Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Oulun yliopisto
Viimeisin 4 tuntia
Happivajetta tutkinut nobelisti Sir Peter Ratcliffe: "Jopa lapseni vaikuttivat ajattelevan, että minulla oli jotain järkevää sanottavaa"

Hap­pi­va­jet­ta tut­ki­nut no­be­lis­ti Sir Peter Ratc­lif­fe: "Jopa lapseni vai­kut­ti­vat ajat­te­le­van, että minulla oli jotain jär­ke­vää sa­not­ta­vaa"

18:00
Tilaajille
Kuukausi
Testamentti toi Ouluun 25 000 kasvinäytettä – Yrjö Mäkisen kasvikokoelma täytti pakettiauton

Tes­ta­ment­ti toi Ouluun 25 000 kas­vi­näy­tet­tä – Yrjö Mäkisen kas­vi­ko­koel­ma täytti pa­ket­ti­au­ton

22.05.2022 09:00
Tilaajille
Oulun yliopistossa on promovoitu tarinan taitajiakin – kunniatohtoreiksi on vihitty niin Rosa Liksom kuin Kalle Päätalokin

Oulun yli­opis­tos­sa on pro­mo­voi­tu tarinan tai­ta­jia­kin – ­kun­nia­toh­to­reik­si on vihitty niin Rosa Liksom kuin Kalle Pää­ta­lo­kin

21.05.2022 15:00
Tilaajille
Oulun yliopisto ja Oamk tarjoavat vaihtopaikkoja sotaa pakeneville ukrainalaisopiskelijoille

Oulun yli­opis­to ja Oamk tar­joa­vat vaih­to­paik­ko­ja sotaa pa­ke­ne­vil­le uk­rai­na­lais­opis­ke­li­joil­le

18.05.2022 11:14 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gil­la ja yli­opis­tol­la on vastuu luon­non­his­to­rial­li­ses­ta mu­seos­ta

10.05.2022 05:45 9
Tilaajille
Oulussa opiskellut Googlen insinööri työryhmineen pokkasi yhdysvaltalaisen tekniikka-Emmyn: "Tällainen alamme huomattava tunnustus tietysti lämmittää"

Oulussa opis­kel­lut Googlen in­si­nöö­ri työ­ryh­mi­neen pokkasi yh­dys­val­ta­lai­sen tek­niik­ka-Em­myn: "Täl­lai­nen alamme huo­mat­ta­va tun­nus­tus tie­tys­ti läm­mit­tää"

08.05.2022 12:31 1
Tilaajille
Vanhemmat
"Nousi huoli", sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ensireaktiostaan päätökseen Raksilan kampushankkeen torppaamisesta

"Nousi huoli", sanoo Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki en­si­reak­tios­taan pää­tök­seen Rak­si­lan kam­pus­hank­keen torp­paa­mi­ses­ta

23.04.2022 17:00 156
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 09:46 4
Oulun yliopistossa etsitään uusia käyttökohteita kaivosjätteille

Oulun yli­opis­tos­sa et­si­tään uusia käyt­tö­koh­tei­ta kai­vos­jät­teil­le

07.04.2022 15:45 4
Tilaajille
Oulun yliopiston Raksila-kampus kaatumassa kaupungin päätöksentekoon – Yhdyskuntalautakunnan esitys kaupunginhallituksen pöydällä parin viikon päästä

Oulun yli­opis­ton Rak­si­la-kam­pus kaa­tu­mas­sa kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koon – Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan esitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­lä parin viikon päästä

06.04.2022 15:10 124
Tilaajille
Tiaiset voivat kertoa metsälintujen runsaudesta – Oulun yliopiston tutkija pohtii kansalaisten osallistamista linnustoseurantoihin helposti havaittavien tiaisten avulla

Tiaiset voivat kertoa met­sä­lin­tu­jen run­sau­des­ta – Oulun yli­opis­ton tutkija pohtii kan­sa­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta lin­nus­to­seu­ran­toi­hin hel­pos­ti ha­vait­ta­vien tiais­ten avulla

05.04.2022 10:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­toa ei tule si­joit­taa Rak­si­laan

03.03.2022 05:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ict-alan me­nes­tyk­sen ta­kaa­vat yli­opis­to­tut­ki­muk­sen ja kou­lu­tuk­sen taso

18.02.2022 05:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­va­pää­tös tehdään siitä nä­kö­kul­mas­ta, mitä kes­kus­ta­kam­pus mer­kit­si­si Oululle

09.02.2022 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maa tarjoaa yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia

08.02.2022 04:30 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Olympialaiset alkavat Pohjois-Suomi vastaan Muu Maailma

Vanha Kaleva: Olym­pia­lai­set alkavat Poh­jois-Suo­mi vastaan Muu Maailma

03.02.2022 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­las­ta Kon­tin­kan­kaal­le – aseman seu­dul­ta itään on ra­ken­net­ta­vis­sa osaa­mi­sen, hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den käytävä

03.02.2022 06:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maan opis­ke­li­ja­kam­pus – astetta ou­lu­lai­sem­pi!

03.02.2022 04:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me opis­ke­li­jat emme halua kolmea kam­pus­ta – parempi rat­kai­su olisi uusi kampus ihan missä päin Oulua tahansa niin, että sinne mah­tui­sim­me me kaikki

01.02.2022 17:00 88
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to on aina uni­ver­saa­li

01.02.2022 05:00 13
Tilaajille