Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Vihreä siirtymä
Viimeisin 12 tuntia
Ranua torppasi kertaalleen uudet tuulihankkeet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voimalasta – Tuulivoima voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

Ranua torp­pa­si ker­taal­leen uudet tuu­li­hank­keet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voi­ma­las­ta – Tuu­li­voi­ma voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

22.02.2024 15:18 5
Tilaajille
Kuukausi
Tornioon valmistuu 40 megawatin sähkökattila – Halpoina päivinä kaukolämpö kannattaa tehdä sähköllä

Tor­nioon val­mis­tuu 40 me­ga­wa­tin säh­kö­kat­ti­la – Hal­poi­na päivinä kau­ko­läm­pö kan­nat­taa tehdä säh­köl­lä

19.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Oulun Energian vetylaitoshanke vastaa puhtaan energian tarpeeseen, jonka täyttämisessä Pohjanlahden rannikolla on tuhansien megawattien paikka
Pääkirjoitus

Oulun Ener­gian ve­ty­lai­tos­han­ke vastaa puhtaan ener­gian tar­pee­seen, jonka täyt­tä­mi­ses­sä Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la on tu­han­sien me­ga­wat­tien paikka

15.02.2024 17:00 9
Vetytalouden läpimurtoa odotetaan, ja sen tullessa Pohjois-Pohjanmaa voi olla vahvoilla
Pääkirjoitus

Ve­ty­ta­lou­den lä­pi­mur­toa odo­te­taan, ja sen tul­les­sa Poh­jois-Poh­jan­maa voi olla vah­voil­la

06.02.2024 17:00 36
Pyhäjärvelle tekeillä Suomen ensimmäinen ”punttivoimala”

Py­hä­jär­vel­le te­keil­lä Suomen en­sim­mäi­nen ”punt­ti­voi­ma­la”

05.02.2024 18:14 7
Tilaajille
Vihreä siirtymä perustettava osaamiseen ja oikeudenmukaisuuteen
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä pe­rus­tet­ta­va osaa­mi­seen ja oi­keu­den­mu­kai­suu­teen

04.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Suomen korkein vesivoimala louhittiin vaaran uumeniin napapiirillä – Tältä näyttäisivät laitokset, joita voimayhtiöt aikovat rakentaa miljardeilla

Suomen korkein ve­si­voi­ma­la lou­hit­tiin vaaran uu­me­niin na­pa­pii­ril­lä – Tältä näyt­täi­si­vät lai­tok­set, joita voi­ma­yh­tiöt aikovat ra­ken­taa mil­jar­deil­la

03.02.2024 06:00 41
Tilaajille
Utajärvi rakentaa vetytaloutta naureskelijoista piittaamatta – Professorit: Oulun seudulla on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka tapauksessa

Uta­jär­vi ra­ken­taa ve­ty­ta­lout­ta nau­res­ke­li­jois­ta piit­taa­mat­ta – Pro­fes­so­rit: Oulun seu­dul­la on kiire päästä mukaan, koska vety tulee joka ta­pauk­ses­sa

02.02.2024 05:00 30
Tilaajille
"Vihreä siirtymä ei ole ilmoitusasia, vaan vaatii paikallisen hyväksynnän"

"Vihreä siir­ty­mä ei ole il­moi­tu­sa­sia, vaan vaatii pai­kal­li­sen hy­väk­syn­nän"

01.02.2024 18:15 4
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 8
Tilaajille
Maanantaiaamuna syntyi uusi tuulivoimaennätys, ja tuulivoimayhdistys ennustaa lisää kasvua

Maa­nan­tai­aa­mu­na syntyi uusi tuu­li­voi­maen­nä­tys, ja tuu­li­voi­ma­yh­dis­tys en­nus­taa lisää kasvua

29.01.2024 14:54 5
Tilaajille
Solarumin asentamien aurinkopaneelien teho häikäisi laulaja Petrus Schroderuksen: "Aurinkovoiman tuotto-odotukset ylittyivät moninkertaisesti"
Mainos Solarum

So­la­ru­min asen­ta­mien au­rin­ko­pa­nee­lien teho häi­käi­si laulaja Petrus Schro­de­ruk­sen: "Au­rin­ko­voi­man tuot­to-odo­tuk­set ylit­tyi­vät mo­nin­ker­tai­ses­ti"

26.01.2024 06:00
Vanhemmat
Uutisanalyysi: Perussuomalaiset tuntevat kaikkein vähiten kuuluvansa yhteen muiden suomalaisten kanssa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lai­set tun­te­vat kaik­kein vähiten kuu­lu­van­sa yhteen muiden suo­ma­lais­ten kanssa

23.01.2024 15:00 35
Tilaajille
Bodenin terästehdas sai yli neljä miljardia lainaa – Microsoft ja Siemens uusiksi omistajiksi

Bodenin te­räs­teh­das sai yli neljä mil­jar­dia lainaa – Mic­ro­soft ja Siemens uusiksi omis­ta­jik­si

23.01.2024 13:23 11
Tilaajille
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 21:28 14
Tilaajille
Outokumpu ostaa Torniosta lähes sadan hehtaarin teollisuusalueen 6,5 miljoonalla – Alueelle suunnitteilla pienydinvoimala

Ou­to­kum­pu ostaa Tor­nios­ta lähes sadan heh­taa­rin teol­li­suus­alueen 6,5 mil­joo­nal­la – Alueel­le suun­nit­teil­la pien­ydin­voi­ma­la

13.01.2024 07:00 23
Tilaajille
Luulajasta Bodeniin aletaan suunnitella kaksoisraidetta – Ruotsi parantaa pohjoisen liikenneyhteyksiä

Luu­la­jas­ta Bo­de­niin aletaan suun­ni­tel­la kak­sois­rai­det­ta – Ruotsi pa­ran­taa poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siä

10.01.2024 15:27 7
Tilaajille
Uutisanalyysi: Jokiyhtiön omistajilla oli 200 miljoonalle parempaa käyttöä kuin kallis ja heikosti kannattava pieni vesivoimala Lapissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Jo­ki­yh­tiön omis­ta­jil­la oli 200 mil­joo­nal­le pa­rem­paa käyttöä kuin kallis ja hei­kos­ti kan­nat­ta­va pieni ve­si­voi­ma­la Lapissa

08.01.2024 15:58 14
Tilaajille
Kemijoki oy luopuu Sierilän voimalaitoksesta Rovaniemellä – Hanke kaatui yhtiön hallituksessa yhdellä äänellä

Ke­mi­jo­ki oy luopuu Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä – Hanke kaatui yhtiön hal­li­tuk­ses­sa yhdellä äänellä

08.01.2024 08:51 55
Tilaajille
Yritys suunnittelee Tornioon biohiilen tuotantoa, laitoksen kapasiteetti olisi 15 000 tonnia vuodessa

Yritys suun­nit­te­lee Tor­nioon bio­hii­len tuo­tan­toa, lai­tok­sen ka­pa­si­teet­ti olisi 15 000 tonnia vuo­des­sa

02.01.2024 15:00
Tilaajille