Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kiina
Ennen Jessie Qiyue Li pompotteli yksin pihalla koripalloa – nyt hän pääsee pelaamaan mukavassa seurassa Talvikankaan Yökoriksessa

Ennen Jessie Qiyue Li pom­pot­te­li yksin pihalla ko­ri­pal­loa – nyt hän pääsee pe­laa­maan mu­ka­vas­sa seu­ras­sa Tal­vi­kan­kaan Yö­ko­rik­ses­sa

21.09.2023 20:08 3
Tilaajille
Taiwanin ympärillä havaittu päivän aikana liki 70 kiinalaista sotilaslentokonetta ja kymmenkunta laivaston alusta

Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä ha­vait­tu päivän aikana liki 70 kii­na­lais­ta so­ti­las­len­to­ko­net­ta ja kym­men­kun­ta lai­vas­ton alusta

14.09.2023 07:10 4
Valtiovarainministeri Riikka Purran erityisavustajanimitys peruttiin – taustalla suojelupoliisin turvallisuusselvitys, kertoo Iltalehti

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purran eri­tyi­sa­vus­ta­ja­ni­mi­tys pe­rut­tiin – taus­tal­la suo­je­lu­po­lii­sin tur­val­li­suus­sel­vi­tys, kertoo Il­ta­leh­ti

30.08.2023 18:53
Uroksen "kiinalaismiljoonista" odotetaan asiantuntijalausuntoja – Pesänhoitaja: Olen päässyt keskusteluyhteyteen Jyrki Hallikaisen kanssa

Uroksen "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta" odo­te­taan asian­tun­ti­ja­lau­sun­to­ja – Pe­sän­hoi­ta­ja: Olen päässyt kes­kus­te­luyh­tey­teen Jyrki Hal­li­kai­sen kanssa

16.08.2023 17:00 12
Tilaajille
Sisäelimille omat sarjat, kesällä keskitytään sydämeen – Oulun Taijiseuran qigong-harjoitukset Hupisaarilla sopivat kaikille

Si­säe­li­mil­le omat sarjat, kesällä kes­ki­ty­tään sy­dä­meen – Oulun Tai­ji­seu­ran qi­gong-har­joi­tuk­set Hu­pi­saa­ril­la sopivat kai­kil­le

01.07.2023 14:55
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­köau­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 4
Tilaajille
Oulun poliisi sulki työmaan maakunnan eteläosissa ihmiskauppaepäilyn tutkinnassa – "Yksikään suomalainen ei olisi suostunut majoittumaan sellaisissa tiloissa"

Oulun poliisi sulki työmaan maa­kun­nan ete­läo­sis­sa ih­mis­kaup­pae­päi­lyn tut­kin­nas­sa – "Yk­si­kään suo­ma­lai­nen ei olisi suos­tu­nut ma­joit­tu­maan sel­lai­sis­sa ti­lois­sa"

23.05.2023 06:00 33
Tilaajille
Ukrainan Zelenskyi ja Kiinan Xi puhuivat puhelimessa ensi kertaa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi ja Kiinan Xi pu­hui­vat pu­he­li­mes­sa ensi kertaa sen jäl­keen, kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan

26.04.2023 15:45 7
"Jos sota syttyy, molemmat osapuolet kärsivät" – Kiina sanoo simuloineensa Taiwanin avainkohteisiin iskemistä sotaharjoitustensa toisena päivänä

"Jos sota syttyy, mo­lem­mat osa­puo­let kär­si­vät" – Kiina sanoo si­mu­loi­neen­sa Tai­wa­nin avain­koh­tei­siin is­ke­mis­tä so­ta­har­joi­tus­ten­sa toisena päivänä

09.04.2023 13:48 17
Xin mukaan Kiina ja Venäjä ovat strategiset kumppanit

Xin mukaan Kiina ja Venäjä ovat stra­te­gi­set kump­pa­nit

21.03.2023 13:11 33
Yhdysvallat aikoo julkaista tiedustelupalvelun asiakirjoja, jotka koskevat koronapandemian alkuperää

Yh­dys­val­lat aikoo jul­kais­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­lun asia­kir­jo­ja, jotka kos­ke­vat ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­pe­rää

21.03.2023 08:05 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko län­ti­nen maailma haluaa rauhan Uk­rai­naan, mutta oi­keu­den­mu­kai­se­na

07.03.2023 05:30 5
Tilaajille
Analyysi: Kiina kyttää uutta maailmanjärjestystä – Uudesta kylmästä ajasta huolimatta idän jätin kauppa rikkoo ennätyksiä niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän kanssa

Ana­lyy­si: Kiina kyttää uutta maail­man­jär­jes­tys­tä – Uudesta kyl­mäs­tä ajasta huo­li­mat­ta idän jätin kauppa rikkoo en­nä­tyk­siä niin Yh­dys­val­to­jen kuin Venäjän kanssa

04.03.2023 18:30 14
Tilaajille
Suomen kaupallinen riippuvuus Kiinasta on EU:n keskitasoa, mutta luvut eivät kerro koko totuutta

Suomen kau­pal­li­nen riip­pu­vuus Kii­nas­ta on EU:n kes­ki­ta­soa, mutta luvut eivät kerro koko to­tuut­ta

03.03.2023 19:11 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha Uk­rai­naan neu­vo­tel­len

02.03.2023 05:00 16
Tilaajille
"Rauhan enkeli" Kiina hakee Ukraina-operoinnissaankin ennen kaikkea omaa strategista etuaan
Pääkirjoitus

"Rauhan enkeli" Kiina hakee Uk­rai­na-ope­roin­nis­saan­kin ennen kaikkea omaa stra­te­gis­ta etuaan

28.02.2023 20:00 5
Tilaajille
Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Pen­ta­gon ha­vait­si toisen kii­na­lai­sen va­koi­luil­ma­pal­lon, tällä kertaa La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

04.02.2023 10:55 6
Pandojen tulolle Suomeen oli perusta tutkimuksessa, muistuttaa asiantuntija – WWF kriittisempi Suomi-pandoja kohtaan

Pan­do­jen tulolle Suomeen oli perusta tut­ki­muk­ses­sa, muis­tut­taa asian­tun­ti­ja – WWF kriit­ti­sem­pi Suo­mi-pan­do­ja kohtaan

28.01.2023 21:26 7
Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa takaisin kotiin
Pääkirjoitus

Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

27.01.2023 20:00 13
Tilaajille
Ähtärin eläinpuisto alkaa valmistella pandojen palauttamista Kiinaan – "Koemme jääneemme pandojen suojelun kanssa yksin"

Ähtärin eläin­puis­to alkaa val­mis­tel­la pan­do­jen pa­laut­ta­mis­ta Kiinaan – "Koemme jää­neem­me pan­do­jen suo­je­lun kanssa yksin"

27.01.2023 17:30 28