Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

uni
Kun uni ei tule, käytätkö laventeliöljyä tai hypnoosia? – SKS kerää tietoa, miten unettomuus ja univaikeudet näkyvät

Kun uni ei tule, käy­tät­kö la­ven­te­li­öl­jyä tai hyp­noo­sia? – SKS kerää tietoa, miten unet­to­muus ja uni­vai­keu­det näkyvät

03.11.2023 11:00
Kempeleläislääkäri tyrmistyi: vastaanotolle tulee jo alle 20-vuotiaita pitkäaikaisunettomia – Maria Myllymäen univaikeuksiin löytyi yllättävä helpotus

Kem­pe­le­läis­lää­kä­ri tyr­mis­tyi: vas­taan­otol­le tulee jo alle 20-vuo­tiai­ta pit­kä­ai­kais­unet­to­mia – Maria Myl­ly­mäen uni­vai­keuk­siin löytyi yl­lät­tä­vä hel­po­tus

29.10.2023 09:26 23
Tilaajille
Suomalaiset valvovat liian paljon – ja nukkuvat liian vähän
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­set val­vo­vat liian paljon – ja nuk­ku­vat liian vähän

27.10.2023 17:00 11
Oululainen Ukko Mäkiruoho, 8, nukkuu hyvin ulkona, ja seuraava paikkakin on jo mielessä – Unilääkäri kehottaa poistamaan mittarit sormista ja ranteista

Ou­lu­lai­nen Ukko Mä­ki­ruo­ho, 8, nukkuu hyvin ulkona, ja seu­raa­va paik­ka­kin on jo mie­les­sä – Uni­lää­kä­ri ke­hot­taa pois­ta­maan mit­ta­rit sor­mis­ta ja ran­teis­ta

26.08.2023 20:25 1
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Älypuhelimen selailu sängyssä heikentää usein unen palauttavaa vaikutusta, mutta sovelluksissa on eroja

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Äly­pu­he­li­men selailu sän­gys­sä hei­ken­tää usein unen pa­laut­ta­vaa vai­ku­tus­ta, mutta so­vel­luk­sis­sa on eroja

06.08.2023 21:28
Tilaajille
Oululaisella lääkäri Lari Karjulalla on ainakin yksi ehdoton vinkki uniongelmaisille ja uupuneille

Ou­lu­lai­sel­la lääkäri Lari Kar­ju­lal­la on ainakin yksi ehdoton vinkki uni­on­gel­mai­sil­le ja uu­pu­neil­le

06.06.2023 12:20 4
Unibed tuo markkinoille ainutlaatuisen moottorisängyn kolminkertaisella jousituksella - "Diamond Pro on unelma jämäkkää vuodetta arvostavalle"
Mainos Unibed

Unibed tuo mark­ki­noil­le ai­nut­laa­tui­sen moot­to­ri­sän­gyn kol­min­ker­tai­sel­la jou­si­tuk­sel­la - "Dia­mond Pro on unelma jä­mäk­kää vuo­det­ta ar­vos­ta­val­le"

08.10.2022 06:00
Tytti Peltonen heräili pitkään vauvan kanssa ja on nyt nukkunut huonosti yli 20 vuotta – unettomuus voi kieliä hermoston ylivireydestä tai hormonien heittelystä

Tytti Pel­to­nen heräili pitkään vauvan kanssa ja on nyt nuk­ku­nut huo­nos­ti yli 20 vuotta – unet­to­muus voi kieliä her­mos­ton yli­vi­rey­des­tä tai hor­mo­nien heit­te­lys­tä

12.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Ukrainan sota voi hiipiä uniinkin – "Nukkumaanmenoa edeltävät tunnit kannattaa rauhoittaa mukaville asioille", neuvoo unilääkäri Janne Kanervisto

Uk­rai­nan sota voi hiipiä uniin­kin – "Nuk­ku­maan­me­noa edel­tä­vät tunnit kan­nat­taa rau­hoit­taa mu­ka­vil­le asioil­le", neuvoo uni­lää­kä­ri Janne Ka­ner­vis­to

19.03.2022 06:10 7
Erilaisia unihäiriöitä on lähes sata, mutta somnologi Janne Kanervisto tarjoaa lohtua niistä kärsiville: "Kaikkiin unihäiriöihin pystytään vaikuttamaan elintavoilla"

Eri­lai­sia uni­häi­riöi­tä on lähes sata, mutta som­no­lo­gi Janne Ka­ner­vis­to tarjoaa lohtua niistä kär­si­vil­le: "Kaik­kiin uni­häi­riöi­hin pys­ty­tään vai­kut­ta­maan elin­ta­voil­la"

25.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijoiden vinkit helteessä nukkumiseen: Foliota ikkunaan ja kylmäkallen kanssa sänkyyn

Lu­ki­joi­den vinkit hel­tees­sä nuk­ku­mi­seen: Foliota ik­ku­naan ja kyl­mä­kal­len kanssa sänkyyn

07.07.2021 13:20
Tilaajille
Kerro meille: Mitkä ovat parhaat vinkkisi nukkumiseen kuumina ja valoisina kesäöinä?

Kerro meille: Mitkä ovat parhaat vink­ki­si nuk­ku­mi­seen kuumina ja va­loi­si­na ke­säöi­nä?

05.07.2021 09:38 30
Pohjois-Suomessa syntyneitä tutkittiin: Iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi – viitteitä miesten ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen

Poh­jois-Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä tut­kit­tiin: Il­ta­vir­kut kes­ki-ikäi­set kokevat työ­ky­kyn­sä huo­nok­si – viit­tei­tä miesten en­nen­ai­kai­seen työ­ky­vyt­tö­myy­teen

24.02.2021 06:57 1