Kalajoen maastopalo: Torstai on hyvin rat­kai­se­va päivä sam­mu­tus­töi­den kan­nal­ta

Tokion Olympialaiset: Matti Mattson avasi Suomen mi­ta­li­ti­lin

Asuminen
Viimeisin 24 tuntia

Val­ta­osa uusista asuin­ra­ken­nuk­sis­ta on suun­ni­tel­tu mennen ajan kesiä varten – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den asian­tun­ti­ja: "Si­sä­läm­pö­ti­lan vaa­ti­mus­ta­so uusiksi lä­hi­vuo­si­na"

28.07.2021 18:30 6
Tilaajille
Kuukausi

Myl­ly­tul­liin uu­dis­tus etenee – kes­kus­ta­kol­mio sopii pa­ris­kun­nal­le

26.07.2021 07:00
Tilaajille

Ee­va­kai­sa ja Ilpo Pa­lo­kan­kaan piha Oulun Män­ty­läs­sä on myös pör­riäis­ten pa­ra­tii­si

24.07.2021 07:00
Tilaajille

Top­pi­lan­sal­men uu­sim­mat asuin­ker­ros­ta­lot heh­ku­vat pir­teis­sä vä­reis­sä

19.07.2021 07:00 1
Tilaajille

Oulun edul­li­nen vuok­ra­ta­so on ve­to­voi­ma­te­ki­jä – katso kart­ta­gra­fii­kas­ta Oulun kal­leim­mat ja hal­vim­mat asuin­alueet

18.07.2021 19:30 34
Tilaajille

Koti, jossa on ke­sä­mö­kin henkeä – ou­lu­lai­nen Jaana Jäm­sä-Ke­la­haa­ra on asunut aina van­hois­sa ta­lois­sa, mutta nyt en­sim­mäis­tä kertaa ilman isoa re­mon­toin­tia

17.07.2021 07:00 2
Tilaajille

Isän­nöin­ti­liit­to muis­tut­taa par­vek­kei­den sään­nöis­tä – saako ta­lo­yh­tiön tuu­le­tus­par­vek­keel­la viettää aikaa, jos omaa ei ole?

16.07.2021 09:16 6

Yksiön alkovi nousee arvoon ar­vaa­mat­to­maan Kon­tin­kan­kaan uudessa asuin­tor­nis­sa

12.07.2021 07:00 2
Tilaajille

Mel­koi­nen "sa­vot­ta" – Maik­ku­las­ta Tur­kan­saa­reen 1980-lu­vun lopulla siir­ret­ty talo ku­vas­taa met­sän­hoi­ta­jan kotia yli sadan vuoden takaa

10.07.2021 07:00 6
Tilaajille

Uta­jär­ven Unel­ma­ko­dit -pi­lot­ti­han­ke ko­kei­lee, kuinka vuok­ral­la asu­mal­la voi lu­nas­taa oma­ko­ti­ta­lon it­sel­leen

09.07.2021 06:00 3
Tilaajille

Talo meren lä­hei­syy­des­sä, tu­le­vai­suu­den puu­kau­pun­gin reu­na­mil­la

05.07.2021 07:00
Tilaajille

Väriä, veh­reyt­tä ja paljon pe­ren­no­ja – hyvin hoi­det­tu puu­tar­ha on kem­pe­le­läis­pa­ris­kun­nan yh­tei­nen ilo

03.07.2021 07:00 5
Tilaajille
Vanhemmat

Pas­tel­li­sä­vy­jä, 1800-lu­vun teh­das­ark­ki­teh­tuu­ria ja ym­pä­ri­kul­jet­ta­va kolmio

21.06.2021 07:00
Tilaajille

Run­saas­sa kodissa eivät elämän jäljet haittaa – Seija Rau­tiai­nen-Hau­ta­las­ta pieni ro­soi­suus ja pin­to­jen ku­lu­mi­nen ovat vain plussaa si­sus­tuk­ses­sa

19.06.2021 07:00 2
Tilaajille

Tontin täy­del­tä Ti­mant­tia Oulun Myl­ly­tul­lis­sa –  ti­la­vas­sa kak­sios­sa kaikki toi­min­not löy­tä­vät näp­pä­räs­ti paik­kan­sa

14.06.2021 07:00 1
Tilaajille