Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
Oudolta haissut jauhelihakeittoerä tutkitaan laboratoriossa – keittoa ehdittiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päiväkoteja

Oudolta haissut jau­he­li­ha­keit­to­erä tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa – keittoa eh­dit­tiin tarjota osassa Oulun kouluja ja päi­vä­ko­te­ja

12:47 21
Tilaajille
Viikko
Yle: Jauhelihakeitto haisi oudolta oululaiskouluissa – Lööki veti tuotteen pois

Yle: Jau­he­li­ha­keit­to haisi oudolta ou­lu­lais­kou­luis­sa – Lööki veti tuot­teen pois

29.05.2023 16:28 22
Uusia opiskelijoita valittiin Oulun yliopistoon – Opintopolku-palvelun häiriöstä ei haittaa

Uusia opis­ke­li­joi­ta va­lit­tiin Oulun yli­opis­toon – Opin­to­pol­ku-pal­ve­lun häi­riös­tä ei haittaa

29.05.2023 14:28 2
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 13:35 3
Tilaajille
Iin kunnanhallitus haluaa selvittää Olhavan koulun jatkomahdollisuuksia – koulua ei esitetä lakkautettavaksi

Iin kun­nan­hal­li­tus haluaa sel­vit­tää Olhavan koulun jat­ko­mah­dol­li­suuk­sia – ­kou­lua ei esitetä lak­kau­tet­ta­vak­si

28.05.2023 21:37 4
Tilaajille
Oululaisopettaja kertoo, mikä käsityön opetuksessa meni pieleen – Koulun käsityöstä tuli sukupuoliongelma, ja erityisesti siitä kärsivät nyt pojat

Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen – Koulun kä­si­työs­tä tuli su­ku­puo­lion­gel­ma, ja eri­tyi­ses­ti siitä kär­si­vät nyt pojat

28.05.2023 06:30 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ala­mäes­sä – työn­an­ta­jil­ta tulee karua pa­lau­tet­ta siitä, että ne eivät saa op­pi­lai­tok­sis­ta osaavia työn­te­ki­jöi­tä

28.05.2023 05:30 13
Tilaajille
Koulun ja terveydenhuollon kriisien takana ovat uudistukset, joiden tehtailijoilta puuttuu kosketus arkeen
Kolumni

Koulun ja ter­vey­den­huol­lon krii­sien takana ovat uu­dis­tuk­set, joiden teh­tai­li­joil­ta puuttuu kos­ke­tus arkeen

27.05.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus ja tut­ki­mus ovat si­joi­tuk­sia tu­le­vai­suu­teen

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
OSAOn uuden kampuksen sijainti Oulussa sai sinetin – kustannusarvio on noin 100–120 miljoonaa euroa

OSAOn uuden kam­puk­sen si­jain­ti Oulussa sai sinetin – kus­tan­nus­ar­vio on noin 100–120 mil­joo­naa euroa

22.05.2023 14:48 41
Hannamari Kurunlahti sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläinen voitti kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri Ku­run­lah­ti sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­nen voitti kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

22.05.2023 12:38 1
Tilaajille
Oulun tuore kansanedustaja ja luokanopettaja Pia Hiltunen: Koulujen kännykkäkieltoa ei tule säätää laissa

Oulun tuore kan­san­edus­ta­ja ja luo­kan­opet­ta­ja Pia Hil­tu­nen: Kou­lu­jen kän­nyk­kä­kiel­toa ei tule säätää laissa

20.05.2023 14:52 61
Suomalaislapset ovat länsimaiden toiseksi parhaita lukijoita – Iso kysymys silti kuuluu, miten lapsia voidaan innostaa lukemaan?

Suo­ma­lais­lap­set ovat län­si­mai­den toi­sek­si par­hai­ta lu­ki­joi­ta – Iso kysymys silti kuuluu, miten lapsia voidaan in­nos­taa lu­ke­maan?

19.05.2023 17:52 5
Tilaajille
Elli Säynäjäaho, 18, on viimeisiä Pateniemen pienestä lukiosta valmistuvia – Nyt lakkautettava lukio ehti toimia lähes 60 vuotta

Elli Säy­nä­jäa­ho, 18, on vii­mei­siä Pa­te­nie­men pie­nes­tä lu­kios­ta val­mis­tu­via – Nyt lak­kau­tet­ta­va lukio ehti toimia lähes 60 vuotta

17.05.2023 14:40 19
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun hallitus jatkaa lähes muuttumattomana – Mukana muun muassa Mirja Vehkaperä ja Jouko Niinimäki

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun hal­li­tus jatkaa lähes muut­tu­mat­to­ma­na – Mukana muun muassa Mirja Veh­ka­pe­rä ja Jouko Nii­ni­mä­ki

16.05.2023 15:02 2
Katso, ketkä pääsivät kevään ylioppilaiksi Oulussa ja muualla Poh­jois-Poh­jan­maalla

Katso, ketkä pää­si­vät kevään yli­op­pi­laik­si Oulussa ja muualla Poh­jois-Poh­jan­maal­la

17.05.2023 11:42 11
Tilaajille
Kouluilla oli ongelmia saada kevään ylioppilaslistoja ladattua

Kou­luil­la oli on­gel­mia saada kevään yli­op­pi­las­lis­to­ja la­dat­tua

16.05.2023 10:59 2
Lehtori Markku Kuorilehto tutki ja kokosi Oulun normaalikoulun historianäyttelyn – "Koulustamme on lähtenyt valtava määrä nuoria rakentamaan Suomea ja maailmaa yli 400 vuoden aikana"

Lehtori Markku Kuo­ri­leh­to tutki ja kokosi Oulun nor­maa­li­kou­lun his­to­ria­näyt­te­lyn – "Kou­lus­tam­me on läh­te­nyt valtava määrä nuoria ra­ken­ta­maan Suomea ja maail­maa yli 400 vuoden aikana"

11.05.2023 08:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Silmät auki Oulun kou­lu­ver­kon ke­hit­tä­mi­ses­sä

11.05.2023 07:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu on pe­ri­aa­te­ky­sy­mys

10.05.2023 07:30 4
Tilaajille