Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Asuminen
Kuukausi
Hiukkavaaran keskuksen tiivis ympäristö on huomioitu erillistalokolmion ratkaisuissa

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen tiivis ym­pä­ris­tö on huo­mioi­tu eril­lis­ta­lo­kol­mion rat­kai­suis­sa

20.06.2022 07:00
Tilaajille
Vanhaa ja kaunista muttei museomaista – pihapiirissä Kiimingissä asuu kaksi sukupolvea

Vanhaa ja kau­nis­ta muttei mu­seo­mais­ta – pi­ha­pii­ris­sä Kii­min­gis­sä asuu kaksi su­ku­pol­vea

18.06.2022 07:00
Tilaajille
Keskustan Linnankulmassa neliöt ovat tehokäytössä – autohallissa jopa sähköpyörien omistajat on huomioitu

Kes­kus­tan Lin­nan­kul­mas­sa neliöt ovat te­ho­käy­tös­sä – au­to­hal­lis­sa jopa säh­kö­pyö­rien omis­ta­jat on huo­mioi­tu

13.06.2022 07:00 6
Tilaajille
Vain askel ihanalle pihalle – kymmenen vuotta sitten Kaakkurin Kiviharjusta löytyi iso piha ja koti, jossa on hyvä olla

Vain askel iha­nal­le pihalle – kym­me­nen vuotta sitten Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jus­ta löytyi iso piha ja koti, jossa on hyvä olla

11.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Kontinkankaan suuren kulmahuoneiston näkymät tekevät asunnosta elämyksellisen – paikan tarjoamat mahdollisuudet on hyödynnetty

Kon­tin­kan­kaan suuren kul­ma­huo­neis­ton näkymät tekevät asun­nos­ta elä­myk­sel­li­sen – paikan tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det on hyö­dyn­net­ty

06.06.2022 07:00
Tilaajille
Vintagea, hersyviä värejä ja kummallisia kalloja – oululaisnaisen sinkkukoti on rohkean viehättävä rauhan satama

Vin­ta­gea, her­sy­viä värejä ja kum­mal­li­sia kalloja – ou­lu­lais­nai­sen sink­ku­ko­ti on rohkean vie­hät­tä­vä rauhan satama

04.06.2022 07:00
Tilaajille
Oleskelutilaa Oulussa löytyy rikkaasta lähiluonnosta – lähiöiden arvo voi parantua tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Oles­ke­lu­ti­laa Oulussa löytyy rik­kaas­ta lä­hi­luon­nos­ta – lä­hiöi­den arvo voi pa­ran­tua tu­le­vai­suu­des­sa

03.06.2022 20:00 8
Tilaajille
Oulun Välivainiolle rakennetaan uusi asuinkerrostalo osaksi Alppilan Bulevardia

Oulun Vä­li­vai­niol­le ra­ken­ne­taan uusi asuin­ker­ros­ta­lo osaksi Alp­pi­lan Bu­le­var­dia

03.06.2022 15:09 2
Lukaali laineiden äärellä – Toppilansalmen rantaan tuleva huoneisto mukautuu niin tilaa arvostavan lapsiperheen kuin edustusastuntoa kaipaavan tarpeisiin

Lukaali lai­nei­den äärellä – Top­pi­lan­sal­men rantaan tuleva huo­neis­to mu­kau­tuu niin tilaa ar­vos­ta­van lap­si­per­heen kuin edus­tu­sas­tun­toa kai­paa­van tar­pei­siin

30.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Monille oululaisille tutun Markus H. Korhosen kodista löytyvät ”neljän sukupolven” tavarat: "Nyt en kerää tänne enää yhtään mitään, vaan alan katsella televisiota, kuten muutkin ihmiset"

Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kodista löy­ty­vät ”neljän su­ku­pol­ven” ta­va­rat: "Nyt en kerää tänne enää yhtään mitään, vaan alan kat­sel­la te­le­vi­sio­ta, kuten muutkin ih­mi­set"

28.05.2022 07:00 25
Tilaajille
Vanhemmat
Pateniemenrannan kerrostalokolmiosta avautuva merimaisema on ainutlaatuinen Oulun asuntotarjonnassa

Pa­te­nie­men­ran­nan ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta avau­tu­va me­ri­mai­se­ma on ai­nut­laa­tui­nen Oulun asun­to­tar­jon­nas­sa

23.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Monipaikka-asuja täällä moro – kuulun siihen joukkoon, joilla on useampi kotipaikkakunta
Kolumni

Mo­ni­paik­ka-asu­ja täällä moro – kuulun siihen jouk­koon, joilla on useampi ko­ti­paik­ka­kun­ta

23.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Veneiden ja mökkien omistajat mieltyivät hellävaraiseen soodapuhallukseen – ruokasooda ei tee puhdistuksesta ekologista, ellei sitä käytä oikein

Ve­nei­den ja mökkien omis­ta­jat miel­tyi­vät hel­lä­va­rai­seen soo­da­pu­hal­luk­seen – ruo­ka­soo­da ei tee puh­dis­tuk­ses­ta eko­lo­gis­ta, ellei sitä käytä oikein

22.05.2022 12:15 2
Tilaajille
Oululaisessa 1980-luvun tiilitalossa lapsiperheen sisustus rakentuu elämisen myötä: ”Emme halua ostaa koko ajan uutta”

Ou­lu­lai­ses­sa 1980-lu­vun tii­li­ta­los­sa lap­si­per­heen si­sus­tus ra­ken­tuu elä­mi­sen myötä: ”Emme halua ostaa koko ajan uutta”

21.05.2022 07:00 6
Tilaajille
Taka-Lyöttyyn rakentuvan kerrostalon kolmio on kuin hiomaton timantti – pohjaratkaisu poikkeaa virkistävästi tavanomaisesta

Ta­ka-Lyöt­tyyn ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kolmio on kuin hio­ma­ton ti­mant­ti – poh­ja­rat­kai­su poik­keaa vir­kis­tä­väs­ti ta­van­omai­ses­ta

16.05.2022 07:00 5
Tilaajille