Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kyselyt
Uutisanalyysi: Perussuomalaiset tuntevat kaikkein vähiten kuuluvansa yhteen muiden suomalaisten kanssa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lai­set tun­te­vat kaik­kein vähiten kuu­lu­van­sa yhteen muiden suo­ma­lais­ten kanssa

23.01.2024 15:00 35
Tilaajille
MTS-kysely: Suomalaiset ovat hyvin valmiita puolustamaan muita Nato-maita, enemmistö myös korottaisi omia puolustusmenoja

MTS-ky­se­ly: Suo­ma­lai­set ovat hyvin val­mii­ta puo­lus­ta­maan muita Na­to-mai­ta, enem­mis­tö myös ko­rot­tai­si omia puo­lus­tus­me­no­ja

19.01.2024 11:11 7
HS:n kysely: Puolet suomalaisista varautuisi sotaan lähivuosina, konkreettisia varautumistoimia kertoi tehneensä noin viidesosa

HS:n kysely: Puolet suo­ma­lai­sis­ta va­rau­tui­si sotaan lä­hi­vuo­si­na, konk­reet­ti­sia va­rau­tu­mis­toi­mia kertoi teh­neen­sä noin vii­des­osa

22.12.2023 06:56 24
Lukijat Kalevan kyselyssä: Oulun pitäisi vaihtaa pormestariin – kaupunginjohtajakuvioista on jäänyt huono maku

Lukijat Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun pitäisi vaihtaa por­mes­ta­riin – kau­pun­gin­joh­ta­ja­ku­viois­ta on jäänyt huono maku

12.12.2023 14:06 37
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Oulun vaihtaa vaaleilla valittavaan pormestariin kaupunginjohtajan sijasta?

Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Oulun vaihtaa vaa­leil­la va­lit­ta­vaan por­mes­ta­riin kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jas­ta?

11.12.2023 13:45 43
Kalevan kysely: Sähkön hintapiikki säikäytti lukijoita – pörssisähköä ei kuitenkaan vaihdeta, jos kulutusta voi säätää

Kalevan kysely: Sähkön hin­ta­piik­ki säi­käyt­ti lu­ki­joi­ta – pörs­si­säh­köä ei kui­ten­kaan vaih­de­ta, jos ku­lu­tus­ta voi säätää

22.11.2023 12:56 20
Tilaajille
Hinta pomppasi lähes euroon kilowattitunnilta – Kysely: Vieläkö pörssisähkö on valintasi?

Hinta pomp­pa­si lähes euroon ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta – Kysely: Vieläkö pörs­si­säh­kö on va­lin­ta­si?

21.11.2023 12:04 53
Oulun kaupunki järjestää kaksi kyselytutkimusta – opiskelijat ja täysi-ikäiset kaupunkilaiset pääsevät sanomaan mielipiteensä Oulusta

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää kaksi ky­se­ly­tut­ki­mus­ta – opis­ke­li­jat ja täy­si-ikäi­set kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät sa­no­maan mie­li­pi­teen­sä Oulusta

14.11.2023 15:15 1
Kalevan lukijat kertovat, miten suuri palkka tarvitaan elämiseen Suomessa – kyselyyn tuli lähes tuhat vastausta

Kalevan lukijat ker­to­vat, miten suuri palkka tar­vi­taan elä­mi­seen Suo­mes­sa – ky­se­lyyn tuli lähes tuhat vas­taus­ta

07.11.2023 18:00 44
Tilaajille
Kun uni ei tule, käytätkö laventeliöljyä tai hypnoosia? – SKS kerää tietoa, miten unettomuus ja univaikeudet näkyvät

Kun uni ei tule, käy­tät­kö la­ven­te­liöl­jyä tai hyp­noo­sia? – SKS kerää tietoa, miten unet­to­muus ja uni­vai­keu­det näkyvät

03.11.2023 11:00
Sähköpotkulautoja on liikaa, sanoo enemmistö suomalaisista

Säh­kö­pot­ku­lau­to­ja on liikaa, sanoo enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta

03.11.2023 09:38 12
Vastaa kyselyyn: Miten isolla palkalla tulee toimeen?

Vastaa ky­se­lyyn: Miten isolla pal­kal­la tulee toi­meen?

02.11.2023 14:02 18
Kalevan kysely: Millainen isä olet, ja mitä vanhemmuus sinulle merkitsee?

Kalevan kysely: Mil­lai­nen isä olet, ja mitä van­hem­muus sinulle mer­kit­see?

01.11.2023 14:05 1
Kivisydämen uudet järjestelyt epäilyttävät puolta vastanneista Kalevan kyselyssä – Käteisen rahan poistumista ei pidetä ongelmana

Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät puolta vas­tan­neis­ta Kalevan ky­se­lys­sä – Kä­tei­sen rahan pois­tu­mis­ta ei pidetä on­gel­ma­na

04.10.2023 13:37 13
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Arveluttavatko Oulun Kivisydämen pysäköintijärjestelmän muutokset?

Vastaa ky­se­lyyn: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

03.10.2023 10:13 20
Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Oulussa hoitajille maksetut ylimääräiset palkat jättää perimättä – Oliko oikein, ettei lääkärien tarvinnut maksaa takaisin?

Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Oulussa hoi­ta­jil­le mak­se­tut yli­mää­räi­set palkat jättää pe­ri­mät­tä – Oliko oikein, ettei lää­kä­rien tar­vin­nut maksaa ta­kai­sin?

27.09.2023 12:30 58
Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pikakyselyssä mielipiteensä ammattiliittojen toimista – Lue tästä, minkälaisilla perusteilla lakkoilijoita tuetaan

Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta – Lue tästä, min­kä­lai­sil­la pe­rus­teil­la lak­koi­li­joi­ta tuetaan

26.09.2023 15:30 57
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Tuetko työntekijäjärjestöjen mielenilmauksia ja lakkoja?

Vastaa ky­se­lyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­le­nil­mauk­sia ja lak­ko­ja?

25.09.2023 12:20 81
Pimeys alkaa pian kuristaa todenteolla – Kerro, mitkä ovat valopilkut Oulun syksyssä

Pimeys alkaa pian ku­ris­taa to­den­teol­la – Kerro, mitkä ovat va­lo­pil­kut Oulun syk­sys­sä

19.09.2023 12:05 13
Lukijat paljastivat opiskelumuistonsa korkeakoulussa Oulussa – "Opeista, verkostoista ja elinikäistä ystävistä olen ikuisesti kiitollinen"

Lukijat pal­jas­ti­vat opis­ke­lu­muis­ton­sa kor­kea­kou­lus­sa Oulussa – "O­peis­ta, ver­kos­tois­ta ja eli­ni­käis­tä ys­tä­vis­tä olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen"

03.09.2023 17:00
Tilaajille