Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Rap-musiikki
Viimeisin 12 tuntia
Räppäri 50 Cent saapuu marraskuussa Ouluun – Suomeen ulottuva Euroopan kiertue tuo keikat pienempiinkin kaupunkeihin

Räppäri 50 Cent saapuu mar­ras­kuus­sa Ouluun – Suomeen ulot­tu­va Eu­roo­pan kiertue tuo keikat pie­nem­piin­kin kau­pun­kei­hin

13:01 1
Vanhemmat
Stepan Oulu Anthemista julkaistiin musiikkivideo yhteistyössä kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa – katso löydätkö videolta tuttuja tai vaikkapa oman kaupunginosasi

Stepan Oulu Ant­he­mis­ta jul­kais­tiin mu­siik­ki­vi­deo yh­teis­työs­sä kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen kanssa – katso löy­dät­kö vi­deol­ta tuttuja tai vaik­ka­pa oman kau­pun­gin­osa­si

27.07.2022 11:46 15
Stepa räpäytti Oulu-anthemin – ”Pitää muistaa kiittää silloin kun aihetta on”

Stepa rä­päyt­ti Ou­lu-ant­he­min – ”Pitää muistaa kiittää silloin kun aihetta on”

15.07.2022 06:10 1
Koskelan kulmilta räppäriksi ponnistanut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hävittävää"

Kos­ke­lan kul­mil­ta räp­pä­rik­si pon­nis­ta­nut Slani ei jännitä tulevaa – "Kunhan olen oma itseni, minulla ei ole mitään hä­vit­tä­vää"

26.06.2022 06:15 2
Vuoden 2022 Teosto-palkinto jaetaan neljän teoksen kesken – palkinnon saajina muun muassa rap-artisti Eevil Stöö ja jazz-ilmiö Linda Fredriksson

Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän teoksen kesken – pal­kin­non saajina muun muassa rap-ar­tis­ti Eevil Stöö ja jazz-il­miö Linda Fred­riks­son

19.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Limingan koulukodissa räpättiin ja taiteiltiin graffiteja kiusaamisen ehkäisemiseksi – nuorten rap-työpajaa ohjannut artisti Stepa: "Räppi antaa tunteille rehellisen ja sensuroimattoman väylän"

Li­min­gan kou­lu­ko­dis­sa rä­pät­tiin ja tai­teil­tiin graf­fi­te­ja kiu­saa­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – nuorten rap-työ­pa­jaa oh­jan­nut artisti Stepa: "Räppi antaa tun­teil­le re­hel­li­sen ja sen­su­roi­mat­to­man väylän"

19.05.2022 15:45
Tilaajille
Rajahurreilta uutta suomenkielistä räppiä – kappaleissa kuuluu myös kunnioitus aiemmille ruotsinsuomalaisille sukupolville

Ra­ja­hur­reil­ta uutta suo­men­kie­lis­tä räppiä – kap­pa­leis­sa kuuluu myös kun­nioi­tus aiem­mil­le ruot­sin­suo­ma­lai­sil­le su­ku­pol­vil­le

18.02.2022 17:10
Tilaajille
Pyhimys korkkasi Qstockin päälavan ja William villitsi Rytmirannan – sadetakkimeri aaltoili onnellisena live-musiikin tahtiin perjantaina

Pyhimys kork­ka­si Qstoc­kin pää­la­van ja William vil­lit­si Ryt­mi­ran­nan – sa­de­tak­ki­me­ri aal­toi­li on­nel­li­se­na li­ve-mu­sii­kin tahtiin per­jan­tai­na

30.07.2021 20:35 28
Tilaajille
40-vuotias Kimmo Laiho eli Elastinen: "Normaali aikuistuminen oli mahdotonta – Elin pitkään irti arjesta"

40-vuo­tias Kimmo Laiho eli Elas­ti­nen: "Nor­maa­li ai­kuis­tu­mi­nen oli mah­do­ton­ta – Elin pitkään irti ar­jes­ta"

15.04.2021 19:00 2
Tilaajille
"Keskustelu kulttuurisesta omimisesta on tarpeen" – rap-artisti Olli PA myöntää, että puheena olevasta asiasta on välillä vaikea saada kiinni, mutta juuri siitäkin syystä aiheen esillä pito on tärkeää

"Kes­kus­te­lu kult­tuu­ri­ses­ta omi­mi­ses­ta on tar­peen" – rap-ar­tis­ti Olli PA myön­tää, että puheena ole­vas­ta asiasta on välillä vaikea saada kiinni, mutta juuri sii­tä­kin syystä aiheen esillä pito on tärkeää

13.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Teatrian jäsenklubi yllätti positiivisesti monilla tavoin – pop-konserttisarjan aloittanut rap-yhtye Gasellit tarjosi naurua ja juhlaa

Arvio: Teat­rian jä­sen­klu­bi yllätti po­si­tii­vi­ses­ti monilla tavoin – pop-kon­sert­ti­sar­jan aloit­ta­nut rap-yh­tye Ga­sel­lit tarjosi naurua ja juhlaa

01.10.2020 14:09
Tilaajille