Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ruokalähetit
Wolt: Hämeenlinnan hallinto-oikeus linjasi, että Woltin lähetit ovat yrittäjiä

Wolt: Hä­meen­lin­nan hal­lin­to-oi­keus lin­ja­si, että Woltin lähetit ovat yrit­tä­jiä

21.02.2024 16:44 8
Kauppatieteiden maisteri Ousman, 36, ajaa Oulussa Woltia ja siivoaa – Hyppäsimme pitkää päivää tekevän miehen kyytiin

Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri Ousman, 36, ajaa Oulussa Woltia ja siivoaa – Hyp­pä­sim­me pitkää päivää tekevän miehen kyytiin

20.01.2024 05:00 120
Tilaajille
Asiakas arvioi, saako pakkoyrittäjä potkut  – Me onnekkaat naputtelemme arvioita työsuorituksista ymmärtämättä, millaisen painoarvon tähditykset voivat saada
Essee

Asiakas arvioi, saako pak­ko­yrit­tä­jä potkut – Me on­nek­kaat na­put­te­lem­me ar­vioi­ta työ­suo­ri­tuk­sis­ta ym­mär­tä­mät­tä, mil­lai­sen pai­no­ar­von täh­di­tyk­set voivat saada

22.12.2023 15:30 22
Tilaajille
Nyhtöruokaa selkänahasta? Ruokalähetit tekevät rankkaa työtä ankein ehdoin
Pääkirjoitus

Nyh­tö­ruo­kaa sel­kä­na­has­ta? Ruo­ka­lä­he­tit tekevät rankkaa työtä ankein ehdoin

14.11.2023 17:00 36
Essee: Wolttaan ateriani, siis osallistun riistoon – "Tähän työhön päätyvät ne, joilla ei ole juuri muita vaihtoehtoja"
Essee

Essee: Wolt­taan ate­ria­ni, siis osal­lis­tun riis­toon – "Tähän työhön pää­ty­vät ne, joilla ei ole juuri muita vaih­toeh­to­ja"

07.07.2023 15:30 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienen bis­nek­sen paikka: ko­ti­ruo­kaa ko­ti­ovel­le toi­mi­tet­tu­na

05.07.2023 05:30 4
Tilaajille
Sikin sokin lojuvat sähköpotkulaudat ja pitkä odotus tyhjässä ravintolassa todistavat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käytännössä
Kolumni

Sikin sokin lojuvat säh­kö­pot­ku­lau­dat ja pitkä odotus tyh­jäs­sä ra­vin­to­las­sa to­dis­ta­vat, että moni hyvä palvelu menee pilalle käy­tän­nös­sä

15.05.2023 06:00 19
Tilaajille
Kotiin tilataan krapularuokaa ja arjen helpotusta, eettiset kysymykset askarruttavat ja ruokalähetit ärsyttävät liikenteessä – Oululaiset kertovat, mitä ajattelevat Woltista ja Foodorasta

Kotiin ti­la­taan kra­pu­la­ruo­kaa ja arjen hel­po­tus­ta, eet­ti­set ky­sy­myk­set as­kar­rut­ta­vat ja ruo­ka­lä­he­tit är­syt­tä­vät lii­ken­tees­sä – Ou­lu­lai­set ker­to­vat, mitä ajat­te­le­vat Wol­tis­ta ja Foo­do­ras­ta

11.05.2023 05:00 14
Tilaajille
HS: Osa ruokaläheteistä ajaa laittomia kuljetuksia, palkkiot olemattomia

HS: Osa ruo­ka­lä­he­teis­tä ajaa lait­to­mia kul­je­tuk­sia, palk­kiot ole­mat­to­mia

23.04.2023 11:04 14
Tilaajille
Oulun keskustan ruokaralliin etsitään ratkaisuja kaupungin ja yritysten yhteistyöllä – voisivatko ruokakuskien omat tolpat ratkaista parkkeerausongelmat?

Oulun kes­kus­tan ruo­ka­ral­liin et­si­tään rat­kai­su­ja kau­pun­gin ja yri­tys­ten yh­teis­työl­lä – voi­si­vat­ko ruo­ka­kus­kien omat tolpat rat­kais­ta park­kee­rau­son­gel­mat?

19.04.2022 06:00 80
Tilaajille
Aluehallintovirasto: Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa – Wolt valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Woltin ruo­ka­lä­he­tit ovat työ­suh­tees­sa – Wolt va­lit­taa pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen

01.11.2021 16:36 4
Oulun keskustan jakeluruutujen käyttöä rajoitettiin – nyt ruokalähetit kärsivät pysäköintiongelmista: ”Olen joutunut monesti kieltäytymään kuljetuksista”

Oulun kes­kus­tan ja­ke­lu­ruu­tu­jen käyttöä ra­joi­tet­tiin – nyt ruo­ka­lä­he­tit kär­si­vät py­sä­köin­tion­gel­mis­ta: ”Olen jou­tu­nut monesti kiel­täy­ty­mään kul­je­tuk­sis­ta”

04.08.2021 06:00 20
Tilaajille