Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kyselyt
Kuukausi
Yli 40 prosenttia vastaajista kannatti huumeiden käyttötilojen perustamista A-klinikkasäätiön kyselyssä

Yli 40 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kan­nat­ti huu­mei­den käyt­tö­ti­lo­jen pe­rus­ta­mis­ta A-kli­nik­ka­sää­tiön ky­se­lys­sä

16.03.2023 06:37 17
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Vastaa pikakyselyyyn: Pitäisikö Oulun Energian erota sähkönmyyntiyhtiö Oomista?

Vastaa pi­ka­ky­se­lyyyn: Pi­täi­si­kö Oulun Ener­gian erota säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oo­mis­ta?

06.03.2023 11:04 53
Lukijat parahtavat Kalevan kyselyssä: Meitä niin hävettää Oulun aseman seutu – "Missä vaiheessa päättäjillä on karannut perusasioiden hoito ihan ulapalle?"

Lukijat pa­rah­ta­vat Kalevan ky­se­lys­sä: Meitä niin hä­vet­tää Oulun aseman seutu – "Missä vai­hees­sa päät­tä­jil­lä on ka­ran­nut pe­rus­asioi­den hoito ihan ula­pal­le?"

24.02.2023 13:24 107
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: harmittaako Oulun asemakeskuksen jämähtäminen? Miten aluetta pitäisi kehittää?

Vastaa ky­se­lyyn: har­mit­taa­ko Oulun ase­ma­kes­kuk­sen jä­mäh­tä­mi­nen? Miten aluetta pitäisi ke­hit­tää?

23.02.2023 10:46 28
Vanhemmat
Kumpi on parempi, hillo vai mantelimassa? Näin lukijat vastasivat – Lue myös, miten oululainen työporukka pisteyttää laskiaispullia kahvitauollaan

Kumpi on pa­rem­pi, hillo vai man­te­li­mas­sa? Näin lukijat vas­ta­si­vat – Lue myös, miten ou­lu­lai­nen työ­po­ruk­ka pis­teyt­tää las­kiais­pul­lia kah­vi­tauol­laan

18.02.2023 18:00 19
Tilaajille
Nyt selvitetään laskiaisen tärkein kysymys: Hillo vai mantelimassa?

Nyt sel­vi­te­tään las­kiai­sen tärkein ky­sy­mys: Hillo vai man­te­li­mas­sa?

16.02.2023 09:31 40
Yli puolet vastasi Oulun kaupungin soittamiin robottipuheluihin

Yli puolet vastasi Oulun kau­pun­gin soit­ta­miin ro­bot­ti­pu­he­lui­hin

15.02.2023 16:58 5
Vastaa kyselyyn: Onko sinulle tullut huijaussähköposteja tai muita digiaikaan liittyviä petkutusyrityksiä?

Vastaa ky­se­lyyn: Onko sinulle tullut hui­jaus­säh­kö­pos­te­ja tai muita di­gi­ai­kaan liit­ty­viä pet­ku­tu­sy­ri­tyk­siä?

15.02.2023 12:20 11
Kalevan pikakysely: Ystävänpäivän vietto ei tunnu omalta, yksinäisyyskin voi painaa  –  "Jokainen tarvitsee toista ihmistä"

Kalevan pi­ka­ky­se­ly: Ys­tä­vän­päi­vän vietto ei tunnu omalta, yk­si­näi­syys­kin voi painaa – "Jo­kai­nen tar­vit­see toista ih­mis­tä"

14.02.2023 07:00 7
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Onko ystävänpäivä tarpeellinen? Kerro, onko sinulla ystävää?

Vastaa ky­se­lyyn: Onko ys­tä­vän­päi­vä tar­peel­li­nen? Kerro, onko sinulla ys­tä­vää?

10.02.2023 10:42 13
Oulu kysyy asukkailta mielipiteitä osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista – robottipuheluissa on äänessä uusi kaupunginjohtaja

Oulu kysyy asuk­kail­ta mie­li­pi­tei­tä osal­li­suus- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta – ro­bot­ti­pu­he­luis­sa on äänessä uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja

06.02.2023 12:58 9
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 21:05 5
Tilaajille
Vastaa pikakyselyyn: Onnistuuko elämäntapamuutoksesi vai repsahtaako tilanne entiseksi?

Vastaa pi­ka­ky­se­lyyn: On­nis­tuu­ko elä­män­ta­pa­muu­tok­se­si vai rep­sah­taa­ko tilanne en­ti­sek­si?

01.02.2023 08:57 10
Valtaosa suomalaisista luottaa valtionhallintoon – kritiikkiä tuli monimutkaisesta asioiden hoitamisesta

Val­ta­osa suo­ma­lai­sis­ta luottaa val­tion­hal­lin­toon – k­ri­tiik­kiä tuli mo­ni­mut­kai­ses­ta asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta

24.01.2023 10:04 5
Lukijat Kalevan pikakyselyssä: Nämä asiat on nostettava polttopisteeseen pohjoisessa vaalien lähestyessä

Lukijat Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä: Nämä asiat on nos­tet­ta­va polt­to­pis­tee­seen poh­joi­ses­sa vaalien lä­hes­tyes­sä

21.01.2023 12:00 11
Tilaajille
Mitkä asiat ovat pohjoisen ihmisille tärkeitä vaaleissa? Kerro oma mielipiteesi

Mitkä asiat ovat poh­joi­sen ih­mi­sil­le tär­kei­tä vaa­leis­sa? Kerro oma mie­li­pi­tee­si

19.01.2023 12:34 8
Kalevan kysely: Pohjoisen väki paljasti uudenvuoden lupauksensa – tätä yhtä asiaa monet toivovat vuodelle 2023

Kalevan kysely: Poh­joi­sen väki pal­jas­ti uu­den­vuo­den lu­pauk­sen­sa – tätä yhtä asiaa monet toi­vo­vat vuo­del­le 2023

31.12.2022 12:00 5
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Teetkö uudenvuoden lupauksia ja mitä odotat vuodelta 2023?

Vastaa ky­se­lyyn: Teetkö uu­den­vuo­den lu­pauk­sia ja mitä odotat vuo­del­ta 2023?

27.12.2022 10:10 8
Kaleva kysyi ja lukijat löysivät satoja kiitollisuuden aiheita – nämä asiat ovat pohjoissuomalaisten valonpilkahduksia

Kaleva kysyi ja lukijat löy­si­vät satoja kii­tol­li­suu­den aiheita – nämä asiat ovat poh­jois­suo­ma­lais­ten va­lon­pil­kah­duk­sia

24.12.2022 06:00 6
Tilaajille