Seurakunnat
Oulun seurakunnat tarjoavat työttömille ja vähävaraisille aamupaloja ja aterioita – avustustarve on kasvussa

Oulun seu­ra­kun­nat tar­joa­vat työt­tö­mil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le aa­mu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta – avus­tus­tar­ve on kas­vus­sa

20.09.2021 09:41 10
"Kirkkoihin liittyy rakkaita ja tärkeitä muistoja, eivätkä ne ole pelkkiä rakennuksia" – Miljoonaremontti Nivalassa ohi, nimeksi tulee Pyhän sydämen kirkko

"Kirk­koi­hin liittyy rak­kai­ta ja tär­kei­tä muis­to­ja, eivätkä ne ole pelkkiä ra­ken­nuk­sia" – Mil­joo­na­re­mont­ti Ni­va­las­sa ohi, nimeksi tulee Pyhän sydämen kirkko

29.05.2021 18:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­söl­li­syys et­sik­ko­ajas­sa – ke­nen­kään ei pitäisi aja­tel­la, että kuu­lun­ko minä tuohon jouk­koon, onko se tar­koi­tet­tu mi­nul­le?

14.04.2021 05:30
Tilaajille
Ylivieskan uusi kirkko valmistautuu vihkiäisjuhlaan – viisi vuotta sitten tapahtunut kirkkopalo yhdisti koko kaupungin puskemaan uutta raunioiden tilalle

Yli­vies­kan uusi kirkko val­mis­tau­tuu vih­kiäis­juh­laan – viisi vuotta sitten ta­pah­tu­nut kirk­ko­pa­lo yhdisti koko kau­pun­gin pus­ke­maan uutta rau­nioi­den tilalle

21.03.2021 11:00 9
Tilaajille
Oulun hautausmaille palkataan noin 130 kesätyöntekijää

Oulun hau­taus­mail­le pal­ka­taan noin 130 ke­sä­työn­te­ki­jää

11.02.2021 08:31 2
Helluntaikirkossa odotetaan ministerin kutsua – "Toivon, ettei kutsu koske vain evankelisluterilaista ja ortodoksista kirkkoa"

Hel­lun­tai­kir­kos­sa odo­te­taan mi­nis­te­rin kutsua – "Toi­von, ettei kutsu koske vain evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ta ja or­to­dok­sis­ta kirk­koa"

18.10.2020 15:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei pappien tar­vit­se eikä pidä vihkiä ketään!

24.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Essee: Kirkko myy homoille puolikkaita paikkoja täydellä hinnalla, eikä vihkiminen kuulu pakettiin "Se on vähän paremmille ihmisille, oikeanlaisille ihmisille, heteroille"

Essee: Kirkko myy ho­moil­le puo­lik­kai­ta paik­ko­ja täy­del­lä hin­nal­la, eikä vih­ki­mi­nen kuulu pa­ket­tiin "Se on vähän pa­rem­mil­le ih­mi­sil­le, oi­kean­lai­sil­le ih­mi­sil­le, he­te­roil­le"

16.08.2020 09:00 1
Tilaajille
Oululainen Heikki Pesämaa päätyi Kalle Päätalon perässä papiksi Taivalkoskelle: "Täällä on kaunista ja luonto lumoavaa"

Ou­lu­lai­nen Heikki Pesämaa päätyi Kalle Pää­ta­lon perässä papiksi Tai­val­kos­kel­le: "Täällä on kau­nis­ta ja luonto lu­moa­vaa"

07.08.2020 19:00
Tilaajille
Oulun poliisi selvittää, onko pastori Kovácsin anarkistiryhmän asekuvalla syyllistytty rikokseen

Oulun poliisi sel­vit­tää, onko pastori Kovác­sin anar­kis­ti­ryh­män ase­ku­val­la syyl­lis­tyt­ty ri­kok­seen

11.06.2020 16:22 5
Yle: Pastori Árpád Kovács on ollut perustamassa anarkistista ryhmää Ouluun – "Meitä ei tarvitse pelätä"

Yle: Pastori Árpád Kovács on ollut pe­rus­ta­mas­sa anar­kis­tis­ta ryhmää Ouluun – "Meitä ei tar­vit­se pelätä"

09.06.2020 19:16 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rip­pi­lei­re­jä ei saisi perua – on seu­ra­kun­nan tu­le­vai­suu­del­le eduksi antaa nuo­rel­le hyvät ja mer­kit­tä­vät ko­ke­muk­set rip­pi­lei­ris­tä

15.05.2020 07:00
Tilaajille
Yhä harvemmassa pappilassa palaa valo – Limingassa talo tyhjeni, kun yli kolme vuosikymmentä pappilaa asuttaneet Tornbergit muuttivat eläkepäivien viettoon Kemiönsaarelle

Yhä har­vem­mas­sa pap­pi­las­sa palaa valo – Li­min­gas­sa talo tyh­je­ni, kun yli kolme vuo­si­kym­men­tä pap­pi­laa asut­ta­neet Torn­ber­git muut­ti­vat elä­ke­päi­vien viet­toon Ke­miön­saa­rel­le

04.01.2020 19:02 1
Tilaajille

Suo­mus­sal­mi

12.11.2002 17:28

Veteli

12.11.2002 17:02

Salla

12.11.2002 17:01

Reis­jär­vi

12.11.2002 17:00

Kajaani

12.11.2002 16:59

Hau­ki­pu­das

12.11.2002 15:37

Ala­tor­nio

12.11.2002 15:35