Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Vihreä siirtymä
Viimeisin 24 tuntia
Vihreän siirtymän vastustus uhkaa karkottaa Suomeen luvatut miljardi-investoinnit työpaikkoineen – Luvituksen hitaus turhauttaa 27 vuotta suunnitellun laitoksen toimitusjohtajaa

Vihreän siir­ty­män vas­tus­tus uhkaa kar­kot­taa Suomeen luvatut mil­jar­di-in­ves­toin­nit työ­paik­koi­neen – Lu­vi­tuk­sen hitaus tur­haut­taa 27 vuotta suun­ni­tel­lun lai­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­jaa

09:00 46
Tilaajille
Kuukausi
Suomiko muka ei kiinnosta investoijia – toivottavasti jättimäiset aikeet saadaan nyt muutettua todeksi
Pääkirjoitus

Suomiko muka ei kiin­nos­ta in­ves­toi­jia – toi­vot­ta­vas­ti jät­ti­mäi­set aikeet saadaan nyt muu­tet­tua todeksi

01.06.2023 20:00 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­omis­ta­jan rooli vih­reäs­sä siir­ty­mäs­sä – metsien ar­vioin­nis­sa las­ken­ta­ta­vat ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa

31.05.2023 06:00 3
Tilaajille
OP:n Timo Ritakallio suitsuttaa vihreää siirtymää, mutta pitää ongelmallisena hiilineutraalisuusrajaa vuonna 2035 – "Liian tiukat rajaukset voivat johtaa vääriinkin ratkaisuihin"

OP:n Timo Ri­ta­kal­lio suit­sut­taa vihreää siir­ty­mää, mutta pitää on­gel­mal­li­se­na hii­li­neut­raa­li­suus­ra­jaa vuonna 2035 – "Liian tiukat ra­jauk­set voivat johtaa vää­riin­kin rat­kai­sui­hin"

26.05.2023 14:32 3
Tilaajille
Vihreä harppaus etenee vääjäämättömästi, ja on hölmöä yrittää jarruttaa sitä
Pääkirjoitus

Vihreä harp­paus etenee vää­jää­mät­tö­mäs­ti, ja on hölmöä yrittää jar­rut­taa sitä

25.05.2023 20:00 90
Tilaajille
Orpo odottaa tilannetietoa ilmasto- ja maahanmuuttopöydistä torstai-iltana

Orpo odottaa ti­lan­ne­tie­toa il­mas­to- ja maa­han­muut­to­pöy­dis­tä tors­tai-il­ta­na

24.05.2023 17:01 5
Näkökulma: Perussuomalaisten parjaaman "viherhumpan" tahti kiihtyy – Suomeen tulossa yli kahden miljardin euron tuulivoimasijoitus tanskalaisten kanssa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten par­jaa­man "vi­her­hum­pan" tahti kiihtyy – Suomeen tulossa yli kahden mil­jar­din euron tuu­li­voi­ma­si­joi­tus tans­ka­lais­ten kanssa

24.05.2023 16:30 54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­si­ta­ri­na orava vastaan tuu­li­voi­ma

22.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­set alueet joh­ta­vat EU:n vih­reään siir­ty­mään

12.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­ta­voit­tei­siin on ra­ken­net­ta­va polku, joka tukee Suomen ta­lou­den elin­voi­maa

05.05.2023 07:00 5
Tilaajille
Kemijoki oy valmistautuu rakentamaan Lappiin pumppuvoimalaitoksia jopa 2–3 miljardilla eurolla

Ke­mi­jo­ki oy val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan Lappiin pump­pu­voi­ma­lai­tok­sia jopa 2–3 mil­jar­dil­la eurolla

27.04.2023 08:01 19
Tilaajille
"Tuulivoiman ja metsätalouden välillä on selvä win–win-tilanne" – Kuinka paljon metsää jää voimaloiden alle? Katso jutusta, mikä on Kuusamon tuulipuistokaavojen tilanne

"Tuu­li­voi­man ja met­sä­ta­lou­den välillä on selvä win–­win-ti­lan­ne" – ­Kuin­ka paljon metsää jää voi­ma­loi­den alle? Katso ju­tus­ta, mikä on Kuu­sa­mon tuu­li­puis­to­kaa­vo­jen tilanne

22.04.2023 12:25 39
Tilaajille
Kempeleläisyritys asensi Petrus Schroderuksen kotiin aurinkopaneelit, joiden teho on häikäissyt laulajan: ”Tuotto-odotukset ylittyivät moninkertaisesti”
Mainos Solarum

Kem­pe­le­läis­yri­tys asensi Petrus Schro­de­ruk­sen kotiin au­rin­ko­pa­nee­lit, joiden teho on häi­käis­syt lau­la­jan: ”Tuot­to-odo­tuk­set ylit­tyi­vät mo­nin­ker­tai­ses­ti”

21.04.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiih­dyt­tää­kö EU:n liian kun­nian­hi­moi­nen il­mas­to­po­li­tiik­ka il­mas­ton­muu­tos­ta?

17.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­nuus­sa ta­pah­tuu vihreän siir­ty­män rin­ta­mal­la – len­toyh­teyk­sien, rai­de­lii­ken­teen ja tiestön tulee pystyä vas­taa­maan elin­kei­no­elä­män tuomaan po­si­tii­vi­seen ke­hi­tyk­seen

07.04.2023 05:30
Tilaajille
Biotuotteet työllistävät Kemissä uuden ajan tehtaalla, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jättimyllyssä selviää, mitä eko, bio ja muut vihreät teollisuustermit tarkoittavat käytännössä

Bio­tuot­teet työl­lis­tä­vät Kemissä uuden ajan teh­taal­la, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jät­ti­myl­lys­sä sel­viää, mitä eko, bio ja muut vihreät teol­li­suus­ter­mit tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä

01.04.2023 14:00 6
Tilaajille
Outokummun johtaja Martti Sassi: Edullisinta olisi, että pienydinvoimala saataisiin Tornion tehtaiden yhteyteen

Ou­to­kum­mun johtaja Martti Sassi: Edul­li­sin­ta olisi, että pien­ydin­voi­ma­la saa­tai­siin Tornion teh­tai­den yh­tey­teen

23.03.2023 14:16 5
Tilaajille
Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoimaa – reaktoria suunnitellaan ensisijaisesti Tornioon

Ou­to­kum­pu ja Fortum sel­vit­tä­vät pien­ydin­voi­maa – reak­to­ria suun­ni­tel­laan en­si­si­jai­ses­ti Tor­nioon

23.03.2023 09:14 8
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Kemin Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Kemin Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 10:55
Tilaajille
Vihreä siirtymä ja pohjoisen luonnonvarat
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä ja poh­joi­sen luon­non­va­rat

19.03.2023 14:00 8
Tilaajille