Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Nuoret
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret: tark­kail­kaa, reis­sat­kaa, haas­ta­kaa, eläkää!

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Nuorten vai boomereiden juttu? Oululainen Skillimylly hakee projektiehdotuksia, joista nuorten raati valitsee parhaimmat toteutukseen

Nuorten vai boo­me­rei­den juttu? Ou­lu­lai­nen Skil­li­myl­ly hakee pro­jek­tieh­do­tuk­sia, joista nuorten raati va­lit­see par­haim­mat to­teu­tuk­seen

02.02.2023 06:05
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 14:47
Tilaajille
Kuukausi
Oululainen opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa TikTok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että TikTokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Ou­lu­lai­nen opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­Tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­To­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 10:30 1
Tilaajille
Tiktokin suosio uutislähteenä kasvaa nopeasti, mutta saa oululaisnuorilta myös kritiikkiä – "Kaikkea ei kannata uskoa"

Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä – "­Kaik­kea ei kannata uskoa"

30.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Oululaiselle Maisa Rankille, 27, teatterissa käynti ei olisi tullut mieleenkään, joten Kaleva kutsui hänet – tällainen oli ensikertalaisen kokemus

Ou­lu­lai­sel­le Maisa Ran­kil­le, 27, teat­te­ris­sa käynti ei olisi tullut mie­leen­kään, joten Kaleva kutsui hänet – täl­lai­nen oli en­si­ker­ta­lai­sen kokemus

28.01.2023 10:00 3
Tilaajille
Kotibileet oululaisomakotitalossa poikivat alaikäisille syytteitä – joutuvat maksamaan tuhansien eurojen korvaukset

Ko­ti­bi­leet ou­lu­lais­oma­ko­ti­ta­los­sa poi­ki­vat ala­ikäi­sil­le syyt­tei­tä – jou­tu­vat mak­sa­maan tu­han­sien eurojen kor­vauk­set

25.01.2023 15:55 14
Tilaajille
Poliisiylijohtaja huolissaan nuorten väkivaltaisuudesta ja rikoksista – alaikäisten tekemien ryöstöjen rikosepäilyjen määrä lähes kaksinkertaistui vuodessa

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja huo­lis­saan nuorten vä­ki­val­tai­suu­des­ta ja ri­kok­sis­ta – ala­ikäis­ten te­ke­mien ryös­tö­jen ri­kos­epäi­ly­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui vuo­des­sa

24.01.2023 11:30 34
Pudasjärven uimarantahaverin oikeuskäsittely jatkui –15-vuotias poika sai hengenvaaralliset vammat, syyttäjän mielestä pää edellä sukeltaminen olisi pitänyt kieltää

Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­rin oi­keus­kä­sit­te­ly jatkui –15-vuo­tias poika sai hen­gen­vaa­ral­li­set vammat, syyt­tä­jän mie­les­tä pää edellä su­kel­ta­mi­nen olisi pitänyt kieltää

23.01.2023 17:03 4
Tilaajille
Sormuksen herran tarinat soivat Madetojan salissa oululaislähtöisen kapellimestari Anna-Leena Lumpeen johtamana – sinfoninen puhallinmusiikki on jotain vallan muuta kuin marssimusiikkia

Sor­muk­sen herran tarinat soivat Ma­det­ojan salissa ou­lu­lais­läh­töi­sen ka­pel­li­mes­ta­ri An­na-Lee­na Lumpeen joh­ta­ma­na – sin­fo­ni­nen pu­hal­lin­mu­siik­ki on jotain vallan muuta kuin mars­si­mu­siik­kia

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Oulun keskustassa toimiva yrittäjä yllättyi, kun poliisi koputti oveen ja palautti repullisen alaikäisten tyttöjen varastamia kristallikiviä ja suitsukkeita

Oulun kes­kus­tas­sa toimiva yrit­tä­jä yl­lät­tyi, kun poliisi koputti oveen ja pa­laut­ti re­pul­li­sen ala­ikäis­ten tyt­tö­jen va­ras­ta­mia kris­tal­li­ki­viä ja suit­suk­kei­ta

19.01.2023 18:00 12
Tilaajille
Oululainen 15-vuotias Katri Nuutinen ihmettelee, millaiseen some-sisältöön moni yhä uskoo – Miksi ihmiskaupasta syytetty somejulkkis on nuorten miesten idoli?

Ou­lu­lai­nen 15-vuo­tias Katri Nuu­ti­nen ih­met­te­lee, mil­lai­seen so­me-si­säl­töön moni yhä uskoo – Miksi ih­mis­kau­pas­ta syy­tet­ty so­me­julk­kis on nuorten miesten idoli?

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Kelkat, mopot ja sahat saavat sodankyläläisen Akseli Nissisen, 11, käsissä uuden elämän – ”Laitteita rassatessa mieli rauhoittuu ja ympäröivä maailma unohtuu”

Kelkat, mopot ja sahat saavat so­dan­ky­lä­läi­sen Akseli Nis­si­sen, 11, käsissä uuden elämän – ”Lait­tei­ta ras­sa­tes­sa mieli rau­hoit­tuu ja ym­pä­röi­vä maailma unoh­tuu”

25.12.2022 14:30 2
Tilaajille
Nuorisoporukoiden suunsoitto ja uhmakkuus lisääntyneet Oulussa – TikTok-haasteet poikineet jopa näpistelyä kaupoista

Nuo­ri­so­po­ru­koi­den suun­soit­to ja uh­mak­kuus li­sään­ty­neet Oulussa – Tik­Tok-haas­teet poi­ki­neet jopa nä­pis­te­lyä kau­pois­ta

23.12.2022 06:00 30
Tilaajille
Kerro meille: Onko nuorison käyttäytyminen muuttunut?

Kerro meille: Onko nuo­ri­son käyt­täy­ty­mi­nen muut­tu­nut?

20.12.2022 15:58 39
Oulun normaalikoulu otti omakseen IKIOMAN – Koskettelukirjoja tehdessä löytyi opettajistakin ihan uusia puolia

Oulun nor­maa­li­kou­lu otti omak­seen IKIOMAN – ­Kos­ket­te­lu­kir­jo­ja teh­des­sä löytyi opet­ta­jis­ta­kin ihan uusia puolia

20.12.2022 14:00 3
Tilaajille
Nuorten maksuton ehkäisy laajenemassa koko Pohteelle, aluevaltuusto päättää asiasta talousarviokäsittelyssä    – "Mahdollistetaan turvallinen seksi eikä tehdä siitä tabua"

Nuorten mak­su­ton ehkäisy laa­je­ne­mas­sa koko Poh­teel­le, alue­val­tuus­to päättää asiasta ta­lous­ar­vio­kä­sit­te­lys­sä – "Mah­dol­lis­te­taan tur­val­li­nen seksi eikä tehdä siitä tabua"

18.12.2022 18:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­le taat­ta­va mah­dol­li­suus tulla kuul­luk­si

13.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten li­sään­ty­nyt ja raais­tu­nut vä­ki­val­ta on totta

07.12.2022 12:50 11
Tilaajille