asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Pateniemessä voi pian pitää majaa melkein meren rannalla

Pa­te­nie­mes­sä voi pian pitää majaa melkein meren ran­nal­la

07:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Oulujokivarressa asuvien Vinski ja Jon Åströmin sisustus vaihtuu inspiraatioiden mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

Ou­lu­jo­ki­var­res­sa asuvien Vinski ja Jon Å­strö­min si­sus­tus vaihtuu ins­pi­raa­tioi­den mukaan, mutta "bling blingiä pitää kodissa olla ripaus aina"

21.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Marskinpuiston hulppea neliö on tällä hetkellä myytävänä Oulun toiseksi kalleimmalla hinnalla – heti huoneiston ovelta aukeaa näkymä keskustan yli Rommakonselälle

Mars­kin­puis­ton hulppea neliö on tällä het­kel­lä myy­tä­vä­nä Oulun toi­sek­si kal­leim­mal­la hin­nal­la – heti huo­neis­ton ovelta aukeaa näkymä kes­kus­tan yli Rom­ma­kon­se­läl­le

16.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Hyvinvoinnista tuli sisustustrendi – Näillä asiantuntijoiden vinkeillä luot kotiin seesteistä tunnelmaa ja huollat suosikeiksi nousseet rottinkikalusteet

Hy­vin­voin­nis­ta tuli si­sus­tus­tren­di – Näillä asian­tun­ti­joi­den vin­keil­lä luot kotiin sees­teis­tä tun­nel­maa ja huollat suo­si­keik­si nous­seet rot­tin­ki­ka­lus­teet

14.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Oululaisen Kalle Penttilän pihalla on valoja on niin paljon, ettei laskuissa pysy enää mukana: "Onhan se mukavaa synkkään aikaan, kun on valoa"

Ou­lu­lai­sen Kalle Pent­ti­län pihalla on valoja on niin paljon, ettei las­kuis­sa pysy enää mukana: "Onhan se mukavaa synk­kään aikaan, kun on valoa"

14.11.2020 07:00 4
Tilaajille
Limingantulliin noussut Oulun Sepänahjo on muuttoa vaille valmis

Li­min­gan­tul­liin noussut Oulun Se­pän­ah­jo on muuttoa vaille valmis

09.11.2020 07:00 0
Tilaajille
1970-luvun kerrostalon pieni kaksio on sisustettu luovin ratkaisuin opiskelijabudjetilla: "Aika kompaktihan tämä on, mutta oikein hyvä tähän elämäntilanteeseen"

1970-lu­vun ker­ros­ta­lon pieni kaksio on si­sus­tet­tu luovin rat­kai­suin opis­ke­li­ja­bud­je­til­la: "Aika kom­pak­ti­han tämä on, mutta oikein hyvä tähän elä­män­ti­lan­tee­seen"

07.11.2020 07:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Iltaruskon väreissä komeilevien luhtitalojen yhtiöstä löytyy parvellinen kolmio Hiukkavaaran ytimessä

Asun­to­pun­ta­ri: Il­ta­rus­kon vä­reis­sä ko­mei­le­vien luh­ti­ta­lo­jen yh­tiös­tä löytyy par­vel­li­nen kolmio Hiuk­ka­vaa­ran yti­mes­sä

02.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Grillikota, palju ja ulkotakka ratkaisivat talokaupat – Oululaisperheen piha rajautuu ihanasti metsään ja tarjoaa tekemistä talvellakin

Gril­li­ko­ta, palju ja ul­ko­tak­ka rat­kai­si­vat ta­lo­kau­pat – Ou­lu­lais­per­heen piha ra­jau­tuu iha­nas­ti metsään ja tarjoaa te­ke­mis­tä tal­vel­la­kin

31.10.2020 16:00 1
Tilaajille
1930-luvun kodissa olohuone oli kodin sydän, radio tarjosi viihdettä ja beesi oli trendiväri – myös ryijyt olivat hittituotteita

1930-lu­vun kodissa olo­huo­ne oli kodin sydän, radio tarjosi viih­det­tä ja beesi oli tren­di­vä­ri – myös ryijyt olivat hit­ti­tuot­tei­ta

31.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Tahtimarssia Hiukkavaaran talvikaupunkiin – Talovalikoiman suurimmassa mallissa hukkatilaa saa hakemalla hakea ja pohja on monellakin tapaa mainio

Tah­ti­mars­sia Hiuk­ka­vaa­ran tal­vi­kau­pun­kiin – Ta­lo­va­li­koi­man suu­rim­mas­sa mal­lis­sa huk­ka­ti­laa saa ha­ke­mal­la hakea ja pohja on mo­nel­la­kin tapaa mainio

26.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kun asumiseen liittyvä riita kärjistyy, hätiin tulee Asukasliitto – eniten yhteyttä ottavat koulutetut naiset

Kun asu­mi­seen liit­ty­vä riita kär­jis­tyy, hätiin tulee Asu­kas­liit­to – eniten yh­teyt­tä ottavat kou­lu­te­tut naiset

24.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Iissä merenrantamökin Amiraali-sviitissä nautitaan elämästä: "Ei ole haluttu, että täällä olisi hienoa – halutaan, että täällä on kotoisaa ja kiva olla"

Iissä me­ren­ran­ta­mö­kin Ami­raa­li-svii­tis­sä nau­ti­taan elä­mäs­tä: "Ei ole ha­lut­tu, että täällä olisi hienoa – ha­lu­taan, että täällä on ko­toi­saa ja kiva olla"

24.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Kaukolämmön käyttömaksut kalleimpia pientaloissa – lämpöpumput lisäävät suosiotaan jatkuvasti oululaisissa omakotitaloissa

Kau­ko­läm­mön käyt­tö­mak­sut kal­leim­pia pien­ta­lois­sa – läm­pö­pum­put li­sää­vät suo­sio­taan jat­ku­vas­ti ou­lu­lai­sis­sa oma­ko­ti­ta­lois­sa

20.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Parvekkeita ja säilytystiloja riittää luhtitaloyhtiöstä löytyvässä perheasunnossa Kivikkokankaalla

Par­vek­kei­ta ja säi­ly­tys­ti­lo­ja riittää luh­ti­ta­lo­yh­tiös­tä löy­ty­väs­sä per­he­asun­nos­sa Ki­vik­ko­kan­kaal­la

19.10.2020 07:00 0
Tilaajille