Pääkirjoitus: Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

Jääkiekko: Tors­tai­na Veini Veh­vi­läi­nen haluaa sy­ven­tää Kärp­pien ah­din­koa tor­ju­mal­la kaikki lau­kauk­set

Mielipiteet: Älä riko leik­ki­puis­to­ja, ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja, toivoo 5. luok­ka­lai­set

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Polkupyöräily
Nämä ovat viisi Oulun vaarallisinta risteystä – "Ei kannata olettaa, että autoilija noudattaa aina liikennesääntöjä"

Nämä ovat viisi Oulun vaa­ral­li­sin­ta ris­teys­tä – "Ei kannata olet­taa, että au­toi­li­ja nou­dat­taa aina lii­ken­ne­sään­tö­jä"

18.09.2022 16:55 158
Tilaajille
Kaleva testasi, millaisia edellytyksiä Suomella on pyöräilymatkailun suurmaaksi – valtiksi paljastui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

Kaleva tes­ta­si, mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on pyö­räi­ly­mat­kai­lun suur­maak­si – val­tik­si pal­jas­tui jotain tuttua, joka puuttuu monelta muulta

19.09.2022 11:14 8
Tilaajille
Polkupyöräilyn pitää parantua koronasta - autoilun määrä kasvoi jo viime vuonna
Pääkirjoitus

Pol­ku­pyö­räi­lyn pitää pa­ran­tua ko­ro­nas­ta - au­toi­lun määrä kasvoi jo viime vuonna

24.04.2022 20:00 24
Pyörän huollon voi tehdä helposti tavallisilla työkaluilla ja muutaman niksin avulla – Entinen pyörämekaanikko antoi vinkit pyörän keväthuoltoon

Pyörän huollon voi tehdä hel­pos­ti ta­val­li­sil­la työ­ka­luil­la ja muu­ta­man niksin avulla – Entinen pyö­rä­me­kaa­nik­ko antoi vinkit pyörän ke­vät­huol­toon

23.04.2022 11:00 7
Tilaajille
Oulun valtuusto näyttää löytäneen polkupyöristä pakin
Kolumni

Oulun val­tuus­to näyttää löy­tä­neen pol­ku­pyö­ris­tä pakin

13.02.2022 18:00 52
Tilaajille
Vuoden pyöräilijä Pekka Tahkola: "Oululaista pyöräilyosaamista todella kehtaa viedä maailmalle"

Vuoden pyö­räi­li­jä Pekka Tah­ko­la: "Ou­lu­lais­ta pyö­räi­ly­osaa­mis­ta todella kehtaa viedä maail­mal­le"

26.12.2021 16:00 32
Tilaajille
Oululainen Wahlen lupaa viedä pyöräilyn ilosanomaa Berliinin parlamenttiin –Epäkohdat koulussa saivat  suomalaisäidin kiinnostumaan politiikasta ja liittymään vihreisiin

Ou­lu­lai­nen Wahlen lupaa viedä pyö­räi­lyn ilo­sa­no­maa Ber­lii­nin par­la­ment­tiin –E­pä­koh­dat kou­lus­sa saivat suo­ma­lais­äi­din kiin­nos­tu­maan po­li­tii­kas­ta ja liit­ty­mään vih­rei­siin

10.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Oulun polkupyöräpoliisin ensimmäisestä partioinnista hyvät kokemukset: kilometrejä tuli mittariin 140 ja haaviin tarttui muun muassa metsässä pössytellyt pariskunta

Oulun pol­ku­pyö­rä­po­lii­sin en­sim­mäi­ses­tä par­tioin­nis­ta hyvät ko­ke­muk­set: ki­lo­met­re­jä tuli mit­ta­riin 140 ja haaviin tarttui muun muassa met­säs­sä pös­sy­tel­lyt pa­ris­kun­ta

11.05.2021 10:26 29
Tilaajille
Soittokellokeskustelu on varma kevään merkki: Pyörän kellon ääni ärsyttää joitakin, mutta kävelijät toivovat jopa nykyistä enemmän soittelua

Soit­to­kel­lo­kes­kus­te­lu on varma kevään merkki: Pyörän kellon ääni är­syt­tää joi­ta­kin, mutta kä­ve­li­jät toi­vo­vat jopa ny­kyis­tä enemmän soit­te­lua

20.04.2021 08:00 20
Tilaajille
Pyöriä pysäköidään sikin sokin Rotuaarilla – liikenneinsinööri muuttaisi autojen pysäköintiruutuja pyöräparkeiksi

Pyöriä py­sä­köi­dään sikin sokin Ro­tuaa­ril­la – lii­ken­ne­in­si­nöö­ri muut­tai­si autojen py­sä­köin­ti­ruu­tu­ja pyö­rä­par­keik­si

07.09.2020 07:02 13
Tilaajille