asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Vuoden 2024 lopulla Oulun ydinkeskustassa seisoo vieretysten kolme tornia – 16-kerroksinen Plaanatorni alkaa kohota kesällä Valkean kupeeseen, 13-kerroksisen Plaanavahdin rakentaminen alkanee vuoden sisällä

Vuoden 2024 lopulla Oulun ydin­kes­kus­tas­sa seisoo vie­re­tys­ten kolme tornia – 16-ker­rok­si­nen Plaa­na­tor­ni alkaa kohota kesällä Valkean ku­pee­seen, 13-ker­rok­si­sen Plaa­na­vah­din ra­ken­ta­mi­nen alkanee vuoden sisällä

03.03.2021 19:00 8
Tilaajille
Kuukausi
Välivainion minikolmioon voi sisältyä arvaamattomia etuja pandemian synnyttämien etätyökäytäntöjen myötä

Vä­li­vai­nion mi­ni­kol­mioon voi si­säl­tyä ar­vaa­mat­to­mia etuja pan­de­mian syn­nyt­tä­mien etä­työ­käy­tän­tö­jen myötä

01.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Mummolasta löytyy aarteita säästöpossuista soittorasioihin ja kahvipurkeista enkeleihin – keräilyharrastus tuo iloa mummon ja lapsenlasten arkeen

Mum­mo­las­ta löytyy aar­tei­ta sääs­tö­pos­suis­ta soit­to­ra­sioi­hin ja kah­vi­pur­keis­ta en­ke­lei­hin – ke­räi­ly­har­ras­tus tuo iloa mummon ja lap­sen­las­ten arkeen

27.02.2021 07:00
Tilaajille
Läpitalon lukaalissa on mukavaa väljyyttä ja helposti kalustettavat huoneet – osa neliöistä tuhraantuu valitettavasti käytävään runkosyvyyden ollessa asuintalolle huima

Lä­pi­ta­lon lu­kaa­lis­sa on mukavaa väl­jyyt­tä ja hel­pos­ti ka­lus­tet­ta­vat huoneet – osa ne­liöis­tä tuh­raan­tuu va­li­tet­ta­vas­ti käy­tä­vään run­ko­sy­vyy­den ollessa asuin­ta­lol­le huima

22.02.2021 07:00
Tilaajille
Oululaisen Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Ou­lu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 34
Tilaajille
Herran kukkarossa – Jenni Kinnusen ja Tuomo Rahkon kodissa Muhoksella on urkuhuone ja kanttorin konjakkinurkkaus, mutta ei juurikaan uutena ostettuja asioita

Herran kuk­ka­ros­sa – Jenni Kin­nu­sen ja Tuomo Rahkon kodissa Mu­hok­sel­la on ur­ku­huo­ne ja kant­to­rin kon­jak­ki­nurk­kaus, mutta ei juu­ri­kaan uutena os­tet­tu­ja asioita

20.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Erillistalokolmio hiihtoladun varressa Kellossa laajenee tarvittaessa ullakolle

Eril­lis­ta­lo­kol­mio hiih­to­la­dun var­res­sa Kel­los­sa laa­je­nee tar­vit­taes­sa ul­la­kol­le

15.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Nuorenparin pelkistetty ja vaalea kerrostaloasunto Alppilassa kätkee uumeniinsa pelihuoneen: "Siellä on täysin oma fiiliksensä"

Nuo­ren­pa­rin pel­kis­tet­ty ja vaalea ker­ros­ta­lo­asun­to Alp­pi­las­sa kätkee uu­me­niin­sa pe­li­huo­neen: "Siellä on täysin oma fii­lik­sen­sä"

13.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Muutama tonni siitä ilosta että saa hyvää vettä
Kolumni Vappu Kallio

Muutama tonni siitä ilosta että saa hyvää vettä

11.02.2021 20:00 3
Tilaajille
Utajärvi linjaa uudelleen osallistumisensa Älykylä-hankkeeseen – realistisuus pohdituttaa

Uta­jär­vi linjaa uu­del­leen osal­lis­tu­mi­sen­sa Äly­ky­lä-hank­kee­seen – rea­lis­ti­suus poh­di­tut­taa

10.02.2021 12:37 4
Tilaajille
Millaisen keittiönpöydän äärellä kasvoit? – Elämän eväitä tulee jokaiselle kotipöydästä
Kolumni Erkki Hujanen

Mil­lai­sen keit­tiön­pöy­dän äärellä kas­voit? – Elämän eväitä tulee jo­kai­sel­le ko­ti­pöy­däs­tä

10.02.2021 10:00 3
Miniasunto Madetojanaukiolla muistuttaa tasokasta yhden hengen hotellihuonetta monessakin mielessä

Mi­ni­asun­to Ma­det­ojan­au­kiol­la muis­tut­taa ta­so­kas­ta yhden hengen ho­tel­li­huo­net­ta mo­nes­sa­kin mie­les­sä

08.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Siikajoen kunnanjohtaja asui perheineen vuokralla, kunnes pääsi muuttamaan hirsitaloon Ruukkiin joen rantaan – pitkään yhdessä suunniteltu koti tuoksuu vielä uudelta puulta

Sii­ka­joen kun­nan­joh­ta­ja asui per­hei­neen vuok­ral­la, kunnes pääsi muut­ta­maan hir­si­ta­loon Ruuk­kiin joen rantaan – pitkään yhdessä suun­ni­tel­tu koti tuoksuu vielä uudelta puulta

06.02.2021 07:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Kun on asunut kymmenessä eri maassa, oppii kärsivällisyyttä ja huumorintajua – kempeleläislähtöinen Karoliina Rajala on ollut kansainvälinen lapsesta saakka

Kun on asunut kym­me­nes­sä eri maassa, oppii kär­si­väl­li­syyt­tä ja huu­mo­rin­ta­jua – kem­pe­le­läis­läh­töi­nen Ka­ro­lii­na Rajala on ollut kan­sain­vä­li­nen lap­ses­ta saakka

01.02.2021 19:04 2
Tilaajille
Kookkaan kolmion päätila on avara ja valoisa – uudistuvan ammattiopiston korttelin ensimmäisessä talossa asutaan jo, ja näkymät ovat vertaansa vailla

Kook­kaan kolmion päätila on avara ja valoisa – uu­dis­tu­van am­mat­ti­opis­ton kort­te­lin en­sim­mäi­ses­sä talossa asutaan jo, ja näkymät ovat ver­taan­sa vailla

01.02.2021 07:00
Tilaajille
Oululaisperheen omakotitalon sisustus on sekoitus laatuhuonekaluja, Ikeaa ja itse tehtyä: "Olen esteetikko, yksinkertainen ja rauhallinen ympäristö rauhoittaa"

Ou­lu­lais­per­heen oma­ko­ti­ta­lon si­sus­tus on se­koi­tus laa­tu­huo­ne­ka­lu­ja, Ikeaa ja itse tehtyä: "Olen es­tee­tik­ko, yk­sin­ker­tai­nen ja rau­hal­li­nen ym­pä­ris­tö rau­hoit­taa"

30.01.2021 07:00 13
Tilaajille