Uratarinat
Tanska, Arabiemiraatit, Sveitsi... pankkiura on vienyt raahelaista Janne Asukasta eri puolille maailmaa

Tanska, Ara­bie­mi­raa­tit, Sveit­si... pank­ki­ura on vienyt raa­he­lais­ta Janne Asu­kas­ta eri puo­lil­le maail­maa

30.09.2020 19:00
Tilaajille
Rovaniemeläisestä voimistelijalupauksesta malliksi metropoleihin – Nyt 36-vuotias Rosa Nenonen on positiivisen psykologian kouluttaja ja kirjailija, joka haastaa pohtimaan merkityksellisyyttä uralla ja elämässä

Ro­va­nie­me­läi­ses­tä voi­mis­te­li­ja­lu­pauk­ses­ta mal­lik­si met­ro­po­lei­hin – Nyt 36-vuo­tias Rosa Nenonen on po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian kou­lut­ta­ja ja kir­jai­li­ja, joka haastaa poh­ti­maan mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä uralla ja elä­mäs­sä

17.08.2020 18:40
Tilaajille