Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Asuminen
Kuukausi
Asuntopuntari: Pateniemeen nousemassa pientaloja purjehtivalle perheelle – Fregattipihan rakennuttaja vaihtui vähin äänin ja suunnitelmatkin menivät uusiksi

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­meen nou­se­mas­sa pien­ta­lo­ja pur­jeh­ti­val­le per­heel­le – Fre­gat­ti­pi­han ra­ken­nut­ta­ja vaihtui vähin äänin ja suun­ni­tel­mat­kin menivät uusiksi

20.03.2023 10:06 3
Tilaajille
Annikan ja Claudian uusi koti Oulun Heinäpäässä on 50 neliön avara ja valoisa tilaihme: "Täällä ei kyllä ole yhtään hukkatilaa"

Annikan ja Clau­dian uusi koti Oulun Hei­nä­pääs­sä on 50 neliön avara ja valoisa ti­laih­me: "Täällä ei kyllä ole yhtään huk­ka­ti­laa"

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Erillistalo täyttää perheasumisen tarpeet mukavan väljässä pientaloyhtiössä Oulunsalossa – etelään avautuva terassi asettuu hienosti osaksi asunnon omaa pihaa

Eril­lis­ta­lo täyttää per­he­asu­mi­sen tarpeet mukavan väl­jäs­sä pien­ta­lo­yh­tiös­sä Ou­lun­sa­los­sa – etelään avau­tu­va terassi asettuu hie­nos­ti osaksi asunnon omaa pihaa

13.03.2023 07:00 2
Tilaajille
Pitkään ulkomailla asunut perhe löysi mieluisen kodin Oulun Kuivasjärveltä 1980-luvun omakotitalosta: "Ihastuimme olohuone-keittiön korkeaan tilaan"

Pitkään ul­ko­mail­la asunut perhe löysi mie­lui­sen kodin Oulun Kui­vas­jär­vel­tä 1980-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­ta: "I­has­tuim­me olo­huo­ne-keit­tiön kor­keaan tilaan"

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Limingantullin kerrostalokaksio muuntuisi pienillä keinoin paremmaksi – ristivalo tuo huoneistoon tunnelmaa, mutta eteinen haukkaa suhteettomasti neliöitä

Li­min­gan­tul­lin ker­ros­ta­lo­kak­sio muun­tui­si pie­nil­lä keinoin pa­rem­mak­si – ris­ti­va­lo tuo huo­neis­toon tun­nel­maa, mutta eteinen haukkaa suh­teet­to­mas­ti ne­liöi­tä

06.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Oulussa purettu jo 1980-luvun rivitaloja - "Ne ovat niin pahasti aikansa lapsia", toteaa Oulun suurin vuokranantaja

Oulussa purettu jo 1980-lu­vun ri­vi­ta­lo­ja - "Ne ovat niin pahasti aikansa lap­sia", toteaa Oulun suurin vuok­ran­an­ta­ja

05.03.2023 06:00 42
Tilaajille
Viisihenkisen pateniemeläisperheen ihastuttava koti hurmaa lukuisilla, kauniilla yksityiskohdilla – jokaisella esineellä on oma tarinansa

Vii­si­hen­ki­sen pa­te­nie­me­läis­per­heen ihas­tut­ta­va koti hurmaa lu­kui­sil­la, kau­niil­la yk­si­tyis­koh­dil­la – jo­kai­sel­la esi­neel­lä on oma ta­ri­nan­sa

04.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Asuntolainojen ehtojen kiristyminen hidastaa kaupankäyntiä erityisesti syrjäseuduilla – pankit nihkeitä energiaremonteille

Asun­to­lai­no­jen ehtojen ki­ris­ty­mi­nen hi­das­taa kau­pan­käyn­tiä eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la – pankit nih­kei­tä ener­gia­re­mon­teil­le

03.03.2023 07:47 3
Kolmio yhteistiloistaan tunnetussa Lipporannan kerrostalokorttelissa on tilava, ja toisaalta ahdas

Kolmio yh­teis­ti­lois­taan tun­ne­tus­sa Lip­po­ran­nan ker­ros­ta­lo­kort­te­lis­sa on tilava, ja toi­saal­ta ahdas

27.02.2023 07:00 5
Tilaajille
Uusi kerrostaloasunto Höyhtyällä räiskyy Intian-matkoilta tuoduissa väreissä – senioritalon esteettömyys ja yhteiskäyttöauto saavat asukkailta vuolaat kiitokset: "Ei mitään kunnan syytinkiä"

Uusi ker­ros­ta­lo­asun­to Höyh­tyäl­lä räiskyy In­tian-mat­koil­ta tuo­duis­sa vä­reis­sä – se­nio­ri­ta­lon es­teet­tö­myys ja yh­teis­käyt­tö­au­to saavat asuk­kail­ta vuolaat kii­tok­set: "Ei mitään kunnan syy­tin­kiä"

25.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Keväällä valmistuva Oulun Satamanvalo tarjoaa 131 asuntoa, joista puolet on pieniä yksiöitä ja kaksioita

Asun­to­pun­ta­ri: Ke­vääl­lä val­mis­tu­va Oulun Sa­ta­man­va­lo tarjoaa 131 asun­toa, joista puolet on pieniä yk­siöi­tä ja kak­sioi­ta

20.02.2023 07:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Joutavat tavarat lähtivät ja asuinneliöt puolittuivat, kun viisikymppiset Nurmelat muuttivat reilun 50 neliön kaksioon – nyt Oulun keskustasta löytyy kaikki, paitsi yhteiskäyttöauto autottomuudesta haaveileville

Jou­ta­vat tavarat läh­ti­vät ja asuin­ne­liöt puo­lit­tui­vat, kun vii­si­kymp­pi­set Nur­me­lat muut­ti­vat reilun 50 neliön kak­sioon – nyt Oulun kes­kus­tas­ta löytyy kaikki, paitsi yh­teis­käyt­tö­au­to au­tot­to­muu­des­ta haa­vei­le­vil­le

18.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Kaksikerroksiset rivitaloasunnot toimivat tiiviisti rakennetussa ympäristössään Jäälihallin naapurissa

Kak­si­ker­rok­si­set ri­vi­ta­lo­asun­not toi­mi­vat tii­viis­ti ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sään Jää­li­hal­lin naa­pu­ris­sa

13.02.2023 07:00
Tilaajille
Seitsemässä vuodessa yhdeksän kertaa muuttanut Elina Eskelinen löysi kotinsa Oulun Toppilansaaresta, lähes meren sylistä

Seit­se­mäs­sä vuo­des­sa yh­dek­sän kertaa muut­ta­nut Elina Es­ke­li­nen löysi kotinsa Oulun Top­pi­lan­saa­res­ta, lähes meren sylistä

11.02.2023 05:00 7
Tilaajille