Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun yliopisto
Kuukausi
Osa Oulun yliopiston opiskelijoista on pitänyt etäopiskelusta, mutta osa kaipaa jo luentosaleihin – yliopisto on panostanut mahdollisuuteen osallistua luennoille niin etänä kuin paikan päällä

Osa Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­jois­ta on pitänyt etäo­pis­ke­lus­ta, mutta osa kaipaa jo luen­to­sa­lei­hin – yli­opis­to on pa­nos­ta­nut mah­dol­li­suu­teen osal­lis­tua luen­noil­le niin etänä kuin paikan päällä

06.10.2021 06:00 5
Tilaajille
Jaakko Tauriaisen käsissä eläimet saavat uuden elämän jalustalla – Tietomaan uusi luontonäyttely pitää konservaattorin kiireisenä

Jaakko Tau­riai­sen käsissä eläimet saavat uuden elämän ja­lus­tal­la – Tie­to­maan uusi luon­to­näyt­te­ly pitää kon­ser­vaat­to­rin kii­rei­se­nä

03.10.2021 06:18
Sähköaivot kuljetettiin Ouluun varovasti lentokoneen ruumassa – tämä tietokone painoin 1 500 kiloa

Säh­kö­ai­vot kul­je­tet­tiin Ouluun va­ro­vas­ti len­to­ko­neen ruu­mas­sa – tämä tie­to­ko­ne painoin 1 500 kiloa

02.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun mat­ka­kes­kus vai jotain muuta – aina on sal­kul­li­nen uusia ideoi­ta, mutta milloin tar­tu­taan to­del­li­seen?

17.09.2021 09:00 6
Tilaajille
Linnanmaan kampuksella järjestetään walk in -koronarokotus – Ideaparkissa avataan pop up -rokotuspiste

Lin­nan­maan kam­puk­sel­la jär­jes­te­tään walk in -ko­ro­na­ro­ko­tus – Idea­par­kis­sa avataan pop up -ro­ko­tus­pis­te

09.09.2021 15:42 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­tol­le on valmis paikka Kos­ki­kes­kuk­ses­sa – kun­nioit­ta­kaam­me Alvar Aallon Oululle jät­tä­mää kult­tuu­ri­pe­rin­töä

18.07.2021 07:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ei ole päi­vä­ko­ti, kir­jas­to tai pel­to­mar­ket­ti, jonka pai­kas­ta ki­nas­tel­laan

02.06.2021 07:00 14
Tilaajille
Kampuksen sijainnista kannattaa kysyä nuorilta  – Ei riitä, että me oululaiset rakastamme Oulua ja yliopistoa
Kolumni

Kam­puk­sen si­jain­nis­ta kan­nat­taa kysyä nuo­ril­ta – Ei riitä, että me ou­lu­lai­set ra­kas­tam­me Oulua ja yli­opis­toa

02.06.2021 06:00 67
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lu kuuluu yli­opis­ton ih­mis­tie­tei­den klus­te­riin

01.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Taloustutkimuksen tekemä tutkimus roihahdutti Oulun yliopiston kampuskeskustelun jälleen liekkeihin – "Vastaukset antavat ainoastaan pienen tiedonmurusen asiasta"

Ta­lous­tut­ki­muk­sen tekemä tut­ki­mus roi­hah­dut­ti Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lun jälleen liek­kei­hin – "Vas­tauk­set antavat ai­noas­taan pienen tie­don­mu­ru­sen asias­ta"

28.05.2021 15:34 78
Tilaajille
Jos Oulun kuntavaaliehdokkaat saisivat päättää, niin yliopisto jäisi Linnanmaalle

Jos Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat sai­si­vat päät­tää, niin yli­opis­to jäisi Lin­nan­maal­le

28.05.2021 12:58 38
Tilaajille
Syksy palauttaa ilon opiskelijoille – ja asettaa omat vaatimuksensa korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille
Pääkirjoitus

Syksy pa­laut­taa ilon opis­ke­li­joil­le – ja asettaa omat vaa­ti­muk­sen­sa kor­kea­kou­luil­le ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töil­le

27.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Mistä kotimaiselle koronarokotteelle löytyisi rahoitusta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä ko­ti­mai­sel­le ko­ro­na­ro­kot­teel­le löy­tyi­si ra­hoi­tus­ta?

24.05.2021 02:00
Tilaajille
Rantametsien puutiaisia on nyt syytä välttää – Kaksi kolmesta Oulun seudun punkista kantaa borreliabakteeria "Kesäkuun alkupuolella riski on vielä aika suuri"

Ran­ta­met­sien puu­tiai­sia on nyt syytä välttää – Kaksi kol­mes­ta Oulun seudun pun­kis­ta kantaa bor­re­lia­bak­tee­ria "Ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la riski on vielä aika suuri"

22.05.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulun yliopiston johtama tutkimus sai ison palkinnon – poronhoidon muuttumista tuhannen viime vuoden aikana selvitetään

Oulun yli­opis­ton johtama tut­ki­mus sai ison pal­kin­non – po­ron­hoi­don muut­tu­mis­ta tu­han­nen viime vuoden aikana sel­vi­te­tään

19.05.2021 08:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­pö­hi­nä näyttää kor­van­neen yli­opis­to­lain – moni paik­ka­kun­ta ja yli­opis­to olisi ylpeä Lin­nan­maan kes­kit­ty­mäs­tä

15.05.2021 06:30 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton johdon vies­tin­tä kam­pus­asias­sa ris­ti­rii­tais­ta

15.05.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton ti­la­hal­lin­ta pitää muuttaa – ky­sy­myk­ses­sä on mil­joo­nien eurojen vuo­tui­set säästöt kunkin yli­opis­ton ta­lou­des­sa

13.05.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­jen hal­lin­to­ra­ken­ne ei vastaa huip­pu­tut­ki­muk­sen tar­pei­ta

12.05.2021 06:00 6
Tilaajille