuin polt­to­moot­to­ri­au­to­jen myyn­ti­kiel­to – "Kiina ei sitoudu kos­kaan, ellei se ole varma"

29.11.2020 07:00 6
Tilaajille
Hongkongissa alkoi maanantaina nuorten demokratialiikkeen tähtien oikeudenkäynti – Joshua Wong ja kaksi muuta tunnustivat syyllisyyden, vangittiin välittömästi

Hong­kon­gis­sa alkoi maa­nan­tai­na nuorten de­mo­kra­tia­liik­keen tähtien oi­keu­den­käyn­ti – Joshua Wong ja kaksi muuta tun­nus­ti­vat syyl­li­syy­den, van­git­tiin vä­lit­tö­mäs­ti

23.11.2020 14:54
Bidenin ilmastourakka on teknisesti helppo, mutta töitä on paljon – Kiinan "game changer" luo painetta uudelle presidentille

Bidenin il­mas­to­urak­ka on tek­ni­ses­ti helppo, mutta töitä on paljon – Kiinan "game chan­ger" luo pai­net­ta uudelle pre­si­den­til­le

15.11.2020 19:00
Tilaajille
Kiina onnitteli vihdoin Bidenia vaalivoitosta liki viikon hiljaisuuden jälkeen, Venäjä edelleen hiljaa

Kiina on­nit­te­li vihdoin Bidenia vaa­li­voi­tos­ta liki viikon hil­jai­suu­den jäl­keen, Venäjä edel­leen hiljaa

13.11.2020 14:11 3
Kiinassa on käynnissä jättimäinen väestönlaskenta – yhden lapsen sääntö mullisti maan ikärakenteen peruuttamattomasti

Kii­nas­sa on käyn­nis­sä jät­ti­mäi­nen väes­tön­las­ken­ta – yhden lapsen sääntö mul­lis­ti maan ikä­ra­ken­teen pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti

11.11.2020 14:52
Kiina suuttui miljardien asekaupoista Taiwanille – asettaa pakotteita amerikkalaisille asejäteille

Kiina suuttui mil­jar­dien ase­kau­pois­ta Tai­wa­nil­le – asettaa pa­kot­tei­ta ame­rik­ka­lai­sil­le ase­jä­teil­le

29.10.2020 16:33 3
Kiina kääntymässä sisäänpäin – maan johto päättää maan tulevaisuudesta

Kiina kään­ty­mäs­sä si­sään­päin – maan johto päättää maan tu­le­vai­suu­des­ta

25.10.2020 15:44 2