Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Asuminen
Viimeisin 12 tuntia
Nyt riitti – taloyhtiön huoltotöiden tilkkutäkkipaikkaaminen on kallista ja sieppaa syvältä
Kolumni

Nyt riitti – ta­lo­yh­tiön huol­to­töi­den tilk­ku­täk­ki­paik­kaa­mi­nen on kal­lis­ta ja sieppaa syvältä

06:00 19
Tilaajille
Kuukausi
Erillistalokolmio Korvenkylässä laajenee tarvittaessa kahdella lisähuoneella – talojen rivistö tuo katukuvaan hieman Karjasillan tuntua

Eril­lis­ta­lo­kol­mio Kor­ven­ky­läs­sä laa­je­nee tar­vit­taes­sa kah­del­la li­sä­huo­neel­la – talojen rivistö tuo ka­tu­ku­vaan hieman Kar­ja­sil­lan tuntua

24.01.2022 07:00
Tilaajille
Avarassa kerrostaloyksiössä näkyy rakkaus lukemiseen – alkovista tehty minikirjasto on kodin lempipaikka

Ava­ras­sa ker­ros­ta­lo­yk­siös­sä näkyy rakkaus lu­ke­mi­seen – al­ko­vis­ta tehty mi­ni­kir­jas­to on kodin lem­pi­paik­ka

22.01.2022 07:00 5
Tilaajille
Kahden ilmansuunnan näppärä kaksio energiatehokkaassa vuokrakohteessa Kaukovainiolla

Kahden il­man­suun­nan näppärä kaksio ener­gia­te­hok­kaas­sa vuok­ra­koh­tees­sa Kau­ko­vai­niol­la

17.01.2022 07:00 4
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon kerhohuoneesta tuli asukkaiden viihtyisä olohuone pienellä rahalla: "Viihtyisyys tulee ihmisistä, siitä, että tilaa käytetään yhdessä"

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon ker­ho­huo­nees­ta tuli asuk­kai­den viih­tyi­sä olo­huo­ne pie­nel­lä ra­hal­la: "Viih­tyi­syys tulee ih­mi­sis­tä, siitä, että tilaa käy­te­tään yh­des­sä"

15.01.2022 07:00 10
Tilaajille
Valoisa ja kaikin puolin erityinen neliö Åströmin historiallisessa tehdasrakennuksessa

Valoisa ja kaikin puolin eri­tyi­nen neliö Å­strö­min his­to­rial­li­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­ses­sa

10.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Tilavassa omakotitalossa Välivainiolla harmonista värimaailmaa täydentävät taide, design sekä historian patina

Ti­la­vas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa Vä­li­vai­niol­la har­mo­nis­ta vä­ri­maail­maa täy­den­tä­vät taide, design sekä his­to­rian patina

08.01.2022 07:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Perheasunto kaikilla herkuilla valmistuu ensi vuonna Oulunsalon Karhukankaalle – kirsikkana kakun päällä paikkavaraus takalle

Per­he­asun­to kai­kil­la her­kuil­la val­mis­tuu ensi vuonna Ou­lun­sa­lon Kar­hu­kan­kaal­le – kir­sik­ka­na kakun päällä paik­ka­va­raus takalle

20.12.2021 07:00 4
Tilaajille
Kunnanjohtaja ei välttämättä asu johtamassaan kunnassa – ilmiö näkyy myös Oulun seudulla

Kun­nan­joh­ta­ja ei vält­tä­mät­tä asu joh­ta­mas­saan kun­nas­sa – ilmiö näkyy myös Oulun seu­dul­la

19.12.2021 06:00 21
Tilaajille
Joulukodin suloisuuteen suorastaan uppoaa: "On tärkeää, että kodissa on kaunista joka suunnalta ja kulmasta katsottuna"

Jou­lu­ko­din su­loi­suu­teen suo­ras­taan uppoaa: "On tär­keää, että kodissa on kau­nis­ta joka suun­nal­ta ja kul­mas­ta kat­sot­tu­na"

18.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Rivitalokoti perheelle hiihtoladun varrelta Korvenkylästä – Oulun Kievarinkulma sisältää yhteensä 29 asuntoa

Ri­vi­ta­lo­ko­ti per­heel­le hiih­to­la­dun var­rel­ta Kor­ven­ky­läs­tä – Oulun Kie­va­rin­kul­ma si­säl­tää yh­teen­sä 29 asuntoa

13.12.2021 07:00 3
Tilaajille
Taistelu omakotitaloista käy kuumana Oulussa – ”Jos ei heti iske kiinni, niin hyvä kohde menee ohi”

Tais­te­lu oma­ko­ti­ta­lois­ta käy kuumana Oulussa – ”Jos ei heti iske kiinni, niin hyvä kohde menee ohi”

12.12.2021 06:00 33
Tilaajille
Kun koristelun aloittaa ajoissa, ei aattoon tarvitse ladata liikaa paineita – joulufani Lea Ansamaan kodissa teemavärit vaihtuvat joka vuosi, mutta komea kuusi ja valot pysyvät

Kun ko­ris­te­lun aloit­taa ajois­sa, ei aattoon tar­vit­se ladata liikaa pai­nei­ta – jou­lu­fa­ni Lea An­sa­maan kodissa tee­ma­vä­rit vaih­tu­vat joka vuosi, mutta komea kuusi ja valot pysyvät

11.12.2021 07:00
Tilaajille
Muuntojoustava perhetalomalli valmistuu Ritaharjun Varpumetsään runsaan vuoden kuluttua

Muun­to­jous­ta­va per­he­ta­lo­mal­li val­mis­tuu Ri­ta­har­jun Var­pu­met­sään runsaan vuoden ku­lut­tua

06.12.2021 07:00
Tilaajille