Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Seurakunnat
Oulun tuomiokirkon ovet pidetään auki vapaaehtoisten vartijoiden voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kirkonvartija tekee

Oulun tuo­mio­kir­kon ovet pi­de­tään auki va­paa­eh­tois­ten var­ti­joi­den voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kir­kon­var­ti­ja tekee

07.05.2023 07:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroamaan Haukiputaasta

Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroa­maan Hau­ki­pu­taas­ta

21.03.2023 10:00 2
Tilaajille
Piispa: Oulussa työskentelevän papin toiminta aiheuttanut uhkailua kirkosta eroamisilla – Árpád Kovács pitää piispan moitteita työpaikkakiusaamisena

Piispa: Oulussa työs­ken­te­le­vän papin toi­min­ta ai­heut­ta­nut uh­kai­lua kir­kos­ta eroa­mi­sil­la – Árpád Kovács pitää piispan moit­tei­ta työ­paik­ka­kiu­saa­mi­se­na

08.02.2023 16:36 73
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoon etsitään vapaaehtoisia kirkonvartijoita

Oulun tuo­mio­kirk­koon et­si­tään va­paa­eh­toi­sia kir­kon­var­ti­joi­ta

27.12.2022 10:45 31
Urheilumiehestä tuli arkkipiispa, mutta eläkkeellä aikaa on taas urheilulle ja muille harrastuksille

Ur­hei­lu­mie­hes­tä tuli ark­ki­piis­pa, mutta eläk­keel­lä aikaa on taas ur­hei­lul­le ja muille har­ras­tuk­sil­le

30.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Nyt alkaa joulun odotus – ensimmäistä adventtisunnuntaita vietetään tänään

Nyt alkaa joulun odotus – en­sim­mäis­tä ad­vent­ti­sun­nun­tai­ta vie­te­tään tänään

27.11.2022 11:29 1
Tilaajille
Kymmenissä seurakunnissa sopuvaalit – kun ihmiset eivät äänestä, demokratia ei toteudu

Kym­me­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa so­pu­vaa­lit – kun ihmiset eivät ää­nes­tä, de­mo­kra­tia ei toteudu

21.11.2022 19:22 7
Tilaajille
Uskonto vaikuttaa politiikassa, mutta sitä ei sanota ääneen
Kolumni

Uskonto vai­kut­taa po­li­tii­kas­sa, mutta sitä ei sanota ääneen

19.11.2022 16:00 89
Tilaajille
7510 ihmistä äänesti ennakkoon seurakuntavaaleissa Oulussa – varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta

7510 ihmistä äänesti en­nak­koon seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa Oulussa – var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta

12.11.2022 22:24 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dia­ko­nia­työ­tä tekevät seu­ra­kun­nis­sa monet tahot, ihmistä ei jätetä avus­ta­mi­sen jälkeen yksin

18.10.2022 05:00
Tilaajille
Uskovaisten todistuspuheenvuoroja tipahtaa postiluukusta yli kahdelle miljoonalle kotitaloudelle – "Kaikki eivät huuda hallelujah tämän kohdalla"

Us­ko­vais­ten to­dis­tus­pu­heen­vuo­ro­ja ti­pah­taa pos­ti­luu­kus­ta yli kah­del­le mil­joo­nal­le ko­ti­ta­lou­del­le – "Kaikki eivät huuda hal­le­lu­jah tämän koh­dal­la"

24.09.2022 18:53 49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lit – val­tuu­tet­tu­jen tulisi olla val­mii­ta edis­tä­mään me-hen­keä

13.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko ja seu­ra­kun­nal­li­nen toi­min­ta on oleel­li­nen ja vält­tä­mä­tön osa yh­teis­kun­taa

09.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ehdokasasettelu on jo alkanut

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa, eh­do­kas­aset­te­lu on jo alkanut

17.03.2022 13:57
Kirkkohallituksen Pekka Huokuna ei hötkyile kirkon laskevan jäsenmäärän edessä – "Kun kirkkoon kuuluminen vähenee, siitä tulee entistä merkityksellisempää"

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen Pekka Huokuna ei höt­kyi­le kirkon las­ke­van jä­sen­mää­rän edessä – "Kun kirk­koon kuu­lu­mi­nen vä­he­nee, siitä tulee entistä mer­ki­tyk­sel­li­sem­pää"

05.03.2022 06:30 8
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kehottaa seurakuntia auttamaan ukrainalaisia

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ke­hot­taa seu­ra­kun­tia aut­ta­maan uk­rai­na­lai­sia

03.03.2022 12:57
Kellot soivat seurakunnissa Ukrainan rauhan puolesta, piispa ohjeisti pitämään rukoushetkiä

Kellot soivat seu­ra­kun­nis­sa Uk­rai­nan rauhan puo­les­ta, piispa oh­jeis­ti pi­tä­mään ru­kous­het­kiä

24.02.2022 10:10 2
Tilaajille
Kaleva selvitti: Näin jyrkästi Oulun seurakuntien kirkkoherrat suhtautuvat samaa sukupuolta olevien vihkimisiin – yksi muutti kantansa kyselyn aikana

Kaleva sel­vit­ti: Näin jyr­käs­ti Oulun seu­ra­kun­tien kirk­ko­her­rat suh­tau­tu­vat samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­siin – yksi muutti kan­tan­sa kyselyn aikana

19.02.2022 13:10 92
Tilaajille
Oululainen Anne Mikkola oli uuden edessä, kun vainaja ja arkku tuotiin hänen ravintolaansa: "Omaisille ja ystäville annettiin mahdollisuus jättää viimeiset jäähyväiset"

Ou­lu­lai­nen Anne Mikkola oli uuden edessä, kun vainaja ja arkku tuotiin hänen ra­vin­to­laan­sa: "O­mai­sil­le ja ys­tä­vil­le an­net­tiin mah­dol­li­suus jättää vii­mei­set jää­hy­väi­set"

19.12.2021 10:00 13
Tilaajille
Oulun seurakunnat tarjoavat työttömille ja vähävaraisille aamupaloja ja aterioita – avustustarve on kasvussa

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le aa­mu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta – avus­tus­tar­ve on kas­vus­sa

20.09.2021 09:41 13