asuminen
Viimeisin 12 tuntia
Toimiva perheasunto häivähdyksellä jokinäkymää löytyy erillistalosta Ranta-Kastellista

Toimiva per­he­asun­to häi­väh­dyk­sel­lä jo­ki­nä­ky­mää löytyy eril­lis­ta­los­ta Ran­ta-Kas­tel­lis­ta

07:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Eläkepäivien kodiksi rakennetusta talosta löytyy sisustajan aarteita vuosikymmenten varrelta: "Nyt olen kieltänyt kaiken keräilyn itseltäni. Ei ole enää mihin laittaa tavaraa"

Elä­ke­päi­vien kodiksi ra­ken­ne­tus­ta talosta löytyy si­sus­ta­jan aar­tei­ta vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta: "Nyt olen kiel­tä­nyt kaiken ke­räi­lyn it­sel­tä­ni. Ei ole enää mihin laittaa ta­va­raa"

01.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Hiphop-tanssija Mikael Turtiainen loukkaantui vuonna 2008 vakavasti liikenneonnettomuudessa – isä rakennutti pojalleen Suomen esteettömimmän kodin

Hip­hop-tans­si­ja Mikael Tur­tiai­nen louk­kaan­tui vuonna 2008 va­ka­vas­ti lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa – isä ra­ken­nut­ti po­jal­leen Suomen es­teet­tö­mim­män kodin

31.07.2020 21:01 3
Jugendhelmen uuden siipirakennuksen kaksio suorastaan tuhlailee tilaa

Ju­gend­hel­men uuden sii­pi­ra­ken­nuk­sen kaksio suo­ras­taan tuh­lai­lee tilaa

27.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Annastiina Lääverin opiskelijayksiöön mahtuu sohva, sänky ja rakasta tilpehööriä  – Näillä vinkeillä luot pieneen asuntoon tilan tuntua

An­na­stii­na Lää­ve­rin opis­ke­li­ja­yk­siöön mahtuu sohva, sänky ja rakasta til­pe­höö­riä – Näillä vin­keil­lä luot pieneen asun­toon tilan tuntua

25.07.2020 09:00 0
Tilaajille
1930-luvulla rakennettu hirsitalo Iin Olhavassa nousi kukoistukseen tulipalon jälkeen: "Minun lempipaikkani täällä on tämä koko paikka!"

1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo Iin Ol­ha­vas­sa nousi ku­kois­tuk­seen tu­li­pa­lon jäl­keen: "Minun lem­pi­paik­ka­ni täällä on tämä koko paik­ka!"

25.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Hienosti toimiva perheasunto arkkitehtuuriltaan konstailemattomaan paritaloyhtiöön Oulun Kivikkokankaalle

Hie­nos­ti toimiva per­he­asun­to ark­ki­teh­tuu­ril­taan kons­tai­le­mat­to­maan pa­ri­ta­lo­yh­tiöön Oulun Ki­vik­ko­kan­kaal­le

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä: "Realismi voi iskeä päin asukkaan näköä julmastikin, kun talo ei menekään kaupaksi"

Syr­jä­seu­dul­le muut­ta­mi­sen riskit voivat näkyä asun­to­lai­nan korossa tai va­kuuk­sien mää­räs­sä: "Rea­lis­mi voi iskeä päin asuk­kaan näköä jul­mas­ti­kin, kun talo ei me­ne­kään kau­pak­si"

19.07.2020 20:55 2
Nuori nainen löysi ensiasunnon 1970-luvun kerrostalosta – tällainen on huonekasviharrastajan värikäs kaksio

Nuori nainen löysi en­si­asun­non 1970-lu­vun ker­ros­ta­los­ta – täl­lai­nen on huo­ne­kas­vi­har­ras­ta­jan värikäs kaksio

18.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Oiva Välikangas

Lii­ken­ne­tar­pei­ta on koko pit­käs­sä Suomen maassa

09.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kunnostettavaksi sopiva koti löytyi Kemistä 1920-luvun hirsitalosta – "Näkyy vähän joka puolella se, että tykkään tällaisesta vanhasta ja rustiikkisesta"

Kun­nos­tet­ta­vak­si sopiva koti löytyi Kemistä 1920-lu­vun hir­si­ta­los­ta – "Näkyy vähän joka puo­lel­la se, että tykkään täl­lai­ses­ta van­has­ta ja rus­tiik­ki­ses­ta"

04.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Punamultaseiniä ja perheasuntoja metsäisellä tontilla Korvenkylässä

Pu­na­mul­ta­sei­niä ja per­he­asun­to­ja met­säi­sel­lä ton­til­la Kor­ven­ky­läs­sä

29.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Matoissa suosiossa nyt  luonnonmateriaalit ja suuret pinnat – väreissä okra, oranssi, keltainen, ruskea ja sininen nousussa

Ma­tois­sa suo­sios­sa nyt luon­non­ma­te­riaa­lit ja suuret pinnat – vä­reis­sä okra, orans­si, kel­tai­nen, ruskea ja sininen nou­sus­sa

27.06.2020 08:27 0
Tilaajille
Koti vanhassa koulussa Pyhäjoen Pirttikoskella – "Tämä ei ole mikään minimalistinen talo"

Koti van­has­sa kou­lus­sa Py­hä­joen Pirt­ti­kos­kel­la – "Tämä ei ole mikään mi­ni­ma­lis­ti­nen talo"

13.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Oulun Toppilansalmeen rakennettavassa kaksiossa on parvekkeet kahteen eri ilmansuuntaan

Oulun Top­pi­lan­sal­meen ra­ken­net­ta­vas­sa kak­sios­sa on par­vek­keet kahteen eri il­man­suun­taan

08.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Olivatko kodinkoneet ennen kestävämpiä? Kaija Kokkonen osti valkoisen arkkupakastimen 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin perheenjäsen"

Oli­vat­ko ko­din­ko­neet ennen kes­tä­väm­piä? Kaija Kok­ko­nen osti val­koi­sen ark­ku­pa­kas­ti­men 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin per­heen­jä­sen"

06.06.2020 08:00 2
Tilaajille