Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asuminen
Viikko
Asuntopuntari: 13-kerroksinen asuinkerrostalo tarjoaa napakkaneliöisen kodin Oulun keskustan katolla

Asun­to­pun­ta­ri: 13-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo tarjoaa na­pak­ka­ne­liöi­sen kodin Oulun kes­kus­tan katolla

18.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 103
Tilaajille
Porraskäytävän seinään kiinnitettävä työpiste säästää tilaa – Oululaisperheelle 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naapurustosta

Por­ras­käy­tä­vän seinään kiin­ni­tet­tä­vä työ­pis­te säästää tilaa – Ou­lu­lais­per­heel­le 85 neliön kolmio on pieni, mutta Linda Lahti ei halua luopua naa­pu­rus­tos­ta

16.09.2023 05:00 6
Tilaajille
Kuukausi
Asuntopuntari: Kompaktissa perheasunnossa ei ole hukkatilaa Välivainion keskuskorttelien ensimmäisen vaiheen kerrostalossa

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­tis­sa per­he­asun­nos­sa ei ole huk­ka­ti­laa Vä­li­vai­nion kes­kus­kort­te­lien en­sim­mäi­sen vaiheen ker­ros­ta­los­sa

11.09.2023 07:00 8
Tilaajille
Kastelli viehättää oululaispariskuntaa niin, että heillä on siellä jo toinen koti – kompakti luhtitalokaksio sopii kahdelle mainiosti

Kas­tel­li vie­hät­tää ou­lu­lais­pa­ris­kun­taa niin, että heillä on siellä jo toinen koti – kom­pak­ti luh­ti­ta­lo­kak­sio sopii kah­del­le mai­nios­ti

09.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Menneisyys tuli kylään kelluvassa talossa, joka jättää katsojan kylmäksi

Asun­to­pun­ta­ri: Men­nei­syys tuli kylään kel­lu­vas­sa ta­los­sa, joka jättää kat­so­jan kyl­mäk­si

04.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Tuiraan vastikään valmistuneen asuinkerrostalon kaksioista voi valita, haluaako työtilan vai vaatehuoneen

Asun­to­pun­ta­ri: Tuiraan vast­ikään val­mis­tu­neen asuin­ker­ros­ta­lon kak­siois­ta voi valita, ha­luaa­ko työ­ti­lan vai vaa­te­huo­neen

04.09.2023 07:00 6
Tilaajille
Valon ja värien leikkiä kakkosasunnossa Oulun Kiikelissä – kodin kruunaa upea näkymä kanavaan

Valon ja värien leikkiä kak­kos­asun­nos­sa Oulun Kii­ke­lis­sä – kodin kruunaa upea näkymä ka­na­vaan

02.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Kerrostaloyksiö Välivainion tyylikkäässä uudessa korttelissa on mainio, mutta avautuu vain pohjoiseen

Asun­to­pun­ta­ri: Ker­ros­ta­lo­yk­siö Vä­li­vai­nion tyy­lik­kääs­sä uudessa kort­te­lis­sa on mainio, mutta avautuu vain poh­joi­seen

28.08.2023 07:00 5
Tilaajille
Muuttavatko nuoret nykyään osaamattomina omilleen? Kalevan raati puhuu ensimmäistä kertaa omilleen muuttavien taloudesta ja elämänhallinasta

Muut­ta­vat­ko nuoret nykyään osaa­mat­to­mi­na omil­leen? Kalevan raati puhuu en­sim­mäis­tä kertaa omil­leen muut­ta­vien ta­lou­des­ta ja elä­män­hal­li­nas­ta

27.08.2023 08:00 13
Tilaajille
Oululaisperheen boheemin kodin sisustukseen uppoutuu ongelmitta vaikkapa täytetty kärppä ja lapsen jaloilla tehty seinämaalaus – parhaat löydöt ovat kirpparilta tai omista jemmoista

Ou­lu­lais­per­heen bo­hee­min kodin si­sus­tuk­seen up­pou­tuu on­gel­mit­ta vaik­ka­pa täy­tet­ty kärppä ja lapsen ja­loil­la tehty sei­nä­maa­laus – parhaat löydöt ovat kirp­pa­ril­ta tai omista jem­mois­ta

26.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjoisessa kuollaan useammin kuin synnytään  – Näivettyykö Pohjois-Suomi, kun väki pakkautuu kylistä kaupunkeihin? Lue Kalevan raadin tuomio

Poh­joi­ses­sa kuol­laan useam­min kuin syn­ny­tään – Näi­vet­tyy­kö Poh­jois-Suo­mi, kun väki pak­kau­tuu kylistä kau­pun­kei­hin? Lue Kalevan raadin tuomio

21.08.2023 10:10 19
Tilaajille
Oululaispariskunta ei mieltänyt itseään omakotitaloasujiksi, mutta sitten he ihastuivat Korvenkylään ja rakennuttivat talon

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta ei miel­tä­nyt itseään oma­ko­ti­ta­loa­su­jik­si, mutta sitten he ihas­tui­vat Kor­ven­ky­lään ja ra­ken­nut­ti­vat talon

19.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Tällaiset asunnot käyvät nyt kaupaksi Oulussa – Kiinteistövälittäjä varoittaa hintaharhasta: ”Moni kuvittelee saavansa saman verran kuin pari vuotta sitten”

Täl­lai­set asunnot käyvät nyt kau­pak­si Oulussa – Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä va­roit­taa hin­ta­har­has­ta: ”Moni ku­vit­te­lee saa­van­sa saman verran kuin pari vuotta sitten”

15.08.2023 06:00 51
Tilaajille
Opettajakerho-talot loivat yhteispiirin sata vuotta sitten Oulun keskustassa – seinät ovat edelleen jykevää hirttä ja huoneista löytyvät kaakelitakat

Opet­ta­ja­ker­ho-ta­lot loivat yh­teis­pii­rin sata vuotta sitten Oulun kes­kus­tas­sa – seinät ovat edel­leen jykevää hirttä ja huo­neis­ta löy­ty­vät kaa­ke­li­ta­kat

14.08.2023 07:00 3
Tilaajille