Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Raatti
Raatinsaaren Lohipadonniemestä tehdään viihtyisä oleskelupuistoalue –  näköalarakennus tai paviljonki voidaan rakentaa tulevina vuosina

Raa­tin­saa­ren Lo­hi­pa­don­nie­mes­tä tehdään viih­tyi­sä oles­ke­lu­puis­toa­lue –  ­nä­köa­la­ra­ken­nus tai pa­vil­jon­ki voidaan ra­ken­taa tu­le­vi­na vuosina

21.01.2024 16:00 11
Tilaajille
Kalevan kisat yhä mahdollista saada Ouluun 2026 –Jyväskylä voi joutua luopumaan järjestelyistä jo lähiaikoina

Kalevan kisat yhä mah­dol­lis­ta saada Ouluun 2026 –Jy­väs­ky­lä voi joutua luo­pu­maan jär­jes­te­lyis­tä jo lä­hi­ai­koi­na

15.11.2023 08:00 7
Tilaajille
Kysäisimme: Onko Raatin kaatuneen poppelin ympärille vielä tulossa pöytäryhmää?

Ky­säi­sim­me: Onko Raatin kaa­tu­neen pop­pe­lin ym­pä­ril­le vielä tulossa pöy­tä­ryh­mää?

26.09.2023 16:10 5
AC Oulun peli-ilme parani, mutta HJK vei voiton Raatissa – "Olen halunnut sitä reaktiota ja nyt se tuli"

AC Oulun pe­li-il­me parani, mutta HJK vei voiton Raa­tis­sa – "Olen ha­lun­nut sitä reak­tio­ta ja nyt se tuli"

27.08.2023 21:52 11
Tilaajille
Ilves nautiskeli harvinaista herkkua AC Oulun kustannuksella, oululaisten paikka ylemmässä loppusarjassa on uhattuna

Ilves nau­tis­ke­li har­vi­nais­ta herkkua AC Oulun kus­tan­nuk­sel­la, ou­lu­lais­ten paikka ylem­mäs­sä lop­pu­sar­jas­sa on uhat­tu­na

19.08.2023 20:58 28
Tilaajille
ONS lyötiin kanveesiin 45 minuutissa – "Olimme tänään huonoja jokaisella osa-alueella"

ONS lyötiin kan­vee­siin 45 mi­nuu­tis­sa – "Olimme tänään huonoja jo­kai­sel­la osa-alueel­la"

30.07.2023 21:08 4
Tilaajille
Sade pelotti lipun lunastaneita, mutta AC Oulu nappasi jälleen näyttävän voiton – Maalin tehnyt Yassin Daoussi on ottanut median haltuunsa

Sade pelotti lipun lu­nas­ta­nei­ta, mutta AC Oulu nappasi jälleen näyt­tä­vän voiton – Maalin tehnyt Yassin Daoussi on ottanut median hal­tuun­sa

22.07.2023 20:41 30
Tilaajille
Kävelymatkan päässä Oulun torilta on saaristo, jossa on kylvetty ja juhlittu jo vuosisatojen ajan – Näin teet siellä trendikkään saarihyppelyn

Kä­ve­ly­mat­kan päässä Oulun torilta on saa­ris­to, jossa on kyl­vet­ty ja juh­lit­tu jo vuo­si­sa­to­jen ajan – Näin teet siellä tren­dik­kään saa­ri­hyp­pe­lyn

09.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Raatin stadionin korjausurakka jumittaa – "Onhan se kansainvälisen urheilijan näkökulmasta heikko paikka"

Raatin sta­dio­nin kor­jaus­urak­ka ju­mit­taa – "On­han se kan­sain­vä­li­sen ur­hei­li­jan nä­kö­kul­mas­ta heikko paikka"

17.06.2023 06:31 12
Raatin urheilukenttiä halutaan korjata, mutta pika-aikataululla järjestettyyn kilpailutukseen ei tullut yhtään tarjousta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

Raatin ur­hei­lu­kent­tiä ha­lu­taan kor­ja­ta, mutta pi­ka-ai­ka­tau­lul­la jär­jes­tet­tyyn kil­pai­lu­tuk­seen ei tullut yhtään tar­jous­ta – "Sille on pakko tehdä vihdoin jotain"

10.05.2023 06:04 16
Kaksi kotiottelua, kaksi tappiota, maaliero 0–5 – AC Oulu jäi myös KuPS:n jalkoihin Raatissa

Kaksi ko­tiot­te­lua, kaksi tap­pio­ta, maa­liero 0–5 – AC Oulu jäi myös KuPS:n jal­koi­hin Raa­tis­sa

09.05.2023 21:46 28
Tilaajille
Toimitusjohtaja jakaa junnuille huiveja ja huolehtii juomien riittämisestä Raatissa – AC Oulun Hanna Väänäsen tunnetuin työnantaja on ollut Antti Tuisku

Toi­mi­tus­joh­ta­ja jakaa jun­nuil­le huiveja ja huo­leh­tii juomien riit­tä­mi­ses­tä Raa­tis­sa – AC Oulun Hanna Vää­nä­sen tun­ne­tuin työn­an­ta­ja on ollut Antti Tuisku

06.05.2023 07:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heit­to­ur­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­to­alueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Analyysi: Oulu haluaa 2026 Kalevan kisat Raattiin, mutta Jyväskylä ja Pori heittävät haasteen – Oulun valttina kulttuuripääkaupungin status

Ana­lyy­si: Oulu haluaa 2026 Kalevan kisat Raat­tiin, mutta Jy­väs­ky­lä ja Pori heit­tä­vät haas­teen – Oulun valt­ti­na kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin status

28.02.2023 17:00 11
Tilaajille
Raatissa komeileva poppeliveistos kärsi oman elämänsä metsurin tihutyöstä: "En uskonut, että tämmöistä kävisi"

Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä: "En us­ko­nut, että täm­möis­tä kävisi"

05.12.2022 19:10 44
Tilaajille
Qstock on vuosittain korjauttanut Raatin lisäalueen radan vaurioituneet pinnat – Oulun kaupunki suunnittelee harjoituskentälle samanlaista Mondo-alustaa kuin stadionilla: "Toki sekin on suojattava"

Qstock on vuo­sit­tain kor­jaut­ta­nut Raatin li­sä­alueen radan vau­rioi­tu­neet pinnat – Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee har­joi­tus­ken­täl­le sa­man­lais­ta Mon­do-alus­taa kuin sta­dio­nil­la: "Toki sekin on suo­jat­ta­va"

19.09.2022 17:04 19
Tilaajille
Tällainen veistos myrskyn Raatissa kaatamasta poppelista tuli – katso kuvat!

Täl­lai­nen veistos myrskyn Raa­tis­sa kaa­ta­mas­ta pop­pe­lis­ta tuli – katso kuvat!

02.09.2022 06:09 32
Raatin harjoituskentän rata on vaurioitunut – Alustan alta paistaa asvalttia: "Pinnoite on liian köykäinen"

Raatin har­joi­tus­ken­tän rata on vau­rioi­tu­nut – Alustan alta paistaa as­valt­tia: "Pin­noi­te on liian köy­käi­nen"

30.08.2022 16:20 28
Tilaajille
Ville Tanhuala tekee Raattiin myrskyn kaatamasta puusta vetonaulan – "Tälle paikalle voisi kuka tahansa tulla vain hengailemaan"

Ville Tan­hu­ala tekee Raat­tiin myrskyn kaa­ta­mas­ta puusta ve­to­nau­lan – "­Täl­le pai­kal­le voisi kuka tahansa tulla vain hen­gai­le­maan"

08.07.2022 07:00 10
Tilaajille
Raatin muraalin vaurioita ei korjata toistaiseksi – maalauksen elinkaareksi on määritelty viisi vuotta

Raatin mu­raa­lin vau­rioi­ta ei korjata tois­tai­sek­si – maa­lauk­sen elin­kaa­rek­si on mää­ri­tel­ty viisi vuotta

23.05.2022 06:00 29
Tilaajille