Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nuoret
Kuukausi
Oululaisella Ville Tikkasella on 80 000 seuraajan Instagram-tili ja tuore tohtorintutkinto – "Sitä yhdistelmää en suosittele kenellekään"

Ou­lu­lai­sel­la Ville Tik­ka­sel­la on 80 000 seu­raa­jan Ins­ta­gram-ti­li ja tuore toh­to­rin­tut­kin­to – "Sitä yh­dis­tel­mää en suo­sit­te­le ke­nel­le­kään"

22.02.2024 18:00 7
Tilaajille
Oulun kaupunki pilotoi erityisnuorten kesätyöharjoittelua

Oulun kau­pun­ki pilotoi eri­tyis­nuor­ten ke­sä­työ­har­joit­te­lua

19.02.2024 14:13 1
10-vuotias Aino Lakela on tarkka mitä kosmetiikkatuotteita käyttää ja tietää myös, mikä on INCI-lista

10-vuo­tias Aino Lakela on tarkka mitä kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta käyttää ja tietää myös, mikä on IN­CI-lis­ta

19.02.2024 06:00 5
Tilaajille
Selvitimme: Voiko ihoa hoitaa liikaa? Nuorten suosimat ihonhoitorutiinit herättävät kysymyksiä

Sel­vi­tim­me: Voiko ihoa hoitaa liikaa? Nuorten suo­si­mat ihon­hoi­to­ru­tii­nit he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä

19.02.2024 06:00
Tilaajille
Limingan yläkouluissa tehdään selvitys nuorten masennuksen hoidosta – uusi hoitomenetelmä on käytössä

Li­min­gan ylä­kou­luis­sa tehdään sel­vi­tys nuorten ma­sen­nuk­sen hoi­dos­ta – uusi hoi­to­me­ne­tel­mä on käy­tös­sä

15.02.2024 13:18
Oululaisnuori voi tänä kesänä saada aiempaa parempaa palkkaa – Oulun kaupunki poisti vähimmäispalkan ohjeistaan

Ou­lu­lais­nuo­ri voi tänä kesänä saada aiempaa pa­rem­paa palkkaa – Oulun kau­pun­ki poisti vä­him­mäis­pal­kan oh­jeis­taan

07.02.2024 06:03 1
Oulun kaupunki tarjoaa kesätöitä 800 opiskelijalle – kuukauden pestistä palkkaa jopa 1 100 euroa

Oulun kau­pun­ki tarjoaa ke­sä­töi­tä 800 opis­ke­li­jal­le – kuu­kau­den pes­tis­tä palkkaa jopa 1 100 euroa

30.01.2024 10:11 7
Vanhemmat
Nuori haluaa vapauksia, vanhempi puurtaa tutulla tyylillä – Attendolla Oulussa huomattiin, että jo hyvä perehdytys saa nuoret pysymään töissä

Nuori haluaa va­pauk­sia, van­hem­pi puurtaa tutulla tyy­lil­lä – At­ten­dol­la Oulussa huo­mat­tiin, että jo hyvä pe­reh­dy­tys saa nuoret py­sy­mään töissä

25.01.2024 20:00 6
Tilaajille
Oman opiskelualan valitseminen on tärkeää, mutta mitään ei pidä hakata kiveen
Kolumni

Oman opis­ke­lu­alan va­lit­se­mi­nen on tär­keää, mutta mitään ei pidä hakata kiveen

20.01.2024 06:05 6
Pohde ottaa toista tuhatta kesätyöntekijää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moilanen, 21, antaa parhaat vinkkinsä kesätyöhakuun

Pohde ottaa toista tuhatta ke­sä­työn­te­ki­jää, Stora Enson Oulun tehdas nolla – Anni Moi­la­nen, 21, antaa parhaat vink­kin­sä ke­sä­työ­ha­kuun

20.01.2024 06:00 15
Tilaajille
Oululaisnuoret arvioivat armottomasti presidenttiehdokkaiden sometilejä

Ou­lu­lais­nuo­ret ar­vioi­vat ar­mot­to­mas­ti pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den so­me­ti­le­jä

19.01.2024 05:00 53
Tilaajille
Silminnäkijä: "Se oli sairas ja aika yllättäväkin tilanne" – Liminkalaiset ihmettelevät yläkoulun puukotustapausta

Sil­min­nä­ki­jä: "Se oli sairas ja aika yl­lät­tä­vä­kin ti­lan­ne" – Li­min­ka­lai­set ih­met­te­le­vät ylä­kou­lun puu­ko­tus­ta­paus­ta

11.01.2024 13:36 18
Tilaajille
Oulun poliisi: Kännykkäsovellusten ryhmissä kaupitellaan huumeita ja levitetään väkivaltavideoita myös lapsille

Oulun po­lii­si: Kän­nyk­kä­so­vel­lus­ten ryh­mis­sä kau­pi­tel­laan huu­mei­ta ja le­vi­te­tään vä­ki­val­ta­vi­deoi­ta myös lap­sil­le

09.01.2024 15:36 2
Tilaajille
Etuilua hissijonossa ja kinastelua rinteessä, mutta ei sen vakavampaa – Oulun Ruskotunturilla häiriöihin puututaan, kun niitä tulee tietoon

Etuilua his­si­jo­nos­sa ja ki­nas­te­lua rin­tees­sä, mutta ei sen va­ka­vam­paa – Oulun Rus­ko­tun­tu­ril­la häi­riöi­hin puu­tu­taan, kun niitä tulee tietoon

28.12.2023 17:00 7
Tilaajille
Oulussa nuoriso tanssii kuin Korean pop-idolit – Tehtävänä on jäljitellä supertähtien liikkeitä mahdollismman tarkasti

Oulussa nuoriso tanssii kuin Korean pop-ido­lit – Teh­tä­vä­nä on jäl­ji­tel­lä su­per­täh­tien liik­kei­tä mah­dol­lism­man tar­kas­ti

24.12.2023 14:00
Tilaajille
Aikuisten pitäisi arvostaa nuoria nykyistä enemmän, sillä teineillä on sellaista mitä meillä ei ole
Kolumni

Ai­kuis­ten pitäisi ar­vos­taa nuoria ny­kyis­tä enem­män, sillä tei­neil­lä on sel­lais­ta mitä meillä ei ole

23.12.2023 06:05 24
Suomen idea kevytautoista heräsi eloon EU:ssa – maksiminopeus olisi 45 kilometriä tunnissa

Suomen idea ke­vyt­au­tois­ta heräsi eloon EU:ssa – mak­si­mi­no­peus olisi 45 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

17.12.2023 13:30 7
Tilaajille