Työtaistelut: Kaupan alan lakko sulkee kaksi Oulun isointa Prismaa – Ci­ty­mar­ke­tien au­kio­loai­ko­ja ly­hen­ne­tään

Pääkirjoitus: Tuhoisa maan­jä­ris­tys panee Er­doğa­nin luot­ta­muk­sen koet­teel­le mutta voi myös lientää kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta

Luitko jo tämän : Kui­va­jää­tä val­mis­ta­nut nuori työn­te­ki­jä löy­det­tiin kuol­lee­na Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Säästöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei vel­kaan­tu­mi­sel­le, kyllä sääs­töil­le

27.01.2023 05:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muus tuo sääs­tö­jä – Kun­ta­liit­to suo­sit­te­lee, että kau­pun­git ja kunnat jul­kai­si­si­vat kaiken os­to­las­ku­da­tan hel­pos­ti luet­ta­vi­na tie­to­kan­toi­na

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Turvattomat säästökirjat lopetetaan marraskuuhun mennessä – Osuuspankki ottaa yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joilla sellainen vielä on

Tur­vat­to­mat sääs­tö­kir­jat lo­pe­te­taan mar­ras­kuu­hun men­nes­sä – Osuus­pank­ki ottaa yh­teyt­tä kaik­kiin asiak­kai­siin, joilla sel­lai­nen vielä on

21.09.2021 18:34 4
Tilaajille
Oulun teatterin tukileikkausta vastustava adressi kerännyt päivässä 1600 nimeä – "Ihmiset ovat aidosti huolissaan teatterin tulevaisuudesta"

Oulun teat­te­rin tu­ki­leik­kaus­ta vas­tus­ta­va adressi ke­rän­nyt päi­väs­sä 1600 nimeä – "Ih­mi­set ovat aidosti huo­lis­saan teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta"

15.11.2020 20:32 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen sote-uu­dis­tus tuhoaa kau­pun­kien ta­lou­den

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tö­jä, jotka saavat kun­ta­lai­set hy­myi­le­mään

08.10.2020 06:30
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuuston tiukat äänestykset ulkoistuksesta jakoivat puolueita – katso miten valtuutetut äänestivät

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton tiukat ää­nes­tyk­set ul­kois­tuk­ses­ta ja­koi­vat puo­luei­ta – katso miten val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

06.10.2020 12:44 39
Tilaajille
Oulun valtuusto äänesti illalla niukasti ulkoistusten puolesta: Koulusihteerit, ateria- ja puhtauspalvelut sekä ict-palvelut ulkoistetaan – vaikutuksia aiotaan seurata

Oulun val­tuus­to äänesti illalla niu­kas­ti ul­kois­tus­ten puo­les­ta: Kou­lu­sih­tee­rit, ateria- ja puh­taus­pal­ve­lut sekä ict-pal­ve­lut ul­kois­te­taan – vai­ku­tuk­sia aiotaan seurata

05.10.2020 22:27 64
Tilaajille
Oulu haluaa säästää henkilöstöeduista, leikkauslistalla kulttuuri- ja liikuntaedut sekä henkilöstön ruokaedun lopettaminen – säästöjä kaavaillaan kunniamerkeistäkin

Oulu haluaa säästää hen­ki­lös­töe­duis­ta, leik­kaus­lis­tal­la kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­edut sekä hen­ki­lös­tön ruo­ka­edun lo­pet­ta­mi­nen – sääs­tö­jä kaa­vail­laan kun­nia­mer­keis­tä­kin

28.09.2020 06:00 32
Tilaajille
Kunta-alojen ammattiliitot pitävät Oulun kaupungin ulkoistamisaikeita röyhkeinä – "Yksityiset yritykset vaativat aina lisää rahaa saadakseen voittoja ja jakaakseen osinkoja"

Kun­ta-alo­jen am­mat­ti­lii­tot pitävät Oulun kau­pun­gin ul­kois­ta­mis­ai­kei­ta röyh­kei­nä – "Yk­si­tyi­set yri­tyk­set vaa­ti­vat aina lisää rahaa saa­dak­seen voit­to­ja ja ja­kaak­seen osin­ko­ja"

21.09.2020 20:48 12
Tilaajille
Oulu sulkee tällä vuosikymmenellä 8-10 peruskoulua, syynä oppilasmäärän lasku

Oulu sulkee tällä vuo­si­kym­me­nel­lä 8-10 pe­rus­kou­lua, syynä op­pi­las­mää­rän lasku

09.09.2020 13:11 2
Tilaajille
Ikäihmisten hyvinvointipalveluista säästetään Oulussa 700 000 euroa – näin säästöt kohdentuvat

Ikä­ih­mis­ten hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta sääs­te­tään Oulussa 700 000 euroa – näin säästöt koh­den­tu­vat

01.09.2020 14:43 10
Tilaajille
Oulu pyrkii säästämään ikäihmisten palveluista 700 000 euroa – säästökohteita useita

Oulu pyrkii sääs­tä­mään ikä­ih­mis­ten pal­ve­luis­ta 700 000 euroa – sääs­tö­koh­tei­ta useita

01.09.2020 13:00 38
Tilaajille
Oulun kaupunki kaavailee Oulunsalon hammashoitolan lakkauttamista, hoito tarkoitus siirtää Dentopolikseen ja Kaakkuriin

Oulun kau­pun­ki kaa­vai­lee Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan lak­kaut­ta­mis­ta, hoito tar­koi­tus siirtää Den­to­po­lik­seen ja Kaak­ku­riin

24.08.2020 20:57 17
Tilaajille
Kouluverkko kuumentaa tunteet, eikä helppoja vastauksia ole
Kolumni

Kou­lu­verk­ko kuu­men­taa tun­teet, eikä help­po­ja vas­tauk­sia ole

22.08.2020 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedon ja pää­tök­sen­teon on oltava Oulussa avointa - myös kou­lu­pää­tök­sis­sä

22.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Iin kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Iin kunta aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut

03.06.2020 17:41 3
Korona kurittaa Oulun jo muutenkin ahtaalla olevaa taloutta – vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen

Korona ku­rit­taa Oulun jo muu­ten­kin ah­taal­la olevaa ta­lout­ta – vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

24.05.2020 06:00 7
Tilaajille
Pääkirjoitus: Lomautusten perumisen vaihtoehdot eivät nekään maistu makealta – Oulussa edessä kuntapäättäjien vastuutesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tus­ten pe­ru­mi­sen vaih­to­eh­dot eivät nekään maistu ma­keal­ta – Oulussa edessä kun­ta­päät­tä­jien vas­tuu­tes­ti

19.05.2020 15:24 11
Tilaajille

Mu­hok­sen kunta kan­nus­taa kouluja ja päi­vä­ko­te­ja sääs­tä­mään ener­giaa, puolet ener­gian­sääs­töl­lä sääs­te­tys­tä rahasta pa­lau­te­taan

20.01.2020 11:21 14