Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Torinranta
Mies tippui veteen Oulun Torinrannassa – sivulliset pelastivat

Mies tippui veteen Oulun To­rin­ran­nas­sa – ­si­vul­li­set pe­las­ti­vat

08.09.2023 19:39 1
Mennyt kesä hehkuu elokuun lukijakuvassa – Taiteiden yön taivaalla Oulussa kurkkivat aurinko ja kuu

Mennyt kesä hehkuu elokuun lu­ki­ja­ku­vas­sa – Tai­tei­den yön tai­vaal­la Oulussa kurk­ki­vat aurinko ja kuu

01.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Nuoret hyppivät mereen Oulun teatterin lähellä – poliisin mukaan kyse on vaarallisesta uimapaikasta

Nuoret hyp­pi­vät mereen Oulun teat­te­rin lähellä – ­po­lii­sin mukaan kyse on vaa­ral­li­ses­ta ui­ma­pai­kas­ta

15.08.2023 21:31 22
Oulun torin kauppiaita harmittaa, että suurin osa joutuu lopettamaan toiminnan kesken parhaan kesän – remontti sulkee torin lähes kokonaan ensi viikon alusta lähtien

Oulun torin kaup­piai­ta har­mit­taa, että suurin osa joutuu lo­pet­ta­maan toi­min­nan kesken parhaan kesän – re­mont­ti sulkee torin lähes ko­ko­naan ensi viikon alusta lähtien

10.08.2023 18:00 109
Tilaajille
Ravintolat ovat vallanneet suuren osan Oulun torista – Kippari-Mikon mukaan kauppa käy parhaiten 23 asteen lämmössä

Ra­vin­to­lat ovat val­lan­neet suuren osan Oulun torista – Kip­pa­ri-Mi­kon mukaan kauppa käy par­hai­ten 23 asteen läm­mös­sä

02.08.2023 18:00 39
Tilaajille
Kaleva Live: Hyppää mukaan Oulun vesitaksin kyytiin, matkalla mukana myös kaupunginjohtaja Seppo Määttä – katso Oulujoen suiston reissu tallenteena täältä

Kaleva Live: Hyppää mukaan Oulun ve­si­tak­sin kyy­tiin, mat­kal­la mukana myös kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä – katso Ou­lu­joen suiston reissu tal­len­tee­na täältä

19.06.2023 14:00 21
Tilaajille
Uusi iltakirppis pyörii kesän ajan Oulun torilla – "Toivotaan, että sana leviää"

Uusi il­ta­kirp­pis pyörii kesän ajan Oulun torilla – "Toi­vo­taan, että sana leviää"

14.06.2023 06:04 13
Uusi reittiliikenne Torinrannasta alkaa perjantaina – testasimme vesitaksin, joka pysähtyy neljässä paikassa

Uusi reit­ti­lii­ken­ne To­rin­ran­nas­ta alkaa per­jan­tai­na – tes­ta­sim­me ve­si­tak­sin, joka py­säh­tyy nel­jäs­sä pai­kas­sa

08.06.2023 07:00 100
Tilaajille
Ovatko Torinrannan uudet parkkiruudut ratkaisu skuuttiongelmaan? Sähköpotkulautayhtiö ei pakota käyttämään virallista parkkipaikkaa

Ovatko To­rin­ran­nan uudet park­ki­ruu­dut rat­kai­su skuut­tion­gel­maan? Säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiö ei pakota käyt­tä­mään vi­ral­lis­ta park­ki­paik­kaa

06.06.2023 08:25 25
Tilaajille
Aurinko yritti houkutella väkeä Oulussa rannan suuntaan, mutta uskaliaat uimarit olivat kalseassa vedessä vielä vähissä – "Kylymää se on"

Aurinko yritti hou­ku­tel­la väkeä Oulussa rannan suun­taan, mutta us­ka­liaat uimarit olivat kal­seas­sa vedessä vielä vähissä – "Ky­ly­mää se on"

20.05.2023 17:40 2
Tilaajille
Toteuttaja uskoo edelleen lujasti Oulun torinrannan merikylpylähankkeeseen

To­teut­ta­ja uskoo edel­leen lujasti Oulun to­rin­ran­nan me­ri­kyl­py­lä­hank­kee­seen

21.04.2023 09:28 80
Tilaajille
Oulun kauppatori on menossa remonttiin elokuussa – "Kovin suurta vaikutusta kesän torimyyntiin remontilla ei ole"

Oulun kaup­pa­to­ri on menossa re­mont­tiin elo­kuus­sa – "Kovin suurta vai­ku­tus­ta kesän to­ri­myyn­tiin re­mon­til­la ei ole"

12.04.2023 06:03 49
Oulun kauppahallia koetetaan panna urakalla paremmaksi

Oulun kaup­pa­hal­lia koe­te­taan panna ura­kal­la pa­rem­mak­si

12.04.2023 05:00 100
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Ran­ta­ka­dun ja to­ri­alueen py­sä­köin­nis­tä

19.11.2022 05:30 6
Tilaajille
"Tunkkainen ja ahdas" – Oulun Torinranta saa tylyt arviot kaupunkilaisilta, mutta miltä torialueen tulevaisuus näyttää?

"Tunk­kai­nen ja ahdas" – Oulun To­rin­ran­ta saa tylyt arviot kau­pun­ki­lai­sil­ta, mutta miltä to­ri­alueen tu­le­vai­suus näyt­tää?

17.11.2022 13:00 97
Oulun Allas Sea Pool -merikylpylän investointipäätös siirtyy ensi vuodelle – Oulun kaupungin  miljoonien määrärahaa ei ole poistettu

Oulun Allas Sea Pool -me­ri­kyl­py­län in­ves­toin­ti­pää­tös siirtyy ensi vuo­del­le – Oulun kau­pun­gin mil­joo­nien mää­rä­ra­haa ei ole pois­tet­tu

28.10.2022 14:12 40
Tilaajille
Yle: Torinrantaan suunniteltujen Oulu-kirjainten paikka harkitaan uudelleen, kirjaimia ei pystytetä tänä syksynä

Yle: To­rin­ran­taan suun­ni­tel­tu­jen Ou­lu-kir­jain­ten paikka har­ki­taan uu­del­leen, kir­jai­mia ei pys­ty­te­tä tänä syksynä

30.08.2022 17:16 36
Ihminen tippui veteen Torinrannassa Oulussa – sivulliset pelastivat

Ihminen tippui veteen To­rin­ran­nas­sa Oulussa – si­vul­li­set pe­las­ti­vat

26.08.2022 23:47 13
Kaupungin ruuhkaisimpaan pyörätieristeykseen kaksimetriset Oulu-betonikirjaimet –  Liikenneturvan mukaan selfien ottajat voivat aiheuttaa vaaraa, liikenneinsinöörikin ihmettelee

Kau­pun­gin ruuh­kai­sim­paan pyö­rä­tie­ris­teyk­seen kak­si­met­ri­set Ou­lu-be­to­ni­kir­jai­met – Lii­ken­ne­tur­van mukaan selfien ottajat voivat ai­heut­taa vaaraa, lii­ken­ne­in­si­nöö­ri­kin ih­met­te­lee

16.08.2022 10:30 97
Tilaajille
Kaupunki odottelee Oulun torihotellin konkurssin etenemistä, kaupunginhallituksen Vehkaperä toivoo nopeaa prosessia – "Kyseinen hotelli on syytä rakentaa valmiiksi"

Kau­pun­ki odot­te­lee Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­sin ete­ne­mis­tä, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Veh­ka­pe­rä toivoo nopeaa pro­ses­sia – "Ky­sei­nen hotelli on syytä ra­ken­taa val­miik­si"

11.08.2022 13:54 112
Tilaajille