Raatti

Ana­lyy­si: AC Oululla ei ole nol­las­sa pis­tees­sä pur­naa­mi­sen varaa – Joukkue oli taas Raa­tis­sa tehoton

15.05.2021 21:46 10
Tilaajille

Ville Tik­ka­nen ei voi enää hurrata AC Oululle – "Toivon seu­ral­le aina me­nes­tys­tä, mutta en meitä vas­taan", SJK:n ou­lu­lais­top­pa­ri sanoo

13.05.2021 13:13 2
Tilaajille

AC Oulu voi ottaa lauan­tain ot­te­luun yleisöä – loh­koi­hin mah­tui­si noin 300–350 kat­so­jaa: "Meidän haas­teem­me on tie­ten­kin se, ketkä ihmiset otetaan sisään"

12.05.2021 15:28 10
Tilaajille

AC Oulun lii­ga­fan­faa­rit lop­pui­vat heti lyhyeen – "Tie­sim­me, mitä on tie­dos­sa, emmekä pys­ty­neet siihen vas­taa­maan"

03.05.2021 22:03 10
Tilaajille

AC Oulu aloit­taa jal­ka­pal­lo­lii­gan kau­ten­sa maa­nan­tai­na Raa­tis­sa tyh­jil­le kat­so­moil­le – "On ollut hankala tietää, keneltä ky­sy­tään ja kuka vastaa asiois­ta"

30.04.2021 14:24 17

Raatin luon­non­nur­mi ei ole vielä ehtinyt juurtua – AC Oulun lii­ga­kau­den avaus­ot­te­luun on väis­tä­mät­tä luvassa epä­ta­sai­suuk­sia

29.04.2021 16:04 10
Tilaajille

AC Oulu sai odo­te­tus­ti lii­ga­li­sens­sin – Ainoa huoli on sta­dio­nin luon­non­nur­mi huh­ti­kuus­sa: "Toki kaikki toi­vo­vat, että pys­tym­me aloit­ta­maan Raa­tis­sa"

22.12.2020 15:35 1
Tilaajille

Lii­ga­nou­su sydämen asiana – Kap­tee­ni Lassi Nurmos sai luvan lähteä sai­raa­las­ta kat­so­maan ot­te­lua: "Oli niin hienoa olla tämä päivä täällä mukana"

08.11.2020 21:00 1
Tilaajille

Ana­lyy­si: Pit­kä­jän­tei­syys pal­kit­tiin nou­sul­la – Vuosi 2020 on ve­den­ja­ka­ja AC Oulun his­to­rias­sa

08.11.2020 19:00 10
Tilaajille

Raat­tiin saapuu kolmen kastin MP – "AC Oulu an­sait­see kär­ki­paik­kan­sa", mik­ke­li­läis­ten val­men­ta­ja Juha Pasoja sanoo

07.11.2020 20:07 2
Tilaajille

Kohtalo iski kapulaa AC Oulun rat­tai­siin – Anselmi Nurmela seuraa sun­nun­tain rat­kai­su­ot­te­lun kat­so­mos­ta, kap­tee­ni Lassi Nurmos kenties sai­raa­las­ta: "Pojat osaavat kyllä pelata"

06.11.2020 19:00
Tilaajille

AC Oulun sun­nun­tai­seen rat­kai­su­ot­te­luun myyty lähes 2000 lippua – "Voi olla, että jossain vai­hees­sa on pakko kat­kais­ta myynti"

05.11.2020 21:36 7
Tilaajille

Sa­da­tis­ta tuli AC Oulun sa­det­ta­ja – maa­lin­te­ki­jä ei tuu­let­ta­nut osu­miaan: "Ha­lu­sin kun­nioit­taa vas­tus­ta­jaa"

10.10.2020 18:44
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ykkösen joh­ta­jas­ta tuli muiden jah­taa­ja – AC Oulu on ollut unel­ma­start­tin­sa jälkeen ta­val­li­nen kuo­le­vai­nen

30.09.2020 22:18 4
Tilaajille

Ter­va­rien Jussi Törmä oli innokas puu­ha­mies, kun esi­mer­kik­si Leeds ja Tot­ten­ham vie­rai­li­vat Raa­tis­sa – "Vaikka itse tekisit kaiken kuinka hyvin ta­han­sa, asiat voivat silti mennä vikaan"

29.09.2020 13:14 1
Tilaajille

Tu­li­kuu­man illan kylmä päätös – AC Oulun pitkä tap­pio­ton putki on nyt ohi

20.09.2020 22:10 1
Tilaajille

AC Oulun te­rä­vyys riitti vain ta­sa­pe­liin Raa­tis­sa: "Tässä pelissä sattui puolin ja toisin kai­ken­nä­köis­tä"

22.08.2020 22:30
Tilaajille

Mies sytytti hä­tä­soih­dun kat­so­mos­sa kesken AC Oulun jal­ka­pal­lo­pe­lin, oikeus tuo­mit­si yli 1000 euron sak­koi­hin

06.08.2020 09:57
Tilaajille

AC Oulun kaa­su­vai­je­ri oli kuu­den­nen kerran kireänä – Voit­to­maa­lin alus­ta­nut lai­ta­puo­lus­ta­ja Henrik Ölander on erin­omai­nen täs­mä­han­kin­ta jouk­kuee­seen

01.08.2020 22:10 3
Tilaajille

Pik­ku­huuh­ka­jien kar­sin­ta­ot­te­lua ei pelata Raa­tis­sa: Oulun len­to­ase­ma ei täytä ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi Uefan vaa­ti­muk­sia, eikä Romania antanut eril­lis­tä hy­väk­syn­tää

24.07.2020 16:04
Tilaajille