Nuoret
Kuukausi

Oulun poliisi antaa mo­po­mii­tin nuo­ril­le kehuja ja moit­tei­ta – cros­si­pyö­räi­li­jä pakeni vi­ran­omai­sia

14.09.2021 13:59 12
Tilaajille

Oulukin on hyvä muo­ti­kau­pun­ki – "Oulun vaa­te­liik­kei­tä ei tar­vit­se polkea alas"

31.08.2021 07:00 12
Tilaajille

Rip­pi­kou­lui­hin il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa Oulussa – vuosi sitten il­moit­tau­tui 98 pro­sent­tia kirk­koon kuu­lu­vas­ti ikä­luo­kas­ta

30.08.2021 15:36 4

Kou­lu­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tuk­set su­jui­vat toi­veik­kais­sa tun­nel­mis­sa Tal­vi­kan­kaal­la – jo lähes puolet ou­lu­lai­sis­ta 12–15 vuo­tiais­ta on ottanut ko­ro­na­ro­kot­teen

23.08.2021 06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Kan­nus­taa­ko ny­ky­ai­ka nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään lais­kem­pia tai ha­lut­to­mam­pia töihin kuin omassa nuo­ruu­des­sa­ni"

20.08.2021 18:00 12
Tilaajille

Kaak­ku­rin kort­te­li­ral­li vie alueen asuk­kai­den yöunet, asuk­kaat ve­toa­vat nuoriin – "Ei tunnu mu­ka­val­ta, kun omassa ko­dis­saan ei saa olla rau­has­sa"

20.08.2021 06:00 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Adhd-lap­si ei kun­tou­du sii­vous­vä­li­ne­va­ras­tos­sa

15.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Kolumni

On ole­mas­sa toivon ja epä­toi­von vä­rit­tä­miä aikoja, ja va­li­tet­ta­vas­ti nyt eletään jäl­kim­mäis­tä

14.08.2021 17:12 15
Tilaajille

Kort­te­ri­ral­li siirtyi kuin sa­nat­to­mas­ta so­pi­muk­ses­ta Rak­si­lan mar­ke­teil­ta Kaak­ku­riin – park­ki­pai­koil­la hen­gaa­mi­nen on yh­tei­söl­li­syyt­tä li­sää­vää ajan­vie­tet­tä

06.08.2021 19:00 43
Tilaajille

Tällä kau­del­la Oulun val­tuus­to pysyy asia­lin­jal­la, uskoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Jamal Awad

29.07.2021 12:11 7
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set aut­tai­si­vat nuorten tar­tun­ta­ti­lan­net­ta – "Ta­voit­tee­na on palata nor­maa­liin elämään syk­syl­lä"

21.07.2021 21:03 12
Tilaajille

Ana­lyy­si: Ei enää so­vi­nis­ti­vit­se­jä ja kult­tuu­ri­shok­kia – uudessa Hä­rän­tap­po­asees­sa nuoret poh­ti­vat sen sijaan su­ku­puol­ta ja sek­suaa­li­suut­ta

06.07.2021 20:00 3
Tilaajille

"Olen voinut näyt­tää, että mi­nus­ta­kin on tähän, vaikka olen nainen" – kolme nuorta ou­lu­lais­ta kertoo, mil­lais­ta on olla naisena mies­val­tai­sis­sa teh­tä­vis­sä

28.06.2021 06:00 12
Tilaajille

Kumma kul­ku­pe­li kerää kat­sei­ta Haa­pa­jär­vel­lä: Tenho Pie­ti­käi­nen ris­teyt­ti mopon, pol­ku­pyö­rän ja grillin

26.06.2021 07:00 5
Tilaajille

THL eh­dot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12–15–­vuo­tiai­siin – y­li­lää­kä­ri: ro­ko­tuk­set no­peut­tai­si­vat nuoria kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mis­ta

24.06.2021 10:31 17

Hau­ki­pu­taan lu­kio­lai­set voit­ti­vat kan­sain­vä­li­sen pal­kin­non il­mas­to­las­ku­ril­laan – "Voit­ta­maan­han me tu­lim­me, mutta oli se silti yl­lä­tys"

23.06.2021 08:00 13
Tilaajille

Käsitys nuorten kyvystä suo­riu­tua di­gi­ai­kaa hal­lit­se­vas­ta so­vel­lus­ten ja lait­tei­den vii­da­kos­ta ei pidä täysin paik­kaan­sa – ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta nuo­ril­ta heidän aja­tuk­siaan di­gi­tues­ta

17.06.2021 17:00
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi nuorten ah­dis­tu­nei­suut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä – yli­lää­kä­rin mukaan nyt on tärkeää pa­nos­taa nuo­ri­so­työ­hön kun­nis­sa

16.06.2021 10:12
Tilaajille

Nuori ou­lun­sa­lo­lais­yrit­tä­jä Juuso Taskila kas­vat­ti pe­su­ri­vuok­rauk­sen val­ta­kun­nal­li­sek­si bis­nek­sek­si – "Te­ke­mi­sen kautta on ainut tapa oppia yrit­tä­jyyt­tä"

15.06.2021 23:15
Tilaajille

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE toivoo päät­tä­jil­tä kauas­kat­seis­ta ja kes­tä­vää ajat­te­lua – "Nuo­ril­la on huoli nuorten jak­sa­mi­ses­ta"

12.06.2021 17:00 3
Tilaajille