Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vihreä siirtymä
Viimeisin 12 tuntia
Inkooseen jättimäistä terästehdasta suunnittelevan yhtiön johto vieraili Oulussa – toimitusjohtaja Wittusen: "Meillä on kunnianhimoinen projekti"

In­koo­seen jät­ti­mäis­tä te­räs­teh­das­ta suun­nit­te­le­van yhtiön johto vie­rai­li Oulussa – toi­mi­tus­joh­ta­ja Wit­tu­sen: "Meillä on kun­nian­hi­moi­nen pro­jek­ti"

06:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fos­sii­li­va­paan teol­li­suu­den val­lan­ku­mous

12.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalle
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä tarjoaa val­ta­vat mah­dol­li­suu­det Poh­jois-Poh­jan­maal­le

10.01.2023 16:00 95
Tilaajille
Aie jättitehtaasta kertoo teräsalan murroksesta
Pääkirjoitus

Aie jät­ti­teh­taas­ta kertoo te­räsalan mur­rok­ses­ta

03.01.2023 20:00 39
Tilaajille
Suomen suurinta vetylaitosta aletaan suunnitella Perämeren rantaan Kokkolaan

Suomen suu­rin­ta ve­ty­lai­tos­ta aletaan suun­ni­tel­la Pe­rä­me­ren rantaan Kok­ko­laan

15.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Markkinat odottavat nyt, että sähkö halpenee radikaalisti talven hintapiikin jälkeen

Mark­ki­nat odot­ta­vat nyt, että sähkö hal­pe­nee ra­di­kaa­lis­ti talven hin­ta­pii­kin jälkeen

10.11.2022 14:15 26
Tilaajille
Norjalaisten vihreä terästehdas voi päätyä Suomeen, koska norjalaiskunnat hylkäsivät tuulivoiman

Nor­ja­lais­ten vihreä te­räs­teh­das voi päätyä Suo­meen, koska nor­ja­lais­kun­nat hyl­kä­si­vät tuu­li­voi­man

04.11.2022 21:22 15
Tilaajille
Ainakin kaksi tuuliyhtiötä haluaa giganttisen merituulipuiston juuri samaan paikkaan Perämerelle

Ainakin kaksi tuu­li­yh­tiö­tä haluaa gi­gant­ti­sen me­ri­tuu­li­puis­ton juuri samaan paik­kaan Pe­rä­me­rel­le

23.10.2022 22:29 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun ha­laa­mi­ses­ta toi­meen­tu­loa ja uutta elin­kei­noa?

22.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Vihreään siirtymään lisää vauhtia – Suomen ilmastotavoitteesta ei tingitä

Vih­reään siir­ty­mään lisää vauhtia – Suomen il­mas­to­ta­voit­tees­ta ei tingitä

27.09.2022 06:00 35
Tilaajille
Yhdessä selviämme talvesta
Kolumni

Yhdessä sel­viäm­me tal­ves­ta

20.09.2022 16:00 28
Tilaajille
Rakennusteollisuuden Aleksi Randell pitää uuteen rakentamislakiin liittyvää ilmastoselvitystä raakileena – Kukaan ei saanut lausua, vaikka lakiesitys palasteltiin osiin

Ra­ken­nus­teol­li­suu­den Aleksi Randell pitää uuteen ra­ken­ta­mis­la­kiin liit­ty­vää il­mas­to­sel­vi­tys­tä raa­ki­lee­na – Kukaan ei saanut lausua, vaikka la­ki­esi­tys pa­las­tel­tiin osiin

16.09.2022 17:00 3
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

09.09.2022 14:25 17
Tilaajille
Miljoonan euron potti avautuu syksyllä – Oulun Energia rahoittaa kestävyyttä edistäviä hankkeita Miljöö-innovaatiotuen kautta
Mainos Oulun Energia

Mil­joo­nan euron potti avautuu syk­syl­lä – Oulun Energia ra­hoit­taa kes­tä­vyyt­tä edis­tä­viä hank­kei­ta Mil­jöö-in­no­vaa­tio­tuen kautta

05.09.2022 06:00
Jättilaskuissa näkyy Venäjän kaasu – Sähköpörssin kylmä logiikka uhkaa palelluttaa sähkölämmittäjät

Jät­ti­las­kuis­sa näkyy Venäjän kaasu – Säh­kö­pörs­sin kylmä lo­giik­ka uhkaa pa­lel­lut­taa säh­kö­läm­mit­tä­jät

03.09.2022 06:30 85
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rahaa jaossa rut­kas­ti vih­reään siir­ty­mään – py­sy­vät­kö lu­pa­pro­ses­sit vauh­dis­sa?

30.07.2022 07:00 1
Tilaajille
Millä mallilla maa makaa – Kriisitunnelma tuntuu vallitsevan vähän joka puolella
Kolumni

Millä mal­lil­la maa makaa – Krii­si­tun­nel­ma tuntuu val­lit­se­van vähän joka puo­lel­la

30.07.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riip­pu­vuut­ta fos­sii­li­ener­gias­ta ei pidä korvata uudella riip­pu­vuu­del­la

26.07.2022 07:00 8
Tilaajille
EU:n on hyödynnettävä arktisen alueen mahdollisuudet vihreän siirtymän edistämiseksi
Kolumni

EU:n on hyö­dyn­net­tä­vä ark­ti­sen alueen mah­dol­li­suu­det vihreän siir­ty­män edis­tä­mi­sek­si

15.07.2022 06:00 20
Tilaajille
Pohjoisestako vihreän siirtymän mahdollistaja?
Kolumni

Poh­joi­ses­ta­ko vihreän siir­ty­män mah­dol­lis­ta­ja?

10.07.2022 14:00 2
Tilaajille