Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nas­sa tar­vi­taan eri­lai­sia on­nis­tu­jia

05:30 2
Viikko
Aikuisopiskelija ovat joutumassa säästötalkoihin – aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta kärsisivät eniten 35–59 -vuotiaat naiset
Kolumni

Ai­kuis­opis­ke­li­ja ovat jou­tu­mas­sa sääs­tö­tal­koi­hin – ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kaut­ta­mi­ses­ta kär­si­si­vät eniten 35–59 -vuo­tiaat naiset

03.03.2024 14:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luetun ym­mär­tä­mi­nen kaikki kai­kes­sa

02.03.2024 05:00 2
Ilmavoimien pääsotaharjoitus näkyy myös Pudasjärvellä – Lentokenttä täyttyi reserviläisistä ja Horneteista

Il­ma­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus näkyy myös Pu­das­jär­vel­lä – ­Len­to­kent­tä täyttyi re­ser­vi­läi­sis­tä ja Hor­ne­teis­ta

01.03.2024 21:36 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­de­vies­tin­tä Oulun yli­opis­tos­sa voi hyvin – yhtenä mark­ki­noin­nin haas­tee­na on oh­jel­man si­sään­ot­to vain kahden vuoden välein

29.02.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vies­tin­nän opetus Oulun yli­opis­tos­sa ajan tasalla

29.02.2024 05:00 2
Oulun yliopiston uudeksi koulutusvararehtoriksi Mirja Illikainen

Oulun yli­opis­ton uudeksi kou­lu­tus­va­ra­reh­to­rik­si Mirja Il­li­kai­nen

27.02.2024 17:28 7
Oulun ainoa kaksikielinen enkkuluokka pyörii Pohjois-Ritaharjussa – Kaksikielinen opetus on tarkoitus tuoda muihinkin peruskouluihin

Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa – Kak­si­kie­li­nen opetus on tar­koi­tus tuoda mui­hin­kin pe­rus­kou­lui­hin

27.02.2024 09:08 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton tie­de­vies­tin­nän mais­te­ri­oh­jel­ma on ris­teys­koh­das­sa

27.02.2024 05:00 6
Kuukausi ja vanhemmat
Muistokirjoitus: Rehtori, professori Juhani Kärjä 1934–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Reh­to­ri, pro­fes­so­ri Juhani Kärjä 1934–2024

24.02.2024 09:00
Muistokirjoitus: FM Ulla Marketta Haverinen 1955–2023

Muis­to­kir­joi­tus: FM Ulla Mar­ket­ta Ha­ve­ri­nen 1955–2023

23.02.2024 12:39 1
Riitaisassa työryhmässä vastustusta aikuiskoulutustuen korvaamiseen opintolainalla – lähivuosina opiskelevan työntekijän toimeentulo uhkaa jäädä omalle vastuulle

Rii­tai­sas­sa työ­ryh­mäs­sä vas­tus­tus­ta ai­kuis­kou­lu­tus­tuen kor­vaa­mi­seen opin­to­lai­nal­la – lä­hi­vuo­si­na opis­ke­le­van työn­te­ki­jän toi­meen­tu­lo uhkaa jäädä omalle vas­tuul­le

23.02.2024 07:33 25
Oululainen Leevi, 9, on jonottanut koulupsykologin tutkimuksiin kahdeksan kuukautta – Tapaus ei etene ilman psykologin lausuntoa

Ou­lu­lai­nen Leevi, 9, on jo­not­ta­nut kou­lu­psy­ko­lo­gin tut­ki­muk­siin kah­dek­san kuu­kaut­ta – Tapaus ei etene ilman psy­ko­lo­gin lau­sun­toa

22.02.2024 06:00 29
Tilaajille
OSAOssa kaivosalaa opiskeleva Jenna sai tukea valintaansa äiti Lauralta – “Vanhemman rooli on kannustaa ja tukea”
Mainos OSAO

OSAOssa kai­vosalaa opis­ke­le­va Jenna sai tukea va­lin­taan­sa äiti Lau­ral­ta – “Van­hem­man rooli on kan­nus­taa ja tukea”

20.02.2024 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä asiois­sa ha­luam­me ke­hit­tyä?

20.02.2024 05:00
Oululainen Paavali Soini ei päässyt kadettikouluun, joten paikka piti löytää ulkomailta – Nyt hänestä tulee ensimmäinen suomalainen upseeri Irlannissa

Ou­lu­lai­nen Paavali Soini ei päässyt ka­det­ti­kou­luun, joten paikka piti löytää ul­ko­mail­ta – Nyt hänestä tulee en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen upseeri Ir­lan­nis­sa

18.02.2024 18:00 9
Tilaajille
Oamk aloittaa yhteistyön tradenomien koulutuksessa kahden muun ammattikorkeakoulun kanssa

Oamk aloit­taa yh­teis­työn tra­de­no­mien kou­lu­tuk­ses­sa kahden muun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa

16.02.2024 09:00
Ivalon rajajääkärikomppanian sekä Sodankylän jääkäriprikaatin varusmiehet vannovat sotilasvalan

Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian sekä So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin va­rus­mie­het van­no­vat so­ti­las­va­lan

15.02.2024 19:59 2
Tilaajille
HS: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän epäillään haalineen kielitaidottomia opiskelijoita – joutuu opetushallituksen tarkastukseen

HS: Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män epäil­lään haa­li­neen kie­li­tai­dot­to­mia opis­ke­li­joi­ta – joutuu ope­tus­hal­li­tuk­sen tar­kas­tuk­seen

15.02.2024 21:04 18