Nuoret
Viimeisin 12 tuntia

Osuus­kaup­pa Ari­nal­ta 50 000 euroa lasten ja nuorten toi­min­taan Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä kaikki tuen­saa­jat

13:09 4

Tyr­nä­väl­lä nos­te­taan nuorten vah­vuu­det pintaan – uusin ve­ne­pro­jek­ti opetti tu­le­vai­suu­den tär­kei­tä taitoja

08:40 3
Tilaajille
Viikko

Ky­syim­me, voiko ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ke­sä­työ­läi­nen saada ko­ro­na­ro­kot­teen Oulussa – Ter­veys­joh­ta­ja: "Koi­tam­me hou­ku­tel­la ro­kot­teel­le mah­dol­li­sim­man monen ha­luk­kaan"

10.06.2021 06:00 4
Tilaajille

Oulun po­lii­sia työl­lis­ti vii­kon­lop­pu­na 400 hä­ly­tys­teh­tä­vää: nuorten päih­de­val­von­nas­sa kir­jat­tiin noin 30 al­ko­ho­li­rik­ko­muk­siin syyl­lis­ty­nyt­tä

09.06.2021 16:35 2

Nuorten ka­ha­kas­sa Ka­la­joen hiek­ka­sär­kil­lä käy­tet­tiin te­rä­aset­ta ja nyrk­ke­jä – poliisi tutkii törkeän pa­hoin­pi­te­lyn yri­tyk­se­nä

09.06.2021 16:32
Tilaajille

Kerro meille: Mil­lai­nen oli en­sim­mäi­nen ke­sä­työ­si ja mitä siitä opit?

08.06.2021 10:07 2
Kolumni

Nuoret tar­vit­se­vat uskoa tu­le­vaan, mutta ny­ky­het­ki tar­joi­lee sitä kit­saas­ti

05.06.2021 16:00 7
Tilaajille

Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten ääni ei kuulu kun­ta­vaa­leis­sa – eh­dok­kuus hir­vit­tää, kun pitäisi ym­mär­tää po­li­tii­kan kieltä ja vastata kai­kis­ta "oman yh­tei­sön" ih­mi­sis­tä

05.06.2021 08:00 2
Tilaajille

Nuo­ri­so­vaa­lit oli­si­vat nos­ta­neet Oulun val­tuus­toon uuden ykkösen ja jy­my-yl­lät­tä­jän – Katrina Immonen ja Julia Kel­lo­nie­mi pitävät it­ses­tään sel­vä­nä, että ää­ni­oi­keut­ta käy­te­tään, kun sen saa

05.06.2021 07:38 1
Kuukausi

Kou­lun­sa päät­tä­vien nuorten juh­lin­taa valvoo mo­ni­kym­men­päi­nen nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­den joukko – "Rat­kom­me ti­lan­tei­ta pu­hu­mal­la"

03.06.2021 10:38

Lap­sil­le ja nuo­ril­le kaksi ke­sä­lu­ku­kam­pan­jaa Suomen kir­jas­toil­ta: Lumotun puiston sa­lai­suus ja Luettu maa

01.06.2021 11:50 1
Kolumni

Maan toivo voi tehdä nyt paluun – näh­tä­köön nuori muu­ten­kin kuin me­nes­tyk­sen kautta

30.05.2021 14:00 2
Tilaajille

Ur­hei­lu­seu­roi­hin kuu­lu­mi­nen ei paranna nuorten ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia, kertoo tuore tut­ki­mus – "Tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­sia, nuorten hyvää ra­vit­se­mus­ta edis­tä­viä toimia"

28.05.2021 11:41
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun kou­lu­tus­ha­luk­kuus rat­kai­see – niin tytöt ka­raut­ta­vat poikien ohi

25.05.2021 20:00 1
Tilaajille

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 06:30
Tilaajille

Vaikka kaikki näyt­täi­si olevan hyvin, nuori voi mu­ser­tua pai­nei­den alle – "Ai­kui­set eivät tunnu ym­mär­tä­vän, mitä kaikkea nuoren maailma kä­sit­tää"

23.05.2021 07:00 2
Tilaajille

Oulun tai­de­kou­lun vi­suaa­li­sen taiteen lin­jal­la net­ti­näyt­te­ly

20.05.2021 14:50

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

19.05.2021 13:30 2
Tilaajille
Vanhemmat

Nuori Kult­tuu­ri Di­gi­fes­ti­vaa­li avaa nuo­ril­le il­mai­sen Di­gis­ta­gen ja Rap Cor­ne­rin

10.05.2021 14:25

Ur­hei­lu­seu­roil­le tukea 77 000 euroa, rahalla saa ke­sä­töi­tä 110 nuorta

06.05.2021 11:00 3
Tilaajille