Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Asuminen
Kuukausi
Asuntopuntari: Kompakti kerrostalokolmio mainiolla paikalla Oulun musiikkikeskuksen vieressä

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio mai­niol­la pai­kal­la Oulun mu­siik­ki­kes­kuk­sen vie­res­sä

03.10.2022 07:00 2
Tilaajille
Oululainen Pinja Vähäkangas on tehnyt alle 30 neliön asunnostaan kaksion oloisen retrokodin tilaa säästävillä ratkaisuilla

Ou­lu­lai­nen Pinja Vä­hä­kan­gas on tehnyt alle 30 neliön asun­nos­taan kaksion oloisen ret­ro­ko­din tilaa sääs­tä­vil­lä rat­kai­suil­la

01.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Oululainen tutkija tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 06:00 26
Tilaajille
Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan townhouse-henkisen rivitaloasunnon yksityiskohtana on keittiön ranskalainen parveke

Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van town­hou­se-hen­ki­sen ri­vi­ta­lo­asun­non yk­si­tyis­koh­ta­na on keit­tiön rans­ka­lai­nen parveke

26.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Oululainen Piia Pietilä muutti perheensä kanssa omaan mummolaansa – koti on sisustettu talon historiaa kunnioittaen ja vanhaa säilyttäen

Ou­lu­lai­nen Piia Pietilä muutti per­heen­sä kanssa omaan mum­mo­laan­sa – koti on si­sus­tet­tu talon his­to­riaa kun­nioit­taen ja vanhaa säi­lyt­täen

24.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksi huone henkilöä kohti ja yksi asunto ruokakuntaa kohti on saavutettu Suomessa 1960-luvulla

Vanha Kaleva: Yksi huone hen­ki­löä kohti ja yksi asunto ruo­ka­kun­taa kohti on saa­vu­tet­tu Suo­mes­sa 1960-lu­vul­la

22.09.2022 10:00
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa asutaan onnistuneesti maanpinnan tasolla Limingantullin kaupungistuvassa ympäristössä

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa asutaan on­nis­tu­nees­ti maan­pin­nan tasolla Li­min­gan­tul­lin kau­pun­gis­tu­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä

19.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Kekseliäät sisustusratkaisut ilostuttavat skandinaavisessa puutalokodissa, jonka remontti oli pitkä, mutta kaiken odottamisen arvoinen

Kek­se­liäät si­sus­tus­rat­kai­sut ilos­tut­ta­vat skan­di­naa­vi­ses­sa puu­ta­lo­ko­dis­sa, jonka re­mont­ti oli pitkä, mutta kaiken odot­ta­mi­sen ar­voi­nen

17.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Hiukankulman ensimmäisen kerrostalon kulmakolmio on pohjaltaan melko tavanomainen, mutta tiivis – mielenkiintoinen yksityiskohta on lattian vinyylilankku

Hiu­kan­kul­man en­sim­mäi­sen ker­ros­ta­lon kul­ma­kol­mio on poh­jal­taan melko ta­va­no­mai­nen, mutta tiivis – mie­len­kiin­toi­nen yk­si­tyis­koh­ta on lattian vi­nyy­li­lank­ku

12.09.2022 07:00
Tilaajille
Oululainen Jaana Annunen huomasi tehneensä sopimuksen pörssisähköstä vasta, kun 400 euron lasku yllätti – näin saat mahdollisimman hyvän sähkösopimuksen

Ou­lu­lai­nen Jaana Annunen huomasi teh­neen­sä so­pi­muk­sen pörs­si­säh­kös­tä vasta, kun 400 euron lasku yllätti – näin saat mah­dol­li­sim­man hyvän säh­kö­so­pi­muk­sen

11.09.2022 12:00 15
Tilaajille
"Kerrostalo on loppuelämäni koti – olen kyllä joskus haaveillut omasta pihasta, mutta tiedän, mitä se tarkoittaisi"
Essee

"Ker­ros­ta­lo on lop­pu­elä­mä­ni koti – olen kyllä joskus haa­veil­lut omasta pi­has­ta, mutta tiedän, mitä se tar­koit­tai­si"

11.09.2022 09:00 19
Tilaajille
16-vuotias keittiö sai vuosia lisäaikaa kasvojenkohotuksilla – tuoreen täysremontin jälkeen tyrnäväläinen keittiö on modernin tyylikäs

16-vuo­tias keittiö sai vuosia li­sä­ai­kaa kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sil­la – tuoreen täys­re­mon­tin jälkeen tyr­nä­vä­läi­nen keittiö on mo­der­nin tyy­li­käs

10.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Tilavassa perheasunnossa oleskellaan kerrosta korkeammalla Hiukkavaaran tiiviissä ympäristössä – hieno erikoisuus on oleskelutilojen jatkeena toimiva aurinkoinen kattoterassi

Ti­la­vas­sa per­he­asun­nos­sa oles­kel­laan ker­ros­ta kor­keam­mal­la Hiuk­ka­vaa­ran tii­viis­sä ym­pä­ris­tös­sä – hieno eri­koi­suus on oles­ke­lu­ti­lo­jen jat­kee­na toimiva au­rin­koi­nen kat­to­te­ras­si

05.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Ukrainan sota lisäsi Espanjan Aurinkorannikon asuntojen kysyntää – konkarit antavat vinkkejä ostajille: "Asiat eivät hoidu kuten Suomessa"

Uk­rai­nan sota lisäsi Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kon asun­to­jen ky­syn­tää – kon­ka­rit antavat vink­ke­jä os­ta­jil­le: "Asiat eivät hoidu kuten Suo­mes­sa"

04.09.2022 12:00 3
Tilaajille
Esineet kantavat muistoja mukanaan – boheemi koti on kuin fuusio länsimaisesta ja japanilaisesta sisustustyylistä

Esineet kan­ta­vat muis­to­ja mu­ka­naan – boheemi koti on kuin fuusio län­si­mai­ses­ta ja ja­pa­ni­lai­ses­ta si­sus­tus­tyy­lis­tä

03.09.2022 07:00 4
Tilaajille