Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rap-musiikki
Nuorten miesten kaveriporukka tympääntyi Oulun rap-tapahtumiin – Nyt he järjestävät illan, jossa tarjolla on suomiräpin uutta aaltoa ja paikallisia artisteja

Nuorten miesten ka­ve­ri­po­ruk­ka tym­pään­tyi Oulun rap-ta­pah­tu­miin – Nyt he jär­jes­tä­vät illan, jossa tar­jol­la on suo­mi­rä­pin uutta aaltoa ja pai­kal­li­sia ar­tis­te­ja

01.09.2023 20:00 1
Tilaajille
Oululaisen Juhani Oivon järjestämissä tapahtumissa on syntynyt jopa ystävien parisuhteita – 20 vuotta kestänyt DJ-ura alkoi skrätsäysäänten lumosta

Ou­lu­lai­sen Juhani Oivon jär­jes­tä­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa on syn­ty­nyt jopa ys­tä­vien pa­ri­suh­tei­ta – 20 vuotta kes­tä­nyt DJ-ura alkoi skrät­säy­sään­ten lumosta

18.08.2023 17:00
Tilaajille
Oululainen Sana sai nuorena kadulla lyönnin naamaan vain siksi, että hän on nainen joka räppää – Nyt kolme rap-artistia kertoo, kuinka hitaasti ala muuttuu

Ou­lu­lai­nen Sana sai nuorena kadulla lyönnin naamaan vain siksi, että hän on nainen joka räppää – Nyt kolme rap-ar­tis­tia kertoo, kuinka hi­taas­ti ala muuttuu

17.08.2023 06:00 8
Tilaajille
Keikka-arvio: Oululaisyleisö söi Sexmanen kädestä – Qstockin Rytmirannalla nähty energinen show olisi täyttänyt isommankin lavan

Keik­ka-ar­vio: Ou­lu­lais­ylei­sö söi Sex­ma­nen kädestä – Qstoc­kin Ryt­mi­ran­nal­la nähty ener­gi­nen show olisi täyt­tä­nyt isom­man­kin lavan

29.07.2023 19:33
Tilaajille
Keikka-arvio: Lapsiperheet saivat Käärijästä Qstockissa pääosin siistityn version – hetkittäin musiikki jäi hopeasijalle suursuosiota nauttivan räppärin show'ssa

Keik­ka-ar­vio: Lap­si­per­heet saivat Kää­ri­jäs­tä Qstoc­kis­sa pääosin siis­ti­tyn version – het­kit­täin mu­siik­ki jäi ho­pea­si­jal­le suur­suo­sio­ta naut­ti­van räp­pä­rin show'ssa

29.07.2023 17:08 5
Tilaajille
Keikka-arvio: Mistä nää tuut? starttasi Qstockin Oulu-rapin ilosanomalla – kaupungin hiphop-soundi nojaa perinnetietoisuudelle, mutta yleisö otti uudemmat tekijät avosylin vastaan

Keik­ka-ar­vio: Mistä nää tuut? start­ta­si Qstoc­kin Ou­lu-ra­pin ilo­sa­no­mal­la – kau­pun­gin hip­hop-soun­di nojaa pe­rin­ne­tie­toi­suu­del­le, mutta yleisö otti uu­dem­mat tekijät avo­sy­lin vastaan

28.07.2023 16:15 4
Tilaajille
Elokuva-arvio: Isä toivoo pojastaan poronhoitajaa, mutta poika haaveilee rap-tähteydestä – nuorille suunnattu dokumentti yhdistelee musiikkia ja saamelaisasiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Isä toivoo po­jas­taan po­ron­hoi­ta­jaa, mutta poika haa­vei­lee rap-täh­tey­des­tä – nuo­ril­le suun­nat­tu do­ku­ment­ti yh­dis­te­lee mu­siik­kia ja saa­me­lais­asiaa

23.03.2023 13:45
Tilaajille
Grammy-ehdokkaiksi päätyneet oululaiset tuottajaveljekset luovat kansainvälistä uraa Äimärautiolta käsin: " Ei kannata ujostella, että on vain 'nobody' pienestä Suomesta"

Gram­my-eh­dok­kaik­si pää­ty­neet ou­lu­lai­set tuot­ta­ja­vel­jek­set luovat kan­sain­vä­lis­tä uraa Äi­mä­rau­tiol­ta käsin: " Ei kannata ujos­tel­la, että on vain 'no­bo­dy' pie­nes­tä Suo­mes­ta"

19.02.2023 07:00
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 15:54 2
Tilaajille
Hannibal havainnoi hullua maailmaa – monen projektin mies saapuu Ouluun Hot Herosin kanssa

Han­ni­bal ha­vain­noi hullua maail­maa – monen pro­jek­tin mies saapuu Ouluun Hot Herosin kanssa

13.12.2022 19:00
Tilaajille
Leffavieras: Sydänpeto-draamassa räppi heijastelee päähenkilön tuntemuksia – pohjimmiltaan kyse on rakkaudentunnustuksesta

Lef­fa­vie­ras: Sy­dän­pe­to-draa­mas­sa räppi hei­jas­te­lee pää­hen­ki­lön tun­te­muk­sia – poh­jim­mil­taan kyse on rak­kau­den­tun­nus­tuk­ses­ta

09.11.2022 16:15
Tilaajille
Keikka-arvio: 50 Cent tarjosi Ouluhallissa takuuvarman show’n, mutta kourallisesta hittejä ei riittänyt puolentoista tunnin keikan mitalle

Keik­ka-ar­vio: 50 Cent tarjosi Ou­lu­hal­lis­sa ta­kuu­var­man show’n, mutta kou­ral­li­ses­ta hittejä ei riit­tä­nyt puo­len­tois­ta tunnin keikan mitalle

04.11.2022 06:23 11
Tilaajille
Järjestäjä odottaa 50 Centin Ouluhallin keikalle yli kolmea tuhatta katsojaa – Riki Huhtala: "Hienoa, että myös Ouluun saatiin tällainen maailmantähti"

Jär­jes­tä­jä odottaa 50 Centin Ou­lu­hal­lin kei­kal­le yli kolmea tuhatta kat­so­jaa – Riki Huh­ta­la: "Hie­noa, että myös Ouluun saatiin täl­lai­nen maail­man­täh­ti"

03.11.2022 11:51 14
Tilaajille
Iltalehti: 50 Centin Ouluun tuova keikkajärjestäjä yrityssaneeraukseen

Il­ta­leh­ti: 50 Centin Ouluun tuova keik­ka­jär­jes­tä­jä yri­tys­sa­nee­rauk­seen

05.10.2022 16:19 4
Räppäri 50 Cent saapuu marraskuussa Ouluun – Suomeen ulottuva Euroopan kiertue tuo keikat pienempiinkin kaupunkeihin

Räppäri 50 Cent saapuu mar­ras­kuus­sa Ouluun – Suomeen ulot­tu­va Eu­roo­pan kiertue tuo keikat pie­nem­piin­kin kau­pun­kei­hin

03.10.2022 13:01 5
Stepan Oulu Anthemista julkaistiin musiikkivideo yhteistyössä kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa – katso löydätkö videolta tuttuja tai vaikkapa oman kaupunginosasi

Stepan Oulu Ant­he­mis­ta jul­kais­tiin mu­siik­ki­vi­deo yh­teis­työs­sä kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen kanssa – katso löy­dät­kö vi­deol­ta tuttuja tai vaik­ka­pa oman kau­pun­gin­osa­si

27.07.2022 11:46 15
Stepa räpäytti Oulu-anthemin – ”Pitää muistaa kiittää silloin kun aihetta on”

Stepa rä­päyt­ti Ou­lu-ant­he­min – ”Pitää muistaa kiittää silloin kun aihetta on”

15.07.2022 06:10 1
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 2
Vuoden 2022 Teosto-palkinto jaetaan neljän teoksen kesken – palkinnon saajina muun muassa rap-artisti Eevil Stöö ja jazz-ilmiö Linda Fredriksson

Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän teoksen kesken – pal­kin­non saajina muun muassa rap-ar­tis­ti Eevil Stöö ja jazz-il­miö Linda Fred­riks­son

19.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Limingan koulukodissa räpättiin ja taiteiltiin graffiteja kiusaamisen ehkäisemiseksi – nuorten rap-työpajaa ohjannut artisti Stepa: "Räppi antaa tunteille rehellisen ja sensuroimattoman väylän"

Li­min­gan kou­lu­ko­dis­sa rä­pät­tiin ja tai­teil­tiin graf­fi­te­ja kiu­saa­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – nuorten rap-työ­pa­jaa oh­jan­nut artisti Stepa: "Räppi antaa tun­teil­le re­hel­li­sen ja sen­su­roi­mat­to­man väylän"

19.05.2022 15:45
Tilaajille