Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Metsätalous
Luontokadon aiheuttaminen pitäisi laittaa verolle – Puupolttoaineiden verottomuus luo kilpailuetua, mutta aiheuttaa ympäristöhaittoja
Kolumni

Luon­to­ka­don ai­heut­ta­mi­nen pitäisi laittaa verolle – Puu­polt­to­ai­nei­den ve­rot­to­muus luo kil­pai­lue­tua, mutta ai­heut­taa ym­pä­ris­tö­hait­to­ja

25.09.2023 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­der­nil­le met­sä­mars­sil­le – repivä met­sä­kes­kus­te­lu kaipaa yk­si­tyis­met­sän­omis­tuk­sen kun­nian­pa­lau­tus­ta

08.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­te­li­sel­kä­ran­kai­set met­sän­omis­ta­jat

04.09.2023 06:30 3
Tilaajille
Kimalaisille jalkapalloa opettanut oululainen Olli Loukola lähti Kalevan oppaaksi luontoon - ysärin lapsi on nähnyt muutoksen, ja siksi tutkijan oma kaupunkipiha rehottaa nyt puolivillinä

Ki­ma­lai­sil­le jal­ka­pal­loa opet­ta­nut ou­lu­lai­nen Olli Loukola lähti Kalevan op­paak­si luon­toon - ysärin lapsi on nähnyt muu­tok­sen, ja siksi tut­ki­jan oma kau­pun­ki­pi­ha re­hot­taa nyt puo­li­vil­li­nä

26.08.2023 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­la­ki tar­vit­see päi­vi­tyk­sen

19.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Paikallisista metsäkiistoista on siirrytty globaaleihin haasteisiin – keskustelu on monipuolistunut
Kolumni

Pai­kal­li­sis­ta met­sä­kiis­tois­ta on siir­ryt­ty glo­baa­lei­hin haas­tei­siin – kes­kus­te­lu on mo­ni­puo­lis­tu­nut

23.07.2023 14:00 1
Tilaajille
Tältä näyttää Muhoksella Ilkka Pöyryn metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää Mu­hok­sel­la Ilkka Pöyryn met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 06:00 18
Tilaajille
Jäälinjärveen virtaa tonneittain rautaa – Liialliset rautapitoisuudet piinaavat Oulun alueen vesistöjä

Jää­lin­jär­veen virtaa ton­neit­tain rautaa – Liial­li­set rau­ta­pi­toi­suu­det pii­naa­vat Oulun alueen ve­sis­tö­jä

27.06.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät Poh­jois-Poh­jan­maan alue­ta­lou­des­sa – osaa­mi­ses­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja muista alan toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä on pi­det­tä­vä hyvää huolta myös jat­kos­sa

07.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun metsien hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta on unoh­det­tu tärkein asia

09.05.2023 08:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen met­sän­omis­ta­jal­ta eväät kes­tä­vään kasvuun ja toive met­sä­rau­has­ta

08.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Komissio haluaa päättää metsistä, mutta omistajan ei kannata hermostua – "Peli ei ole vielä menetetty"

Ko­mis­sio haluaa päättää met­sis­tä, mutta omis­ta­jan ei kannata her­mos­tua – "Peli ei ole vielä me­ne­tet­ty"

23.04.2023 12:52 7
Tilaajille
"Tuulivoiman ja metsätalouden välillä on selvä win–win-tilanne" – Kuinka paljon metsää jää voimaloiden alle? Katso jutusta, mikä on Kuusamon tuulipuistokaavojen tilanne

"Tuu­li­voi­man ja met­sä­ta­lou­den välillä on selvä win–­win-ti­lan­ne" – ­Kuin­ka paljon metsää jää voi­ma­loi­den alle? Katso ju­tus­ta, mikä on Kuu­sa­mon tuu­li­puis­to­kaa­vo­jen tilanne

22.04.2023 12:25 39
Tilaajille
Sata vuotta sitten Lapin metsät olivat menossa pilalle – syynä oli hakkuutapa, josta löytyy yhteys tämän päivän metsäkeskusteluun

Sata vuotta sitten Lapin metsät olivat menossa pilalle – syynä oli hak­kuu­ta­pa, josta löytyy yhteys tämän päivän met­sä­kes­kus­te­luun

02.04.2023 10:30 6
Tilaajille
Biotuotteet työllistävät Kemissä uuden ajan tehtaalla, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jättimyllyssä selviää, mitä eko, bio ja muut vihreät teollisuustermit tarkoittavat käytännössä

Bio­tuot­teet työl­lis­tä­vät Kemissä uuden ajan teh­taal­la, jossa sellu on enää yksi tuote – Metsä Groupin jät­ti­myl­lys­sä sel­viää, mitä eko, bio ja muut vihreät teol­li­suus­ter­mit tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä

01.04.2023 14:00 6
Tilaajille
Luontokato ja ilmastonmuutos korostuvat metsien käytön haasteina – Metsäbiotalouden tiedepaneeli listasi neuvonsa seuraavalle hallitukselle

Luon­to­ka­to ja il­mas­ton­muu­tos ko­ros­tu­vat metsien käytön haas­tei­na – Met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­li listasi neu­von­sa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le

31.03.2023 20:10 7
Tilaajille
Mustikka runsastuu, hilla taantuu – Tuhansien koealojen verkosto kertoo metsä- ja suokasvillisuuden muutoksista

Mus­tik­ka run­sas­tuu, hilla taantuu – ­Tu­han­sien koe­alo­jen ver­kos­to kertoo metsä- ja suo­kas­vil­li­suu­den muu­tok­sis­ta

28.02.2023 14:06 4
Tilaajille
Metsälukutaidoissamme on parantamisen varaa
Kolumni

Met­sä­lu­ku­tai­dois­sam­me on pa­ran­ta­mi­sen varaa

27.02.2023 06:00 124
Tilaajille
HS: Poliisi sahasi Metsäliikkeen mielenosoittajien kolmimetriset puutelineet poikki Aalistunturin alueella – sahaukseen tuli erikoisyksikkö Oulusta

HS: Poliisi sahasi Met­sä­liik­keen mie­len­osoit­ta­jien kol­mi­met­ri­set puu­te­li­neet poikki Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la – sa­hauk­seen tuli eri­kois­yk­sik­kö Oulusta

20.02.2023 21:46 18
Tilaajille
Turvataan metsänomistajien oikeus omaisuuteensa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­taan met­sän­omis­ta­jien oikeus omai­suu­teen­sa

17.02.2023 05:00 2
Tilaajille