Oulun yliopisto
Kuukausi
Psykologia vahvistaa yliopistoa – uusi koulutusala on vastaus myös alueen työvoimapulaan
Pääkirjoitus Kaleva

Psy­ko­lo­gia vah­vis­taa yli­opis­toa – uusi kou­lu­tus­ala on vastaus myös alueen työ­voi­ma­pu­laan

25.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Oulun yli­opis­ton etu on Oulun ja ou­lu­lais­ten etu

11.07.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Mihin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen ”e­lä­vöit­tä­vä vai­ku­tus” pe­rus­tuu?

10.07.2020 07:00 26
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Veikko Meriläinen

Park­ki­ruu­tu­jen pa­lau­tus maan päälle Oulussa on hal­vin­ta el­vy­tys­tä

07.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Härveli, kuontalo, pasma  – käsityön historia jäi puheeseemme
Kolumni Tiina Kuokkanen

Här­ve­li, kuon­ta­lo, pasma – kä­si­työn his­to­ria jäi pu­hee­seem­me

05.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Lahdenperä

Etä­ope­tus mul­lis­taa ope­tus­alan – yli­opis­to-ope­tuk­ses­sa kaikki luennot etä­opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­del­la on tätä päivää

05.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Yli­opis­ton siirto koskee kaikkia ou­lu­lai­sia

03.07.2020 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Iivari

Jos Oulun yli­opis­to – lähinnä ima­go­syis­tä – ra­ken­taa kes­kus­taan kam­puk­sen, siitä pitäisi tehdä niin sanottu lip­pu­lai­va­kam­pus

01.07.2020 07:00 8
Tilaajille
Kulttuurialan yksikkö saa valoisat ja monipuoliset tilat Linnanmaalle: kolme tanssisalia, esitystilat Poiju ja Jolla sekä useita studioita

Kult­tuu­ri­alan yksikkö saa va­loi­sat ja mo­ni­puo­li­set tilat Lin­nan­maal­le: kolme tans­si­sa­lia, esi­tys­ti­lat Poiju ja Jolla sekä useita stu­dioi­ta

04.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Oulun yliopisto lisää merkittävästi syksyn 2020 aloituspaikkamääriä – "Voimme poikkeuksellisessa tilanteessa tarjota yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden aloittaa yliopisto-opinnot"

Oulun yli­opis­to lisää mer­kit­tä­väs­ti syksyn 2020 aloi­tus­paik­ka­mää­riä – "Voimme poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa tarjota yhä useam­mal­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den aloit­taa ylio­pis­to-opin­not"

20.05.2020 14:17 0
Lukijalta Mielipide Ilpo Välimaa

Lin­nan­maan kor­pi­kam­pus ei ole tätä aikaa – uusi kampus kes­kus­tan tun­tu­maan, vaikka siir­ty­mä­ai­ka olisi 20 vuotta

18.05.2020 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tapio Hannula

Quo vadis ylio­pis­to; isätön aja­tus­ko to­siaan?

17.05.2020 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Miina-Anniina Heiskanen, Joni Ollikainen

Kes­kus­ta­kam­pus tehdään tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le – in­ves­toin­ti pal­ve­lee sekä Oulun yli­opis­toa että Oulun kau­pun­kia

16.05.2020 08:00 23
Tilaajille