Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Nuoret
Viimeisin 24 tuntia
Oululaisopettaja kertoo, mikä käsityön opetuksessa meni pieleen – Koulun käsityöstä tuli sukupuoliongelma, ja erityisesti siitä kärsivät nyt pojat

Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen – Koulun kä­si­työs­tä tuli su­ku­puo­lion­gel­ma, ja eri­tyi­ses­ti siitä kär­si­vät nyt pojat

06:30 39
Tilaajille
Kuukausi
Oulun tuore kansanedustaja ja luokanopettaja Pia Hiltunen: Koulujen kännykkäkieltoa ei tule säätää laissa

Oulun tuore kan­san­edus­ta­ja ja luo­kan­opet­ta­ja Pia Hil­tu­nen: Kou­lu­jen kän­nyk­kä­kiel­toa ei tule säätää laissa

20.05.2023 14:52 61
Poliisi valvoo tehostetusti mopoja viikonloppuna – syynissä kuljettajien ajokunto, liikennesääntöjen noudattaminen ja ajoneuvojen kunto

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti mopoja vii­kon­lop­pu­na – syy­nis­sä kul­jet­ta­jien ajo­kun­to, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen ja ajo­neu­vo­jen kunto

17.05.2023 10:29 5
"Olen nähnyt, kuinka musiikki tuo itsevarmuutta oppilaalle" – 30 vuotta täyttävä nuorten Rotuaari Soi -bänditapahtuma kantaa huolta musiikin asemasta kouluissa

"Olen nähnyt, kuinka mu­siik­ki tuo it­se­var­muut­ta op­pi­laal­le" – 30 vuotta täyt­tä­vä nuorten Ro­tuaa­ri Soi -bän­di­ta­pah­tu­ma kantaa huolta mu­sii­kin ase­mas­ta kou­luis­sa

12.05.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet Oulun kasvun in­ves­to­rei­na

09.05.2023 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­sil­la ja nuo­ril­la on oikeus osal­lis­tua ja vai­kut­taa

08.05.2023 07:00
Tilaajille
Oululaisnuoret osaavat mennä terveyspalveluihin etänä, mutta eivät välttämättä ymmärrä mitä siellä lukee – Pohde pyrkii siirtämään suuren osan yhteydenotoista digiin

Ou­lu­lais­nuo­ret osaavat mennä ter­veys­pal­ve­lui­hin etänä, mutta eivät vält­tä­mät­tä ymmärrä mitä siellä lukee – Pohde pyrkii siir­tä­mään suuren osan yh­tey­den­otois­ta digiin

07.05.2023 18:00 37
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi julkaisi kaksi ohjevideota mopoilevien nuorten vanhemmille – tunnistatko esimerkiksi sen, onko lapsesi mopo viritetty?

Poliisi jul­kai­si kaksi oh­je­vi­deo­ta mo­poi­le­vien nuorten van­hem­mil­le – tun­nis­tat­ko esi­mer­kik­si sen, onko lapsesi mopo vi­ri­tet­ty?

28.04.2023 12:25 4
”Nuorten puolesta pitää ulvoa kovempaa” – GÄNG GÄNG Company rinnastaa nuorten jengit ja susilaumat

”Nuor­ten puo­les­ta pitää ulvoa ko­vem­paa” – GÄNG GÄNG Company rin­nas­taa nuorten jengit ja su­si­lau­mat

26.04.2023 18:30
Tilaajille
Nuoret saavat hitaasti apua ongelmiinsa Oulussa – kuukausien odottelu kuormittaa koko perhettä

Nuoret saavat hi­taas­ti apua on­gel­miin­sa Oulussa – kuu­kau­sien odot­te­lu kuor­mit­taa koko per­het­tä

21.04.2023 06:10 6
"Mikään ei ole keltaisempi kuin ulpukka" – Valvegallerian uudessa näyttelyssä katsotaan luontoa lapsen lailla

"Mikään ei ole kel­tai­sem­pi kuin ul­puk­ka" – Val­ve­gal­le­rian uudessa näyt­te­lys­sä kat­so­taan luontoa lapsen lailla

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Oulussa järjestettävä lasten ja nuorten kesätoiminta on koottu Kesäfiilikseen

Oulussa jär­jes­tet­tä­vä lasten ja nuorten ke­sä­toi­min­ta on koottu Ke­sä­fii­lik­seen

17.04.2023 10:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­ro­kaa, road­ma­nit tulevat – suh­tau­du­taan­ko kou­lu­vä­ki­val­taan vä­lin­pi­tä­mät­tö­mäm­min kuin lii­ken­ne­rik­ko­muk­siin?

16.04.2023 05:30 1
Tilaajille
Sotkeeko some untasi ja nukkumistasi? Oululaistutkimuksessa kartoitetaan, ketkä ovat somen riskiryhmäläisiä

Sot­kee­ko some untasi ja nuk­ku­mis­ta­si? Ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­sa kar­toi­te­taan, ketkä ovat somen ris­ki­ryh­mä­läi­siä

15.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Katujengien synty Ouluun on estettävä alkuunsa, ja siihen tarvitaan monen tahon, myös vanhempien, mukanaoloa
Pääkirjoitus

Ka­tu­jen­gien synty Ouluun on es­tet­tä­vä al­kuun­sa, ja siihen tar­vi­taan monen tahon, myös van­hem­pien, mu­ka­na­oloa

06.04.2023 20:00 49
Tilaajille
Oulussa on katujengikulttuuria ihannoiva ryhmä, jota poliisi pitää silmällä – Valkeassa aikaa viettävät nuoret: "Puukolla uhkailut ovat jo todellisuutta"

Oulussa on ka­tu­jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va ryhmä, jota poliisi pitää sil­mäl­lä – Val­keas­sa aikaa viet­tä­vät nuoret: "Puu­kol­la uh­kai­lut ovat jo to­del­li­suut­ta"

06.04.2023 05:00 103
Tilaajille
Oululaiselle Heikki Ojalalle autismidiagnoosi tuli täytenä yllätyksenä, mutta lopulta se oli helpotus: "Ajattelin ensin, että en ole mikään kehitysvammainen"

Ou­lu­lai­sel­le Heikki Oja­lal­le au­tis­mi­diag­noo­si tuli täytenä yl­lä­tyk­se­nä, mutta lopulta se oli hel­po­tus: "A­jat­te­lin ensin, että en ole mikään ke­hi­tys­vam­mai­nen"

01.04.2023 12:00 6
Tilaajille
Oululaisnuoret ryhtyivät kampanjoimaan ilkivaltaa vastaan – "Koripallotelineet voivat jäädä tilaamatta, jos paikkoja töhrii"

Ou­lu­lais­nuo­ret ryh­tyi­vät kam­pan­joi­maan il­ki­val­taa vastaan – "Ko­ri­pal­lo­te­li­neet voivat jäädä ti­laa­mat­ta, jos paik­ko­ja töhrii"

30.03.2023 06:04 4
Oulun teatterin Nuorten näyttämö tuo lasten ja nuorten teatterifestivaalille ikiaikaisen tarinan Antigonesta

Oulun teat­te­rin Nuorten näyt­tä­mö tuo lasten ja nuorten teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­le iki­ai­kai­sen tarinan An­ti­go­nes­ta

27.03.2023 06:20
OYSin nuorisopsykiatrian osastolla ryhdyttiin jo toimiin avin tarkastuskäynnin jälkeen: "Hyvä, että epäkohtiin puututaan"

OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin jo toimiin avin tar­kas­tus­käyn­nin jäl­keen: "Hyvä, että epä­koh­tiin puu­tu­taan"

24.03.2023 17:33 13
Tilaajille